Документ z0379-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.10.2000, підстава - z0735-00

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Н А К А З
N 1133 від 28.05.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 червня 1999 р.
vd990528 vn1133 за N 379/3672

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держкоммолодьполітики і спорту
N 1652 ( z0735-00 ) від 01.09.2000 )
Про затвердження Положення про Український центр з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Примірного
положення про Кримський республіканський, обласні,
Київський та Севастопольський міські центри з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

З метою здійснення фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної
та спортивної діяльності серед інвалідів відповідно до завдань,
визначених затвердженою Указом Президента України від 01.09.98
N 963/98 Цільовою комплексною програмою "Фізичне виховання -
здоров'я нації", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Український центр з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (додається). 2. Затвердити Примірне положення про Кримський
республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські
центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
(додається). 3. Головному управлінню фізичного виховання (Артем'єв О.К.),
Республіканському комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, управлінням з питань фізичної культури
та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій - вжити дійових заходів для організації
роботи центрів згідно із затвердженими положеннями. 4. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про
Український центр інвалідного спорту "Інваспорт" і Типове
положення про обласний центр інвалідного спорту "Інваспорт",
затверджені Мінмолодьспорту України, Федерацією професійних спілок
України та Національним комітетом спорту інвалідів України
(постанова від 14.01.93 N 29/п-2/6 ( z0001-93 ) "Про створення
Українського та обласних центрів інвалідного спорту", наказ від
19.09.94 N 28/П-15-10Г ( z0239-94 ) "Про внесення змін і доповнень
до постанови від 14.01.93 N 29/п-2/6 та Положення про Український
центр інвалідного спорту "Інваспорт"), скасувати наказ
Держкомспорту від 24.12.98 N 2482 "Про затвердження положення про
Український центр реабілітації і спорту інвалідів та Примірне
положення про Кримський республіканський, обласний, Київський та
Севастопольський міський центр реабілітації і спорту інвалідів". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Домашенка А.В.
Голова Комітету І.Н.Федоренко
Затверджено
Наказ Державного комітету України
з фізичної культури і спорту
28.05.99 N 1133
Положення
про Український центр з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт"
1. Загальні положення
1.1. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" (далі - Укрцентр "Інваспорт"), попереднє
найменування - Український центр інвалідного спорту "Інваспорт",
створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
27.01.92 N 31 ( 31-92-п ) "Про Комплексну програму розв'язання
проблем інвалідності" і підпорядковується Державному комітету
України з фізичної культури і спорту. 1.2. Укрцентр "Інваспорт" є спеціалізованою установою, яка
забезпечує проведення в життя державної політики з питань фізичної
культури і спорту серед інвалідів на території України. 1.3. Укрцентр "Інваспорт" здійснює свої повноваження як
безпосередньо, так і через Кримський республіканський, обласні,
Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт". 1.4. Укрцентру "Інваспорт" надано право юридичної особи,
право мати власний баланс, бюджетний, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням,
штампи та відповідні бланки і свою атрибутику. 1.5. Діяльність Укрцентру "Інваспорт" регламентується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Державного
комітету України з фізичної культури і спорту та цим Положенням. 1.6. Діяльність Укрцентру "Інваспорт" здійснюється в тісній
співпраці з державними, профспілковими та громадськими
організаціями, Національним комітетом спорту інвалідів України,
спортивними федераціями інвалідів України, Республіканським
комітетом по фізичній культурі і спорту Автономної Республіки
Крим, управліннями з питань фізичної культури та спорту,
управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, об'єднаннями
фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, тренерськими
радами, колегіями спортивних суддів. 1.7. Місцезнаходження Українського центру з фізичної культури
і спорту інвалідів "Інваспорт": 252050, м.Київ, вул.Глибочицька,
72.
2. Основні завдання й функції
2.1. Основними завданнями Укрцентру "Інваспорт" є: участь у формуванні державної політики з питань
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів,
розробці концепцій, комплексних і цільових програм або їхніх
розділів з цієї роботи, забезпечення їх реалізації; організація і проведення з інвалідами дитячого віку та
дорослими фізкультурно-реабілітаційної роботи,
навчально-тренувальних занять, зборів, спортивних заходів; координація роботи регіональних центрів "Інваспорт", контроль
за здійсненням учбово-тренувальної роботи та проведенням
спортивних заходів; підготовка й забезпечення разом зі спортивними федераціями
інвалідів, Національним комітетом спорту інвалідів України участі
національних збірних команд у міжнародних змаганнях усіх рівнів; сприяння діяльності спортивних федерацій інвалідів у
реалізації статутних вимог; сприяння здійсненню заходів до створення та зміцнення
спортивної бази для проведення фізкультурно-реабілітаційної,
спортивної роботи серед інвалідів; здійснення міжнародних зв'язків у сфері
реабілітаційно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної роботи серед
інвалідів. 2.2. Укрцентр "Інваспорт", відповідно до покладених на нього
завдань, виконує такі функції: забезпечує виконання комплексних та цільових програм або
окремих розділів з питань фізкультурно-реабілітаційної та
спортивної роботи з інвалідами; забезпечує впровадження в практику науково обгрунтованої
системи фізичного виховання, реабілітації та підготовки
спортсменів-інвалідів; залучає до розв'язання актуальних проблем
фізкультурно-реабілітаційного та спортивного руху зацікавлені
організації; бере участь у розробці проектів законодавчих актів з питань
фізкультурно-спортивного руху і у межах своєї компетенції
організовує та контролює їх виконання; вносить до Державного комітету України з фізичної культури і
спорту пропозиції щодо показників проектів Державного бюджету
України за видатками для організації фізкультурно-реабілітаційної
та спортивної роботи серед інвалідів; сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний
захист спортсменів-інвалідів, тренерів та інших фахівців, які
працюють у цій сфері; спрямовує державні й залучені фінансові та матеріальні
ресурси на забезпечення фізкультурно-спортивних заходів,
передбачених єдиним календарним планом спортивних змагань і зборів
серед інвалідів, контролює їх виконання; спільно зі спортивними федераціями інвалідів, Національним
комітетом спорту інвалідів України розробляє та подає до
Державного комітету України з фізичної культури і спорту
пропозиції щодо норм, умов, вимог єдиної спортивної класифікації,
стежить за їх дотриманням; вживає заходів щодо вдосконалення
інформаційно-пропагандистського, наукового й методологічного
забезпечення фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи з
інвалідами, засновує засоби масової інформації; сприяє підготовці й підвищенню професійного рівня фахівців,
що працюють з інвалідами; за дорученням Державного комітету України з фізичної культури
і спорту контролює виконання спортивними федераціями інвалідів
зобов'язань щодо проведення фізкультурно-реабілітаційної та
спортивної роботи в рамках договірних відносин між цими
федераціями і Державним комітетом України з фізичної культури і
спорту; відповідно до затверджених Державним комітетом України з
фізичної культури і спорту порядку й нормативів - забезпечує
збірні команди України спортивною формою та інвентарем, веде
облік, звітність про їх використання; разом зі спортивними федераціями інвалідів і Національним
комітетом спорту інвалідів України готує проекти наказів
Державного комітету України з фізичної культури і спорту про
участь збірних команд України в міжнародних змаганнях, що
передбачені єдиним календарним планом спортивних змагань України,
оформляє виїзні документи; укладає угоди про матеріальну відповідальність за взяті під
звітність кошти й матеріальні цінності та контролює їх цільове
використання; у межах відповідних кошторисів замовляє виготовлення чи
придбання спортивної форми, обладнання, інвентарю, грамот,
дипломів, медалей, значків, сувенірів, друкованих матеріалів, які
потрібні для проведення спортивних заходів та діяльності Укрцентру
"Інваспорт"; разом зі спортивними федераціями інвалідів та Національним
комітетом спорту інвалідів України - розробляє та в установленому
порядку подає до Державного комітету України з фізичної культури і
спорту пропозиції щодо затвердження видів спорту, якими займаються
інваліди, вживає заходів з їх розвитку та поширення на території
України; за поданням спортивних федерацій інвалідів та Національного
комітету спорту інвалідів України розробляє проекти єдиного
календарного плану спортивних змагань України,
навчально-тренувальних зборів зі спорту інвалідів та подає їх на
затвердження до Державного комітету України з фізичної культури і
спорту, організовує і контролює їх виконання; разом з Кримським республіканським, обласними, Київським та
Севастопольським міськими центрами з фізичної культури і спорту
інвалідів, спортивними федераціями інвалідів, іншими зацікавленими
установами й організаціями - в Україні готує спортивні резерви,
координує створення і розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл
інвалідів, закладів та формувань фізкультурно-спортивної
спрямованості; в установленому порядку порушує клопотання про присвоєння
почесних звань фахівцям і активістам у галузі спортивної
підготовки інвалідів, нагороджує кращі регіональні центри,
спортивні федерації, клуби спортсменів-інвалідів, тренерів,
активістів, які досягли високих результатів; вносить пропозиції до Державного комітету України з фізичної
культури і спорту щодо застосування дисциплінарних стягнень до
спортсменів, тренерів та інших фізкультурних працівників за
порушення правил змагань, договорів, контрактів, інші дії, які
завдають шкоди розвитку спорту інвалідів; разом з Державним комітетом України з фізичної культури і
спорту проводить єдину науково-методичну політику у сфері
фізкультури та спорту інвалідів; вирішує питання про надання спортивних споруд для проведення
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи, порушує
клопотання перед організаціями державної місцевої влади про
забезпечення і обладнання цих споруд спеціальними пристосуваннями
для інвалідів; бере участь у розробці фінансових нормативів, механізму їх
впровадження, пропонує вдосконалення системи обліку та звітності
державної статистики в цій галузі; виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань. 2.3. Укрцентр "Інваспорт" має право: самостійно вирішувати всі питання, що стосуються його
діяльності, з керівниками управлінь, відділів, служб Державного
комітету України з фізичної культури і спорту та його
підрозділами, іншими державними установами, громадськими
організаціями, юридичними та фізичними особами; одержувати в установленому законодавством порядку від
Державного комітету України з фізичної культури і спорту,
Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів "Інваспорт", Національного
Комітету спорту інвалідів України, спортивних федерацій,
громадських організацій інвалідів, державних та інших установ
інформацію, документи і матеріали, які потрібні для виконання
покладених на нього завдань; контролювати й аналізувати роботу Кримського
республіканського, обласних, Київського та Севастопольського
міських центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"; залучати вчених, спеціалістів медичних та наукових установ,
за їхньою згодою, до розроблення актуальних питань розвитку
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; виходити до Державного комітету України з фізичної культури і
спорту, державних установ, громадських об'єднань з пропозиціями
щодо розвитку фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з
інвалідами; в установленому чинним законодавством порядку здійснювати
діяльність щодо залучення позабюджетних коштів для проведення з
інвалідами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи. 2.4. Укрцентр "Інваспорт" у межах своєї компетенції видає
накази та інструкції.
3. Кошти й майно Укрцентру "Інваспорт"
3.1. Кошти Укрцентру "Інваспорт" формуються за рахунок: бюджетних асигнувань, що передбачаються на заходи з
інвалідного спорту; добровільних внесків і пожертвувань; інших не заборонених чинним законодавством надходжень. 3.2. Укрцентр "Інваспорт" є розпорядником коштів і майна.
Бухгалтерський облік ведеться за правилами, чинними в Україні.
Укрцентр "Інваспорт" провадить облік результатів роботи,
внутрішньогосподарський контроль за фінансово-господарською
діяльністю та бухгалтерський і статистичний облік, складає звіти й
подає їх відповідним органам у визначені строки, забезпечує
достовірність звітів і балансів. 3.3. Ревізія фінансово-господарської діяльності Укрцентру
"Інваспорт" здійснюється Державним комітетом України з фізичної
культури і спорту, а також іншими державними органами згідно з
чинним законодавством.
4. Структура та органи управління
4.1. До системи Укрцентру "Інваспорт" входять Кримський
республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські
центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт",
дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів (ДЮСШІ), спеціалізовані
дитячо-юнацькі школи інвалідів параолімпійського резерву (СДЮШПР). 4.2. Укрцентр "Інваспорт" очолює начальник, який
призначається на посаду та звільняється з неї наказом Голови
Державного комітету України з фізичної культури і спорту. 4.3. Кошторис видатків та штатний розклад Укрцентру
"Інваспорт" затверджуються Державним комітетом України з фізичної
культури і спорту. 4.4. Начальник Укрцентру "Інваспорт": здійснює управління коштами згідно із затвердженими
кошторисами, відкриває рахунки в банківських установах, керує
діяльністю Укрцентру "Інваспорт", організовує його роботу і
персонально відповідає за виконання покладених завдань і функцій; розподіляє обов'язки заступника, працівників відділів та
служб, визначає їхню відповідальність за окремі ділянки роботи та
за виконання конкретних доручень; затверджує положення про відділи та служби, що входять до
складу Укрцентру "Інваспорт" або створюються ним, посадові
інструкції та функціональні обов'язки його працівників; з дотриманням чинного законодавства укладає угоди, забезпечує
придбання майна та інвентарю в межах передбачених коштів; видає накази та здійснює контроль відповідно до трудового
законодавства; приймає на роботу та звільняє з посад працівників Укрцентру
"Інваспорт"; виступає, при потребі, в суді та арбітражі як представник
Укрцентру "Інваспорт" або передає, відповідно до чинного
законодавства, ці повноваження іншим працівникам; бере участь у засіданнях колегії, нарадах, які скликає
Державний комітет України з фізичної культури і спорту, інших
організаційних заходах; вдосконалює стиль і методи роботи Укрцентру "Інваспорт",
забезпечує зміцнення виконавської дисципліни, підвищення ділової
кваліфікації його працівників; особисто приймає громадян і вживає заходів задля своєчасного
розгляду пропозицій, заяв та скарг, які надходять від них; представляє Укрцентр "Інваспорт" в державних органах, інших
організаціях, установах, на підприємствах при розгляді й вирішенні
питань, що входять до його компетенції; забезпечує згідно з чинними інструкціями та регламентом
роботи оперативне ведення діловодства. 4.5. Заступник начальника виступає від імені Укрцентру
"Інваспорт" без особливого на те доручення. 4.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Укрцентру "Інваспорт", обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку фізкультурно-реабілітаційної
і спортивної роботи серед інвалідів на Україні при ньому може бути
створений на громадських засадах колегіальний орган.
5. Зміни та доповнення до Положення, реорганізація та
припинення діяльності Укрцентру "Інваспорт"
5.1. Зміни та доповнення до Положення, реорганізація або
припинення діяльності Українського центру з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт" можуть бути здійснені відповідно до
чинного законодавства України на підставі рішення Державного
комітету України з фізичної культури і спорту за погодженням з
Федерацією професійних спілок України, Національним комітетом
спорту інвалідів України та Міністерством фінансів України. 5.2. Працівникам Укрцентру "Інваспорт", що звільняються у
зв'язку з припиненням діяльності чи реорганізації, гарантується
дотримання їхніх прав та інтересів згідно з чинним законодавством.
Начальник Головного управління
фізичного виховання О.К.Артем'єв
Затверджено
Наказ Державного комітету України
з фізичної культури і спорту
28.05.99 N 1133
Примірне положення
про Кримський республіканський, обласні, Київський та
Севастопольський міські центри з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт"
1. Загальні положення
1.1. Кримський республіканський, обласні, Київський та
Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт" (далі - Центри) попереднє найменування -
обласні центри інвалідного спорту "Інваспорт", створені згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.92 N 31
( 31-92-п ) "Про Комплексну програму розв'язання проблем
інвалідності" і підпорядковуються Українському центру з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та відповідно
Республіканському комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, управлінням з питань фізичної культури
і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. 1.2. Центр є спеціалізованою установою, що фінансується з
місцевого бюджету, забезпечує вирішення питань розвитку фізичної
культури і спорту серед інвалідів в цьому регіоні, несе
відповідальність за це в межах повноважень. 1.3. Центру надано право юридичної особи, право мати власний
баланс, бюджетний, розрахунковий, валютний та інші рахунки в
установах банку, печатку з власним найменуванням, штампи та
відповідні бланки і свою атрибутику. 1.4. Діяльність Центрів регламентується чинним законодавством
України, нормативними документами Українського центру з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та відповідно
Республіканського комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, управлінь з питань фізичної культури і
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та цим Положенням. 1.5. Практична діяльність Центру здійснюється в тісній
співпраці з державними, профспілковими та громадськими
організаціями, спортивними федераціями інвалідів. 1.6. Місцезнаходження Кримського республіканського (обласного
або Київського чи Севастопольського міського) центру з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт": (адреса).
2. Основні завдання та функції
2.1. Основними завданнями Центру є: участь у розробці концепцій комплексних і цільових
регіональних програм або їхніх розділів з розвитку фізичної
культури і спорту серед інвалідів, прогнозування та забезпечення
вирішення цих питань; організація та проведення серед інвалідів з дитячого віку і
дорослими учбово-тренувальних занять, спортивних змагань, свят,
конкурсів, зборів; сприяння здійсненню заходів щодо створення та зміцнення
матеріально-спортивної бази для проведення
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів; сприяння діяльності фізкультурно-спортивних клубів,
спортивних федерацій і об'єднань інвалідів у виконанні ними
статутних вимог. 2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує
такі функції: забезпечує виконання комплексних та цільових регіональних
програм або їхніх окремих розділів з питань
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з інвалідами; здійснює заходи задля ефективного використання коштів,
матеріальних ресурсів, що виділяються для реалізації
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних програм, фінансує
фізкультурно-спортивні заходи, які передбачені єдиним календарним
планом регіональних спортивних змагань й навчально-тренувальних
зборів; здійснює підготовку збірних команд регіону, забезпечує їхню
участь у національних та міжнародних змаганнях; забезпечує учасників заходів, які проводяться Центром,
житлом, харчуванням, автотранспортом за встановленими нормативами,
орендує для їх проведення спортивні бази та інші об'єкти; замовляє та оплачує, в межах відповідних кошторисів,
виготовлення чи придбання спортивної форми, обладнання і
інвентарю, грамот, дипломів, медалей, вимпелів, значків,
сувенірів, друкованих матеріалів, що потрібні для проведення
спортивних заходів та діяльності Центру; вживає заходів до розвитку та поширення на території регіону
видів спорту для інвалідів, розробляє єдиний календарний план
спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, організовує
його виконання; проводить роботу з підготовки спортивних резервів, створення
дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, контролює організацію в
них навчально-тренувального процесу; сприяє створенню та діяльності районних, міських центрів з
фізичної культури і спорту інвалідів, відділень,
фізкультурно-спортивних клубів, інших закладів та формувань
фізкультурно-спортивної спрямованості, надає їм відповідні
повноваження для проведення фізкультурно-реабілітаційної та
спортивної роботи з інвалідами; порушує в установленому порядку клопотання про присвоєння
спортивних розрядів, почесних спортивних звань переможцям змагань,
працівникам і активістам фізичної культури і спорту інвалідів,
нагороджує кращих спортсменів, фахівців, активістів, які досягли
високих результатів; сприяє втіленню науково-методичних розробок у сфері
фізкультури та спорту інвалідів; вирішує питання проведення учбово-тренувальних занять,
надання спортсменам-інвалідам спортивних споруд, порушує
клопотання щодо забезпечення та обладнання їх спеціальними
пристосуваннями; відповідно до нормативів забезпечує членів збірної команди
регіону спортивною формою та інвентарем; вивчає потребу в фахівцях для роботи з інвалідами,
організовує підвищення кваліфікації спеціалістів цієї сфери; здійснює в межах своєї компетенції
інформаційно-пропагандистську діяльність; виконує інші функції, що випливають з покладених на Центр
завдань. 2.3. Центр має право: вирішувати всі питання, що стосуються його діяльності та
одержувати в установленому порядку від Українського центру з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та відповідно від
Республіканського комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, управлінь з питань фізичної культури і
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, установ, організацій, регіональних громадських
організацій інвалідів, спортивних федерацій інвалідів інформацію,
документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на
нього завдань; здійснювати контроль та аналізувати
фізкультурно-реабілітаційну й спортивну роботу з інвалідами в
регіоні; вживати заходів до залучення вчених, спеціалістів медичних та
наукових установ, за їхньою згодою, щодо розробки актуальних
питань з розвитку фізкультурно-реабілітаційної та спортивної
роботи серед інвалідів; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; відповідно до чинного законодавства здійснювати діяльність
щодо залучення позабюджетних коштів для проведення з інвалідами
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи. 2.4. Центр у межах своєї компетенції видає накази та
інструкції.
3. Кошти й майно Центру
3.1. Кошти Центру формуються за рахунок: асигнувань, що передбачаються у місцевих бюджетах на заходи з
інвалідного спорту; коштів, що надходять від Українського центру "Інваспорт" на
проведення фізкультурно-спортивних заходів серед інвалідів; добровільних внесків і пожертвувань; інших не заборонених чинним законодавством надходжень. 3.2. Центр є розпорядником коштів та майна. Бухгалтерський
облік ведеться за правилами, що діють в Україні. Центр провадить
облік результатів роботи, внутрішньогосподарський контроль за
фінансово-господарською діяльністю, бухгалтерський і статистичний
облік, складає звіти й подає їх відповідним органам у визначені
строки, забезпечує достовірність звітів і балансів. 3.3. Ревізія фінансово-господарської діяльності Центрів
здійснюється відповідно Республіканським комітетом по фізичній
культурі і спорту Автономної Республіки Крим, управліннями з
питань фізичної культури і спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також іншими
державними органами відповідно до чинного законодавства.
4. Структура та органи управління
4.1. До складу Центру входять районні та міські центри або
відділення, дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів (ДЮСШІ),
спеціалізовані дитячо-юнацькі школи параолімпійського резерву
(СДЮШПР), фізкультурно-спортивні клуби інвалідів. 4.2. Центри очолюють начальники, які призначаються відповідно
наказами Республіканського комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, управлінь з питань фізичної культури і
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій за погодженням з Українським центром з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт". 4.3. Кошториси видатків та штатні розписи Центрів
затверджуються Республіканським комітетом по фізичній культурі і
спорту Автономної Республіки Крим, управліннями з питань фізичної
культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. 4.4. Начальник Центру: здійснює управління коштами згідно з затвердженими
кошторисами, відкриває рахунки в банківських установах, керує
діяльністю центру, організовує його роботу й персонально
відповідає за виконання покладених завдань і функцій; розподіляє обов'язки заступника, працівників відділів та
служб, визначає їхню відповідальність за окремі ділянки роботи й
виконання конкретних доручень; затверджує положення про відділи та служби, що входять до
складу Центру або створюються ним, посадові інструкції та
функціональні обов'язки його працівників; з дотриманням чинного законодавства укладає угоди, забезпечує
придбання майна та інвентарю в межах передбачених коштів; видає накази та здійснює контроль відповідно до трудового
законодавства; приймає на роботу та звільняє з посад працівників Центру; виступає при потребі в суді та арбітражі як представник
Центру або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження
іншим працівникам; бере участь у нарадах, засіданнях колегії Республіканського
комітету по фізичній культурі і спорту Автономної Республіки Крим
(управління з питань фізичної культури і спорту обласної або
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації),
інших організаційних заходах, може бути членом колегії; вдосконалює стиль і методи роботи Центру; забезпечує зміцнення виконавської дисципліни, підвищення
ділової кваліфікації його працівників; особисто приймає громадян і проводить заходи щодо своєчасного
розгляду пропозицій, заяв та скарг, які надходять від них; представляє Центр у державних органах, інших організаціях,
установах, на підприємствах при розгляді та вирішенні питань, що
входять до його компетенції; забезпечує, згідно з чинними інструкціями та регламентом
роботи, оперативне ведення діловодства. 4.5. Заступник начальника Центру виступає від його імені без
особливого на те доручення. 4.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Центру, для обговорення найважливіших напрямів його
діяльності та розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної
роботи серед інвалідів у регіоні, при Центрі може бути створений
на громадських засадах колегіальний орган.
5. Реорганізація та припинення діяльності Центру
5.1. Реорганізація або ліквідація Центрів може бути здійснена
відповідно до чинного законодавства України на підставі рішення
Республіканського комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, управлінь з питань фізичної культури і
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій за погодженням з Українським центром з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт". 5.2. Працівникам Центру, що звільняються внаслідок його
ліквідації чи реорганізації, гарантується дотримання їхніх прав та
інтересів згідно з чинним законодавством.
Начальник Головного управління
фізичного виховання О.К.Артем'єввгору