Документ z0374-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.10.2012, підстава - z1623-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 165 від 03.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 червня 1998 р.
за N 374/2814
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 811 ( z1623-12 ) від 07.07.2012 }
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
порядок обчислення та справляння державного мита

З метою приведення пункту 48 Інструкції про порядок
обчислення та справляння державного мита ( z0050-93 ) у
відповідність до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та відповідних
статей Закону України "Про власність" ( 697-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до пункту 48 Інструкції про
порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої
наказом Головної державної податкової інспекції України від 22
квітня 1993 року N 15, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 19 травня 1993 року за N 50 (із змінами і доповненнями),
що додаються. 2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних
осіб Морозу В.А. подати вказані зміни та доповнення до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.04.98 N 165
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 1998 р.
за N 374/2814
Зміни і доповнення до пункту 48 Інструкції про
порядок обчислення та справляння державного мита
Пункт 48 зазначеної Інструкції ( z0050-93 ) викласти у такій
редакції: "При обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів
відчуження житлових будинків, квартир, дач, садових будинків,
гаражів, а також іншого нерухомого майна, що перебуває у власності
фізичних або юридичних осіб, вартість таких договорів приймається
виходячи із суми договору, але не нижче його інвентаризаційної або
балансової вартості з урахуванням коефіцієнтів індексації вартості
цих об'єктів та зносу на момент відчуження, що вказується в
довідках-характеристиках бюро технічної інвентаризації".вгору