Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного перевізника
Держкомпідприємництво, Держмитслужба України; Наказ, Умови від 25.03.200434/212
Документ z0375-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2016, підстава - z1342-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2004 N 34/212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2004 р.
за N 375/8974
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1581/829 ( z1342-16 ) від 20.09.2016 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності митного перевізника

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва
N 38/242 ( z0437-04 ) від 06.04.2004 )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (зі змінами й
доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" (зі змінами й доповненнями)
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження посередницької
діяльності митного перевізника (далі - Ліцензійні умови), що
додаються.
2. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Управлінню правової роботи та удосконалення митного законодавства
(Ступак Ю.В.) Департаменту правового забезпечення Держмитслужби
України й Департаменту реєстрації та ліцензування (Єфремов О.В.)
Держпідприємництва України забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його
офіційного опублікування. ( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з
Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 38/242 ( z0437-04 ) від 06.04.2004 )
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника Голови Держмитслужби України Іванюка М.М.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.Авксентьєв
В.о. Голови Державної
митної служби України М.Іванюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Державної митної служби
України
25.03.2004 N 34/212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2004 р.
за N 375/8974

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження посередницької діяльності
митного перевізника

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) (зі змінами й доповненнями), Митного кодексу України
( 92-15 ), інших нормативно-правових актів, що регулюють
здійснення зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.
1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні й інші вимоги до провадження
посередницької діяльності митного перевізника.
1.3. Виконання цих Ліцензійних умов є обов'язковим під час
провадження посередницької діяльності митного перевізника.
1.4. Умови провадження посередницької діяльності митного
перевізника регулюються законодавством з питань ліцензування й
митної справи.
1.5. Терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються в такому
значенні: митний перевізник - юридична чи фізична особа - суб'єкт
господарської діяльності, який здійснює перевезення між митними
органами товарів, що перебувають під митним контролем, без
застосування при цьому передбачених законодавством заходів
забезпечення доставки товарів у митний орган і має відповідну
ліцензію, видану Державною митною службою України; ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження посередницької діяльності митного перевізника; орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений
Кабінетом Міністрів України для ліцензування певних видів
господарської діяльності; партія товару: товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за
одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом
тощо); товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам
підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі
однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні)
транспортного засобу, яким прямує ця особа; товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з
товарами та іншими предметами й містять дані про товари, що
переміщуються через митний кордон України.
1.6. В установчих документах суб'єкта господарювання повинен
бути зазначений вид посередницької діяльності - митний перевізник.
1.7. Прийняття документів, що подаються для одержання
ліцензії на провадження посередницької діяльності митного
перевізника, видача, переоформлення, анулювання такої ліцензії,
ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів митних
перевізників здійснюються органом ліцензування - Державною митною
службою України. Повноваження Державної митної служби України як органу
ліцензування можуть бути за її рішенням делеговані регіональним
митницям.
2. Вимоги до провадження посередницької
діяльності митного перевізника
2.1. Організаційні та кваліфікаційні вимоги до митного
перевізника 2.1.1. Керівник підприємства повинен мати вищу освіту та
досвід роботи не менше 3 років у галузі надання послуг з
міжнародних перевезень. 2.1.2. Митний перевізник повинен забезпечити умови здійснення
перевезень товарів і мати у своєму штаті працівників, які мають
здійснювати перевезення товарів, що перебувають під митним
контролем, і які володіють знанням основ митного законодавства.
2.2. Технологічні вимоги до митного перевізника Митний перевізник повинен: а) доставляти в митні органи товари та товаросупровідні
документи без будь-якої зміни їх упаковки або стану; б) дотримувати встановленого митним органом строку доставки
товарів; в) без дозволу митного органу не перевозити разом із
товарами, що перебувають під митним контролем, інші товари; г) розміщувати товари, що надійшли до митниці призначення, у
зонах митного контролю; ґ) після доставки товарів не залишати їх без дозволу митного
органу без догляду, не змінювати місце стоянки, не здійснювати
вивантаження чи перевантаження; д) подавати митному органу документи, що містять відомості,
потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів; е) бути присутнім при митному оформленні товарів та сприяти
посадовим особам митного органу під час митного оформлення цих
товарів і транспортних засобів; є) здійснювати на вимогу митного органу навантаження,
вивантаження, перевантаження, визначення кількості товарів,
усунення пошкоджень упаковки, відкриття упаковки, пакування чи
перепакування товарів, що підлягають митному оформленню, а також
відкриття приміщень та інших місць, де можуть міститися ці товари; ж) інформувати митні органи про пошкодження тари й упаковки,
невідповідність товарів відомостям про них, зазначеним у
товаросупровідних документах; з) сприяти в разі потреби проведенню
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
радіологічного, екологічного контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей; и) дотримувати умов і обмежень щодо використання товарів та
розпорядження ними, якщо митне оформлення не завершено; і) подавати для ознайомлення суб'єктам господарської
діяльності на їх вимогу ліцензію на провадження посередницької
діяльності митного перевізника, а також надавати митниці
інформацію про умови договору доручення між ліцензіатом і особою,
яку він представлятиме; ї) вести реєстр договорів, укладених з особами, яких він
представляє та яким надає послуги, і подавати відповідну
інформацію митному органу на його вимогу; й) перевіряти перед укладенням договору перевезення
повноваження володільця (довірителя) на розпорядження товарами; к) забезпечувати збереження товарів і товаросупровідних
документів під час їх перевезення.
2.3. Технічні вимоги до митного перевізника 2.3.1. Митний перевізник для забезпечення своєї діяльності
повинен: а) мати в наявності належні йому на правах власності або
користування транспортні засоби (за умови їх належного обладнання
для здійснення перевезень товарів під митним контролем); б) мати ліцензію на провадження посередницької діяльності
митного перевізника. 2.3.2. Митний перевізник повинен застрахувати власну
діяльність на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
3. Особливі вимоги до провадження посередницької
діяльності митного перевізника
3.1. Митний перевізник повинен мати на праві власності або на
праві повного господарського відання майно, що може бути віднесене
до першої та другої груп основних фондів згідно із Законом України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (зі змінами
й доповненнями).
3.2. Взаємовідносини ліцензіата з особою, яку він
представляє, визначаються договором доручення.
3.3. Митний перевізник може укладати з Держмитслужбою України
відповідні угоди. Надання повноважень на виконання тих самих функцій щодо
партії товару декільком ліцензіатам або обмеження повноважень
ліцензіата виконанням тільки частини цих функцій (або виконанням
операцій у межах однієї функції) не дозволяється.
3.4. Ліцензіат повинен зберігати всю документацію, пов'язану
зі здійсненням своєї діяльності, протягом строку, установленого
законодавством України.
Заступник директора Департаменту
реєстрації і ліцензування -
начальник Управління ліцензування О.Б.Іванченко
Заступник начальника Управління
технологій митного контролю -
начальник відділу організації
митного контролю і технологій А.І.Сербайловгору