Документ z0380-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.01.2001, підстава - z0080-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Н А К А З
N ЛП-19/69 від 16.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 липня 1996 р.
vd960716 vnЛП-19/69 за N 380/1405

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 3/8 ( z0080-01 ) від 12.01.2001 )
Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності
та контроль за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки", від 6 жовтня 1995 року N 791 ( 791-95-п )
"Про внесення змін до Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови і правила
здійснення цієї діяльності та контроль за їх виконанням
(додається).
2. Відділу впровадження загальнодержавної системи
ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.), заступнику Голови
Державного комітету України з медичної та мікробіологічної
промисловості Варченку В.Г.: 2.1. Подати Інструкцію у п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників відділів Ліцензійної
палати та управлінь Державного комітету України з медичної та
мікробіологічної промисловості Інструкцію про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови
і правила здійснення цієї діяльності та контроль за їх виконанням.
3. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної
палати (Корнійчук В.Г.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки додержання порядку надання Державним комітетом України з
медичної та мікробіологічної промисловості спеціальних дозволів
(ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів. 4. Відділу ведення Єдиного державного реєстру Ліцензійної
палати (Небильцов В.Я.) забезпечити щомісячне включення інформації
про видачу ліцензій Державним комітетом України з медичної та
мікробіологічної промисловості до Єдиного державного Ліцензійного
реєстру. 5. Державному комітету України з медичної та мікробіологічної
промисловості (Варченко В.Г.) забезпечити публікацію Інструкції в
засобах масової інформації. 6. Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на оптову закупівлю,
виготовлення, виробництво і оптову реалізацію лікарських засобів,
умови і правила здійснення цієї діяльності та контроль за їх
виконанням, затверджену наказом Державного комітету України з
медичної та мікробіологічної промисловості від 17 листопада
1995 року N 116, скасувати. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Голови Ліцензійної палати Третьякова С.І. та заступника
Голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної
промисловості Варченка В.Г.
Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати В.І.Маринін
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з медичної і мікробіологічної
промисловості В.Т.Чумак

Затверджено
наказом Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України
та Державного комітету України
з медичної та мікробіологічної
промисловості від 16 липня
1996 року N ЛП-19/69
Інструкція
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову
реалізацію медикаментів, умови і правила здійснення цієї
діяльності та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 17.05.94 р. N 316 ( 316-94-п ) "Про
Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів
діяльності", від 08.08.95 р. N 618 ( 618-95-п ) "Питання
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки", від 06.10.95 р.
N 791 ( 791-95-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" і визначає
порядок надання та отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на
виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови та правила
здійснення цієї діяльності, контроль за їх дотриманням, а також
зупинення дії і анулювання виданих ліцензій. 1.2. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють виготовлення і оптову
реалізацію медикаментів, незалежно від їх організаційних форм
господарювання та форм власності. 1.3. Наведені нижче терміни в цій Інструкції вживаються у
таких значеннях: ліцензування - отримання спеціального дозволу (ліцензії) на
право здійснення конкретного виду підприємницької діяльності на
визначених умовах. Є засобом державного регулювання та контролю за
дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог
законодавства щодо забезпечення єдиної державної політики у
здійсненні окремих видів діяльності; лікарські засоби - речовини або їх суміші природного,
синтетичного чи біотехнічного походження, які застосовуються для
запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування
захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До
лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції), готові
лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти),
гомеопатичні засоби, засоби, які використовуються для виявлення
збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або
паразитами, лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до
харчових продуктів; медикаменти (ліки, лікарські препарати) - готові дозовані
лікарські засоби у тому вигляді та стані, в якому їх застосовують; виготовлення медикаментів - технологічний процес промислового
виготовлення медикаментів у відповідності з вимогами
нормативно-технічної документації (НТД) або виготовлення
медикаментів в умовах аптеки з дотриманням санітарно-гігієнічних
норм і правил, вимог нормативних документів та правил аптечної
технології із дозволених до застосування діючих та допоміжних
речовин за індивідуальними рецептами лікарів, вимогами закладів
охорони здоров'я, зверненнями окремих громадян. Виготовлення
медикаментів в умовах аптеки включає приготування внутріаптечних
заготовок за частоповторюваними приписами лікарів, вимогами
закладів охорони здоров'я; оптова реалізація медикаментів - діяльність по закупівлі та
продажу готових лікарських засобів, в тому числі і власного
виробництва, іншим суб'єктам підприємницької діяльності та
підприємствам роздрібної торгівлі (аптекам) з метою одержання
прибутку. 1.4. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної
промисловості розглядає заяви суб'єктів підприємницької діяльності
і видає ліцензії на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів,
в тому числі: - виготовлення і оптову реалізацію медикаментів; - оптову реалізацію медикаментів. Видані ліцензії діють на всій території України. 1.5. Основними критеріями, за якими визначається спроможність
суб'єкта підприємницької діяльності займатись виготовленням і
оптовою реалізацією медикаментів, є: - наявність і стан матеріально-технічної бази,
нормативно-технічної документації, які відповідають встановленим
вимогам, спеціально підготовленого персоналу з відповідним
кваліфікаційним рівнем та забезпечення належного контролю якості
медикаментів. 1.6. До виготовлення та оптової реалізації на території
України допускаються медикаменти, що зареєстровані в Україні. При виготовленні продукції на експорт дозволяється її
виробництво за нормативно-технічною документацією (НТД) зарубіжних
країн без права застосування в Україні. 1.7. Ліцензія не може бути передана для користування іншим
юридичним особам або громадянам - суб'єктам підприємницької
діяльності. 1.8. Виготовлення і оптова реалізація медикаментів суб'єктами
підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії)
забороняється. Винні у порушенні цього положення несуть
відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством. 1.9. Не підлягає ліцензуванню: - закупівля медикаментів юридичними особами для потреб
власного колективу, благодійної діяльності, а також виконання
професійних обов'язків по наданню медичної допомоги амбулаторним
та стаціонарним хворим, проведення оздоровчих заходів,
санаторно-курортного лікування в закладах охорони здоров'я.
2. Порядок подання та розгляду заяви на отримання ліцензії
2.1. Для отримання ліцензії на виготовлення і оптову
реалізацію медикаментів суб'єкт підприємницької діяльності подає в
Державний комітет з медичної та мікробіологічної промисловості
заяву за встановленою формою (додаток N 1). 2.2. Заява на видачу ліцензії подається особисто або через
довірену особу. 2.3. До заяви додаються документи, перелік яких
затверджується Державним комітетом України з медичної та
мікробіологічної промисловості та Ліцензійною палатою при
Міністерстві економіки України (додатки N 2, N 3, N 4). Подані
документи залишаються у справі ліцензіата. 2.4. При наявності у суб'єкта підприємницької діяльності
відокремлених структурних підрозділів до заяви додаються
документи, які засвідчують їх місцезнаходження, наявність та
відповідність матеріальної бази, відповідної кваліфікації
фахівців. 2.5. У разі відсутності чи неналежного оформлення документів,
наведених у додатках N 2, N 3, N 4, заява не реєструється і до
розгляду не приймається. 2.6. Суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність
за достовірність відомостей, які викладені у заяві та документах,
що додаються. 2.7. Державний комітет з медичної та мікробіологічної
промисловості України несе відповідальність, згідно з чинним
законодавством, за збереження відомостей, що є комерційною
таємницею заявника. 2.8. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної
промисловості для розгляду заяв суб'єктів підприємницької
діяльності створює ліцензійну комісію. Положення про ліцензійну
комісію та її склад затверджуються наказом по Держкоммедбіопрому.
Рішення Ліцензійної комісії оформлюються протоколами її засідання. 2.9. Ліцензійна комісія Державного комітету України з
медичної та мікробіологічної промисловості розглядає заяви
суб'єктів підприємницької діяльності після проведення експертизи
документів. 2.10. За рішенням голови Ліцензійної комісії
Дежкоммедбіопрому або його заступників, членами Ліцензійної
комісії із залученням співробітників Комітету (при необхідності -
інших органів, організацій та підприємств) проводиться
ознайомлення з умовами зберігання, виготовлення та оптової
реалізації медикаментів безпосередньо за місцем здійснення
діяльності суб'єкта підприємницької діяльності до розгляду
матеріалів на засіданні Ліцензійної комісії. 2.11. Рішення про видачу ліцензії суб'єкту підприємницької
діяльності приймається на засіданні Ліцензійної комісії при
відсутності зауважень експертизи не пізніше 30 днів з дня
реєстрації заяви та документів. При наявності зауважень за документами, суб'єкт
підприємницької діяльності письмово повідомляється про відмову у
видачі ліцензії в межах вказаного терміну з зазначенням підстав
відмови. 2.12. Суб'єкт підприємницької діяльності має право вносити до
поданих матеріалів доповнення, зміни, виправлення або уточнення. 2.13. При надходженні документів з доповненнями, змінами,
уточненнями після прийняття рішення комісією про відмову у видачі
ліцензії, прийняття рішення Ліцензійною комісією за ними
здійснюється у термін, встановлений для отримання ліцензії.
3. Порядок видачі та обліку ліцензій
3.1. Ліцензії на виготовлення і оптову реалізацію
медикаментів видаються Держкоммедбіопромом за встановленою формою
(додаток N 5). 3.2. Бланк ліцензії є документом суворої звітності і
виготовляється друкарським способом. 3.3. У ліцензії зазначається: найменування органу, що її
видав, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання громадянина
або найменування і місце знаходження юридичної особи, вид
діяльності, на яку видається ліцензія, ідентифікаційний код, місце
діяльності, особливі умови та правила здійснення зазначеного виду
діяльності, серія, номер, дата видачі, термін дії ліцензії та
номер реєстрації заяви суб'єкта підприємницької діяльності. 3.4. Ліцензія підписується головою Ліцензійної комісії або
його заступниками і завіряється печаткою Державного комітету
України з медичної та мікробіологічної промисловості. 3.5. Ліцензія видається заявнику особисто або його довіреному
представнику після надходження коштів за видачу ліцензії. Корінець
ліцензії знаходиться у справі ліцензіата (додаток N 6). 3.6. Видача ліцензій реєструється у пронумерованій,
прошнурованій та опечатаній книзі обліку ліцензій за встановленою
формою (додаток N 7). 3.7. Розмір плати за ліцензію встановлюється чинним
законодавством. 3.8. Термін дії ліцензії встановлюється Ліцензійною комісією
Державного комітету України з медичної та мікробіологічної
промисловості і не може бути менше 3-х років. 3.9. Ліцензія втрачає силу у випадках: - закінчення терміну дії; - скасування в установленому порядку державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності; - припинення діяльності, зазначеної у ліцензії. 3.10. При втраті, закінченні строку дії, анулюванні ліцензії
або зміні назви суб'єкта підприємницької діяльності поновлення або
продовження дії ліцензії здійснюється в порядку, встановленому для
її отримання. 3.11. Інформація про видані ліцензії у встановлений термін і
за встановленою формою надсилається до Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки для формування Єдиного ліцензійного
реєстру.
4. Умови і правила здійснення діяльності по виготовленню
та оптовій реалізації медикаментів
4.1. Діяльністю, пов'язаною з виготовленням і оптовою
реалізацією медикаментів можуть займатись особи, які мають
відповідну спеціальну освіту і кваліфікацію. 4.2. Відповідність зазначеним вимогам засвідчують: - диплом про вищу або середню спеціальну освіту, сертифікат
спеціаліста (при закінченні ВУЗу після 1992 року), які видаються
навчальними закладами відповідного рівня акредитації у
встановленому законодавством порядку; - свідоцтво (довідка) про підвищення кваліфікації за останні
5 років або присвоєння (продовження терміну дії) відповідної
кваліфікаційної категорії. 4.3. Особи, які здобули відповідну спеціальну освіту в
навчальних закладах іноземних держав, допускаються до професійної
діяльності у суб'єктів підприємницької діяльності в порядку,
встановленому чинним законодавством. 4.4. В особливих умовах діяльності зазначаються групи
лікарських засобів, які дозволяється виготовляти та оптово
реалізувати суб'єкту підприємницької діяльності в залежності від
наявності і відповідності матеріально-технічної бази,
нормативно-технічної документації та кваліфікованих фахівців. 4.5. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали
ліцензії на виготовлення та оптову реалізацію медикаментів, у
своїй діяльності повинні забезпечити дотримання вимог
законодавства про охорону здоров'я, лікарські засоби, обіг
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів, охорону праці та організацію контролю якості
лікарських засобів, інших законодавчих актів та вимог нормативних
документів з цих питань.
5. Контроль за дотриманням правил здійснення
підприємницької діяльності у сфері виготовлення
та оптової реалізації медикаментів
5.1. Контроль за дотриманням умов і правил здійснення
діяльності по виготовленню та оптовій реалізації медикаментів
здійснюють Державний комітет України з медичної та
мікробіологічної промисловості, Ліцензійна палата при Міністерстві
економіки України, Державна інспекція з контролю якості лікарських
засобів Міністерства охорони здоров'я України та інші органи і
установи в межах своєї компетенції, які мають на це право у
відповідності з чинним законодавством. 5.2. Контроль за дотриманням умов і правил здійснення
підприємницької діяльності проводиться спеціалістами
Держкоммедбіопрому (при необхідності - з залученням фахівців інших
органів, установ і підприємств за домовленістю) згідно з
затвердженим графіком перевірок та Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України. Витрати, пов'язані з перевірками,
відшкодовуються за рахунок бюджетних та власних коштів, а також
коштів суб'єктів підприємницької діяльності, у випадках коли
перевірка проводиться за ініціативою останніх. 5.3. Спеціалісти, які здійснюють перевірку на підставі
посвідчення Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України,
Державного комітету України з медичної та мікробіологічної
промисловості в межах своєї компетенції мають право: доступу у
зони виготовлення, виробництва, складування і оптової реалізації
лікарських засобів, у лабораторії та відділ технічного контролю, а
також знайомитись з нормативно-технічною документацією на
лікарські засоби, сировину і матеріали, технологічними
регламентами, виробничими інструкціями, документацією про
атестацію засобів вимірювання, вхідний та виробничий контроль
якості, документами які засвідчують кваліфікацію та освіту
персоналу, наявне технологічне обладнання, іншими матеріалами і
документами, що стосуються предмету перевірки. 5.4. Спеціалісти, які здійснюють перевірку, керуються чинними
в Україні законодавчими та нормативними документами і несуть
персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за
збереження виробничих та комерційних таємниць суб'єкта
підприємницької діяльності. 5.5. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали
ліцензії на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів,
зобов'язані забезпечити умови, необхідні для здійснення перевірок. 5.6. Виявлені в діяльності суб'єкта підприємницької
діяльності порушення розглядаються на засіданні Ліцензійної
комісії Державного комітету України з медичної та мікробіологічної
промисловості або Ліцензійною палатою, якими приймається
відповідне рішення.
6. Зупинення дії. Анулювання ліцензії
6.1. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення
діяльності, Ліцензійна палата при Міністерстві економіки або
Державний комітет з медичної та мікробіологічної промисловості
може видати розпорядження (припис) про усунення недоліків і
порушень або зупинити дію ліцензії на визначений термін чи до
усунення порушень. Поновлення дії ліцензії здійснюється за
рішенням Ліцензійної комісії Держкоммедбіопрому або Ліцензійної
палати при Міністерстві економіки України після надходження і
розгляду матеріалів, що засвідчують усунення виявлених порушень. 6.2. При повторному або грубому порушенні суб'єктом
підприємницької діяльності умов і правил здійснення відповідного
виду діяльності, рішенням Ліцензійної палати при Міністерстві
економіки або Ліцензійної комісії Державного комітету України з
медичної та мікробіологічної промисловості видана ліцензія може
бути анульована. Ліцензійна комісія Комітету згідно з чинним законодавством
затверджує перелік порушень, встановлення яких може бути підставою
для зупинення дії чи анулювання ліцензії. 6.3. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
затверджується наказом Державного комітету України з медичної та
мікробіологічної промисловості і надсилається суб'єкту
підприємницької діяльності, органам місцевої виконавчої влади та
податковій інспекції за місцем знаходження суб'єкта
підприємницької діяльності, а також до Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України та Міністерству охорони здоров'я
України. 6.4. Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може
бути прийняте також на підставі матеріалів, що підтверджують
наявність порушень і подаються Державною інспекцією з контролю
якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України,
органами і установами, що здійснюють контроль за безпекою праці,
пожежною і екологічною безпекою, органами державного санітарного
нагляду та іншими установами, яким надано право контролю за
діяльністю підприємств.
7. Оскарження дій Державного комітету України з медичної та
мікробіологічної промисловості та Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України щодо ліцензування
7.1. Рішення Державного комітету України з медичної та
мікробіологічної промисловості, Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України про відмову видати ліцензію,
зупинення її дії або анулювання, можуть бути оскаржені до суду або
арбітражного суду у відповідності з чинним законодавством.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
від "___" ___________ 199 р. Держкоммедбіопром
N ____________ Ліцензійна комісія
Заява
Прошу видати ліцензію на ____________________________________ __________________________________________________________________
(виготовлення, оптову реалізацію) за адресою _______________________________________________________
(повна адреса, за якою здійснюється діяльність) __________________________________________________________________
Заявник __________________________________________________________
(найменування юридичної особи __________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові підприємця-громадянина) Керівник _________________________ посада ________________________
прізвище та ініціали Ідентифікаційний Форма
код заявника ________________________ власності ________________
Місцезнаходження юридичної особи
або адреса проживання підприємця-громадянина _____________________ __________________________________________________________________
Телефон ____________ Телетайп ______________ Факс ________________
Податкова інспекція _______________________ району м. ____________
Документи, необхідні для видачі ліцензії, додаються:
(перелік документів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. ___________________________
підпис, прізвище
Номер реєстрації ____________ Наявність документів, що вказані в
від "___" ___________ 199 р. переліку, перевірена ___________________________
підпис, прізвище
Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
Перелік документів, необхідних для отримання
ліцензії на оптову реалізацію медикаментів
1. Заява суб'єкта підприємницької діяльності (за встановленою
формою). 2. Нотаріально засвідчені копії засновницьких документів
(статут, засновницький договір, свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності). 3. Довідка обласного (міського) управління статистики з
державного реєстру звітних статистичних одиниць (оригінал або
нотаріально засвідчена копія). 4. Погодження спеціально уповноваженого органу державної
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя на видачу ліцензії з оптової реалізації медикаментів
(МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я або
аптечні управління - оригінал, завірений печаткою). 5. Документ, який підтверджує право володіння (користування)
приміщеннями для зберігання і оптової реалізації медикаментів
терміном не менше 3-х років. При поданні договору оренди додається
документ, який підтверджує право власності орендодавця або
погодження власника приміщення на суборенду (оригінали або
нотаріально засвідчені копії). 6. Висновок органу державного санітарного нагляду (за місцем
знаходження приміщення) про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил, нормативних документів, які
регламентують порядок зберігання і оптової реалізації медикаментів
(оригінал, завірений печаткою). 7. Документ, який підтверджує наявність у суб'єкта
підприємницької діяльності аналітичного підрозділу, якому
Держінспекцією з контролю якості медикаментів МОЗ України
делеговані функції здійснення вхідного контролю якості, або
договір (оригінал) з організацією (підприємством), якій (якому)
делеговані зазначені функції Держінспекцією з контролю якості
медикаментів МОЗ України про здійснення періодичного контролю за
дотриманням діючих нормативних документів по зберіганню, оптовій
реалізації, а також здійснення вхідного контролю якості
медикаментів. 8. Документ про правовідносини з фахівцем (наказ, угода). 9. Копії документів, необхідних для здійснення відповідного
виду діяльності, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації: - копія диплома про фармацевтичну освіту, сертифікат
спеціаліста для фахівців, які закінчили ВУЗ після 1992 року, копія
свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації за
останні 5 років або посвідчення про наявність кваліфікаційної
категорії (нотаріально засвідчені); - копія трудової книжки, завірена за основним місцем роботи,
копія свідоцтва про шлюб (при зміні прізвища - нотаріально
засвідчена).
Примітки. 1. При відсутності перелічених в п.п.1-9 документів
матеріали до розгляду не приймаються.
2. Видача ліцензій проводиться за письмовим дорученням
ліцензіата при надходженні коштів.
Додаток N 3
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на виготовлення (промислове) і оптову реалізацію
медикаментів власного виробництва
1. Заява суб'єкта підприємницької діяльності (за встановленою
формою). 2. Нотаріально засвідчені копії засновницьких документів
(статут, засновницький договір, свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності). 3. Довідка обласного (міського) управління статистики з
державного реєстру звітних статистичних одиниць (оригінал або
нотаріально засвідчена копія). 4. Документ, що засвідчує право володіння (користування)
приміщеннями і технологічним обладнанням (для діючих об'єктів),
акт державного прийому закінченого будівництва; (оригінали або
нотаріально засвідчені копії). При поданні договору оренди
приміщень подається документ, який підтверджує право власності
орендодавця. 5. Висновок органу державного санітарного нагляду (за місцем
діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних
норм і правил щодо виготовлення, зберігання, оптової реалізації
медикаментів (оригінал). 6. Дозвіл на початок роботи органу державного пожежного
нагляду (за формою, затвердженою наказом МВС України від
26.10.95 р. N 580) (нотаріально засвідчена копія). 7. Копії пускових або промислових регламентів виробництва,
розроблених відповідно до діючих стандартів (ГСТ 42У-2-92 та
інші), на вид фармацевтичної продукції, що ліцензується. 8. Довідку підприємця про метрологічне забезпечення
виробництва. 9. Довідку підприємця про можливість здійснення системи
контролю якості продукції і виробництва. 10. Довідку підприємця про укомплектованість виробництва
спеціально підготовленими кадрами, а також копії документів, що
підтверджують їх освіту (копії трудових книжок, завірені за
основним місцем роботи, нотаріально завірені копії дипломів).
Примітки. 1. При відсутності перелічених в п.п.1-10 документів
матеріали до розгляду не приймаються.
2. Видача ліцензій проводиться за письмовим дорученням
ліцензіата при надходженні коштів.
Додаток N 4
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на виготовлення (в умовах аптеки) і оптову реалізацію
медикаментів
1. Заява суб'єкта підприємницької діяльності (за встановленою
формою). 2. Нотаріально засвідчені копії засновницьких документів
(статут, засновницький договір, свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності). 3. Довідка обласного (міського) управління статистики з
державного реєстру звітних статистичних одиниць (оригінал або
нотаріально засвідчена копія). 4. Погодження спеціально уповноваженого органу державної
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя на видачу ліцензії на виготовлення в умовах аптеки і
оптову реалізацію медикаментів (МОЗ Автономної Республіки Крим,
управління охорони здоров'я або аптечні управління (оригінал,
завірений печаткою). 5. Документ, який підтверджує право володіння (користування)
приміщеннями і технологічним обладнанням для виготовлення в
аптечних умовах, зберігання і оптової реалізації медикаментів
терміном не менше 3-х років. При поданні договору оренди додається
документ, який підтверджує право власності орендодавця або
погодження власника приміщення на суборенду (оригінали або
нотаріально засвідчені копії). 6. Висновок органу державного санітарного нагляду (за місцем
діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних
норм і правил, нормативних документів, які регламентують порядок
виготовлення в аптечних умовах, зберігання і оптової реалізації
медикаментів (у вигляді паспорта аптеки). 7. Дозвіл на початок роботи органу державного пожежного
нагляду (за формою, затвердженою наказом МВС України від
26.10.95 р. N 580). 8. Копія договору з органом державної метрологічної служби на
здійснення державного метрологічного нагляду в частині повірки і
метрологічної атестації засобів вимірювання (нотаріально
засвідчена). Довідка підприємства про забезпеченність засобами
вимірювання (завірена печаткою підприємства). 9. Документ, який підтверджує наявність у суб'єкта
підприємницької діяльності аналітичного підрозділу, якому
Держінспекцією з контролю якості медикаментів МОЗ України
делеговані функції здійснення вхідного контролю якості, або
договір (оригінал) з організацією (підприємством), якій (якому)
делеговані зазначені функції Держінспекцією з контролю якості
медикаментів МОЗ України про здійснення періодичного контролю за
дотриманням діючих нормативних документів по виготовленню ліків в
умовах аптеки, їх зберіганням, оптовою реалізацією, а також
здійснення вхідного контролю якості медикаментів. 10. Документ про правовідносини з фахівцями (наказ, угода). 11. Копії документів, які засвідчують рівень освіти і
кваліфікації фахівців, які здійснюватимуть виготовлення, контроль
якості та оптову реалізацію медикаментів: - копії дипломів про фармацевтичну освіту, сертифікат
спеціаліста для фахівців, які закінчили ВУЗ після 1992 року, копія
свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації за
останні 5 років або посвідчення про наявність кваліфікаційної
категорії (нотаріально засвідчені); - копія трудової книжки, завірена за основним місцем роботи,
копія свідоцтва про шлюб (при зміні прізвища - нотаріально
засвідчена).
Примітки. 1. При відсутності перелічених в п.п.1-11 документів
матеріали до розгляду не приймаються.
2. Видача ліцензій проводиться за письмовим дорученням
ліцензіата при надходженні коштів.
Додаток N 5
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
Герб
Україна
Державний комітет з медичної та мікробіологічної
промисловості
"Держкоммедбіопром"
Ліцензія
Серія _______________ N _______________
На здійснення ____________________________________________________
Видана ___________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові підприємця-громадянина __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код заявника ____________________________________
Місце знаходження суб'єкта підприємницької діяльності ____________ __________________________________________________________________
Телефон ____________ Телетайп ______________ Факс ________________
Місце здійснення діяльності ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На виконання діяльності _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Особливі умови та правила здійснення діяльності __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
N реєстрації _____________________________________________________
Строк дії ліцензії з ___________ 199 р. до ______________ 199 р.
Дата видачі ____________________ 199 р.
Голова Комітету Ю.Спіженко
Додаток N 6
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
Герб
Україна
Державний комітет з медичної та мікробіологічної
промисловості
"Держкоммедбіопром"
Корінець ліцензії
Серія _______________ N _______________
На здійснення ____________________________________________________
Видана ___________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові підприємця-громадянина __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код заявника ____________________________________
Місце знаходження суб'єкта підприємницької діяльності ____________ __________________________________________________________________
Телефон ____________ Телетайп ______________ Факс ________________
Місце здійснення діяльності ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На виконання діяльності _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Особливі умови та правила здійснення діяльності __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
N реєстрації _____________________________________________________
Строк дії ліцензії з ___________ 199 р. до ______________ 199 р.
Дата видачі ____________________ 199 р.
Голова Комітету Ю.Спіженко
Ліцензію отримав "___" _____________ 199 р. _____________________
Підпис З "Інструкцією про порядок видачі суб'єктам підприємництва
ліцензій на право виготовлення і оптової реалізації медикаментів"
ознайомлений і зобов'язуюсь виконувати. _____________________
Підпис
Додаток N 7
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на виготовлення і
оптову реалізацію медикаментів, умови і
правила здійснення цієї діяльності та
контроль за їх дотриманням
Книга обліку ліцензій,
виданих суб'єктам підприємницької діяльності
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата видачі|Реєстраційний|Номер |Повне наймену- |Поштова адреса, ліцензії |номер і дата |ліцензії|вання суб'єкта |номер телефону |реєстрації | |підприємницької|суб'єкта під- | | |діяльності |приємницької | | | |діяльності ———————————+—————————————+————————+———————————————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди стат. управ-|Вид діяльності,|Відмітка про |Розписка |Приміт- ління з державно-|на здійснення |анулювання |у одержан-|ка го реєстру звіт- |якого видана |або припинен-|ні ліцен- | них статистичних |ліцензія |ня дії ліцен-|зії | одиниць | |зії | | —————————————————+———————————————+—————————————+——————————+——————— 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ——————————————————————————————————————————————————————————————————



вгору