Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України
Державне казначейство, Мінфін України; Наказ, Реєстр, Форма типового документа від 09.04.2009149
Документ z0381-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2012, підстава - z0419-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
09.04.2009 N 149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2009 р.
за N 381/16397
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 309 ( z0419-12 ) від 02.03.2012 }
Про затвердження Змін до Порядку
обліку зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства України

На виконання статей 48, 51, 78 і 112 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та з метою удосконалення процедур обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів органами Державного
казначейства України в частині забезпечення контролю за
дотриманням термінів опрацювання органами Державного казначейства
України підтвердних документів розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
України, затвердженого наказом Державного казначейства України від
09.08.2004 N 136 ( z1068-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667 (зі змінами), що
додаються.
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
09.04.2009 N 149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2009 р.
за N 381/16397

ЗМІНИ
до Порядку обліку зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства України
( z1068-04 )

1. У главі 2:
1.1. Абзац третій пункту 2.2 доповнити реченням такого
змісту: "У разі закупівлі валюти через міжбанківський валютний ринок
України розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі
( za381-09 ) розрахунково на підставі договору (контракту) на
рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку
України".
1.2. Доповнити главу після пункту 2.6 новим пунктом 2.7
такого змісту: "2.7. У полі "Одержано Державним казначейством України
(органом Державного казначейства України)" Реєстру та/або Реєстру
фінансових зобов'язань ( za381-09 ) на всіх примірниках
обов'язково проставляються дата подання Реєстру та/або Реєстру
фінансових зобов'язань та підпис відповідальної особи органу
Державного казначейства України". У зв'язку з цим пункти 2.7-2.14 вважати відповідно
пунктами 2.8-2.15.
2. Главу 5 доповнити після пункту 5.4 пунктом 5.5 такого
змісту: "5.5. На кінець бюджетного періоду сума фінансових
зобов'язань повинна відповідати сумі кредиторської заборгованості
(за винятком одержувачів бюджетних коштів)".
3. Додатки 1 та 2 до Порядку викласти в новій редакції, що
додаються ( za381-09 ).
Директор Департаменту
методології з
обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України
( z1068-04 )
РЕЄСТР
зобов'язань розпорядників (одержувачів)
бюджетних коштів
( za381-09 )

Додаток 2
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України
( z1068-04 )
РЕЄСТР
фінансових зобов'язань розпорядників
(одержувачів) бюджетних коштів
( za381-09 )вгору