Документ z0384-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2002, підстава - z0899-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 191 від 29.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 вересня 1997 р.
vd970729 vn191 за N 384/2188
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 385 ( z0899-02 ) від 29.10.2002 )
Про затвердження форми державної статистичної
звітності про державну допомогу сім'ям з
дітьми та Інструкції щодо її заповнення

На виконання доручення Президента України від 14 грудня
1996 р. N 1-14/856 за результатами наради з питань виконання
Національної програми України "Діти України" ( 63/96 ) за
поданням Міністерства соціального захисту населення України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити річну форму державної статистичної звітності
N 2 "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Інструкцію
щодо її заповнення (додаються) і ввести їх в дію зі звіту за
1997 рік. 2. Установити, що забезпечення бланками форми N 2,
інструкціями щодо її заповнення, збір, обробку та контроль за
достовірністю інформації здійснює Міністерство соціального захисту
населення України. 3. Міністерству соціального захисту населення України
забезпечити подання Міністерству статистики України зведеної
інформації в цілому по Україні, Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву та Севастополю за формою N 2 до 10 квітня
після відповідного звітного року. 4. Скасувати наказ Міністерства статистики України від
08.09.94 N 201 ( v0201207-94 ) в частині затвердження форми N 2 та
Інструкції щодо її заповнення.
Перший заступник Міністра В.А.Головко
Затверджено
наказом Мінстату України
від 29.07.97 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 1997 р.
за N 384/2188
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
про державну допомогу сім'ям з дітьми (форма N 2)
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ), Положення про
порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми
(далі - Положення) ( z0010-93 ) та інших нормативних актів з
цього питання. 1.2. Державну статистичну звітність про державну допомогу
сім'ям з дітьми складають районні (міські) управління соціального
захисту населення - до 20 січня, а центри по нарахуванню та
виплаті пенсій - до 1 лютого, і подають звіт Міністерству
соціального захисту населення Автономної Республіки Крим,
управлінням соцзахисту населення обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій. 1.3. Міністерство соціального захисту Автономної Республіки
Крим, управління соцзахисту населення обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій подають звіт
Міністерству соціального захисту населення України, Держкомстату
Автономної Республіки Крим та обласним, Київському і
Севастопольському міським управлінням статистики до 25 лютого. 1.4. Міністерство соціального захисту населення України подає
зведену інформацію по Україні і регіонах Міністерству статистики
України до 10 квітня. 1.5. Облік чисельності одержувачів допомоги в органах
соціального захисту населення і сум призначених їм допомог
провадиться за особистими рахунками і виплатними документами. 1.6. Звіт повинен бути складений без помилок і наданий у
встановлений строк.
2. Порядок заповнення показників звіту
2.1. При підрахунку в графі 1 чисельності одержувачів
одноразової допомоги по вагітності і пологах (по рядках 02-06) та
при народженні дитини (рядок 07) враховуються усі особи, яким
виплачена допомога протягом звітного року в органах соціального
захисту населення. В графі 1 по рядках 08-26 враховуються дані про
загальну чисельність одержувачів допомоги, які знаходяться на
обліку в управліннях соціального захисту населення на 1 січня
наступного за звітним року. 2.2. У графі 3 "Загальна сума призначеної допомоги (грн.)" по
рядках 02-07 враховується загальна сума допомоги, яку виплачено за
рік, а по рядках 08-26 - загальна сума призначеної місячної
допомоги. 2.3. У рядках 05, 12 в гр.1 враховуються жінки з числа
військовослужбовців, звільнених у зв'язку з вагітністю і пологами
зі Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Прикордонних військ України, Служби безпеки України, військ
цивільної оборони, інших військових формувань. 2.4. У рядку 22 "Іншим одиноким матерям" враховуються одинокі
матері відповідно до розділу IX Положення, крім одиноких матерів
(удів, удівців) з числа дітей-сиріт, які залишились без піклування
батьків, колишніх вихованців дитячих будинків (шкіл-інтернатів),
які враховані в рядку 21. 2.5. У рядку 24 гр.1 враховуються одержувачі тимчасової
допомоги на неповнолітніх дітей, батьки яких зобов'язані
сплачувати аліменти і розшукуються органами внутрішніх справ у
разі ухилення від сплати аліментів, притягнуті до кримінальної
відповідальності або відбувають покарання у виправно-трудових
установах, де не мають заробітку, з якого можуть бути стягнуті
аліменти, або перебувають у лікувальних закладах без виплати
допомоги по соціальному страхуванню, постійно проживають на
території іноземних держав, з якими Україна не уклала договору про
надання правової допомоги, а також не сплачують аліменти з інших
причин (згідно з Положенням) або сплачують менше встановленого
мінімального розміру. В гр.З до суми призначеної місячної
тимчасової допомоги на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів (або коли стягнення аліментів неможливе),
включаються також кошти для відшкодування додаткових витрат,
зумовлених винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво
дитини). 2.6. У рядку 26 "Інші одержувачі" враховуються одержувачі
допомоги, що зазначені в п.2.5 цієї Інструкції, крім одержувачів
допомоги в мінімальному розмірі аліментів (25% мінімальної
заробітної плати), які враховані в рядку 25. 2.7. В рядку 27 гр.1 підсумовується загальна кількість осіб
(особа - мати, батько або дитина), яким призначена допомога (рядок
02 гр.1 + рядок 07 гр.2 + рядок 08 гр.2 + рядок 15 гр.1 + рядок 18
гр.1 + рядок 20 гр.2 + рядок 23 гр.2 + рядок 24 гр.2). 2.8. В "Довідці" необхідно із загальної кількості одержувачів
допомоги (рядок 01) виділити дітей-інвалідів до 16 років (рядок
28), дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків
(рядок 29), сім'ї з 4 дітьми (рядок 30), сім'ї з 5 і більше дітей
(рядок 31) та матерів, яким присвоєно звання "Мати-героїня"
(рядок 32).
3. Арифметичний контроль
При складанні звіту необхідно перевірити правильність
підрахунків рядка 01 (сума рядків 02, 08, 15, 18, 20, 23, 24 по
гр.1, 2), рядка 02 (сума рядків 03, 04, 05 по гр.1, 3), рядка 08
(сума рядків 09, 10, 12, 13 по гр.1, 2, 3), рядка 15 (сума рядків
16, 17 по гр.1, 2, 3), рядка 20 (сума рядків 21, 22 по гр.1, 2,
3), рядка 24 (сума рядків 25, 26 по гр.1, 2, 3)
Державна статистична звітність —————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | —————+——————+—————+—————+————+—————+——————+————————+————————+——+—— форми|органі|тери-|галу-|виду|форми|органі|міністер|вищесто-| |КС доку-|зації |торії|зі |еко-|влас-|зацій-|ства, ві|ящої ор-| | мента|склада|за |за |номі|ності|но-пра|домства,|ганіза- | | за |ча - |СПАТО|ЗКГНГ|чної|за |вової |МДО, кон|ції - | | ДКУД |іденти| | |дія-|КФВ |форми |церну, |ідентифі| | |фікаці| | |льно| |госпо-|асоціа- |каційний| | |йний | | |сті | |дарюва|ції за |код | | |код | | |за | |ння за|СПОДУ |ЄДРПОУ | | |ЄДРПОУ| | |КВЕД| |КОПФГ | | | | —————+——————+—————+—————+————+—————+——————+————————+————————+——+—— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому надсилається _________ Форма N 2 ___________________________ Затверджена наказом Мінстату України
(назва і адреса одержувача) від 29.07.97 р. N 191
Поштова - річна Ким складається ___________ Надсилають: 20 січня - рай(міськ) ___________________________ управління соціального захисту
(назва організації) населення, 1 лютого - центри ___________________________ по нарахуванню та виплаті пенсій -
Міністерству соціального захисту
Автономної Республіки Крим,
управлінням соцзахисту населення
обласних, Київської і
Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Міністерство соціального захисту
Автономної Республіки Крим,
управління соцзахисту населення
обласних, Київської і
Севастопольської міських державних
адміністрацій - Міністерству
соціального захисту населення
України, Держкомстату Автономної
Республіки Крим та обласним,
Київському і Севастопольському
міським управлінням статистики - до
25 лютого.
Міністерство соціального захисту
населення України - Міністерству
статистики України - зведену
інформацію по Україні і регіонах -
10 квітня.
Звіт
про державну допомогу сім'ям з дітьми
району (місту) ______ області _______
станом на 1 січня 199_ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Чисельність|Загаль|Середній розмір |ряд|одержува- |на су-|допомоги |ків|чів, які |ма при|(грн.коп.) | |знаходяться|значе-|——————————————— | |на обліку в|ної до|(гр.3:|(гр.6: | |органах со-|помоги|:гр.1)|:гр.4) | |ціального |(грн.)| | | |захисту на-| | | | |селення | | | | |———————————| | | | |сімей|в них| | | | | |дітей| | | ———————————————————————————+———+—————+—————+——————+——————+———————— А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього одержувачів допомо- 01 Х Х Х
ги, призначеної згідно із
Законом України "Про дер-
жавну допомогу сім'ям з
дітьми" (рядки 02 + 07 +
+ 08 + 15 + 18 + 19 + 20 +
+ 23 + 24)
у тому числі: 1. Допомога по вагітності і 02 Х Х
пологах (за звітний рік) -
всього (рядки 03 + 04 + 05)
з них: жінкам, які звільнені з ро- 03 Х Х
боти у зв'язку з ліквідаці-
єю підприємства, установи,
організації
жінкам, які зареєстровані у 04 Х Х
державній службі зайнятості
як безробітні;
жінкам із числа військово- 05 Х Х
службовців, звільненим зі
служби у зв'язку з вагіт-
ністю та пологами
Із рядка 02 - одержувачі 06 Х Х
допомоги, які потерпіли
від Чорнобильської ката-
строфи
2. Одноразова допомога 07 Х
при народженні дитини
(за звітний рік)
3. Допомога по догляду 08 Х
за дитиною до досягнення
нею віку двох (трьох)
років - всього (рядки 09 +
+ 10 + 11 + 12 + 13)
з них: непрацюючим жінкам; 09 Х
жінкам, які звільнені з 10 Х
роботи у зв'язку з лік-
відацією підприємства,
установи, організації;
жінкам, які зареєстровані 11 Х
у державній службі зай-
нятості як безробітні;
жінкам, із числа військово- 12 Х
службовців, звільненим із
служби у зв'язку з вагіт-
ністю та пологами;
жінкам, які займаються 13 Х
індивідуальною трудовою
діяльністю або працюють в
селянському або фермерсько-
му господарстві
Із рядка 08 - одержувачі 14
допомоги по догляду за ди-
тиною, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи Х
4. Грошові виплати матерям 15
(батькам), які зайняті
доглядом трьох і більше
дітей віком до 16 років -
всього (рядки 16 + 17) Х
з них: матерям (батькам), які 16
зайняті доглядом трьох
дітей Х
матерям (батькам), які 17 Х
зайняті доглядом чоти-
рьох і більше дітей;
5. Допомога по догляду 18 Х
за дитиною-інвалідом
6. Допомога на дітей 19 Х
віком до 16 років (учнів -
до 18 років)
7. Допомога на дітей 20 Х
одиноким матерям - всього
(рядки 21 + 22)
з них: одиноким матерям (удовам, 21 Х
удівцям) з числа дітей-
сиріт і дітей, які залиши-
лися без піклування бать-
ків, колишніх вихованців
дитячих будинків (шкіл-
інтернатів);
іншим одиноким матерям 22 Х
8. Допомога на дітей вій- 23 Х
ськовослужбовців строкової
служби
9. Тимчасова допомога на 24 Х
неповнолітніх дітей, бать-
ки яких ухиляються від
сплати аліментів, або коли
стягнення аліментів немож-
ливе - всього (рядки 25 +
+ 26)
з них: одержувачі допомоги в міні- 25 Х
мальному розмірі аліментів
(25% мінімальної заробітної
плати);
інші одержувачі 26 Х
Загальна чисельність фізич- 27 Х Х Х Х
них осіб - одержувачів до-
помог
(р.02 гр.1 + р.07 гр.2 +
+ р.08 гр.2 + р.15 гр.1 +
+ р.18 гр.1 + р.20 гр.2 +
+ р.23 гр.2 + р.24 гр.2) ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Довідка. На обліку в органах соціального захисту населення
перебуває:
Дітей-інвалідів до 16 років (28) ________
Дітей-сиріт та дітей, які
залишилися без піклування
батьків (29) ________
Сімей з 4-а дітьми (30) ________
Сімей з 5-а і більше дітьми (31) ________
Матерів, яким присвоєно
звання "Мати-героїня" (32) ________
"___" ____________ 199_ р. _________________________________ _________________
(прізвище і N телефона виконавця) Керівник
"Офіційний вісник України" N 37, стор.78
Код нормативного акта: 3645/1997вгору