Документ z0377-98, поточна редакція — Прийняття від 28.04.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 12.06.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 190/66 від 28.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 червня 1998 р.
vd980428 vn190/66 за N 377/2817

Про затвердження Порядку розрахунку потреби додаткових коштів для виплати допомоги по безробіттю понад термін, установлений Законом України "Про зайнятість населення", звільненим працівникам вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної
промисловості України

Для пом'якшення соціальних наслідків закриття неперспективних
вугільних шахт і розрізів та відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.06.97 N 623 ( 623-97-п ) "Про заходи
соціального захисту працівників, вивільнюваних у зв'язку із
закриттям (ліквідацією) неперспективних вугледобувних та
вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок розрахунку потреби додаткових коштів
для виплати допомоги по безробіттю понад термін, встановлений
Законом України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), звільненим
працівникам вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості України (додається). 2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра вугільної промисловості Герасимчука Д.А. та
першого заступника Міністра праці та соціальної політики
Саханя І.Я.
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України Д.Герасимчук
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України І.Сахань
Затверджено
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України і
Міністерства праці та
соціальної політики України
28.04.98 N 190/66
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 1998 р.
за N 377/2817

Порядок
розрахунку потреби додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін, установлений Законом України
"Про зайнятість населення", звільненим працівникам
вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості України
Порядок розрахунку потреби додаткових коштів для виплати
допомоги по безробіттю понад термін, установлений Законом України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ), звільненим працівникам
вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості України (далі - Порядок) розроблено
відповідно до пункту 11 Положення про соціальний захист
працівників вугільної промисловості, вивільнюваних у зв'язку із
закриттям (ліквідацією) неперспективних вугледобувних та
вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97
N 623 ( 623-97-п ) "Про заходи соціального захисту працівників,
вивільнюваних у зв'язку із закриттям (ліквідацією) неперспективних
вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості". 1. Виплата допомоги по безробіттю понад термін, установлений
Законом України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), що
фінансується за рахунок бюджетних коштів, призначених на закриття
(ліквідацію) неперспективних вугільних підприємств, поширюється на
осіб, які перебували в штаті вугільного підприємства на момент
видання наказу Мінвуглепрому про його ліквідацію. 2. Зазначена допомога по безробіттю виплачується за рішенням
місцевого органу виконавчої влади особам, звільненим згідно з
пунктом 1 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ) з підприємств
Мінвуглепрому, які ліквідуються, та зареєстрованим у державній
службі зайнятості як безробітні після закінчення терміну виплати
допомоги по безробіттю, призначеної відповідно до підпункту "б"
пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), якщо протягом року регіональний орган державної служби
зайнятості не може надати цим особам відповідного місця роботи. Ця
допомога виплачується у розмірі 50 відсотків середньої заробітної
плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої
заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної
області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством
розміру мінімальної заробітної плати. Загальний строк виплати
допомоги по безробіттю не може перевищувати двох років, починаючи
з дня її призначення. 3. Виплати провадяться за рахунок коштів, передбачених на
ліквідацію відповідного підприємства згідно з поданим
Мінвуглепрому регіональним органом державної служби зайнятості
розрахунком потреби у додаткових коштах на виплату допомоги по
безробіттю, узгодженої з місцевим органом виконавчої влади. 4. Обсяг додаткових коштів на виплату допомоги по безробіттю
визначається, виходячи з кількості звільнених працівників закритих
вугільних підприємств, що перебувають на обліку в службі
зайнятості з урахуванням розміру допомоги цим особам за останній
місяць. 5. Розрахунок потреби додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю здійснюється у грудні поточного року на наступний
календарний рік міськими та районними центрами зайнятості (по
кожному ліквідованому підприємству окремо) за формою згідно з
додатком 1 і узгоджується з місцевими органами виконавчої влади та
надсилається в обласний центр зайнятості до 25 грудня поточного
року. Копія узгоджених розрахунків надсилається до підприємства,
на яке покладено функцію з фізичної ліквідації підприємства. 6. Зведений розрахунок потреби додаткових коштів для виплати
допомоги по безробіттю на рік у цілому по області (з відображенням
обсягів коштів по кожному ліквідованому підприємству окремо) за
формою згідно з додатком 2 надсилається облцентром зайнятості
Мінпраці та Мінвуглепрому до 1 січня. 7. Підприємства подають на затвердження до Мінвуглепрому
зведений кошторисний розрахунок витрат, пов'язаних з ліквідацією,
за напрямками фінансування, в якому окремим рядком передбачають
додаткові кошти на виплату допомоги по безробіттю понад термін,
установлений Законом України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ). Мінвуглепром затверджує ці розрахунки по кожній шахті
(розрізу), що ліквідується, в межах наявного бюджетного
фінансування закриття (ліквідації) неперспективних вугільних
підприємств у поточному році. 8. Підприємства подають затверджені зведені кошторисні
розрахунки до місцевих органів Казначейства. 9. Заявки на виплату допомоги по безробіттю складаються
щомісяця міськими та районними центрами зайнятості з урахуванням
виплат минулого періоду за формою згідно з додатком 3 та
направляються до підприємства до 28 числа поточного місяця. До
заявки додається відомість нарахування допомоги по безробіттю з
коштів на закриття (ліквідацію) вугільних підприємств за формою
згідно з додатком 4. 10. Підприємство подає не пізніше 10 числа поточного місяця
до місцевих органів Казначейства заявку щодо перерахування коштів
на спеціально відкриті рахунки в місцевих відділеннях ощадбанків
для виплати допомоги по безробіттю в обсягах згідно з заявками та
відомостями. 11. Міські та районні центри зайнятості нараховують допомогу
по безробіттю та подають розрахункові відомості щомісяця у
відповідні місцеві відділення ощадбанків. Виплата допомоги по
безробіттю здійснюється після надходження коштів на спеціально
відкриті рахунки в місцевих відділеннях ощадбанку від підприємств.
Облік здійснених виплат допомоги по безробіттю провадиться
центрами зайнятості окремо по кожному одержувачу. 12. Щомісяця до 10 числа поточного місяця міські та районні
центри зайнятості направляють в обласний центр зайнятості та
підприємству звіт про виплату допомоги по безробіттю за попередній
місяць (рік) за формою згідно з додатком 5. 13. Щомісяця до 15 числа поточного місяця обласний центр
зайнятості направляє Мінпраці та Мінвуглепрому звіт про виплату
допомоги по безробіттю за попередній місяць (рік) у цілому по
області за формою згідно з додатком 6. 14. Витрати, пов'язані з виплатою допомоги по безробіттю,
списуються підприємством за статтею: "Виплата вихідної допомоги",
що передбачена зведеним кошторисом проекту закриття підприємства,
що ліквідується. 15. Контроль за цільовим використанням додаткових коштів на
виплату допомоги по безробіттю понад термін, установлений Законом
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), здійснює
Мінвуглепром.
Додаток 1
до пункту 5 Порядку розрахунку потреби
додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін,
встановлений Законом України "Про
зайнятість населення", звільненим
працівникам вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості
України
Погоджую:
Голова виконавчого комітету
(райдержадміністрації)
міста (району) _______________________
(ініціали, прізвище) ______________
(підпис)
"___" _______________ 199_ р.
Розрахунок
потреби додаткових коштів для виплати допомоги по
безробіттю, що фінансується за рахунок Державного
бюджету на закриття (ліквідацію) неперспективних
вугільних підприємств по місту (району) _________
на 19__ р.
гривні —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище, ім'я,|Обсяг допомоги по безробіттю по місяцях|Усього п/п| по батькові |———————————————————————————————————————| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | ———+———————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+———+———+————+—————— 1 | 2 | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11| 12| 13| 14| 15 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
шахта ..........
шахта ..........
Разом:
Директор Центру зайнятості __________ (ініціали, прізвище)
(підпис)
Додаток 2
до пункту 5 Порядку розрахунку потреби
додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін,
встановлений Законом України "Про
зайнятість населення", звільненим
працівникам вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості
України
Розрахунок
потреби додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю, установлений Законом України
"Про зайнятість населення"
по _____________ області на 19__ р.
тис.грн. ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Міста,|Чисель-|Усього| У тому числі по місяцях: п/п|райони|ність | |——————————————————————————————————————— | |одержу-| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | 12 | |вачів | | | | | | | | | | | | | ———+——————+———————+——————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+———+———+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13| 14| 15| 16 —————————————————————————————————————————————————————————————————
шахта .......... ________________ Разом по області
Директор обласного Центру
зайнятості ____________ (ініціали, прізвище)
(підпис)
Додаток 3
до пункту 9 Порядку розрахунку потреби
додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін,
установлений Законом України "Про
зайнятість населення", звільненим
працівникам вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості
України
Заявка
Відповідно до пункту 11 "Положення про соціальний захист
працівників вугільної промисловості, вивільнюваних у зв'язку із
закриттям (ліквідацією) неперспективних вугледобувних та
вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості"
місту (району) __________ для виплати допомоги по безробіттю понад
термін, установлений Законом України "Про зайнятість населення",
вивільненим працівникам ліквідованих шахт ____________ у кількості ___________ чоловік потрібно на ______________________ такі обсяги
(місяць, рік) фінансування:
1. Нараховано за місяць - 2. Заборгованість (залишок) з початку терміну виплат - 3. Потребує перерахування (пункт 1 + пункт 2) -
Директор Центру зайнятості ________ (ініціали, прізвище)
(підпис)
Додаток 4
до пункту 9 Порядку розрахунку потреби
додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін,
установлений Законом України "Про
зайнятість населення", звільненим
працівникам вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості
України
Відомість
нарахування допомоги по безробіттю з коштів на
закриття (ліквідацію) вугільних підприємств
по місту (району) ____________________________
на ______________________
(місяць, рік)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Заборгова-|Встановле-|Період |Сума |Усього нарахо- п/п |ім'я, по |ність на |ний розмір|нараху-|нара- |вано з ураху- |батькові |1 число |допомоги |вання, |хувань|ванням забор- | |місяця | |дні | |гованості ————+—————————+——————————+——————————+———————+——————+—————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
шахта...........
Разом по місту (району)
Директор Центру зайнятості ________ (ініціали, прізвище)
(підпис)
Додаток 5
до пункту 12 Порядку розрахунку потреби
додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін,
установлений Законом України "Про
зайнятість населення", звільненим
працівникам вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості
України
Звіт
про виплату допомоги по безробіттю
по місту (району) ________________
за _____________________
(місяць, рік)
гривні ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Кількість|Заборговані-|Нараховано|Виплачено за|Залишок забор- п/п|одержува-|сть на поча-|за звітний|звітний мі- |гованості |чів |ток місяця |місяць |сяць (рік) | | |(року) |(рік) | | ———+—————————+————————————+——————————+————————————+—————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————————————————————————————————————————————————————————————————
шахта ..........
Директор Центру ________ (ініціали, прізвище)
зайнятості (підпис)
Додаток 6
до пункту 13 Порядку розрахунку потреби
додаткових коштів для виплати допомоги
по безробіттю понад термін,
установлений Законом України "Про
зайнятість населення", звільненим
працівникам вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості
України
Звіт
про виплату допомоги по безробіттю з коштів
на закриття (ліквідацію) вугільних
підприємств по ____________________ області
за ____________________
(місяць, рік)
гривні —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Місто,|Заборгова-|Нараховано за |Виплачено за |Залишок забор- п/п|район |ність на |звітний місяць|звітний місяць|гованості | |початок |(рік) |(рік) | | |місяця | | | | |(року) | | | ———+——————+——————————+——————————————+——————————————+—————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
шахта ...........
шахта ...........
Разом по області
Директор Центру ________ (ініціали, прізвище)
зайнятості (підпис)



вгору