Документ z0382-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
03.03.2011 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2011 р.
за N 382/19120

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ),
статті 20 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) та з
метою забезпечення стабільної діяльності кредитних спілок та
захисту прав споживачів фінансових послуг Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. У пункті 3 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 12.03.2009 N 167 ( z0265-09 )
"Про затвердження Змін до розпорядження Держфінпослуг
від 25.12.2003 N 177 та про скасування деяких нормативно-правових
актів Держфінпослуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.03.2009 за N 265/16281, слова та цифри "з першого
кварталу 2011 року" замінити словами та цифрами "з першого
кварталу 2012 року".
2. Унести до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних
кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 N 7
( z0148-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.02.2004 за N 148/8747, такі зміни:
2.1. У розділі 3:
2.1.1. Перше речення підпункту 3.1.1 пункту 3.1 викласти у
такій редакції: "3.1.1. Загальна сума заборгованості за
простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, не
перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від
неповернених позичок, не має перевищувати 100 відсотків від суми
регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки". 2.1.2. Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 викласти в такій редакції: "3.1.2. Відношення загальної суми заборгованості за
простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, не
перекритої сформованим резервом забезпечення покриття втрат від
неповернених позичок, до загальної суми заборгованості за наданими
кредитами не може перевищувати 12 відсотків. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на
кінець останнього дня кожного місяця".
2.2. Абзац перший підпункту 5.1.8 пункту 5.1 розділу 5
замінити двома абзацами такого змісту: "5.1.8. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених
позичок за першим та другим рівнем прострочення, а також за
безнадійними кредитами формується за рахунок частини доходу
незалежно від фінансового результату таким чином, щоб наприкінці
кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного
резервування за установленими нормативами. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
за третім рівнем прострочення та за всіма неповерненими кредитами
формується за рахунок наявного доходу таким чином, щоб наприкінці
кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного
резервування за встановленими нормативами. У разі недостатності
доходу для формування резерву забезпечення покриття втрат від
неповернених позичок за кредитами з третім рівнем прострочення та
всіма неповерненими кредитами таке формування здійснюється у
наступному місяці". У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом
третім. 3. Пункт 2 цього розпорядження діє до 30 червня 2011 року.
4. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом
юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
5. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет
після його державної реєстрації.
6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Держкомпідприємництва -
Голова ліквідаційної комісії Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії
від 3 березня 2011 р. N 617вгору