Документ z0380-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.04.2004, підстава - z0399-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 329 від 09.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
22 квітня 2002 р.
за N 380/6668
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства України у справах сім'ї,
дітей та молоді
N 3/235 ( z0399-04 ) від 09.03.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок узяття на
профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного
обліку осіб, які вчинили насильство в сім'ї

На виконання частини 3 статті 12 Закону України "Про
попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок узяття на профілактичний
облік та порядок зняття з профілактичного обліку осіб, які вчинили
насильство в сім'ї (додається).
2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м. Києві та Київській області, УМВС України в областях,
м. Севастополі та на залізницях забезпечити вивчення Інструкції
працівниками служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, інших зацікавлених органів і
підрозділів внутрішніх справ та виконання її вимог.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Державного секретаря МВС України генерал-лейтенанта міліції
Варенка В.І. і генерал-лейтенанта міліції Черкасова Ю.Е., ГУАСМ
(Савченко О.І.) і ВКМСН (Запорожець О.Д.) МВС України.
Міністр генерал-полковник
міліції Ю.О.Смирнов
Затверджено
Наказ МВС України
9 квітня 2002 р. N 329
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2002 р.
за N 380/6668
Інструкція
про порядок узяття на профілактичний облік та
порядок зняття з профілактичного обліку осіб,
які вчинили насильство в сім'ї
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок узяття на профілактичний
облік працівниками служби дільничних інспекторів міліції або
кримінальної міліції у справах неповнолітніх та зняття з цього
обліку осіб, які вчинили насильство в сім'ї, винесення таким
особам офіційного попередження про неприпустимість учинення
насильства в сім'ї та захисних приписів, а також офіційного
попередження потенційній жертві такого насильства про
неприпустимість віктимної поведінки.
1.2. У своїй діяльності щодо попередження насильства в сім'ї
працівники служби дільничних інспекторів міліції і кримінальної
міліції у справах неповнолітніх керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для
неповнолітніх" ( 20/95-ВР ), "Про попередження насильства в
сім'ї" ( 2789-14 ), іншими нормативно-правовими актами та цією
Інструкцією.
1.3. В Інструкції використовується така термінологія: насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного
члена сім'ї щодо іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують
конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина
і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи
психічному здоров'ю; жертва насильства в сім'ї - член сім'ї, який постраждав від
фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства
з боку іншого члена сім'ї; віктимна поведінка - провокаційна поведінка потенційної
жертви насильства в сім'ї; реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза
вчинення одним членом сім'ї щодо іншого умисних дій фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування, якщо ці
дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини
та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його
фізичному чи психічному здоров'ю і є реальні підстави очікувати
її виконання; захисний припис - спеціальна форма реагування служби
дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах
неповнолітніх щодо захисту жертви насильства в сім'ї, яким особі,
що вчинила насильство, забороняється чинити певні дії стосовно
жертви насильства.
2. Підстави для взяття на профілактичний облік осіб,
які вчинили насильство в сім'ї
Підставами для взяття на профілактичний облік осіб, які
вчинили насильство в сім'ї, є: 2.1. Особиста заява про допомогу члена сім'ї, який постраждав
від будь-яких умисних дій фізичного, сексуального, психологічного
чи економічного спрямування одного члена сім'ї щодо іншого, якщо
ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як
людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його
фізичному чи психічному здоров'ю. 2.2. Висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї,
щодо якого існує реальна загроза вчинення насильства, бажання про
вжиття заходів з попередження насильства, якщо навіть заява
надійшла не від неї особисто. 2.3. Отримання повідомлення про застосування насильства в
сім'ї або про реальну загрозу його вчинення стосовно
неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї безпосередньо від
цього неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї або від органів
та установ, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім'ї. 2.4. Отримання інформації про реальну загрозу вчинення
насильства в сім'ї за інших обставин (публікації в засобах масової
інформації, колективні звернення громадян, керівників організацій,
підприємств, судових установ, навчальних закладів, органів
громадського самоврядування та ін.) У разі встановлення дільничними інспекторами міліції чи
працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх у діях
особи, яка вчинила насильство в сім'ї, ознак злочину, ними
приймається рішення відповідно до Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). При безпосередньому виявленні працівниками служби дільничних
інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах
неповнолітніх фактів учинення насильства щодо неповнолітніх членів
сім'ї і за відсутності звернення від останніх щодо вжиття заходів
до його припинення інформація про це направляється до спеціально
уповноваженого органу з попередження насильства в сім'ї та органу
опіки і піклування. На профілактичний облік члени сім'ї, які вчинили насильство в
сім'ї, беруться тільки після винесення їм дільничним інспектором
міліції або працівником кримінальної міліції у справах
неповнолітніх офіційного попередження про неприпустимість вчинення
насильства в сім'ї (додаток 1). На осіб, яким винесено офіційне попередження про
неприпустимість учинення насильства в сім'ї, як і на інших осіб,
щодо яких здійснюються контроль і профілактичні заходи, заводяться
картки осіб, взятих на профілактичний облік * (додаток 2). Такі
картки реєструються в спеціальних журналах, ведення яких
передбачено відповідними наказами МВС України з організації роботи
служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у
справах неповнолітніх. У картках фіксуються результати проведення
профілактичної роботи з особою, яка перебуває на обліку. _________________
* Працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх
картки заводяться у випадках, коли жертва насильства в сім'ї або
особа, що вчинила насильство в сім'ї, не досягли 18-річного віку.
У разі виїзду особи, взятої на профілактичний облік, разом із
сім'єю на нове місце проживання картка обліку надсилається до
територіального органу внутрішніх справ. Картки обліку осіб, щодо яких припиняється профілактична
робота, зберігаються протягом року, після чого ліквідовуються, а
про їх знищення робиться відмітка в журналі реєстрації.
3. Винесення офіційного попередження про неприпустимість
учинення насильства в сім'ї та захисного припису, офіційного попередження про неприпустимість віктимної
поведінки потенційної жертви такого насильства
3.1. Члену сім'ї, який вчинив насильство в сім'ї,
працівниками служби дільничних інспекторів міліції або
кримінальної міліції у справах неповнолітніх виноситься офіційне
попередження про неприпустимість вчинення такої поведінки, про що
йому повідомляється під розписку. Офіційне попередження може бути
винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла
16-річного віку.
3.2. Якщо один із членів сім'ї своєю поведінкою систематично
(три і більше разів) провокує вчинення насильства і цим самим
створює ситуацію, що може призвести до його вчинення, працівниками
служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції у
справах неповнолітніх такому члену сім'ї виноситься офіційне
попередження про неприпустимість віктимної поведінки (додаток 3).
Про винесення офіційного попередження така особа повідомляється
під розписку.
3.3. Після отримання офіційного попередження у разі вчинення
насильства в сім'ї такій особі дільничним інспектором міліції або
працівником кримінальної міліції у справах неповнолітніх за
погодженням з начальником органу внутрішніх справ і прокурором
може бути винесений захисний припис (додаток 4). Питання про видачу захисного припису не розглядається у разі,
якщо жертві насильства в сім'ї винесено офіційне попередження про
неприпустимість віктимної поведінки. Захисний припис не вручається у разі наявності в діях особи,
яка вчинила насильство в сім'ї, ознак злочину. 3.4. Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений,
може бути заборонено чинити певну дію (дії) щодо жертви насильства
в сім'ї, а саме: чинити будь-які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування щодо інших членів
сім'ї; отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства
в сім'ї; розшукувати жертву насильства в сім'ї, якщо жертва насильства
за власним бажанням перебуває у місці, що не відоме особі, яка
вчинила насильство; відвідувати жертву насильства, якщо вона тимчасово перебуває
не за місцем спільного проживання членів сім'ї; вести телефонні переговори з жертвою насильства. 3.5. Обмеження встановлюються терміном до 30 діб з дня
погодження захисного припису з прокурором. 3.6. Офіційні попередження про неприпустимість вчинення
насильства в сім'ї, віктимної поведінки потенційної жертви та
захисні приписи виносяться працівниками служби дільничних
інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах
неповнолітніх за місцем проживання особи, яка вчинила насильство в
сім'ї, або в службових приміщеннях дільниці чи органів внутрішніх
справ. У разі відмови особи від підписання зазначених документів у
цих документах у присутності свідків чи потерпілих (за наявності
таких) робиться відповідний запис.
4. Підстави для зняття з профілактичного обліку осіб,
які вчинили насильство в сім'ї
Підставами для зняття з профілактичного обліку членів сім'ї,
які вчинили насильство щодо інших членів сім'ї, є: 4.1. Закінчення терміну перебування на профілактичному обліку
(згідно із Законом України "Про попередження насильства в сім'ї"
( 2789-14 ) - один рік після вчинення останнього факту насильства
в сім'ї).
4.2. Вирок суду про притягнення члена сім'ї, який вчинив
насильство в сім'ї, до кримінальної відповідальності у вигляді
позбавлення волі.
4.3. Тривала (більше одного року) відсутність за місцем
проживання.
4.4. Смерть такої особи.
4.5. Письмова заява від жертви насильства в сім'ї або
клопотання органів і установ, на які покладається здійснення
заходів щодо попередження насильства в сім'ї, про дострокове
зняття з профілактичного обліку члена сім'ї, який вчинив
насильство відносно іншого члена сім'ї, у зв'язку з тим, що
реальна загроза вчинення повторного насильства минула, і у зв'язку
з виправленням поведінки такої особи. Повноваження служби дільничних інспекторів міліції і
кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо проведення
індивідуальної профілактичної роботи з такими особами передбачені
Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-12 )
та відповідними наказами МВС України.
Начальник ГУАСМ МВС України
генерал-майор міліції О.І.Савченко
Додаток 1
до п. 2.4 Інструкції про
порядок узяття на
профілактичний облік та
порядок зняття з
профілактичного обліку
осіб, які вчинили
насильство в сім'ї
Офіційне попередження
про неприпустимість учинення насильства в сім'ї
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) "___" ________________ 19__ року народження, що мешкаю за адресою: _________________________________________________________________,
(місце проживання) у зв'язку з тим, що ______________________________________________
(короткий зміст правопорушення) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
на підставі статті 10 Закону України "Про попередження насильства
в сім'ї" отримав офіційне попередження про неприпустимість
учинення насильства в сім'ї. Мені роз'яснено, що у разі вчинення насильства до членів
своєї сім'ї я можу бути притягнутий до кримінальної,
адміністративної чи цивільно-правової відповідальності згідно з
чинним законодавством.
Підпис правопорушника
"___" ________________ 20__ р.
Офіційне попередження здійснено _________________________________
(посада, звання, __________________________________________________________________
прізвище та підпис працівника, який здійснив попередження)
у присутності ____________________________________________________
(указати особу, яка була присутня при винесенні __________________________________________________________________
попередження)
Додаток 2
до п. 2.4 Інструкції про
порядок узяття на
профілактичний облік та
порядок зняття з
профілактичного обліку
осіб, які вчинили
насильство в сім'ї
Картка
особи, яка взята на профілактичний облік
1. Прізвище _________________________________________________ 2. Ім'я _____________________________________________________ 3. По батькові ______________________________________________ 4. Дата народження __________________________________________ 5. Місце народження _________________________________________ 6. Місце проживання _________________________________________ 7. Місце роботи (навчання), посада __________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства (навчального закладу), адреса, телефон)
8. Підстава для взяття на облік _____________________________ __________________________________________________________________
9. Дата взяття на облік _____________________________________ 10. Дата зняття з обліку ____________________________________ 11. Судимість _______________________________________________ __________________________________________________________________
(дата засудження, ст. КК, вид і строк покарання, __________________________________________________________________
дата відбування покарання)
12. Дата погашення судимості ________________________________ 13. Обмеження, установлені щодо осіб, які перебувають під
адміннаглядом ____________________________________________________ __________________________________________________________________
14. Склад сім'ї _____________________________________________
(кількість дорослих і дітей, які __________________________________________________________________
проживають разом з особою, яка взята на профілактичний облік) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
15. Інші відомості __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посадова особа, яка здійснює
профілактичні заходи _______________ ____________________
(підпис) (прізвище)
------------------------------------------------------------------ |Заходи профілактичного впливу (указуються дата, місце |Примітка | |і підпис посадової особи, яка їх здійснювала, а також | | | учинені правопорушення) | | |------------------------------------------------------+---------| | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до п. 3.2 Інструкції про
порядок узяття на
профілактичний облік та
порядок зняття з
профілактичного обліку
осіб, які вчинили
насильство в сім'ї
Офіційне попередження
про неприпустимість віктимної поведінки
потенційної жертви насильства в сім'ї
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) "___" ________________ 19__ року народження, що мешкаю за адресою: _________________________________________________________________,
(місце проживання) у зв'язку з тим, що ______________________________________________
(короткий зміст поведінки потенційної жертви, __________________________________________________________________
що провокує насильство в сім'ї) _________________________________________________________________,
на підставі статті 11 Закону України "Про попередження насильства
в сім'ї" отримав (ла) офіційне попередження про неприпустимість
систематичної віктимної поведінки, що може призвести до вчинення
насильства в сім'ї.
___________________________________________________________
(підпис потенційної жертви, що провокує насильство в сім'ї)
"___" ________________ 200_ р.
Офіційне попередження здійснено _________________________________
(посада, звання, __________________________________________________________________
прізвище та підпис працівника, який здійснив попередження)
у присутності ____________________________________________________
(указати осіб, які були присутні при __________________________________________________________________
винесенні попередження)
Додаток 4
до п. 3.3 Інструкції про
порядок взяття на
профілактичний облік та
порядок зняття з
профілактичного обліку
осіб, які вчинили
насильство в сім'ї
Погоджено Погоджено
Начальник ______________ РВ, МРВ Прокурор _______________ району
ГУМВС, УМВС України в __________ _______________________ області ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________
"___" _________________ 200__ р. "___" ________________ 200__ р.
Захисний припис
особі, яка вчинила насильство в сім'ї
"___" ______________ 200__ р. ____________________________
(назва населеного пункту)
Я, __________________________________________________________
(посада, звання, прізвище та ініціали працівника, _________________________________________________________________,
який виніс захисний припис) на підставі статті 13 Закону України "Про попередження ____
насильства в сім'ї" виніс захисний припис гр. ____________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) "___" ________________ 19__ року народження, що мешкає за адресою: _________________________________________________________________,
(місце проживання) у зв'язку зі скоєнням ним (нею) насильства в сім'ї після отримання
офіційного попередження про неприпустимість його вчинення. Цим приписом гр. __________________________ заборонено чинити
такі дії (непотрібне закреслити): чинити акти фізичного, сексуального, психологічного чи
економічного характеру відносно інших членів сім'ї; отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства
в сім'ї; розшукувати жертву насильства в сім'ї, якщо вона перебуває у
місці, що не є відомим особі, яка вчинила насильство; відвідувати жертву насильства в сім'ї, якщо вона тимчасово
перебуває не за місцем спільного проживання членів сім'ї; вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім'ї. Зазначені обмеження діють до "___" ______________ 200_ р. Гр. _______________________________ роз'яснено, що в разі
порушення вимог захисного припису він (вона) буде притягнутий
(та) до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Підпис особи, якій винесено захисний припис _________________
"___" ________________ 200__ р.
_____________________________ __________________________________
(підпис посадової особи, якою (дата винесення захисного припису)
винесено захисний припис)
__________________
Примітка. Захисний припис не вручається у разі наявності в
діях особи, яка вчинила насильство в сім'ї, ознак злочину.вгору