Документ z0386-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

01.03.2018  № 288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2018 р.
за № 386/31838

Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

Відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року № 2244-VIII “Про внесення змін до деяких законів щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України”, статті 17, частини другої статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Перший заступник голови

О. Герасим’юкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
01.03.2018 № 288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2018 р.
за № 386/31838

ПОРЯДОК
видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації вимог Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо надання  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) телерадіоорганізаціям дозволів на тимчасове мовлення.

2. Дозвіл на тимчасове мовлення (рішення Національної ради) надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове ефірне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) передбачених Законом України “Про радіочастотний ресурс України” дозволів на їх експлуатацію.

3. До територій із особливим режимом мовлення належать підконтрольні державній владі території Донецької та Луганської областей, а також окремі райони Херсонської області, які визначаються згідно з вимогами абзацу сімдесят другого статті 1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

4. Цей Порядок діє на період проведення антитерористичної операції та протягом року після її завершення, а також до деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

ІІ. Замовлення Національною радою висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення

1. Телерадіоорганізація, що має на меті здійснювати тимчасове мовлення, звертається до Національної ради та подає документи за формою, наведеною в додатках 8 - 11 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589.

2. Національна рада ухвалює рішення про замовлення на державному підприємстві “Український державний центр радіочастот” (далі - УДЦР) розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення згідно зі статтею 24 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

3. Висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення УДЦР готує відповідно до статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” за результатами розгляду замовлення Національної ради про розроблення висновків, підбору номіналів радіочастот (за потреби), розрахунків електромагнітної сумісності РЕЗ мовлення з діючими і запланованими РЕЗ мовлення на підконтрольній Україні території, відповідних погоджень запланованих частотних присвоєнь з Генеральним штабом Збройних Сил України згідно із законодавством про радіочастотний ресурс України.

4. Висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення УДЦР надає Національній раді у встановленому законодавством порядку.

IІІ. Видача, продовження та анулювання телерадіоорганізаціям дозволу на тимчасове мовлення

1. Дозвіл на тимчасове мовлення (рішення Національної ради), виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на території з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільця РЕЗ мовлення передбачених Законом України “Про радіочастотний ресурс України” дозволів на їх експлуатацію. Володілець РЕЗ, який надає послуги з розповсюдження програм мовлення відповідно до умов дозволу на тимчасове мовлення, отримує дозволи на експлуатацію РЕЗ мовлення згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” на підставі подання Національної ради, в якому є посилання на рішення про видачу відповідного дозволу на тимчасове мовлення.

2. Право на отримання дозволу на тимчасове мовлення мають телерадіоорганізації, які вже здійснюють телерадіомовлення відповідно до ліцензій Національної ради (ефірне, супутникове, проводове, кабельне).

3. Підставами для видачі дозволу на тимчасове мовлення є висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення та заява про надання дозволу на тимчасове мовлення (далі - Заява) встановленого зразка (додаток).

4. Заява розглядається на засіданні Національної ради з прийняттям відповідного рішення.

5. Розглядаючи Заяви, Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні та надає перевагу телерадіоорганізаціям регіональної та місцевої категорій мовлення, програмні концепції яких включають соціально важливі та інформаційні програми та передачі, а також телерадіоорганізаціям, які вже здійснювали тимчасове мовлення впродовж року без порушення законодавства про телерадіомовлення.

6. Умовами дозволу на тимчасове мовлення є частота (канал) мовлення, місцезнаходження та потужність передавача, оператор телекомунікацій, територія розповсюдження програм, програмна концепція, визначена чинною ліцензією на мовлення, строк дії дозволу. Умови дозволу на тимчасове мовлення зазначаються у рішенні Національної ради про надання такого дозволу.

7. Дозвіл на тимчасове мовлення надається телерадіоорганізації на безоплатній основі зі  строком дії до одного року.

8. Телерадіоорганізація, яка здійснювала тимчасове мовлення і має на меті отримати дозвіл на тимчасове мовлення на наступний період на тій самій території, подає до Національної ради Заяву за місяць до закінчення дії дозволу.

9. Дозвіл на тимчасове мовлення не надається у разі систематичного порушення телерадіоорганізацією вимог чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, а також порушень умов чинних ліцензій на мовлення.

10. Телерадіоорганізація, що отримала дозвіл на тимчасове мовлення, зобов’язана письмово поінформувати Національну раду про початок мовлення.

11. Телерадіоорганізація, що отримала дозвіл на тимчасове мовлення, зобов’язана виконувати умови дозволу на тимчасове мовлення та вимоги законодавства про телебачення і радіомовлення, а також дотримуватися визначеної ліцензією на мовлення програмної концепції мовлення. Національна рада здійснює нагляд за виконанням телерадіоорганізаціями умов дозволів на тимчасове мовлення згідно з чинним законодавством у сфері телебачення і радіомовлення.

12. Національна рада може анулювати дозвіл на тимчасове мовлення телерадіоорганізації у разі:

клопотання телерадіоорганізації про анулювання дозволу;

відсутності мовлення відповідно до умов дозволу протягом шести місяців;

порушення норм чинного законодавства про телебачення і радіомовлення, зокрема в разі наявності закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів  до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Заступник начальника
юридичного управління


О. НіколаєнкоДодаток
до Порядку видачі та анулювання
дозволу на тимчасове мовлення,
умов дозволу та порядку здійснення
нагляду за додержанням законодавства
про телебачення і радіомовлення
телерадіоорганізаціями, що здійснюють
тимчасове мовлення на територіях з
особливим режимом мовлення
на підставі відповідного дозволу
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
про надання дозволу на тимчасове мовленнявгору