Документ z0386-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2012, підстава - z0282-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2011 N 884/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2011 р.
за N 386/19124
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 296/5 ( z0282-12 ) від 22.02.2012 }
Про внесення змін до Інструкції про порядок
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
03.03.2004 N 20/5 ( z0283-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882, та вдосконалення порядку
вчинення нотаріальних дій нотаріусами Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 03.03.2004 N 20/5 ( z0283-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882
(із змінами), такі зміни:
1.1. У главі II: у пункті 23 абзаци перший - восьмий виключити. У зв'язку з
цим абзац дев'ятий уважати абзацом першим; в абзаці дев'ятому слова "нитками білого та червоного
кольору" виключити; у пункті 24 абзаци другий - шостий виключити. У зв'язку з цим
абзаци перший та сьомий уважати абзацами першим та другим
відповідно; у пункті 25 абзаци перший, четвертий - шостий, восьмий,
дев'ятий, тринадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци другий,
третій, сьомий, десятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами
першим - шостим; в абзаці десятому слова "без пропусків і" виключити.
1.2. У главі III: у першому реченні абзацу першого пункту 48 розділу 1 слова
"який додається до примірника основного договору, що міститься у
справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
(державного нотаріального архіву)" виключити; у абзаці першому пункту 119 розділу 11 слова "статутного
фонду" замінити словами "статутного капіталу"; у пункті 255 розділу 27 абзац третій виключити. У зв'язку з
цим абзац четвертий уважати абзацом третім.
1.3. Слова "ідентифікаційний номер за даними Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів", "ідентифікаційний код за даними Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх
відмінках замінити словами "реєстраційний номер облікової картки
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків, код платника податків згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України або
податковий номер" у відповідному відмінку.
2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К.І.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр Олександр Лавриновичвгору