Документ z0374-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2016, підстава - z0132-16

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2015  № 73


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2015 р.
за № 374/26819

Про затвердження Правил використання номерних знаків на транспортних засобах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 830 від 28.12.2015}

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164, і з метою проведення заходів з відомчої реєстрації транспортних засобів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила використання номерних знаків на транспортних засобах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додаються.

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Служби

В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Міністр оборони України
генерал-полковник


А.Б. Аваков


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18.02.2015 № 73


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2015 р.
за № 374/26819

ПРАВИЛА
використання номерних знаків на транспортних засобах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють єдиний у Держспецзв’язку порядок обліку та розподілу номерних знаків за серіями та цифровими позначеннями, їх установлення на транспортних засобах, які перебувають на обліку у Головному управлінні та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).

2. Для транспортних засобів підрозділів Держспецзв’язку використовуються номерні знаки типу 9, 10 відповідно до ДСТУ 4278:2012 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування» (із змінами), які поділяються за призначеністю відповідно до таблиці:

Тип

Призначеність

9

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин і механізмів

10

Знаки для тракторів і тракторних причепів

3. Номерні знаки виготовляються із застосуванням цифрових позначень від «0» до «9» та літер української абетки. Кількість цифр на номерних знаках - 5, кількість літер - 1.

Два останніх символи номерного знака - літера та цифра - є серією номерного знака.

4. Кількість номерних знаків на транспортних засобах повинна становити:

на всіх типах автомобілів, автобусів, шасі, тракторів - два номерні знаки, що встановлюються спереду та ззаду;

на причепах - один, що встановлюється тільки ззаду.

Номерні знаки відповідного зразка встановлюються на транспортних засобах тільки в передбачених за конструкцією місцях, указаних підприємством-виробником.

Номерні знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів транспортного засобу.

Забороняється змінювати розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх.

5. Відповідно до ДСТУ 3650:2012 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови» (із змінами) знаки типів 9 та 10 повинні виготовлятися штампуванням з листового алюмінію згідно з ГОСТ 21631 або стрічки з алюмінію згідно з ГОСТ 13726 завтовшки не менше ніж 0,8 мм. Допускається їх виготовлення з листової сталі згідно з ГОСТ 19904 або іншої листової сталі, яка забезпечує потрібну міцність і довговічність знаків. Колір поля знаків - чорний. Колір літер, цифр і ребра жорсткості - білий.

Придбання номерних знаків здійснюється децентралізовано підрозділами Держспецзв’язку в межах виділених їм коштів.

{Абзац другий пункту 5 розділу І в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 830 від 28.12.2015}

6. Номерні знаки повинні бути чистими та достатньо освітленими відповідно до пункту 30.2 розділу 30 «Номерні, розпізнавальні знаки, написи та позначення» Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

7. Номерні знаки присвоюються транспортним засобам підрозділів Держспецзв’язку. Номерний знак, який присвоюється транспортному засобу, записується у технічний талон транспортного засобу, форма якого затверджена додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 249).

8. Діапазони номерних знаків закріплюються за підрозділами Держспецзв’язку та видаються на транспортні засоби відповідно до штату мирного часу та на транспортні засоби непорушного запасу для автомобілів, автобусів, самохідних машин і механізмів, тракторів - серії С2, для причепів - серії О2 відповідно до розрахунку розподілу діапазонів номерних знаків підрозділів Держспецзв’язку (додаток 1).

II. Облік, порядок проведення звірки та вилучення діапазонів номерних знаків

1. Облік діапазонів номерних знаків здійснюється Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку за всі підрозділи Держспецзв’язку у книзі обліку діапазонів номерних знаків транспортних засобів Держспецзв’язку, форма якої наведена в додатку 2 до цих Правил.

Облік діапазонів номерних знаків підрозділу Держспецзв’язку проводиться службою безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) підрозділу Держспецзв'язку у книзі обліку діапазонів номерних знаків машин і причепів, форма якої наведена в додатку 3 до цих Правил.

Зміни до обліку номерних знаків вносяться у міру їх надходження.

2. Розподіл і видачу діапазонів номерних знаків на транспортні засоби здійснює Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

Видача діапазону номерних знаків на транспортні засоби проводиться на підставі заявки начальника підрозділу Держспецзв’язку до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку, форма якої наведена в додатку 4 до цих Правил.

3. Підрозділи Держспецзв’язку проводять звірку обліку діапазонів номерних знаків під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, при проведенні організаційних заходів (розформуванні, переформуванні, перепідпорядкуванні, передислокації тощо).

4. Вилучення діапазону номерних знаків проводиться під час розформування підрозділу Держспецзв’язку (переформування з передачею транспортних засобів в інший підрозділ Держспецзв’язку) Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку на підставі заявки начальника підрозділу Держспецзв’язку, форма якої наведена в додатку 5 до цих Правил, акта про знищення номерних знаків або наказу на передачу номерних знаків до іншого підрозділу Держспецзв’язку. Копія акта про знищення номерних знаків або акта приймання-передачі номерних знаків надсилається до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

5. У випадках передачі транспортного засобу з одного підрозділу Держспецзв’язку до іншого, а також у разі виключення з обліку підрозділу Держспецзв’язку номерні знаки знімаються з транспортних засобів. Номерні знаки, які вивільнилися, зберігаються за підрозділом Держспецзв’язку.

6. Забороняється передавати транспортні засоби з одного підрозділу Держспецзв’язку до іншого з номерними знаками та встановлювати на транспортні засоби номерні знаки діапазонів, які не закріплені за підрозділом Держспецзв’язку.

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
С.В. АванесовДодаток 1
до Правил використання номерних знаків
на транспортних засобах Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 8 розділу І)

РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ
діапазонів номерних знаків підрозділів Держспецзв’язку

Найменування підрозділу Держспецзв’язку

Діапазон номерних знаків

тип 9

тип 10

для автомобілів

для причепів

для тракторів

1

2

3

4

2 ТВУЗ Держспецзв’язку

від 2000С2 до 2300С2

від 2000О2 до 2100О2

від 2151С2 до 2155С2

3 ТВУЗ Держспецзв’язку

від 3000С2 до 3900С2

від 3000О2 до 3250О2

від 3501С2 до 3505 С2

4 ТВУЗ Держспецзв’язку

від 4000С2 до 4900С2

від 4000О2 до 4200О2

від 4451 С2 до 4455С2

7 ТВУЗ Держспецзв’язку

від 0451С2 до 0460С28 ТВУЗ Держспецзв’язку

від 8000С2 до 8500С2

від 8000О2 до 8100О2

від 8251С2 до 8255 С2

10 ТВУЗ Держспецзв’язку

від 1000С2 до 1900С2

від 1000О2 до 1300О2

від 1501С2 до 1505 С2

Управління Держспецзв’язку у Вінницькій області

від 0211С2 до 0220С2

від 0151О2 до 0155О2


Управління Держспецзв’язку у Волинській області

від 0221С2 до 0229С2

від 0156О2 до 0160О2


Управління Держспецзв’язку у Дніпропетровській області

від 0230С2 до 0242С2

від 0161О2 до 0165О2


Управління Держспецзв’язку в Донецькій області

від 0243С2 до 0255С2

від 0166О2 до 0170О2


Управління Держспецзв’язку в Житомирській області

від 0256С2 до 0265С2

від 0171О2 до 0175О2


Управління Держспецзв’язку в Закарпатській області

від 0266С2 до 0277С2

від 0176О2 до 0180О2


Управління Держспецзв’язку в Запорізькій області

від 0278С2 до 0291С2

від 0181О2 до 0185О2


Управління Держспецзв’язку в Івано-Франківській області

від 0292С2 до 0300С2

від 0186О2 до 0190О2


Управління Держспецзв’язку в Кіровоградській області

від 0301С2 до 0310С2

від 0191О2 до 0200О2


Управління Держспецзв’язку в Луганській області

від 0311С2 до 0320С2

від 0201О2 до 0205О2


Управління Держспецзв’язку у Львівській області

від 0321С2 до 0332С2

від 0206О2 до 0210О2


Управління Держспецзв’язку в Миколаївській області

від 0333С2 до 0343С2

від 0211О2 до 0215О2


Управління Держспецзв’язку в Одеській області

від 0344С2 до 0356С2

від 0216О2 до 0220О2


Управління Держспецзв’язку в Полтавській області

від 0357С2 до 0366С2

від 0221О2 до 0225О2


Управління Держспецзв’язку в Рівненській області

від 0367С2 до 0377С2

від 0226О2 до 0230О2


Управління Держспецзв’язку в Сумській області

від 0378С2 до 0387С2

від 0231О2 до 0235О2


Управління Держспецзв’язку в Тернопільській області

від 0388С2 до 0397С2

від 0236О2 до 0240О2


Управління Держспецзв’язку в Харківській області

від 0398С2 до 0410С2

від 0241О2 до 0245О2


Управління Держспецзв’язку в Херсонській області

від 0411С2 до 0420С2

від 0246О2 до 0250О2


Управління Держспецзв’язку в Хмельницькій області

від 0421С2 до 0430С2

від 0251О2 до 0255О2


Управління Держспецзв’язку в Черкаській області

від 0431С2 до 0440С2

від 0256О2 до 0260О2


Управління Держспецзв’язку в Чернігівській області

від 0441С2 до 0450С2

від 0261О2 до 0265О2


Управління Держспецзв’язку в Чернівецькій області

від 0451С2 до 0460С2

від 0266О2 до 0270О2


Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

від 0700С2 до 0720С2Департамент забезпечення Держспецзв’язку

від 0001С2 до 0200С2

від 0001О2 до 0150О2

від 0201С2 до 0210С2

Головне управління та підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв'язку

від 7000С2 до 7300С2{Додаток 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 830 від 28.12.2015}

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
С.В. АванесовДодаток 2
до Правил використання номерних знаків
на транспортних засобах Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 1 розділу IІ)

КНИГА ОБЛІКУ
діапазонів номерних знаків транспортних засобів Держспецзв’язку

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
С.В. Аванесов


Додаток 3
до Правил використання номерних знаків
на транспортних засобах Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 1 розділу IІ)

КНИГА ОБЛІКУ
діапазонів номерних знаків машин і причепів

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
С.В. Аванесов


Додаток 4
до Правил використання номерних знаків
на транспортних засобах Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 2 розділу IІ)

ЗАЯВКА

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 830 від 28.12.2015}


Додаток 5
до Правил використання номерних знаків
на транспортних засобах Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 4 розділу IІ)

ЗАЯВКА

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 830 від 28.12.2015}вгору