Документ z0374-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.05.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2019  № 365


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2019 р.
за № 374/33345

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925, слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної)».

2. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, слова «професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» замінити словами «професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях».

3. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

4. Департаменту вищої освіти (Кретович С.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
15 березня 2019 року № 365


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2019 р.
за № 374/33345

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

1. У Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925:

1) у заголовку Порядку слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної)»;

2) пункт 4 розділу II викласти в такій редакції:

«4. Центри працюють з 03 червня до 27 вересня.»;

3) у розділі III:

у заголовку розділу слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної)»;

у пункті 3:

в абзаці першому цифри «12» замінити цифрами «10»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).»;

4) у розділі IV:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 (далі - Умови прийому МС), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).»;

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

«за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 12:00 години 19 липня, вступні іспити проводяться до 19 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 22 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 23 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 29 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 29 липня, вступні іспити проводяться до 28 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 01 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 04 серпня.»;

в абзаці другому пункту 8 цифри «30» замінити цифрами «27»;

пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2.»;

5) у заголовку розділу V слова «професійно-технічних» замінити словами «професійних (професійно-технічних)»;

6) у тексті Порядку слова «вищі навчальні заклади», «загальноосвітні навчальні заклади», «професійно-технічні навчальні заклади», «професійно-технічної освіти» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «заклади вищої освіти», «заклади загальної середньої освіти», «заклади професійної (професійно-технічної) освіти», «професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідних відмінках і числах.

7) у відмітці до додатка та у тексті додатка до Порядку слова «професійно-технічної освіти», «професійно-технічного навчального закладу» замінити відповідно словами «професійної (професійно-технічної) освіти», «закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

2. У Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037:

1) у заголовку Порядку слова «професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» замінити словами «професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»;

2) у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до закладів вищої і професійної (професійно-технічної) освіти для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження відповідні військово-цивільні адміністрації).»;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку) (далі - Заявник);»;

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях чи з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до навчального закладу.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.»;

3) пункт 4 розділу II викласти в такій редакції:

«4. Центри працюють з 03 червня до 27 вересня.»;

4) у розділі III:

у заголовку розділу слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної)»;

у пункті 3:

в абзаці першому цифри «12» замінити цифрами «10»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).»;

5) у розділі IV:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 (далі - Умови прийому МС), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).»;

абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

«за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Документи від Заявника для вступу на денну форму навчання для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 22 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 29 липня.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Вступні іспити проводяться навчальними закладами до 27 вересня.

Вступні іспити для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 25 липня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 21 липня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 28 липня.»;

абзаци третій - п’ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

«При вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 23 липня.

При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 18:00 години 26 липня.

При вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 01 серпня.»;

абзаци другий - четвертий пункту 10 викласти в такій редакції:

«на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету - не пізніше 18:00 години 29 липня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 27 вересня;

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 12:00 години 01 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 27 вересня;

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету - не пізніше 12:00 години 06 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 27 вересня;»;

6) у заголовку розділу V слова «професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;

7) у тексті Порядку слова «вищі навчальні заклади», «загальноосвітні навчальні заклади», «професійно-технічні навчальні заклади», «професійно-технічної освіти» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «заклади вищої освіти», «заклади загальної середньої освіти», «заклади професійної (професійно-технічної) освіти», «професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідних відмінках і числах;

8) у додатках до Порядку:

у відмітках до додатків 1, 2 слова «професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» замінити словами «професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»;

додаток 1 після позиції «с. Новоселівка Друга» Ясинуватського району доповнити новою позицією «с. Новобахмутівка»;

у тексті додатка 2 слова «професійно-технічного навчального закладу» замінити словами «закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Виконуюча обов’язки
директора департаменту
вищої освітиС. Кретовичвгору