Документ z0375-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.05.2010 N 493
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2010 р.
за N 375/17670

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2005 N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2010 року N 337 ( 337-2010-п ) "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і
від 25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Абзаци перший - третій примітки 1 додатка 1 до наказу
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557
( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.10.2005 за N 1130/11410 (із змінами), замінити
абзацом такого змісту: "1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 555
гривень; з 1 квітня - 567 гривень. Для працівників, у яких
посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати,
посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються
на рівні мінімальної заробітної плати.". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.
2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ забезпечити диференціацію заробітної плати працівників,
для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок
встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра П.М.Кулікова.
Міністр Д.В.Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України В.М.Матвійчук
Заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковский
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
освіти і науки України Л.С.Сачков
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Керівник Спільного
представницького органу
профспілок В.Г.Харавгору