Документ z0382-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0011890-18

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2012 р.
за № 382/20695

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду соціального страхування № 11 від 19.07.2018}

Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Відповідно до статей 17 і 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування віднещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та з метою здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України перерахування з 01 березня 2012 року щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за № 715/13982 (із змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 2.1 глави 2 цифри та слова «25.08.2004 № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (далі - постанова КМУ №1112)» замінити цифрами та словами «30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування таоблікунещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (далі - постанова КМУ № 1232)».

1.2. У пункті 2.2 глави 2 цифри «1112» замінити цифрами «1232».

1.3. Підпункт 2 пункту 3.1 глави 3 та підпункт 3 пункту 6.1 глави 6 доповнити словами та цифрою «висновок за формою Т-1 (якщо такий складався)».

1.4. Абзац другий підпункту 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 і абзац третій підпункту 6.4.2 пункту 6.4 глави 6 доповнити словами і цифрами «у 2012 році - 1,176».

2. Виконавчій дирекції Фондусоціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Заступник Міністра фінансів України

Керівник Спільного представницького
органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

В. КоломієцьВ.А. Шайтан

С.О. Рибак


Ю.М. КуликО. Мірошниченковгору