Документ z0385-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2004, підстава - z0065-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
29.04.2003 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2003 р.
за N 385/7706
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань
N 280 ( z0065-04 ) від 30.12.2003 )
Про затвердження Положення про дільницю слідчого
ізолятора на території виправно-трудової колонії

Відповідно до Положення про Державний департамент України з
питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України
від 31 липня 1998 року N 827 ( 827/98 ) (із змінами), з метою
поліпшення умов тримання осіб, узятих під варту, та приведення
нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань
виконання покарань (далі - Департамент) у відповідність до
законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Реорганізувати тимчасові слідчі ізолятори на територіях
виправно-трудових колоній загального, посиленого і суворого режиму
в дільниці слідчих ізоляторів на територіях цих колоній.
2. Затвердити Положення про дільницю слідчого ізолятора на
території виправно-трудової колонії (далі - Положення), що
додається.
3. Начальникам управлінь (відділів) Департаменту в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області:
3.1. Організувати вивчення Положення з відповідними
категоріями посадових осіб управлінь (відділів), слідчих
ізоляторів і виправно-трудових колоній та у двотижневий термін з
моменту набрання ним чинності прийняти від них заліки.
3.2. Забезпечити умови тримання засуджених у дільницях
відповідно до вимог Закону України "Про попереднє ув'язнення" та
Положення.
4. Управлінню по керівництву слідчими ізоляторами і тюрмами
Департаменту (Горобцов М.І.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Скасувати наказ Департаменту від 05.04.2002 N 98 "Про
затвердження Положення про тимчасовий слідчий ізолятор на
території виправно-трудової колонії".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої
служби Пташинського О.Б., начальників управлінь (відділів)
Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві
та Київській області.
Голова генерал-полковник
внутрішньої служби В.А.Льовочкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України з
питань виконання покарань
29.04.2003 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2003 р.
за N 385/7706

ПОЛОЖЕННЯ
про дільницю слідчого ізолятора на території
виправно-трудової колонії

1. Загальні положення
1.1. Дільниця слідчого ізолятора на території
виправно-трудової колонії загального, посиленого, суворого режиму
(далі - дільниця) створюється і ліквідується наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань (далі -
Департамент) за поданням управління (відділу) Департаменту в
Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській
області.
1.2. Дільниця є структурним підрозділом виправно-трудової
колонії (далі - колонія), на території якої вона створена, і
розташовується в ізольованому (локальному) секторі житлової зони
колонії.
1.3. У дільниці тримаються засуджені до покарання у виді
позбавлення волі на певний строк, щодо яких вироки, ухвалені
місцевими судами, не набрали законної сили (далі - засуджені), у
яких закінчився встановлений статтею 349
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1003-05 ) строк для
подання апеляції та яким рішенням регіональної комісії з питань
розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі
слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ (далі -
комісія) визначено відбування покарання в колоніях відповідного
виду режиму. Засуджені тримаються у дільниці до моменту набрання
вироком законної сили. Порядок і умови тримання засуджених у дільниці визначаються
Законом України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ),
Виправно-трудовим кодексом України ( 3325-07 ),
нормативно-правовими актами Департаменту, а також цим Положенням.
1.4. Засуджені направляються до дільниць за нарядами
управління (відділу) Департаменту в Автономній Республіці Крим,
області, місті Києві та Київській області за місцем їх
розташування після винесення мотивованого рішення комісії про
визначення режиму колонії та можливість тримання засудженого в
дільниці, яке долучається до їх особової справи.
1.5. Підставою для приймання і тримання у дільниці засуджених
є ухвалений місцевим судом вирок про засудження до покарання у
виді позбавлення волі на певний строк, який не набрав законної
сили, та мотивоване рішення комісії.
1.6. Не підлягають направленню до дільниці засуджені, щодо
яких подана апеляція, у якій порушується питання про погіршення їх
становища або суд визнає необхідним провести судове слідство, а
також неповнолітні, жінки, особи, які страждають психічними,
тяжкими соматичними або інфекційними захворюваннями, інваліди I та
II груп. До однієї дільниці не можуть бути направлені особи, засуджені
за одним вироком суду.
1.7. У разі направлення засудженого до дільниці про це
негайно інформується відповідний суд.
1.8. При вибутті до дільниці засуджений знімається з обліку в
слідчому ізоляторі.
1.9. Для узагальнення інформації стосовно засуджених, які
тримались у слідчому ізоляторі і направлені до дільниці, а також
про зміни в судових рішеннях щодо них адміністрація колонії
повідомляє слідчий ізолятор.
1.10. Порядок приймання, обліку, звернення судових рішень до
виконання, контролю за строками тримання, направлення для участі в
судових засіданнях, звільнення засуджених організовується у
відповідності до вимог Інструкції про роботу відділів (відділень,
груп, частин) спеціального обліку слідчих ізоляторів (тюрем),
затвердженої наказом Департаменту від 23 березня 2000 року N 38
( z0592-00 ) дск та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
8 вересня 2000 р. за N 592/4813.
1.11. Начальник колонії стосовно даної категорії засуджених
керується Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ), Законом України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ), нормативно-правовими актами Департаменту, а також цим
Положенням.
2. Основні особливості режиму тримання осіб,
які перебувають у дільниці
2.1. Засуджені, які прибули до дільниці, підлягають обшуку.
Речі, які є при них, а також передачі і посилки, що надходять на
їх ім'я, підлягають огляду, а кореспонденція - перегляду.
2.2. Засудженим, які тримаються у дільниці, забороняється
мати при собі гроші та цінні речі, а також предмети, не дозволені
для зберігання в місцях попереднього ув'язнення. Вилучені у них
при доставленні в дільницю гроші зараховуються на їх особові
рахунки, а цінні речі і предмети здаються на зберігання.
2.3. При виведенні засуджених за межі дільниці адміністрація
колонії забезпечує їх ізоляцію від осіб, які відбувають покарання
в цій установі.
2.4. Засуджені, які тримаються у дільниці, можуть залучатися
до роботи тільки за їх згодою і з дозволу суду, в провадженні
якого знаходиться справа, та лише в межах території дільниці чи на
спеціально обладнаній частині виробничої зони колонії, з
дотриманням вимог ізоляції. Умови та оплата праці засуджених
здійснюється у відповідності до статті 16 Закону України "Про
попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).
2.5. До засуджених, які тримаються у дільниці, адміністрація
колонії може застосовувати заходи заохочення і стягнення,
передбачені статтями 14 і 15 Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ). При цьому засуджені, до яких застосовано стягнення у виді
поміщення до карцеру, відбувають його у штрафному ізоляторі, де
тримаються по одному, і на роботу не виводяться.
3. Права й обов'язки засуджених
Права й обов'язки засуджених, які тримаються у дільниці,
визначаються статтями 9 і 10 Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ).
4. Матеріально-побутове забезпечення засуджених
Засудженим забезпечуються побутові умови, що відповідають
правилам санітарії та гігієни. Норма площі для одного засудженого не може бути менше 2,5
квадратного метра. Засудженим надаються безплатно за єдиними нормами
( 336-92-п ), встановленими Кабінетом Міністрів України,
харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші
види матеріально-побутового забезпечення. В необхідних випадках їм
видається одяг і взуття встановленого зразка.
5. Медичне обслуговування засуджених
Медичне обслуговування засуджених організовується і
проводиться у порядку, встановленому статтею 11 Закону України
"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та спільним наказом
Департаменту, Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня
2000 р. N 3/6 ( z0143-00 ) (із змінами) та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 р. за N 143/4364.
6. Надання побачень особам, які тримаються
у дільниці, та порядок їх листування
6.1. Порядок надання побачень особам, які тримаються у
дільниці, та порядок їх листування до набрання вироком законної
сили визначається статтями 12 і 13 Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ).
6.2. Побачення проводяться в кабінах з переговорними
пристроями за умови відсутності в них осіб, які відбувають
покарання, та під наглядом адміністрації колонії у відповідності
до наказу Департаменту від 20 вересня 2000 р. N 192 ( z0751-00 )
(із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
жовтня 2000 р. за N 751/4972.
6.3. Тривалість побачення встановлюється відповідно до вимог
частини першої статті 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) терміном від однієї до чотирьох годин. У разі
порушення засудженими правил проведення побачення воно достроково
припиняється.
6.4. З моменту допуску захисника до участі у справі,
підтвердженого письмовим повідомленням суду, в провадженні якого
знаходиться справа, засуджені мають право на побачення із
захисником наодинці без обмеження кількості побачень та їх
тривалості.
6.5. Скарги, заяви та листи осіб, які тримаються у дільниці,
адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та
прокуророві, переглядові не підлягають і надсилаються за адресою
протягом доби з часу їх подачі.
7. Матеріальна відповідальність осіб,
які тримаються у дільниці
Засуджені, які тримаються у дільниці, несуть матеріальну
відповідальність за заподіяну шкоду в порядку, передбаченому
статтею 17 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).
8. Заходи безпеки в дільниці
Адміністрація колонії має право застосовувати до засуджених
заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у
випадках і порядку, передбачених статтями 18 і 19 Закону України
"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).
9. Прокурорський нагляд за додержанням
законодавства в дільниці
Нагляд за додержанням законодавства в дільниці здійснюють
Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори відповідно
до Законів України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) та "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ). Постанови і вказівки прокурорів щодо додержання встановлених
законодавством порядку і умов тримання засуджених, вироки щодо
яких не набрали законної сили, у дільницях підлягають
обов'язковому виконанню адміністрацією колонії.
Начальник управління по
керівництву слідчими ізоляторами
і тюрмами М.І.Горобцоввгору