Документ z0375-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2019, підстава - z0238-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 375/31827

Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 60 від 15.02.2019}

Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг, що додається;

2) форми, що додаються:

№ 1 «Заявка для отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг»;

№ 2 «Реєстр одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг».

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету

Заступник Міністра
з питань
європейської інтеграції



О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.03.2018 № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 375/31827

ПОРЯДОК
часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

{У тексті Порядку слова «державний банк» у всіх відмінках замінено словами «уповноважений банк» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм часткової компенсації сільськогосподарським дорадчим службам витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг у рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (далі - компенсація).

2. Компенсація виплачується сільськогосподарським дорадчим службам, зареєстрованим відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (далі - одержувачі), за дорадчі послуги за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, розвиток сільського зеленого туризму, надані фермерському господарству, сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (із змінами).

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

3. Для укладання договору про надання дорадчих послуг (далі - договір) замовник надає одержувачу підтвердні документи, визначені пунктом 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (із змінами).

{Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

{Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

Відповідальним за надання недостовірних відомостей є замовник.

У разі надання недостовірної інформації замовник сплачує вартість наданих дорадчих послуг у повному обсязі і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

4. Надання дорадчих послуг здійснюється відповідно до договору та оформлюється актом про надання дорадчих послуг.

5. Компенсація надається у розмірі 90 відсотків вартості (без врахування податку на додану вартість), але не більше ніж 10 000 гривень на одного замовника протягом бюджетного року.

6. Різниця між вартістю послуг і розміром компенсації сплачується замовником.

7. Для отримання компенсації одержувач обирає уповноважений банк, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк), і протягом бюджетного року подає йому заявку для отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг, форму якої затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 березня 2018 року № 149, та копії таких підтвердних документів:

сертифіката на право надання дорадчих послуг;

договору про надання дорадчих послуг;

акта про надання дорадчих послуг;

документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

8. Заявки на отримання компенсації приймаються уповноваженими банками до 01 листопада поточного року.

9. Кожен із уповноважених банків формує реєстр одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг (далі - Реєстр), форму якого затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 березня 2018 року № 149, де зазначає інформацію щодо рахунку уповноваженого банку, на який спрямовуються бюджетні кошти для виплати компенсації, і щомісяця до 10 числа подає його до Мінагрополітики у паперовому вигляді та на електронних носіях.

10. Мінагрополітики на підставі наданих уповноваженими банками Реєстрів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань щомісяця до 25 числа перераховує бюджетні кошти уповноваженому банку.

11. Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів згідно з сумами, зазначеними у Реєстрі, та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.

12. Інформація про перерахування коштів на виплату компенсації протягом трьох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

13. На запит одержувача Мінагрополітики надає інформацію щодо отриманої часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг.

{Порядок доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

14. У разі встановлення контролюючими органами фактів порушення вимог цього Порядку одержувач повертає отримані бюджетні кошти.

15. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Заступник директора
Департаменту підтримки
фермерства, кооперації
та розвитку
сільських територій -
начальник відділу
підтримки фермерства







Л. Ставнича


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.03.2018 № 149

Форма № 1

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

{Форма № 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

Заступник директора
Департаменту  підтримки
фермерства, кооперації
та розвитку
сільських територій -
начальник відділу
підтримки фермерства







Л. Ставнича


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.03.2018 № 149

Форма № 2

РЕЄСТР
одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

{Форма № 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 60 від 15.02.2019}

Заступник директора
Департаменту підтримки
фермерства, кооперації
та розвитку
сільських територій -
начальник відділу
підтримки фермерства







Л. Ставнича



вгору