Документ z0374-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.09.2006, підстава - z0816-06

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 285 від 17.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 червня 2000 р.
vd20000517 vn285 за N 374/4595
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 514 ( z0816-06 ) від 22.06.2006 }
Про затвердження переліків документів,
подання яких потрібне для застосування пільгового режиму
оподаткування при митному оформленні товарів та інших
предметів, що ввозяться на митну територію України
(вивозяться за межі митної території України)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000
N 433 ( z0637-01 ) від 26.06.2001
N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001
N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003
N 435 ( z0821-04 ) від 14.06.2004
N 872 ( z1610-04 ) від 07.12.2004 )

З метою приведення нормативних актів Держмитслужби у
відповідність до чинного законодавства України та відповідно до
наказу Держмитслужби від 22.12.99 N 845 ( z0210-00 ) "Про
затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право
суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими
чинним законодавством податковими пільгами під час митного
оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться на митну
територію України або вивозяться з митної території України",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік товарів та інших предметів, митне
оформлення яких при ввезенні на митну територію України
здійснюється із застосуванням податкових пільг відповідно до актів
законодавства, і документів, подання яких потрібне для
використання пільгового режиму оподаткування (додається). 2. Затвердити Перелік товарів та інших предметів, митне
оформлення яких при вивезенні за межі митної території України
здійснюється із застосуванням податкових пільг відповідно до актів
законодавства, і документів, подання яких потрібне для
використання пільгового режиму оподаткування ( z0375-00 ). 3. Установити, що в разі зміни законодавства переліки
підлягають зміні та доповненню для приведення у відповідність до
вимог нормативно-правових актів. 4. Управлінню митних платежів (Шульга С.В.) та Правовому
управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 5. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування та розсилання цього наказу до регіональних митниць та
митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України. 6. Установити, що наказ набирає чинності з 10.07.2000. 7. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності та митних
брокерів, що працюють у зонах діяльності митних органів. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Шейка О.П.
В.о. Голови Служби О.Єгоров

Затверджено
наказом Державної митної
служби України
від 17 травня 2000 р. N 285
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції
України 29 червня 2000 р.
за N 374/4595
Перелік документів,
подання яких потрібне для застосування пільгового режиму
оподаткування при митному оформленні товарів та інших
предметів, що ввозяться на митну територію України
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва товару | Код пільги | Підстава для надання пільги | Назва документа | з/п| | | | | | |--------------------+----------------------------------------------------------------------| | | | в | в |в | в | в | в | | | |обкла-|обкла-|обкла-| обкладенні | обкладенні | обкладенні | | | |денні |денні |денні | ввізним | акцизним | податком | | | |ввіз- |акциз-|подат-| митом | збором | на додану | | | |ним |ним |ком на| | | вартість | | | |митом |збором|додану| | | | | | | | |вар- | | | | | | | | |тість | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 1. Застосування податкових пільг, наданих у вигляді звільнення від оподаткування | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Транспортні засоби, що | 001 | - | - |Закон України | - | - |Документи | |здійснюють регулярні | | | |"Про Єдиний митний тариф", | | |(рахунки-фактури), що | |міжнародні перевезення | | | |( 2097-12 ), стаття 19, | | |підтверджують закупівлю | |вантажів, багажу та | | | |пункт "а" | | |запасів. | |пасажирів, а також | | | | | | |Документи на | |предмети | | | | | | |оприбуткування товарів | |матеріально-технічного | | | | | | | | |постачання і | | | | | | | | |спорядження, паливо, | | | | | | | | |продовольство та інше | | | | | | | | |майно, необхідні для | | | | | | | | |їх нормальної | | | | | | | | |експлуатації на час | | | | | | | | |перебування в дорозі, | | | | | | | | |у пунктах проміжної | | | | | | | | |зупинки, або придбані | | | | | | | | |за кордоном у зв'язку | | | | | | | | |з ліквідацією аварії | | | | | | | | |(поломки) цих | | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 2 |Продукція морського | 002 | - | 19 |Закон України | - |Закон України |Сертифікат про | |промислу (крім товарів | | | |"Про Єдиний митний тариф", | |"Про податок на додану |походження товару. | |групи 03 за | | | |( 2097-12 ), стаття 19, | |вартість", стаття 5, |Первинний коносамент. | |УКТЗЕД ) | | | |пункт "б" | |пункт 5.4 |Копія свідоцтва про | |українських та | | | | | |( 168/97-ВР ) |право плавання під | |орендованих | | | | | | |Державним прапором | |(зафрахтованих) | | | | | | |України або засвідченої | |українськими | | | | | | |капітаном порту довідки | |підприємствами й | | | | | | |про занесення судна в | |організаціями суден, | | | | | | |Державний судновий | |що ввозиться на митну | | | | | | |реєстр. | |територію України | | | | | | |Копія договору оренди | |Надання пільги у вигля-| | | | | | |(фрахту) між українським | |ді звільнення від по- | | | | | | |виробником та | |датку на додану варті- | | | | | | |судновласником. | |сть зупинено на 2004 | | | | | | |Письмова заява | |рік згідно із Законом | | | | | | |судновласника про те, що | |України "Про Державний | | | | | | |на момент виробництва | |бюджет України на 2004 | | | | | | |рибопродукції, яка | |рік" | | | | | | |ввозиться, судно не | | | | | | | | |перебувало у фрахті | | | | | | | | |іншої особи, або | | | | | | | | |письмова заява виробника | | | | | | | | |про те, що на момент | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |рибопродукції, яка | | | | | | | | |ввозиться на митну | | | | | | | | |територію України на | | | | | | | | |орендованому | | | | | | | | |(зафрахтованому) | | | | | | | | |українському | | | | | | | | |судні-виробнику, воно не | | | | | | | | |перебувало в субфрахті в | | | | | | | | |іншої особи | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 3 |Товари морського | 019 | - | 19 |Закон України | - |Закон України |Сертифікат про | |промислу (риба, | | | |Про Єдиний митний тариф | |"Про податок на додану |походження товару. | |ссавці, мушлі, | | | |( 2097-12 ) | |вартість", стаття 5, |Первинний коносамент. | |ракоподібні, водні | | | |ст. 19, п. б | |пункт 5.4 |Копія свідоцтва про | |рослини тощо, | | | | | |( 168/97-ВР ) |право плавання під | |охолоджені, солоні, | | | | | | |Державним прапором | |морожені, | | | | | | |України або засвідченої | |консервовані, | | | | | | |капітаном порту довідки | |перероблені в борошно | | | | | | |про занесення судна в | |або в іншу продукцію), | | | | | | |Державний судновий | |видобуті (виловлені, | | | | | | |реєстр. | |вироблені) суднами, | | | | | | |Копія договору оренди | |зареєстрованими в | | | | | | |(фрахту) між українським | |Державному судновому | | | | | | |виробником та | |реєстрі України або | | | | | | |судновласником. | |Судновій книзі України | | | | | | |Письмова заява | |(у межах групи 03 за | | | | | | |судновласника про те, що | |УКТЗЕД) | | | | | | |на момент виробництва | |Надання пільги у вигля-| | | | | | |рибопродукції, яка | |ді звільнення від по- | | | | | | |ввозиться, судно не | |датку на додану варті- | | | | | | |перебувало у фрахті | |сть зупинено на 2004 | | | | | | |іншої особи, або | |рік згідно із Законом | | | | | | |письмова заява виробника | |України "Про Державний | | | | | | |про те, що на момент | |бюджет України на 2004 | | | | | | |виробництва | |рік" | | | | | | |рибопродукції, яка | | | | | | | | |ввозиться на митну | | | | | | | | |територію України на | | | | | | | | |орендованому | | | | | | | | |(зафрахтованому) | | | | | | | | |українському | | | | | | | | |судні-виробнику, воно не | | | | | | | | |перебувало в субфрахті в | | | | | | | | |іншої особи | ( Пункт 3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )

( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 13|До 01.01.2009 товари | 017 | - | - |Декрет Кабінету Міністрів | - | - |Посвідчення на ввезення | |(крім підакцизних), що | | | |України | | |товарів для виробництва | |ввозяться на митну | | | |"Про Єдиний митний тариф | | |космічної техніки | |територію України і | | | |України" ( 4-93 ), | | |суб'єктами космічної | |використовуються для | | | |стаття 2 | | |діяльності, видане | |виробництва космічної | | | | | | |Національним космічним | |техніки (включаючи | | | | | | |агентством України | |агрегати, системи та | | | | | | | | |їх комплектуючі для | | | | | | | | |космічних комплексів, | | | | | | | | |космічних | | | | | | | | |ракет-носіїв, | | | | | | | | |космічних апаратів і | | | | | | | | |наземних сегментів | | | | | | | | |космічних систем), | | | | | | | | |якщо такі товари не | | | | | | | | |виготовляються на | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | |Перелік цих товарів з | | | | | | | | |визначенням кодів | | | | | | | | |згідно з Гармонізованою| | | | | | | | |системою | | | | | | | | |опису та | | | | | | | | |кодування товарів, а | | | | | | | | |також порядок і обсяги | | | | | | | | |їх увезення | | | | | | | | |визначаються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 14 |До 1 січня 2009 року|017 | - | 017 |Декрет Кабінету Міністрів| - |Закон України "Про|Посвідчення на ввезення| |товари (крім| | | |України "Про Єдиний митний| |податок на додану|товарів для виробництва| |підакцизних), що| | | |тариф України", стаття 2 | |вартість", стаття 11,|космічної техніки| |ввозяться на митну| | | |( 4-93 ) | |пункт 11.28 |суб'єктами космічної| |територію України| | | | | |( 168/97-ВР ) |діяльності, видане| |суб'єктами космічної| | | | | | |Національним космічним| |діяльності й| | | | | | |агентством України | |використовуються для| | | | | | | | |виробництва космічної| | | | | | | | |техніки (включаючи| | | | | | | | |агрегати, системи та їх| | | | | | | | |комплектуючі для| | | | | | | | |космічних комплексів,| | | | | | | | |космічних ракетносіїв,| | | | | | | | |космічних апаратів і| | | | | | | | |наземних сегментів| | | | | | | | |космічних систем), якщо| | | | | | | | |такі товари не| | | | | | | | |виготовляються на| | | | | | | | |території України.| | | | | | | | |Перелік таких товарів з| | | | | | | | |визначенням їх кодів| | | | | | | | |згідно з Гармонізованою| | | | | | | | |системою опису та| | | | | | | | |кодування товарів, а| | | | | | | | |також порядок і обсяги| | | | | | | | |їх увезення та перелік| | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |(організацій), що| | | | | | | | |ввозять ці товари,| | | | | | | | |визначаються Кабінетом| | | | | | | | |Міністрів України| | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| |Товари (крім| | | |Угода між кабінетом| - |Угода між Кабінетом|Номенклатура та кількість| |підакцизних), що| | | |Міністрів України та Урядом| |Міністрів України та|товарів, перелік| |ввозяться на митну| | | |Російської Федерації про| |Урядом Російської|організацій і| |територію України| | | |переміщення товарів у| |Федерації про|підприємств, що ввозять| |відповідно до Угоди між| | | |рамках співробітництва в| |переміщення товарів у|ці товари, затверджені| |кабінетом Міністрів| | | |освоєнні космічного| |рамках співробітництва |Національним космічним| |України та Урядом| | | |простору, створенні та| |в освоєнні космічного|агентством України| |Російської Федерації| | | |експлуатації | |простору, створенні та|(надсилаються до митних| |про переміщення товарів| | | |ракетно-космічної та| |експлуатації |органів Держмитслужбою) | |у рамках| | | |ракетної техніки від| |ракетно-космічної та| | |співробітництва в| | | |11.02.2001, статті 3, 5, 7 | |ракетної техніки від| | |освоєнні космічного| | | |( 643_148 ) | |11.02.2001, статті 3,| | |простору, створенні та| | | | | |5, 7 | | |експлуатації | | | | | |( 643_148 ) | | |ракетно-космічної та| | | | | | | | |ракетної техніки | | | | | | | | ( Пункт 14 розділу 1 в редакції Наказу Держмитслужби N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| ( Пункт 15 розділу 1 виключено на підставі Наказу Держмитслужби | N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 15|Нафтопродукти, | 021 | - | - |Закон України | - | - |У разі потреби - | |вироблені з | | | |"Про операції з | | |експертний висновок про | |давальницької нафти, | | | |давальницькою сировиною у | | |вироблення готової | |увезеної іноземним | | | |зовнішньоекономічних | | |продукції з | |замовником, що | | | |відносинах", | | |давальницької сировини | |реалізуються на митній | | | |стаття 3, | | | | |території України | | | |пункт 1 ( 327/95-ВР ) | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 16|Насіння, що ввозиться | 022 | - | - |Закон України | - | - |Перелік установ системи | |для наукових цілей та | | | |"Про насіння", | | |генетичних ресурсів | |для державного | | | |стаття 17 ( 3690-12 ) | | |рослин України | |сортовипробування | | | | | | |(надсилається до митних | | | | | | | | |органів Держмитслужбою). | | | | | | | | |Підтвердження | | | | | | | | |доцільності та мети | | | | | | | | |ввезення заявлених | | | | | | | | |рослин, видане | | | | | | | | |відповідним державним | | | | | | | | |органом України | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 19 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 20 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 21 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 22 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 23 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 24 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 17|Товари спеціального | - | - | 001 | - | - |Закон України |Перелік товарів | |призначення для | | | | | |"Про податок на додану |спеціального призначення | |інвалідів, крім | | | | | |вартість", |для інвалідів (982-97-п),| |підакцизних (за | | | | | |стаття 5, |установлений Кабінетом | |переліком, | | | | | |пункти 5.1.4, |Міністрів України | |установленим Кабінетом | | | | | |5.5, 5.6 |(надсилається до митних | |Міністрів України), | | | | | |( 168/97-ВР ) |органів Держмитслужбою) | |які ввозяться на митну | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 18|Лікарські засоби та | - | - | 002 | - | - |Закон України |Підтвердження державної | |вироби медичного | | | | | |"Про податок на додану |реєстрації, видане Мініс-| |призначення (крім | | | | | |вартість", |терством охорони здоров'я| |підакцизних товарів), | | | | | |стаття 5, |України або уповноваженим| |зареєстровані в | | | | | |пункти 5.1.7, |ним органом | |Україні в | | | | | |5.5, 5.6 | | |установленому | | | | | |( 168/97-ВР ) | | |законодавством | | | | | | | | |порядку, які ввозяться | | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |Надання пільги у вигля-| | | | | | | | |ді звільнення від по- | | | | | | | | |датку на додану варті- | | | | | | | | |сть зупинено на 2004 | | | | | | | | |рік згідно із Законом | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на 2004 | | | | | | | | |рік" (крім операцій з | | | | | | | | |увезення (пересилання) | | | | | | | | |на митну територію Ук- | | | | | | | | |раїни лікарських засо- | | | | | | | | |бів і виробів медичного| | | | | | | | |призначення, допущених | | | | | | | | |до застосування в Укра-| | | | | | | | |їні, за переліком, що | | | | | | | | |визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України) | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом | Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 19|Предмети культового | - | - | 003 | - | - |Закон України |Перелік предметів | |призначення, крім | | | | | |"Про податок на додану |культового призначення, | |підакцизних товарів | | | | | |вартість", стаття 5, |установлений Кабінетом | |(за переліком, | | | | | |пункти 5.1.14, |Міністрів України | |установленим Кабінетом | | | | | |5.5, 5.6 |( 1010-97-п ) (надсилає- | |Міністрів України), | | | | | |( 168/97-ВР ) |ться до митних органів | |які ввозяться на митну | | | | | | |Держмитслужбою) | |територію України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 20|Імпортовані товари, що | - | - | 022 | - | - |Закон України |Перелік підприємств, які | |використовуються для | | | | | |"Про надання пільг |беруть участь у | |виготовлення продукції | | | | | |щодо обкладання |виготовленні продукції | |за контрактом N | | | | | |податком на додану |за контрактом | |1346/38 (на термін | | | | | |вартість продукції |N 1346/38, номенклатура | |виконання цього | | | | | |(робіт, послуг), що |і обсяги товарів, | |контракту). | | | | | |виробляється за |затверджені Кабінетом | |Перелік підприємств, | | | | | |контрактом |Міністрів України | |які беруть участь у | | | | | |N 1346/38", |(надсилаються до митних | |виготовленні продукції | | | | | |статті 1, 2 |органів Держмитслужбою) | |за контрактом | | | | | |( 6/97-ВР ) | | |N 1346/38, | | | | | | | | |номенклатура і обсяги | | | | | | | | |товарів затверджуються | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
( Пункт 22 розділу I виключено на підставі Наказу Державної
митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| ( Пункт 22 розділу 1 виключено на підставі Наказу Держмитслужби | N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 21|Гуманітарна допомога у | 030 | - | 030 |Закон України | - |Закон України |Копія протокольного | |грошовій або | | | |"Про гуманітарну | |"Про гуманітарну |рішення Комісії з питань | |натуральній формі | | | |допомогу", | |допомогу", |гуманітарної допомоги | |(крім підакцизних | | | |стаття 6 ( 1192-14 ) | |стаття 6 |при Кабінеті Міністрів | |товарів), яка | | | | | | |України | |ввозиться, | | | | | | |(надсилається до митних | |пересилається в | | | | | | |органів Держмитслужбою) | |Україну | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 22|Гуманітарна допомога | 030 | 030 | 030 |Закон України |Копія протокольного | |(підакцизні товари), | | | |"Про гуманітарну допомогу", |рішення Комісії з питань | |визначена Законом | | | |стаття 6 ( 1192-14 ) |гуманітарної допомоги | |України "Про | | | | |при Кабінеті Міністрів | |гуманітарну допомогу", | | | | |України | |яка ввозиться, | | | | |(надсилається до митних | |пересилається в | | | | |органів Держмитслужбою) | |Україну і яка | | | | | | |визначена такою за | | | | | | |рішенням Комісії з | | | | | | |питань гуманітарної | | | | | | |допомоги при Кабінеті | | | | | | |Міністрів України | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| ( Пункт 23 розділу 1 виключено на підставі Наказу Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 24|Товари та інші | 032 | - | 032 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |предмети (крім | | | |"Про спеціальну | |"Про спеціальну |реєстрацію суб'єкта | |підакцизних товарів | | | |економічну зону | |економічну зону |підприємницької | |і товарів 1-24 груп | | | |"Закарпаття" | |"Закарпаття" |діяльності як суб'єкта | |Української | | | |( 2322-14 ), стаття 7, | |( 2322-14 ), стаття 7, |спеціальної економічної | |класифікації товарів | | | |пункт "а" | |пункт "а". |зони "Закарпаття" | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться з-за меж | | | | | | | | |митної території | | | | | | | | |України на територію | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Закарпаття" для | | | | | | | | |використання в межах | | | | | | | | |зони | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 25|Товари та інші | 033 | - | 033 |Закон України | - |Закон України |Копія дозволу на | |предмети (крім | | | |"Про спеціальні економічні | |"Про спеціальні |провадження діяльності | |підакцизних товарів | | | |зони та спеціальний режим | |економічні зони та |на території спеціальної | |і товарів 1-24 груп | | | |інвестиційної діяльності в | |спеціальний режим |економічної зони, | |Української | | | |Донецькій області", | |інвестиційної |виданого суб'єкту | |класифікації товарів | | | |стаття 12, | |діяльності в Донецькій |підприємницької | |зовнішньоекономічної | | | |пункти 2, 3 | |області", |діяльності Радою з | |діяльності | | | |( 356-14 ) | |стаття 12, |питань спеціальних | |( 2371а-14 ), | | | | | |пункти 2, 3 |економічних зон та | |що ввозяться з-за меж | | | | | | |спеціального режиму | |митної території | | | | | | |інвестиційної діяльності | |України на території | | | | | | |в Донецькій області | |спеціальних | | | | | | | | |економічних зон "Азов" | | | | | | | | |та "Донецьк" для | | | | | | | | |використання в межах | | | | | | | | |цих зон | | | | | | | | ( Пункт 25 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 26|Товари та інші предмети| 034 | - | 034 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |(крім підакцизних | | | |"Про спеціальну економічну | |"Про спеціальну |реєстрацію суб'єкта | |товарів і товарів 1-24 | | | |зону "Яворів" | |економічну зону |підприємницької | |груп Української | | | |( 402-14 ), | |"Яворів", |діяльності як суб'єкта | |класифікації товарів | | | |стаття 9, | |стаття 9, |спеціальної економічної | |зовнішньоекономічної | | | |пункт "а" | |пункт "а" |зони "Яворів", виданого | |діяльності | | | | | | |органом господарського | |( 2371а-14 ), | | | | | | |розвитку і управління | |що ввозяться з-за меж | | | | | | |спеціальної економічної | |митної території | | | | | | |зони "Яворів". | |України на територію | | | | | | |Копія інвестиційного | |автопорту "Краковець" | | | | | | |проекту, затвердженого | |для використання в | | | | | | |Яворівською районною | |межах території | | | | | | |державною | |автопорту | | | | | | |адміністрацією | ( Пункт 25 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 27|Лікарські засоби, | 035 | - | 035 |Закон України "Про | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |зареєстровані в | | | |спеціальну | |"Про спеціальну |реєстрацію суб'єкта | |Україні в | | | |економічну зону | |економічну зону |підприємницької | |установленому | | | |туристсько-рекреаційного | |туристсько- |діяльності як суб'єкта | |законодавством порядку | | | |типу "Курортополіс | |рекреаційного типу |спеціальної економічної | |і перелік яких | | | |Трускавець", | |"Курортополіс |зони "Курортополіс | |визначається в | | | |стаття 10, | |Трускавець", |Трускавець", виданого | |порядку, установленому | | | |пункт 2 | |стаття 10, |органом господарського | |Кабінетом Міністрів | | | |( 514-14 ) | |пункт 3 |розвитку й управління | |України, устаткування, | | | | | | |спеціальної економічної | |обладнання, | | | | | | |зони "Курортополіс | |комплектуючі вироби до | | | | | | |Трускавець". | |них, програмне | | | | | | |Копія інвестиційного | |забезпечення об'єктів | | | | | | |проекту, затвердженого | |інтелектуальної | | | | | | |виконавчим комітетом | |власності (крім | | | | | | |Трускавецької міської | |підакцизних товарів | | | | | | |ради. | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |Перелік лікарських | |Української | | | | | | |засобів, визначений в | |класифікації товарів | | | | | | |порядку, установленому | |зовнішньоекономічної | | | | | | |Кабінетом Міністрів | |діяльності | | | | | | |України (надсилається до | |( 2371а-14 ), | | | | | | |митних органів у порядку,| |які ввозяться на | | | | | | |установленому чинним за- | |територію спеціальної | | | | | | |конодавством України) | |економічної зони | | | | | | | | |"Курортополіс | | | | | | | | |Трускавець" суб'єктами | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Курортополіс | | | | | | | | |Трускавець" для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією | | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | | |проектів, затверджених | | | | | | | | |виконавчим комітетом | | | | | | | | |Трускавецької міської | | | | | | | | |ради | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 28|На період реалізації | 036 | - | 036 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |інвестиційних | | | |"Про спеціальну економічну | |"Про спеціальну |реєстрацію суб'єкта | |проектів, але не | | | |зону "Славутич", | |економічну зону |підприємницької | |більше ніж на п'ять | | | |стаття 9, | |"Славутич", |діяльності як суб'єкта | |років матеріали, | | | |пункт 2 ( 721-14 ) | |стаття 9, |спеціальної економічної | |сировина, | | | | | |пункт 3 |зони "Славутич", | |устаткування, | | | | | | |виданого органом | |обладнання, | | | | | | |господарського розвитку | |комплектуючі до них | | | | | | |й управління спеціальної | |(крім підакцизних | | | | | | |економічної зони | |товарів і товарів 1-24 | | | | | | |"Славутич". | |груп Української | | | | | | |Копія інвестиційного | |класифікації товарів | | | | | | |проекту, затвердженого | |зовнішньоекономічної | | | | | | |виконавчим комітетом | |діяльності | | | | | | |Славутицької міської | |( 2371а-14 ), | | | | | | |ради. | |що ввозяться | | | | | | | | |на територію | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Славутич" суб'єктами | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Славутич" для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 506
( z0666-01 ) від 20.07.2001, N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 29|Товари та інші | 037 | - | 037 |Указ Президента України | - |Указ Президента |Копія свідоцтва про | |предмети (крім | | | |від 22.06.99 | |України від 22.06.99 |реєстрацію суб'єкта | |підакцизних товарів | | | |N 702/99 | |N 702/99 |підприємницької | |і товарів 1-24 груп | | | |"Про спеціальну економічну | |"Про спеціальну |діяльності як суб'єкта | |Української | | | |зону "Інтерпорт Ковель", | |економічну зону |спеціальної економічної | |класифікації товарів | | | |зону "Інтерпорт Ковель", | |економічну зону |спеціальної економічної | |зовнішньоекономічної | | | |стаття 10, | |"Інтерпорт Ковель", |зони "Інтерпорт Ковель". | |діяльності | | | |пункт 1 | |стаття 10, |Копія інвестиційного | |( 2371а-14 ), | | | | | |пункт 1 |проекту, схваленого | |що ввозяться з-за меж | | | | | | |Радою з питань розвитку | |митної території | | | | | | |спеціальної економічної | |України на територію | | | | | | |зони "Інтерпорт Ковель" | |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель" для | | | | | | | | |використання в межах | | | | | | | | |зони | | | | | | | | ( Пункт 29 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 30|Товари та інші | 038 | - | 038 |Закон України | - |Указ України |Копія свідоцтва про | |предмети (крім | | | |"Про спеціальний режим | |"Про спеціальний режим |реєстрацію суб'єкта | |підакцизних товарів | | | |інвестиційної діяльності | |інвестиційної діяльності|підприємницької | |і товарів 1-24 груп | | | |на територіях | |на територіях |діяльності на території | |Української | | | |пріоритетного розвитку | |пріоритетного розвитку |міста Керч. | |класифікації товарів | | | |та спеціальну економічну | |та спеціальну економічну |Копія дозволу Ради з | |зовнішньоекономічної | | | |зону "Порт Крим" в | |зону "Порт Крим" в |питань територій | |діяльності | | | |Автономній Республіці Крим"| |Автономній Республіці |пріоритетного розвитку | |( 2371а-14 ), | | | |( 2189-14 ), стаття 16, | |Крим" ( 2189-14 ), |та спеціальної | |що ввозяться з-за меж | | | |пункт "а" | |стаття 16, пункт "а" |економічної зони на | |митної території | | | | | | |провадження | |України на територію | | | | | | |підприємницької | |спеціальної | | | | | | |діяльності на території | |економічної зони "Порт | | | | | | |спеціальної економічної | |Крим" для використання | | | | | | |зони "Порт Крим" | |в межах зони | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 31|Товари та інші | 039 | - | 039 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |предмети (крім | | | |"Про спеціальну економічну | |"Про спеціальну |реєстрацію суб'єкта | |і товарів 1-24 груп | | | |зону "Рені", | |економічну зону |підприємницької | |Української | | | |стаття 9, | |"Рені", |діяльності як суб'єкта | |класифікації товарів | | | |пункт 1, | |стаття 9, |спеціальної економічної | |зовнішньоекономічної | | | |підпункт "а" | |пункт 1, |зони "Рені", виданого | |діяльності | | | |( 1605-14 ) | |підпункт "а" |Ренійською районною | |( 2371а-14 ), | | | | | | |державною | |підакцизних товарів), | | | | | | |адміністрацією. | |що ввозяться з-за меж | | | | | | |Копія інвестиційного | |митної території | | | | | | |проекту, затвердженого | |України на територію | | | | | | |Ренійської міської ради | |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Рені" для | | | | | | | | |використання в межах | | | | | | | | |зони | | | | | | | | ( Пункт 31 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 32|Товари та інші | 040 | - | 040 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |предмети (крім | | | |"Про спеціальну (вільну) | |"Про спеціальну |реєстрацію суб'єкта | |підакцизних товарів | | | |економічну зону | |(вільну) економічну |підприємницької | |і товарів 1-24 груп | | | |"Порто-франко" на | |зону "Порто-франко" на |діяльності як суб'єкта | |Української | | | |території Одеського | |території Одеського |спеціальної економічної | |класифікації товарів | | | |морського торговельного | |морського |зони "Порто-франко", | |зовнішньоекономічної | | | |порту", | |торговельного порту", |виданого органом | |діяльності | | | |стаття 9, | |стаття 9, |господарського розвитку | |( 2371а-14 ), | | | |пункт 1, | |пункт 1, |і управління спеціальної | |що ввозяться з-за меж | | | |підпункт "а" | |підпункт "а" |економічної зони | |митної території | | | | ( 1607-14 ) | | |"Порто-франко". | |України на територію | | | | | | |Копія інвестиційного | |спеціальної | | | | | | |проекту, затвердженого | |економічної зони | | | | | | |Одеською обласною | |"Порто-франко" для | | | | | | |державною адміністрацією | |використання в межах | | | | | | | | |зони | | | | | | | | ( Пункт 32 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 33|На період реалізації | 041 | - | - |Закон України "Про спеціа- | - | - |Копія свідоцтва про | |інвестиційних проектів,| | | |льну економічну зону "Мико-| | |реєстрацію суб'єкта | |але не більше ніж на 5| | | |лаїв", ( 1909-14 ) | | |підприємницької | |років, сировина, | | | |стаття 10 | | |діяльності як суб'єкта | |матеріали, перелік та | | | | | | |спеціальної економічної | |обсяги яких визначаються | | | | | |зони "Миколаїв". | |в порядку, установлено-| | | | | | |Копія інвестиційного | |му Кабінетом Міністрів | | | | | | |проекту, схваленого | |України (крім | | | | | | |Радою з питань | |підакцизних товарів | | | | | | |спеціальної економічної | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |зони "Миколаїв". Перелік| |Української | | | | | | |та обсяги сировини, | |класифікації товарів | | | | | | |матеріалів, визначені в | |зовнішньоекономічної | | | | | | |порядку, установленому | |діяльності | | | | | | |Кабінетом Міністрів | |( 2371а-14 ), | | | | | | |України (надсилаються до | |що ввозяться на | | | | | | |митних органів у порядку,| |територію спеціальної | | | | | | |установленому чинним за- | |економічної зони "Мико-| | | | | | |конодавством України) | |лаїв" для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з реаліза- | | | | | | | | |цією інвестиційних | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 34|На період реалізації | 041 | - | 041 |Закон України "Про | - |Закон України "Про спе-|Копія свідоцтва про | |інвестиційних проектів,| | | |спеціальну економічну зону | |ціальну економічну зону|реєстрацію суб'єкта | |але не більше ніж на 5 | | | |"Миколаїв" ( 1909-14 ), | |"Миколаїв" ( 1909-14 ),|підприємницької | |років, устаткування, | | | |стаття 10 | |стаття 10 |діяльності як суб'єкта | |обладнання та | | | | | | |спеціальної економічної | |комплектуючі вироби до | | | | | | |зони "Миколаїв". | |них (крім підакцизних | | | | | | |Копія інвестиційного | |товарів | | | | | | |проекту, схваленого | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |Радою з питань | |Української | | | | | | |спеціальної економічної | |класифікації товарів | | | | | | |зони "Миколаїв" | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ), що | | | | | | | | |ввозяться на територію | | | | | | | | |спеціальної економічної| | | | | | | | |зони "Миколаїв" для | | | | | | | | |потреб власного | | | | | | | | |виробництва, пов'язано-| | | | | | | | |го з реалізацією | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 35|На період реалізації | 045 | - | - |Закон України | - | - |Копія свідоцтва про | |інвестиційного | | | |"Про спеціальні економічні | | |схвалення інвестиційного | |проекту, але не більше | | | |зони та спеціальний режим | | |проекту в пріоритетних | |ніж на п'ять | | | |інвестиційної діяльності в | | |видах економічної | |років, сировина, | | | |Донецькій області", | | |діяльності на території | |матеріали, предмети | | | |стаття 14, | | |пріоритетного розвитку | |(крім підакцизних | | | |пункт "а" | | |згідно з укладеним | |товарів | | | |( 356-14 ) | | |контрактом, виданого | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |Радою з питань | |Української | | | | | | |спеціальних економічних | |класифікації товарів | | | | | | |зон та спеціального | |зовнішньоекономічної | | | | | | |режиму інвестиційної | |діяльності | | | | | | |діяльності в Донецькій | |( 2371а-14 ), | | | | | | |області. | |що ввозяться в Україну | | | | | | |Копія інвестиційного | |для реалізації | | | | | | |проекту, схваленого | |інвестиційного проекту | | | | | | |Радою. | |в пріоритетних видах | | | | | | |Зовнішньоекономічний | |економічної діяльності | | | | | | |контракт та специфікації | |на територіях | | | | | | |до нього з відміткою | |пріоритетного розвитку | | | | | | |Ради | |в Донецькій області | | | | | | |Ради | ( Пункт 35 розділу 1 Наказу Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від
10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 36|На період реалізації | 045 | - | 045 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |інвестиційного | | | |"Про спеціальні економічні | |"Про спеціальні |схвалення інвестиційного | |проекту, але не більше | | | |зони та спеціальний режим | |економічні зони та |проекту в пріоритетних | |ніж на п'ять | | | |інвестиційної діяльності в | |спеціальний режим |видах економічної | |років, устаткування | | | |Донецькій області", | |інвестиційної |діяльності на території | |(обладнання), крім | | | |стаття 14, | |діяльності в Донецькій |пріоритетного розвитку | |підакцизних товарів | | | |пункт "а" | |області", |згідно з укладеним | |і товарів 1-24 груп | | | |( 356-14 ) | |стаття 14, |контрактом, виданого | |Української | | | | | |пункт "а" |Радою з питань | |класифікації товарів | | | | | | |спеціальних економічних | |зовнішньоекономічної | | | | | | |зон та спеціального | |діяльності | | | | | | |режиму інвестиційної | |( 2371а-14 ), | | | | | | |діяльності в Донецькій | |що ввозяться в Україну | | | | | | |області. | |для реалізації | | | | | | |Копія інвестиційного | |інвестиційного проекту | | | | | | |проекту, схваленого | |в пріоритетних видах | | | | | | |Радою. | |економічної діяльності | | | | | | |Зовнішньоекономічний | |на територіях | | | | | | |контракт та специфікації | |пріоритетного розвитку | | | | | | |до нього з відміткою | |в Донецькій області | | | | | | |Ради | ( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 37|Не більше як на 5 | 046 | - | 046 |Закон України | - |Закон України |Копія договору | |років устаткування | | | |"Про спеціальний | |"Про спеціальний режим |(контракту) суб'єкта | |(обладнання), крім | | | |режим інвестиційної | |інвестиційної |підприємницької | |підакцизних товарів | | | |діяльності у Закарпатській | |діяльності у |діяльності з місцевою | |і товарів 1-24 груп | | | |області", | |Закарпатській |державною адміністрацією | |Української | | | |стаття 2, | |області", |щодо реалізації | |класифікації товарів | | | |пункт 1 | |стаття 2, |інвестиційного проекту. | |зовнішньоекономічної | | | |( 357-14 ) | |пункт 1 |Копія інвестиційного | |діяльності | | | | | | |проекту | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться в Україну | | | | | | | | |для реалізації | | | | | | | | |інвестиційного проекту | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності в | | | | | | | | |Закарпатській області | | | | | | | | ( Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 38| ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 39 |На період до вводу | 047 | - | 047 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |об'єкта інвестування в | | | |"Про спеціальний режим | |"Про спеціальний |реєстрацію суб'єкта | |експлуатацію, але не | | | |інвестиційної діяльності | |режим інвестиційної |підприємницької | |більше ніж на 5 років, | | | |на території міста Шостки | |діяльності на території|діяльності на території | |устаткування, | | | |Сумської області" | |міста Шостки Сумської |міста Шостки Сумської | |обладнання й комплект- | | | |( 1251-15 ), стаття 6 | |області" ( 1251-15 ), |області. | |уючі вироби до них | | | | | |стаття 6 |Копія інвестиційного | |(крім підакцизних | | | | | | |проекту, схваленого | |товарів і товарів | | | | | | |виконавчим комітетом | |1 - 24 груп Української| | | | | | |Шосткинської міської | |класифікації товарів | | | | | | |ради. | |зовнішньоекономічної | | | | | | |Перелік і обсяги | |діяльності), що | | | | | | |ввезення на митну | |ввозяться на митну | | | | | | |територію України | |територію України з | | | | | | |устаткування | |метою використання для | | | | | | |(обладнання) і | |реалізації інвестицій- | | | | | | |комплектуючих виробів | |них проектів на терито-| | | | | | |до них, що є невід'ємною | |рії міста Шостки | | | | | | |частиною інвестиційного | |Сумської області | | | | | | |проекту | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 40| ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 41 |На період до вводу | 048 | - | 048 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |об'єкта інвестування | | | |"Про спеціальний | |"Про спеціальний |реєстрацію суб'єкта | |в експлуатацію, але | | | |режим інвестиційної | |режим інвестиційної |підприємницької | |не більше ніж на 5 | | | |діяльності на | |діяльності на |діяльності на | |років устаткування, | | | |територіях | |територіях |територіях | |обладнання | | | |пріоритетного розвитку | |пріоритетного розвитку |пріоритетного | |й комплектуючі вироби | | | |в Чернігівській області" | |в Чернігівській |розвитку в | |до них (крім | | | |( 1250-15 ), стаття 6 | |області" ( 1250-15 ), |Чернігівській | |підакцизних товарів і | | | | | |стаття 6 |області. | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | |Копія інвестиційного | |Української класифіка- | | | | | | |проекту, схваленого | |ції товарів зовнішньо- | | | | | | |Радою з питань територій | |економічної діяльно- | | | | | | |пріоритетного розвитку. | |сті), що ввозяться на | | | | | | |Перелік і обсяги ввезення| |митну територію України| | | | | | |на митну територію | |з метою використання | | | | | | |України устаткування | |для реалізації | | | | | | |(обладнання) і | |інвестиційних проектів | | | | | | |комплектуючих виробів | |на територіях | | | | | | |до них, що є невід'ємною | |пріоритетного розвитку | | | | | | |частиною інвестиційного | |в Чернігівській області| | | | | | |проекту | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 42|На період реалізації| 049 | - | - |Закон України | - | - |Копія договору (контракту| |інвестиційних проектів,| | | |"Про | | |суб'єкта підприємницької | |але не більше ніж на| | | |спеціальний | | |діяльності, укладеного з| |п'ять років матеріали і| | | |режим | | |Нововолинською міською | |сировина, перелік та| | | |інвестиційної | | |радою щодо реалізації | |обсяги яких| | | |діяльності | | |інвестиційного проекту. | |визначаються в порядку,| | | |на території | | | | |установленому Кабінетом| | | |пріоритетного | | |Копія інвестиційного | |Міністрів України (крім| | | |розвитку у | | |проекту, затвердженого | |підакцизних товарів | | | |Волинській | | |Радою з питань території | |і товарів 1-24 груп | | | |області" | | |пріоритетного розвитку. | |Української | | | |( 2354-14 ), | | | | |класифікації товарів | | | |стаття 9, | | |Перелік та обсяги | |зовнішньоекономічної | | | |пункт 2 | | |сировини, матеріалів, | |діяльності | | | | | | |визначені в порядку, | |( 2371а-14 ), | | | | | | |установленому Кабінетом | |і що ввозяться на митну| | | | | | |Міністрів України | |територію України - на| | | | | | |(надсилаються до митних | |територію пріоритетного| | | | | | |органів у порядку, | |розвитку у Волинській| | | | | | |установленому чинним | |області - суб'єктами| | | | | | |законодавством України) | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб| | | | | | | | |власного виробництва,| | | | | | | | |пов'язаного з| | | | | | | | |реалізацією цих| | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 в редакції Наказів Державної митної служби
N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 43|На період реалізації | 050 | - | - |Закон України | - | - |Копія свідоцтва про | |інвестиційних | | | |"Про спеціальний режим | | |реєстрацію суб'єкта | |проектів, але не | | | |інвестиційної діяльності | | |підприємницької | |більше ніж на 5 | | | |на території міста | | |діяльності на території | |років, матеріали і | | | |Харкова", | | |міста Харкова. | |сировина, перелік та | | | |стаття 7, | | |Копія інвестиційного | |обсяги яких | | | |пункт 2 | | |проекту, схваленого | |визначаються в | | | | ( 1714-14 ) | | |Радою з питань | |порядку, установленому | | | | | | |спеціального режиму | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |інвестиційної | |України (крім | | | | | | |діяльності. | |підакцизних товарів | | | | | | |Перелік та обсяги | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |матеріалів і сировини, | |Української | | | | | | |визначені в порядку, | |класифікації товарів | | | | | | |установленому Кабінетом | |зовнішньоекономічної | | | | | | |Міністрів України | |діяльності | | | | | | |(надсилаються до митних | |( 2371а-14 ), | | | | | | |органів у порядку, уста- | |і що ввозяться на | | | | | | |новленому чинним законо- | |митну територію | | | | | | |давством України) | |України - на територію | | | | | | | | |міста Харкова - | | | | | | | | |суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |укладених з Радою з | | | | | | | | |питань спеціального | | | | | | | | |режиму інвестиційної | | | | | | | | |діяльності договорів | | | | | | | | |(контрактів) | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 44|На період реалізації | 050 | - | 050 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |інвестиційних | | | |"Про спеціальний режим | |"Про спеціальний режим |реєстрацію суб'єкта | |проектів, але не | | | |інвестиційної діяльності | |інвестиційної |підприємницької | |більше ніж на 5 | | | |на території міста | |діяльності на |діяльності на території | |років, устаткування, | | | |Харкова", | |території міста |міста Харкова. | |обладнання та | | | |стаття 7, | |Харкова", |Копія інвестиційного | |комплектуючі до них | | | |пункт 2 | |стаття 7, |проекту, схваленого | |(крім підакцизних | | | |( 1714-14 ) | |пункт 3 |Радою з питань | |товарів | | | | | | |спеціального режиму | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |інвестиційної | |Української | | | | | | |діяльності | |класифікації товарів | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться | | | | | | | | |(пересилаються) на | | | | | | | | |митну територію | | | | | | | | |України - на територію | | | | | | | | |міста Харкова - | | | | | | | | |суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |укладених з Радою з | | | | | | | | |питань спеціального | | | | | | | | |режиму інвестиційної | | | | | | | | |діяльності договорів | | | | | | | | |(контрактів) | | | | | | | | ( Пункт 44 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 45|На період реалізації | 051 | - | - | | - | - |Копія свідоцтва про | |інвестиційних проектів,| | | |Закон України "Про | | |реєстрацію суб'єкта | |але не більше ніж на 5 | | | |спеціальний режим | | |підприємницької | |років, сировина, | | | |інвестиційної діяльності | | |діяльності на територіях | |матеріали, перелік та | | | | на територіях | | |пріоритетного розвитку в | |обсяги яких | | | |пріоритетного розвитку та | | |Автономній Республіці | |визначаються | | | |спеціальну економічну | | |Крим. | |в порядку,установленому| | | |зону "Порт Крим" в | | |Копія інвестиційного | |Радою міністрів | | | |Автономній Республіці Крим"| | |проекту, схваленого | |Автономної Республіки | | | |( 2189-14 ), стаття 14 | | |Радою з питань територій | |Крим (крім підакцизних | | | | | | |пріоритетного розвитку | |товарів | | | | | | |та спеціальної | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |економічної зони. | |Української | | | | | | |Перелік та обсяги | |класифікації товарів | | | | | | |сировини, | |зовнішньоекономічної | | | | | | |матеріалів, визначені в | |діяльності | | | | | | |порядку, установленому | |( 2371а-14 ), що | | | | | | |Радою міністрів | |ввозяться на митну | | | | | | |Автономної Республіки | |територію України - на | | | | | | |Крим (надсилається до | |території пріоритетного| | | | | | |митних органів у порядку,| |розвитку в Автономній| | | | | | |установленому чинним | |Республіці Крим - | | | | | | |законодавством України) | |суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 506
( z0666-01 ) від 20.07.2001, N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 46|На період реалізації | 051 | - | 051 |Закон України "Про | - |Закон України "Про |Копія свідоцтва про | |інвестиційних | | | |спеціальний режим | |спеціальний режим |реєстрацію суб'єкта | |проектів, але не | | | |інвестиційної діяльності на| |інвестиційної |підприємницької | |більше ніж на 5 | | | |територіях пріоритетного | |діяльності на |діяльності на територіях | |років, устаткування, | | | |розвитку та спеціальну | |територіях |пріоритетного розвитку в | |обладнання та | | | |економічну зону "Порт Крим"| |пріоритетного |Автономній Республіці | |комплектуючі вироби до | | | |в Автономній Республіці | |розвитку та спеціальну |Крим. | |них (крім підакцизних | | | |Крим" ( 2189-14 ), | |економічну зону |Копія інвестиційного | |товарів | | | |стаття 14" | |"Порт Крим" в |проекту, схваленого | |і товарів 1-24 груп | | | | | |Автономній Республіці |Радою з питань територій | |Української | | | | | |Крим" ( 2189-14 ), |пріоритетного розвитку | |класифікації товарів | | | | | |стаття 14" |та спеціальної | |зовнішньоекономічної | | | | | | |економічної зони | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться | | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | | |України - на території| | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |в Автономній Республіці| | | | | | | | |Крим - суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 47|На період реалізації | 052 | - | - |Закон України | - | - |Копія свідоцтва про | |інвестиційного | | | |"Про спеціальний | | |затвердження | |проекту, але не більше | | | |режим інвестиційної | | |інвестиційного проекту, | |ніж на 5 | | | |діяльності на територіях | | |виданого Комітетом з | |років, сировина, | | | |пріоритетного розвитку в | | |питань територій | |матеріали (крім | | | |Луганській області", | | |пріоритетного розвитку. | |підакцизних товарів | | | |стаття 9, | | |Копія інвестиційного | |і товарів 1-24 груп | | | |пункт 2 | | |проекту, затвердженого | |Української | | | |( 970-14 ) | | |Комітетом з питань | |класифікації товарів | | | | | | |територій пріоритетного | |зовнішньоекономічної | | | | | | |розвитку | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться в Україну | | | | | | | | |для реалізації | | | | | | | | |інвестиційного проекту | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку | | | | | | | | |в Луганській області | | | | | | | | ( Пункт 47 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 48|На період реалізації | 052 | - | 052 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |інвестиційного | | | |"Про спеціальний | |"Про спеціальний режим |затвердження | |проекту, але не більше | | | |режим інвестиційної | |інвестиційної |інвестиційного проекту, | |ніж на 5 | | | |діяльності на територіях | |діяльності на |виданого Комітетом з | |років, устаткування та | | | |пріоритетного розвитку в | |територіях |питань територій | |обладнання, що | | | |Луганській області", | |пріоритетного розвитку |пріоритетного розвитку. | |ввозяться в Україну | | | |стаття 9, | |в Луганській області", |Копія інвестиційного | |для реалізації | | | |пункт 2 | |стаття 9, |проекту, затвердженого | |інвестиційного проекту | | | | | |пункт 3 |Комітетом з питань | |відповідно до | | | | | | |територій пріоритетного | |спеціального режиму | | | | | | |розвитку | |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку | | | | | | | | |в Луганській області | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 49 |Сировина, матеріали,| 053 | --- | 053 | Закон України "Про спе- | --- |Закон України "Про |Нотаріально завірені ко- | |устаткування, обладнан-| | | | ціальний режим інвести- | |спеціальний режим ін- |пії свідоцтва про реєст- | |ня, комплектуючі та ін-| | | | ційної та інноваційної | |вестиційної та іннова- |рацію інвестиційного | |ші товари (крім підак-| | | | діяльності технологічних | |ційної діяльності тех- |проекту або свідоцтва | |цизних товарів | | | | парків" ( 991-14 ), | |нологічних парків" |про реєстрацію іннова- | |і товарів 1-24 груп | | | | стаття 6, пункт 1 | |( 991-14 ), стаття 6, |ційного проекту. | |Української | | | | | |пункт 1 | | |класифікації товарів | | | | Закон України "Про Єди- | | |Нотаріально завірена ко- | |зовнішньоекономічної | | | | ний митний тариф" | |Закон України "Про по- |пія переліку пріоритет- | |діяльності | | | | ( 2097-12 ), стаття 19, | |даток на додану вар- |них напрямів діяльності | |( 2371а-14 ), | | | | пункт "к" | |тість" ( 168/97-ВР ), |технологічного парку. | |за винятком товарів | | | | | |стаття 11, пункт 11.12 | | |(згідно з кодами УКТЗЕД| | | | | | |Інвестиційний або інно- | |( 2371г-14 ) 8521 10 30| | | | | | |ваційний проект | |00; 8521 10 80 00; 8517| | | | | | | | |19 (частково), 8528 12,| | | | | | | | |8528 21, 8528 30 (част-| | | | | | | | |ково), що не виробля-| | | | | | | | |ються в Україні або ви-| | | | | | | | |робляються, але не від-| | | | | | | | |повідають технічним ха-| | | | | | | | |рактеристикам та міжна-| | | | | | | | |родним стандартам, у| | | | | | | | |разі ввезення в Україну| | | | | | | | |для використання техно-| | | | | | | | |логічними парками "На-| | | | | | | | |півпровідникові техно-| | | | | | | | |логії і матеріали, оп-| | | | | | | | |тоелектроніка та сен-| | | | | | | | |сорна техніка", "Інсти-| | | | | | | | |тут електрозварювання| | | | | | | | |імені Є.О.Патона",| | | | | | | | |"Інститут монокриста-| | | | | | | | |лів", "Вуглемаш", "Інс-| | | | | | | | |титут технічної тепло-| | | | | | | | |фізики", "Київська по-| | | | | | | | |літехніка", "Інтелекту-| | | | | | | | |альні інформаційні тех-| | | | | | | | |нології", "Укрінфотех",| | | | | | | | |їх учасниками, дочірні-| | | | | | | | |ми та спільними підпри-| | | | | | | | |ємствами під час вико-| | | | | | | | |нання інвестиційного| | | | | | | | |або інноваційного про-| | | | | | | | |екту | | | | | | | | ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001; в редакції Наказу Державної
митної служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від
10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 50|На період реалізації | 054 | - | - |Закон України | - | - |Копія свідоцтва про | |інвестиційного | | | |"Про спеціальний | | |затвердження | |проекту, але не більше | | | |режим інвестиційної | | |інвестиційного проекту, | |ніж на 5 | | | |діяльності на територіях | | |виданого Радою з питань | |років, сировина, | | | |пріоритетного розвитку в | | |територій пріоритетного | |матеріали, перелік та | | | |Житомирській області", | | |розвитку. | |обсяги яких | | | |стаття 9, | | |Копія інвестиційного | |визначаються в | | | |пункт 2 | | |проекту, затвердженого | |порядку, установленому | | | |( 1276-14 ) | | |Радою з питань територій | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |пріоритетного розвитку. | |України (крім | | | | | | |Перелік та обсяги | |підакцизних товарів | | | | | | |сировини, матеріалів, | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |визначені в порядку, | |Української | | | | | | |установленому Кабінетом | |класифікації товарів | | | | | | |Міністрів України | |зовнішньоекономічної | | | | | | |(надсилаються до митних | |діяльності | | | | | | |органів у порядку, уста- | |( 2371а-14 ), | | | | | | |новленому чинним законо- | |що ввозяться на митну | | | | | | |давством України) | |територію України | | | | | | | | |суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією | | | | | | | | |інвестиційного проекту | | | | | | | | |на територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку | | | | | | | | |в Житомирській | | | | | | | | |області | | | | | | | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 51|На період реалізації | 054 | - | 054 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |інвестиційного | | | |"Про спеціальний | |"Про спеціальний режим |затвердження | |проекту, але не більше | | | |режим інвестиційної | |інвестиційної |інвестиційного проекту, | |ніж на 5 | | | |діяльності на територіях | |діяльності на |виданого Радою з питань | |років, устаткування, | | | |пріоритетного розвитку в | |територіях |територій пріоритетного | |обладнання та | | | |Житомирській області", | |пріоритетного розвитку |розвитку. | |комплектуючі до них | | | |стаття 9, | |в Житомирській |Копія інвестиційного | |(крім підакцизних | | | |пункт 2 | |області", |проекту, затвердженого | |товарів | | | |( 1276-14 ) | |стаття 9, |Радою з питань територій | |і товарів 1-24 груп | | | | | |пункт 3 |пріоритетного розвитку | |Української | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться | | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | | |України суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією | | | | | | | | |інвестиційного проекту | | | | | | | | |на територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку | | | | | | | | |в Житомирській області | | | | | | | | ( Пункт 51 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 52|Предмети, що ввозяться | 062 | 062 | 062 |Віденська конвенція |Віденська |Віденська конвенція |Копія посвідчення про | |в Україну для | | | |про дипломатичні зносини |конвенція про |про дипломатичні |акредитацію | |офіційного | | | |від 18.04.61 ( 995_048 ), |дипломатичні |зносини |дипломатичної місії в | |користування | | | |стаття 36 |зносини |від 18.04.61, |Міністерстві закордонних | |дипломатичними | | | |Віденська конвенція |від 18.04.61, |стаття 36 |справ України | |представництвами, | | | |про консульські |стаття 36 |Віденська конвенція | | |консульськими | | | |зносини ( 995_047 ) |Віденська |про консульські | | |установами іноземних | | | |від 24.04.63, |конвенція про |зносини | | |держав на території | | | |стаття 50 |консульські |від 24.04.63, | | |України | | | | |зносини |стаття 50 | | | | | | | |від 24.04.63, | | | | | | | | |стаття 50 | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 53|Предмети, що ввозяться | 063 | 063 | 063 |Відповідна |Відповідна |Відповідна міжнародна |Документи, що | |в Україну для | | | |міжнародна угода України |міжнародна угода |угода України |підтверджують виконання | |офіційного | | | |Закон України |України |Закон України |умов міжнародної угоди | |користування | | | |"Про Єдиний митний тариф", | |"Про податок на додану |України | |представництвами | | | |стаття 19, | |вартість", | | |міжнародних | | | |пункт "е" | |стаття 5, | | |організацій, які | | | |( 2097-12 ) | |пункт 5.3 | | |користуються на | | | | | |( 168/97-ВР ) | | |території України | | | | | | | | |митними пільгами | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |міжнародних угод | | | | | | | | |України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 54|Предмети, що ввозяться | 064 | 064 | 064 |Відповідна |Відповідна |Відповідна міжнародна |Документи, що | |в Україну для | | | |міжнародна угода України |міжнародна угода |угода України |підтверджують виконання | |офіційного | | | |Закон України |України | |умов міжнародної угоди | |користування | | | |"Про Єдиний митний тариф", | | |України | |представництвами | | | |стаття 19, | | | | |іноземних підприємств | | | |пункт "е" | | | | |та організацій, які | | | |( 2097-12 ) | | | | |користуються на | | | | | | | | |території України | | | | | | | | |митними пільгами | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |міжнародних угод | | | | | | | | |України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 55|Товари, що ввозяться в | 065 | - | - |Міжурядові угоди України з | - | - |Документи, що | |Україну згідно з | | | |країнами СНД, з | | |підтверджують виконання | |міжурядовими угодами | | | |Республікою Македонія про | | |умов міжурядової угоди | |України з країнами СНД,| | | |вільну торгівлю | | |України про вільну | |з Республікою Македонія| | | | | | |торгівлю | |про вільну торгівлю | | | | | | | | ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби | N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 56|Нафта сира (код за | | | | | | | | |УКТЗЕД 2709 00), | | | | | | | | |газовий конденсат | | | | | | | | |природний (код за | | | | | | | | |УКТЗЕД 2709 00 10 00) | | | | | | | | |та газ природний у | | | | | | | | |газоподібному стані | | | | | | | | |(код за УКТЗЕД | | | | | | | | |2711 21 00 00), а також| | | | | | | | |неопромінені паливні | | | | | | | | |елементи (твелі) код за| | | | | | | | |УКТЗЕД 8401 30 00 00), | | | | | | | | |стрижны з поглиначами, | | | | | | | | |що вигорають, | | | | | | | | |поглинальні стрижні | | | | | | | | |систем управління та | | | | | | | | |захисту (код за УКТЗЕД | | | | | | | | |8401 40 90 00) | | | | | | | | |походженням з | 065 | - | 065 |Угода між Урядом України | - |Угода між Урядом |Документи, що | |митної території | | | |та Урядом Російської | |України та Урядом |підтверджують виконання | |Російської Федерації і | | | |Федерації про вільну | |Російської Федерації |умов міжурядової угоди | |призначені для митної | | | |торгівлю | |про вільну торгівлю |України про вільну | |території України у | | | |від 24.06.93, | |від 24.06.93, |торгівлю | |разі їх ввезення на цю | | | |стаття 1 | |стаття 1 | | |територію. | | | |( 643_009 ) | |Постанова Кабінету | | ( Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001)
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| | ( Пункт 67 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
( Пункт 60 розділу I виключено на підставі Наказу Державної
митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 57|Вантажі, що надходять | 068 | 068 | 068 |Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання |Письмове підтвердження | |в Україну на виконання | | | |допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також |Держмитслужбою | |Угоди між Україною та | | | |запобігання розповсюдженню зброї масового знищення ( 840_007 ) |належності цих вантажів | |Сполученими Штатами | | | |від 25.10.93, |до таких, які надходять | |Америки щодо надання | | | |стаття VIII |в Україну в рамках Угоди | |допомоги Україні в | | | | | | |ліквідації | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | |зброї, а також | | | | | | |запобігання | | | | | | |розповсюдженню зброї | | | | | | |масового знищення | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 58|Товари та інші | 069 | 069 | 069 |Угода про створення Українського науково-технологічного центру, |Лист Українського | |предмети, що ввозяться | | | |укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією |науково-технологічного | |в Україну на виконання | | | |від 25.10.93 ( 998_032 ), |центру | |Угоди про створення | | | |стаття 10 | | |Українського | | | | | | |науково-технологічного | | | | | | |центру, укладеної | | | | | | |Україною, Канадою, | | | | | | |Сполученими Штатами | | | | | | |Америки та Швецією | | | | | | 59 |Предмети, призначені | 070 | - | 070 |Угода між Урядом | - |Угода між Урядом |Перелік предметів, що | |для впорядкування | | | |Республіки Польща і Урядом | |Республіки Польща і |ввозяться, затверджений | |місць пам'яті і | | | |України про збереження | |Урядом України про |органом виконавчої влади | |поховання, які | | | |місць пам'яті і поховань | |збереження місць |за місцем проведення | |ввозяться спеціальними | | | |жертв війни та політичних | |пам'яті і поховань |робіт, визначених | |робочими групами в | | | |репресій | |жертв війни та |Угодою. | |Україну в рамках Угоди | | | |від 21.03.94, | |політичних репресій |Зобов'язання польської | |між Урядом Республіки | | | |стаття 8 | |від 21.03.94, |сторони про використання | |Польща і Урядом | | | | | |стаття 8 |предметів за | |України про збереження | | | | | | |призначенням з | |місць пам'яті і | | | | | | |відмітками органу | |поховань жертв війни | | | | | | |виконавчої влади за | |та політичних | | | | | | |місцем проведення робіт, | |репресій | | | | | | |визначених Угодою | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 60 |Оснащення та матеріали|071 |071 | 071 |Угода між Урядом України й Урядом Російської Федерації про|Перелік товарів, що| |для забезпечення| | | |співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф,|ввозяться, оформлений| |аварійно-рятувальних | | | |стихійних лих та ліквідації їх наслідків від 23.04.97, стаття 12 |відповідно до положень| |формувань, що ввозяться| | | |( 643_066 ) |Угоди. | |в Україну в рамках| | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про| | |міжурядових угод про| | | |співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф,|Зобов'язання Міністерства| |співробітництво в| | | |стихійних лих та ліквідації їх наслідків від 07.12.98, стаття 12 |України з питань| |галузі попередження| | | |( 268_036 ) |надзвичайних ситуацій та| |промислових аварій,| | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменії|у справах захисту| |катастроф, стихійних| | | |про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і|населення від наслідків| |лих і ліквідації їх| | | |ліквідації їх наслідків від 01.03.2001, стаття 10, пункт 1 |Чорнобильської катастрофи| |наслідків | | | |( 051_018 ) |про те, що ввезені товари| |-----------------------| | | |----------------------------------------------------------------------|будуть використані або| |Оснащення та предмети| | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки|розподілені під час| |допомоги, що ввозяться| | | |про співробітництво й взаємну допомогу в разі виникнення надзвичайних|операцій з надання| |в Україну в рамках| | | |ситуацій від 05.12.2000, стаття 8, пункт 3 |допомоги чи вивезені| |Угоди між Кабінетом| | | |( 703_011 ) |після їх завершення з| |Міністрів України та| | | | |території України | |Урядом Словацької| | | | | | |Республіки про| | | | | | |співробітництво й| | | | | | |взаємну допомогу в разі| | | | | | |виникнення надзвичайних| | | | | | |ситуацій | | | | | | ( Пункт 60 розділу 1 в редакції Наказу Держмитслужби N 677
( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 61|Матеріали та | 072 | 072 | 072 |Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про |Довідка відповідного | |обладнання, що | | | |співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в |державного органу | |імпортуються в Україну | | | |Україні ( 276_002 ), | | |в рамках Угоди між | | | |від 03.09.96, | | |Україною та | | | |стаття 14 | | |Федеративною | | | | | | |Республікою Німеччина | | | | | | |про співпрацю у | | | | | | |справах осіб | | | | | | |німецького походження, | | | | | | |які мешкають в Україні | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 62|Матеріали, обладнання | 079 | 079 | 079 |Основна Угода про співробітництво між Дитячим фондом Організації |Копія протокольного | |та інші види | | | |Об'єднаних Націй та Урядом України |рішення Комісії з питань | |постачання, призначені | | | |від 07.09.98 ( 995_364 ), |гуманітарної допомоги | |для програм | | | |стаття 7, |при Кабінеті Міністрів | |співробітництва | | | |пункт 6 |України (надсилається до | |відповідно до | | | | |митних органів | |основного плану | | | | |Держмитслужбою) або | |діяльності згідно з | | | | |довідка Міністерства | |Основною Угодою про | | | | |економіки України | |співробітництво між | | | | | | |Дитячим фондом | | | | | | |Організації Об'єднаних | | | | | | |Націй та Урядом | | | | | | |України | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 63|Товари, що ввозяться в | 080 | 080 | 080 |Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про |Довідка Міністерства | |Україну на виконання | | | |гуманітарне і техніко-економічне співробітництво |економіки України | |Угоди між Урядом | | | |від 07.05.92 ( 840_295 ), | | |України та Урядом | | | |стаття I | | |Сполучених Штатів | | | | | | |Америки про | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 64|Товари та інші | 081 | 081 | 081 |Угода про партнерство та співробітництво між Україною та |Довідка Міністерства | |предмети, що ввозяться | | | |Європейськими Співтовариствами від 14.06.94 ( 998_012 ) |економіки України | |в Україну на виконання | | | |Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумів про | | |Угоди про партнерство | | | |фінансування | | |та співробітництво між | | | |від 28.12.94, | | |Україною та | | | |стаття 13 | | |Європейськими | | | | | | |Співтовариствами з | | | | | | |метою реалізації | | | | | | |проектів технічної | | | | | | |допомоги в рамках | | | | | | |програми TACIS | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 65| ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 66|Матеріали, що | 083 | 083 | 083 |Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки |Довідка Міністерства | |ввозяться в Україну за | | | |Німеччина про консультування і технічне співробітництво |економіки України | |дорученням Уряду | | | |від 29.05.96 ( 276_730 ), | | |Федеративної | | | |стаття 8 | | |Республіки Німеччина | | | | | | |або виконавця для | | | | | | |реалізації проектів, | | | | | | |укладених у межах | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | |Урядом України та | | | | | | |Урядом Федеративної | | | | | | |Республіки Німеччина | | | | | | |про консультування і | | | | | | |технічне | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 67| ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 67|Обладнання, що | 084 | 084 | 084 |Угода між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в |Довідка Мінекономіки | |надається Данією як | | | |енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля |України | |технічна допомога для | | | |( 208_001 ), від 02.04.97, стаття 7 | | |впровадження проектів, | | | | | | |розроблених у межах | | | | | | |Угоди між Урядом | | | | | | |України і Урядом | | | | | | |Королівства Данія щодо | | | | | | |допомоги в енергетичній| | | | | | |програмі, яка враховує | | | | | | |аспекти захисту | | | | | | |довкілля ( 208_001 ) | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 68|Обладнання, матеріали, | 085 | 085 | 085 |Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та |Довідка Міністерства | |які фінансуються | | | |розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в |економіки України | |Європейським банком | | | |Україні ( 996_004 ) | | |реконструкції та | | | |від 20.11.97, | | |розвитку з коштів | | | |розділ 6 | | |грантів, наданих | | | | | | |Чорнобильським фондом | | | | | | |об'єкту "Укриття", та | | | | | | |імпортуються в Україну | | | | | | |в межах Рамкової угоди | | | | | | |між Україною та | | | | | | |Європейським банком | | | | | | |реконструкції та | | | | | | |розвитку стосовно | | | | | | |діяльності | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 69|Товари, обладнання, що | 086 | 086 | 086 |Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні |Довідка Міністерства | |імпортуються на | | | |від 19.05.97 ( 392_001 ), |економіки України | |виконання Меморандуму | | | |стаття III | | |про створення і | | | | | | |діяльність Японського | | | | | | |центру в Україні | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 70|Обладнання, що| 087 | 087 | 087 |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом |Довідка Міністерства | |ввозиться в Україну на| | | |Міністрів України та Урядом Японії щодо |економіки України | |виконання Угоди між| | | |надання японського культурного гранту на | | |Кабінетом Міністрів| | | |постачання музичних інструментів Національній | | |України та Урядом| | | |філармонії України від 13.04.99 ( 392_008 ), | | |Японії щодо надання| | | |пункт 5 | | |японського культурного| | | | | | |гранту на постачання| | | | | | |музичних інструментів| | | | | | |Національній філармонії| | | | | | |України ( 392_008 ) | | | | | | |-----------------------+------+------+-------+--------------------------------------------------+---------------------------| |Обладнання, що| | | |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом | | |ввозиться в Україну на| | | |Міністрів України та Урядом Японії щодо | | |виконання Угоди між| | | |виконання Проекту вдосконалення рівня | | |Кабінетом Міністрів| | | |медичного обладнання в українській | | |України та Урядом| | | |спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" від | | |Японії щодо виконання| | | |01.02.2001 ( 392_088 ), Пункт 6 | | |Проекту вдосконалення| | | | | | |рівня медичного| | | | | | |обладнання в| | | | | | |українській | | | | | | |спеціалізованій лікарні| | | | | | |"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) | | | | | | ( Пункт розділу 1 в редакції Наказу Державної митної служби
N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001)
---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 |Обладнання, що | 088 | 088 | 088 |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України |Довідка Мінекономіки | |ввозиться в Україну на | | | |та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на |України | |виконання Угоди між | | | |постачання аудіовізуального обладнання Національному музею | | |Кабінетом Міністрів | | | |історії України від 30.07.99 ( 392_010 ), пункт 5 | | |України та Урядом | | | | | | |Японії щодо надання | | | | | | |японського культурного | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | |обладнання Національ- | | | | | | |ному музею історії | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------|-------------------------| |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України | | |ввозиться в Україну на | | | |та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на | | |виконання Угоди між | | | |постачання аудіообладнання Національному академічному | | |Кабінетом Міністрів | | | |драматичному театру імені І.Франка від 01.02.2001, пункт 5 | | |України та Урядом | | | | | | |Японії щодо надання | | | | | | |японського культурного | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | |аудіообладнання | | | | | | |Національному академіч-| | | | | | |ному драматичному | | | | | | |театру імені І.Франка | | | | | | |-----------------------| | | |----------------------------------------------------------------------| | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України | | |ввозиться в Україну на | | | |та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на | | |виконання Угоди між | | | |постачання музичних інструментів, аудіо- та відеообладнання | | |Кабінетом Міністрів | | | |Київській дитячій Академії мистецтв від 22.05.2003, | | |України та Урядом | | | |параграф 6, пункт 1 "b" | | |Японії про надання | | | | | | |японського культурного | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | |музичних інструментів, | | | | | | |аудіо- та відео- | | | | | | |обладнання Київській | | | | | | |дитячій Академії | | | | | | |мистецтв | | | | | | |-----------------------| | | |----------------------------------------------------------------------| | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України | | |ввозиться в Україну на | | | |та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на | | |виконання Угоди між | | | |постачання освітлювального обладнання Львівському державному | | |Кабінетом Міністрів | | | |академічному театру опери та балету імені С.Крушельницької | | |України та Урядом | | | |від 01.09.2003 ( 392_023 ), параграф 6, пункт 1 "b" | | |Японії про надання | | | | | | |японського культурного | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | |освітлювального облад- | | | | | | |нання Львівському | | | | | | |державному академічному| | | | | | |театру опери та балету | | | | | | |імені С.Крушельницької | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 72|Товари, обладнання, що | 089 | 089 | 089 |Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між |Довідка Міністерства | |закуплені з | | | |Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником |економіки України | |використанням коштів з | | | |коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом | | |рахунку ядерної | | | |України та Чорнобильською атомною електростанцією ( 996_729 ) | | |безпеки та | | | |від 12.11.96, | | |імпортуються в Україну | | | |розділ 1.01 | | |на виконання Угоди про | | | |Стандартні терміни й умови, які поширюються на гранти з рахунку | | |грант (Проект ядерної | | | |ядерної безпеки | | |безпеки Чорнобильської | | | |від 14.06.93, | | |АЕС) між Європейським | | | |розділ 7.01 | | |банком реконструкції | | | | | | |та розвитку як | | | | | | |розпорядником коштів, | | | | | | |наданих згідно з | | | | | | |грантом з рахунку | | | | | | |ядерної безпеки, | | | | | | |Урядом України та | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | |електростанцією | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 73|Обладнання, матеріали, | 090 | 090 | 090 |Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства |Довідка Міністерства | |що імпортуються в | | | |Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво ( 528_002 ) |економіки України | |Україну в рамках Угоди | | | |від 11.05.98, | | |між Кабінетом | | | |стаття 4 | | |Міністрів України та | | | | | | |Урядом Королівства | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | |технічне та фінансове | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 74|Обладнання, матеріали, | 091 | 091 | 091 |Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про |Довідка Міністерства | |які фінансуються | | | |технічне та фінансове співробітництво ( 756_001 ) |економіки України | |швейцарською стороною | | | |від 13.10.97, | | |на безоплатній основі | | | |стаття 3 | | |та ввозяться в Україну | | | | | | |з метою реалізації | | | | | | |проектів | | | | | | |співробітництва в | | | | | | |рамках Угоди між | | | | | | |Урядом України і | | | | | | |Урядом Швейцарської | | | | | | |Конфедерації про | | | | | | |технічне та фінансове | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 75|Обладнання, матеріали | 092 | 092 | 092 |Рамкова угода щодо грантів технічної допомоги між Україною та |Довідка Міністерства | |та фонди, що | | | |Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( 996_013 ) |економіки України | |імпортуються в Україну | | | |від 14.01.98, | | |в межах Рамкової угоди | | | |стаття IV | | |щодо грантів технічної | | | | | | |допомоги між Україною | | | | | | |та Міжнародним банком | | | | | | |реконструкції та | | | | | | |розвитку | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 76|Товари та інші | 011 | - | 011 |Закон України | - |Закон України |Копія угоди про розподіл | |матеріальні цінності, | | | |"Про Єдиний митний тариф", | |"Про угоди про розподіл|продукції, укладеної | |включаючи будь-які | | | |стаття 19, пункт "л" | |продукції", стаття 25, |відповідно до Закону | |предмети, майно, | | | |( 2097-12 ) | |пункт 7 ( 1039-14 ) |України "Про угоди про | |продукцію, обладнання, | | | | | | |розподіл продукції", | |устаткування, | | | | | | |завірена міжвідомчою | |транспортні засоби та | | | | | | |комісією, створеною в | |інші речі майнового | | | | | | |порядку, передбаченому | |характеру, що | | | | | | |Законом України "Про | |ввозяться на митну | | | | | | |угоди про розподіл | |територію України й | | | | | | |продукції". | |призначені для | | | | | | |Копія договору | |виконання угоди про | | | | | | |(контракту) з | |розподіл продукції | | | | | | |інвестором, предметом | | | | | | | | |якого є виконання | | | | | | | | |окремих видів робіт, | | | | | | | | |зазначених в угоді про | | | | | | | | |розподіл продукції | | | | | | | | |(для юридичних осіб, що | | | | | | | | |беруть участь у | | | | | | | | |виконанні робіт, | | | | | | | | |передбачених угодою про | | | | | | | | |розподіл продукції) | ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| ( Пункт 77 розділу 1 виключено на підставі Наказу Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
( Пункт 82 розділу I виключено на підставі Наказу Державної
митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 78 |Устаткування, | 042 | - | 042 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |обладнання та | | | |"Про спеціальну економічну | |"Про спеціальну еконо- |реєстрацію суб'єкта | |комплектуючі деталі до | | | |зону "Яворів", стаття 9, | |мічну зону "Яворів", |підприємницької | |них (крім підакцизних | | | |пункт 3 ( 402-14 ) | |стаття 9, пункт 4 |діяльності як суб'єкта | |товарів | | | | | |( 402-14 ) |спеціальної економічної | |і товарів 1-24 груп | | | | | | |зони "Яворів", виданого | |Української | | | | | | |органом господарського | |класифікації товарів | | | | | | |розвитку й управління | |зовнішньоекономічної | | | | | | |спеціальної економічної | |діяльності | | | | | | |зони "Яворів". | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться | | | | | | |Копія інвестиційного | |на територію | | | | | | |проекту, затвердженого | |спеціальної | | | | | | |Яворівською районною | |економічної зони | | | | | | |державною адміністрацією | |"Яворів" (крім | | | | | | | | |території автопорту | | | | | | | | |"Краковець") | | | | | | | | |суб'єктами спеціальної | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |"Яворів" для потреб | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | | | |реалізацією | | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | | |проектів, затверджених | | | | | | | | |Яворівською районною | | | | | | | | |державною | | | | | | | | |адміністрацією. | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пільга у вигляді | | | | | | | | |звільнення від | | | | | | | | |обкладення ввізним | | | | | | | | |митом застосовується | | | | | | | | |на період реалізації | | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | | |проектів, але не | | | | | | | | |більше ніж на 5 років | | | | | | | | ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної митної
служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 79 |Товари та інші | 043 | - | 043 |Закон України | - |Закон України |Копія свідоцтва про | |предмети (крім | | | |"Про спеціальну економічну | |"Про спеціальну еконо- |державну реєстрацію | |підакцизних товарів | | | |зону "Миколаїв", стаття 9, | |мічну зону "Миколаїв", |підприємства. | |і товарів 1-24 груп | | | |пункт 1, підпункт "а" | |стаття 9, пункт 1, | | |Української | | | |( 1909-14 ) | |підпункт "а" |Підтвердження належності | |класифікації товарів | | | | | | ( 1909-14 ) |підприємства до | |зовнішньоекономічної | | | | | | |підприємств суднобудів- | |діяльності | | | | | | |ної промисловості | |( 2371а-14 ), | | | | | | | | |що ввозяться з-за меж| | | | | | | | |митної території | | | | | | | | |України в спеціальну | | | | | | | | |економічну зону | | | | | | | | |"Миколаїв" на | | | | | | | | |території підприємств | | | | | | | | |суднобудівної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної митної
служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000, із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )

( Пункт 83 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 872 ( z1610-04 ) від 07.12.2004 )

служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002, в редакції Наказу
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 92 |Матеріали, устаткування|026 | - | - |Закон України "Про Єдиний| - | - |Перелік та обсяг товарів,| |та комплектуючі вироби| | | |митний тариф", стаття 19,| | |затверджені Кабінетом| |(крім підакцизних), що| | | |пункт "у" | | |Міністрів України| |ввозяться вітчизняними| | | |( 2097-12 ) | | |відповідно до контрактів| |підприємствами для| | | | | | |(договорів), укладених| |переробки, | | | | | | |підприємствами з метою| |комплектування на| | | | | | |будівництва інвестиційних| |митній території| | | | | | |об'єктів у Туркменістані| |України з подальшим| | | | | | |(надсилаються митним| |вивезенням за межі| | | | | | |органам Держмитслужбою) | |України для реалізації| | | | | | | | |інвестиційних проектів| | | | | | | | |у Туркменістані| | | | | | | | |відповідно до спільного| | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | | |Президента України| | | | | | | | |Л.Кучми й Президента| | | | | | | | |Туркменістану С.Ніязова| | | | | | | | |"Про будівництво й| | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |інвестиційних об'єктів| | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | |значення в| | | | | | | | |Туркменістані" | | | | | | | | |( 795_700 ) від | | | | | | | | |04.10.2000, якщо такі| | | | | | | | |товари не виробляються| | | | | | | | |в Україні або не| | | | | | | | |відповідають вимогам| | | | | | | | |замовників, визначеним| | | | | | | | |у контрактах| | | | | | | | |(договорах) | | | | | | | | | | | | | | | | | |Перелік та обсяг таких| | | | | | | | |товарів затверджуються| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів| | | | | | | | |України відповідно до| | | | | | | | |контрактів (договорів),| | | | | | | | |укладених | | | | | | | | |підприємствами з метою| | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |інвестиційних об'єктів| | | | | | | | |у Туркменістані | | | | | | | | ( Розділ 1 доповнено пунктом 92 згідно з Наказом Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 93 |Архівні документи,|028 | - | - |Закон України "Про Єдиний| - | - |Підтвердження | |придбані з метою їх| | | |митний тариф", стаття 19,| | |центрального органу| |унесення до| | | |пункт "с" | | |виконавчої влади у сфері| |Національного архівного| | | |( 2097-12 ) | | |архівної справи й| |фонду | | | | | | |діловодства | ( Розділ 1 доповнено пунктом 93 згідно з Наказом Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 94 |Предмети для службового|061 |061 | 061 |Угода про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від|Довідка Міністерства| |користування та| | | |забруднення від 28.04.2000, стаття 8, пункт 1 "b" |економіки України | |видання, що ввозяться| | | |( 998_148 ) | | |для службового| | | | | | |користування Комісією| | | | | | |із захисту Чорного моря| | | | | | |від забруднення | | | | | | ( Розділ 1 доповнено пунктом 94 згідно з Наказом Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 95 |Обладнання й матеріали | 096 | - |096 |Угода між Кабінетом | - |Угода між Кабінетом |Довідка Мінекономіки | |(крім підакцизних), які| | | |Міністрів України і | |Міністрів України і |України | |ввозяться на митну | | | |Урядом Турецької | |Урядом Турецької | | |територію України в | | | |Республіки про | |Республіки про | | |рамках Угоди між | | | |технічне і фінансове | |технічне і | | |Кабінетом Міністрів | | | |співробітництво | |фінансове | | |України і Урядом | | | |від 14.11.2002 ( 792_030 ),| |співробітництво | | |Турецької Республіки | | | |стаття 4 | |від 14.11.2002 | | |про технічне і фінан- | | | | | |( 792_030 ), стаття 4 | | |сове співробітництво | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 96|Обладнання й майно, що | 078 | 078 | 078 |Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією |Довідка Національного | |ввозяться відповідно до| | | |Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних |космічного агентства | |Угоди між Кабінетом | | | |випробувань про проведення заходів, у тому числі |України | |Міністрів України | | | |післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного | | |та Підготовчою комісією| | | |моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних |Перелік обладнання й | |Організації Договору | | | |випробувань від 17.09.99 ( 995_412 ), стаття 8 |майна, що ввозяться | |про всеосяжну заборону | | | | |за контрактом |
|ядерних випробувань про| | | | | | |проведення заходів, у | | | | | | |тому числі післясерти- | | | | | | |фікаційної діяльності, | | | | | | |стосовно об'єктів з | | | | | | |міжнародного моніто- | | | | | | |рингу за Договором про | | | | | | |всеосяжну заборону | | | | | | |ядерних випробувань | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 97|Обладнання, механізми | 100 | 100 | 100 |Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво|Довідка Мінекономіки | |та матеріали, що | | | |та грантову допомогу ( 392_024 ) від 10.06.2004, стаття 7 |України | |ввозяться в Україну | | | | | | |відповідно до Угоди між| | | | | | |Урядом України та | | | | | | |Урядом Японії про | | | | | | |технічне | | | | | | |співробітництво та | | | | | | |грантову допомогу | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 98|У період з 1 січня 2004| 101 | - | 101 |Закон України | - |Закон України |Перелік товарів, | |року до 31 грудня 2008| | | |"Про Єдиний митний тариф" | |"Про податок на |встановлений Кабінетом | |року матеріали, | | | |( 2097-12 ), | |додану вартість" |Міністрів України | |комплектуючі вироби та | | | |стаття 19, пункт "х" | |( 168/97-ВР ), |(надсилається до митних | |обладнання за кодами | | | | | |стаття 5, пункт 5.11 |органів Держмитслужбою | |УКТ ЗЕД | | | | | | |України) | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | | | | | |2371в-14, 2371г-14 ) | | | | | | | | |2523 90 90 00, | | | | | | | | |3824 90 95 00, | | | | | | | | |3909 10 00 00, | | | | | | | | |8207 19 90 00, | | | | | | | | |8414 80 29 00, | | | | | | | | |8419 50 90 00, | | | | | | | | |8419 89 98 00, | | | | | | | | |8428 20 99 00, | | | | | | | | |8428 31 00 00, | | | | | | | | |8430 49 00 00, | | | | | | | | |8501 52 99 00, | | | | | | | | |8502 20 99 00, | | | | | | | | |8705 20 00 00 і | | | | | | | | |9027 10 10 90, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |підвищення безпеки | | | | | | | | |робіт на вугільних | | | | | | | | |шахтах, попередження | | | | | | | | |вибухів метану, а також| | | | | | | | |зменшення його викидів | | | | | | | | |у довкілля згідно з | | | | | | | | |переліком, установленим| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України, якщо такі | | | | | | | | |товари не виробляються | | | | | | | | |підприємствами на | | | | | | | | |території України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 99|Фармацевтична |102 |- |- |Закон України | - | - |Перелік фармацевтичної | |продукція, сполуки, що | | | |"Про Єдиний митний тариф" | | |продукції та сполук, | |використовуються для її| | | |( 2097-12 ), | | |затверджений Кабінетом | |виготовлення, які не | | | |стаття 19, пункт "ц" | | |Міністрів України | |виробляються в Україні | | | | | | |(надсилається до митних | |і класифікуються за | | | | | | |органів Держмитслужбою | |групами 28, 29, 30 | | | | | | |України) | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), | | | | | | | | |перелік яких | | | | | | | | |затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 100|Озброєння, військова | 103 | 103 | 103 |Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про |Підтвердження | |техніка, технічне і | | | |використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка" ( 643_198 ) |Міністерства оборони | |технологічне | | | |від 07.02.97, стаття 8 |України (надсилається до | |обладнання, паливно- | | | | |митних органів | |мастильні матеріали та | | | | |Держмитслужбою України) | |інші матеріальні | | | | | | |засоби, які | | | | | | |забезпечують | | | | | | |функціонування | | | | | | |полігону, що ввозяться | | | | | | |на митну територію | | | | | | |України відповідно до | | | | | | |Угоди між Урядом | | | | | | |України та Урядом | | | | | | |Російської Федерації | | | | | | |про використання | | | | | | |полігону | | | | | | |злітно-посадкових | | | | | | |систем "Нитка" | | | | | | |( 643_198 ) | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 101|Товари, що ввозяться |104 |104 |104 |Угода між Україною та |Угода між Україною|Угода між Україною та | - | |(пересилаються) в | | | |Європейським |та Європейським |Європейським | | |Україну відповідно до | | | |Співтовариством про наукове|Співтовариством |Співтовариством про | | |Угоди між Україною та | | | |і технологічне |про наукове і |наукове і технологічне | | |Європейським | | | |співробітництво ( 994_194 )|технологічне |співробітництво | | |Співтовариством про | | | |від 04.07.2002, стаття 7 |співробітництво |( 994_194 ) від | | |наукове і технологічне | | | | |( 994_194 ) |04.07.2002, стаття 7 | | |співробітництво | | | | |від 04.07.2002, |Закон України "Про | | |( 994_194 ) | | | | |стаття 7 |податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |стаття 5, пункт 5.13 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 2. Застосування інших видів податкових пільг | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Предмети дитячого | - | - | - |Декрет Кабінету Міністрів | - | - |Перелік товарів дитячого | |асортименту (ставки | | | |України | | |асортименту | |мита зменшуються на | | | |"Про Єдиний митний тариф | | |(надсилається до митних | |50 %) | | | |України" ( 4-93 ), | | |органів Держмитслужбою) | | | | | |стаття 2 | | | | ( Пункт 1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом | Державної митної служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 2 |Товари, щодо яких | 098 | 098 | 098 |Закон України |Митний |Митний | - | |надається дозвіл на | | | |"Про Єдиний |кодекс |кодекс | | |тимчасове ввезення з | | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |України ( 92-15 ),|України ( 92-15 ), | | |умовним повним | | | |стаття 23 |стаття 206 |стаття 206 | | |звільненням від | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
( Пункт 3 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 3 | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 4 |Товари та інші | - | - | - |Закон України |Декрет Кабінету |Закон України | - | |предмети, що знову | | | |"Про Єдиний митний тариф", |Міністрів України |"Про податок на додану | | |ввозяться на митну | | | |стаття 23 ( 2097-12 ) |"Про акцизний |вартість" | | |територію України і | | | | |збір" ( 18-92 ) | ( 168/97-ВР ) | | |були попередньо | | | | | | | | |оформлені відповідно | | | | | | | | |до режиму тимчасового | | | | | | | | |вивезення (ввізне | | | | | | | | |мито, акцизний збір, | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | |вартість не | | | | | | | | |справляються) | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 5 |Давальницька сировина, | - | - | - |Закон України |Копія простого векселя, | |що ввозиться на митну | | | |"Про операції з давальницькою сировиною у |авізованого Державною | |територію України | | | |зовнішньоекономічних відносинах", |податковою інспекцією | |іноземним замовником. | | | |стаття 2 ( 327/95-ВР ) |(адміністрацією) за | |Сплата ввізного мита, | | | | |місцезнаходженням | |акцизного збору та | | | | |виконавця | |податку на додану | | | | | | |вартість провадиться | | | | | | |українським виконавцем | | | | | | |шляхом видачі простого | | | | | | |векселя Державній | | | | | | |податковій інспекції | | | | | | |за місцезнаходженням | | | | | | |виконавця з терміном | | | | | | |платежу, що дорівнює | | | | | | |терміну здійснення | | | | | | |операції з | | | | | | |давальницькою | | | | | | |сировиною, але не | | | | | | |більш як на 90 | | | | | | |календарних днів з | | | | | | |моменту оформлення | | | | | | |ввізної вантажної | | | | | | |митної декларації | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 6 |Майно, що ввозиться в | - | - | - |Закон України | - | - |Простий вексель | |Україну як внесок | | | |"Про режим іноземного | | | | |іноземного інвестора | | | |інвестування", | | | | |до статутного фонду | | | |стаття 18 ( 93/96-ВР ) | | | | |підприємства з | | | | | | | | |іноземними | | | | | | | | |інвестиціями (крім | | | | | | | | |товарів для реалізації | | | | | | | | |або власного | | | | | | | | |споживання). | | | | | | | | |Сплата ввізного мита | | | | | | | | |провадиться | | | | | | | | |підприємством шляхом | | | | | | | | |видачі митному органу | | | | | | | | |простого векселя на | | | | | | | | |суму мита з | | | | | | | | |відстроченням платежу | | | | | | | | |не більш як на 30 | | | | | | | | |календарних днів з дня | | | | | | | | |оформлення ввізної | | | | | | | | |вантажної митної | | | | | | | | |декларації | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 7 |Майно (крім товарів | - | - | - |Закон України | - | - |Простий вексель | |для реалізації або | | | |"Про режим іноземного | | | | |власного споживання), | | | |інвестування", | | | | |що ввозиться в Україну | | | |стаття 24 ( 93/96-ВР ) | | | | |іноземними інвесторами | | | | | | | | |на строк не менше | | | | | | | | |трьох років з метою | | | | | | | | |інвестування на | | | | | | | | |підставі | | | | | | | | |зареєстрованих | | | | | | | | |договорів (контрактів) | | | | | | | | |про спільну | | | | | | | | |інвестиційну | | | | | | | | |діяльність. | | | | | | | | |Сплата ввізного мита | | | | | | | | |провадиться шляхом | | | | | | | | |видачі митному органу | | | | | | | | |простого векселя на | | | | | | | | |суму мита з | | | | | | | | |відстроченням платежу | | | | | | | | |не більш як на 30 | | | | | | | | |календарних днів з дня | | | | | | | | |оформлення ввізної | | | | | | | | |вантажної митної | | | | | | | | |декларації | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
( Пункт 9 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
( Пункт 10 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 8 |Товари, які ввозяться | - | - | - | Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої |Копія договору | |в Україну відповідно | | | | кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності |(контракту) на поставку | |до угод про виробничу | | | | Незалежних Держав від 23.12.93, стаття 5 ( 997_014 ). |товарів, укладеного | |кооперацію між | | | | |підприємством-учасником | |Кабінетом Міністрів | | | | Міжурядові угоди України з країнами-членами СНД про виробничу |міжвідомчої угоди й | |України й урядами | | | | кооперацію. |завіреного відповідаль- | |держав-учасниць СНД. | | | | |ним міністерством. | | | | | | Постанова Кабінету Міністрів України від 24.11.97 N 1303 "Про | | |Сплата ввізного мита, | | | | затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з |Інформаційний лист | |акцизного збору та | | | | продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх |Держмитслужби до митниць | |податку на додану | | | | погашення" ( 1303-97-п ) |із зазначенням переліків | |вартість | | | | |товарів та переліків | |(векселедержатель - | | | | |підприємств, що | |державна податкова | | | | |здійснюють | |адміністрація | | | | |експортно-імпортні | |(інспекція) за | | | | |поставки відповідно до | |місцезнаходженням | | | | |міжгалузевих угод з | |векселедавця) | | | | |виробничої кооперації. | |провадиться шляхом | | | | | | |видачі простих | | | | |Копія простого векселя, | |векселів з терміном | | | | |авізованого державною | |погашення не більш як | | | | |податковою адміністра- | |180 календарних днів з | | | | |цією (інспекцією) за | |дати складання | | | | |місцезнаходженням | |векселя, якою є день | | | | |векселедавця | |оформлення ввізної ВМД | | | | | | ( Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної митної | служби N 531 ( z0688-00 ) від 20.09.2000 ) | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 9 |Товари, що ввозяться в | 097 | - | - |Закон України | - | | - | |Україну відповідно до | | | |"Про Єдиний | | | | |режиму переробки на | | | |митний тариф" ( 2097-12 ), | | | | |митній території | | | |стаття 23 | | | | |України з метою ремонту| | | | | | | | |(відновлення, регулю- | | | | | | | | |вання), а також | | | | | | | | |монтажу, збирання, | | | | | | | | |монтування та | | | | | | | | |налагодження, внаслідок| | | | | | | | |чого не одержуються | | | | | | | | |інші товари | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби N 433 ( z0637-01 ) від 26.06.2001, N 799 ( z1053-01 ) від
10.12.2001, N 435 ( z0821-04 ) від 14.06.2004, N 872 ( z1610-04 )
від 07.12.2004 )
Начальник
Управління митних платежів С.Шульгавгору