Документ z0373-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.10.2013, підстава - z1715-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА
НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 115 від 20.09.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 жовтня 1995 р.
за N 373/909
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 683 ( z1715-13 ) від 20.09.2013 }
Про внесення доповнень до Правил подачі та
використання природного газу в народному
господарстві України

З метою ефективного використання природного газу
підприємствами та оперативного відновлення його подачі після
усунення недоліків, зазначених в розділі 9 "Правил подачі та
використання природного газу в народному господарстві України",
затверджених наказом Держкомнафтогазу від 1 листопада 1994 року
N 355 і зареєстрованого Мінюстом України 30 листопада 1994 року
за N 281/491 ( z0281-94 ), - Н А К А З У Ю:
1. Назву розділу 9 "Правил подачі та використання природного
газу в народному господарстві України" викласти в редакції
"Припинення та відновлення подачі газу споживачам". 2. Розділ 9 "Правил подачі та використання природного газу в
народному господарстві України" доповнити пунктом 9.2 в такій
редакції: "Відновлення подачі природного газу споживачам після
пломбування здійснюється з дозволу Державної газінспекції
Держнафтогазпрому, який оформляється по формі згідно з додатком 3
(додається) вказаних Правил і проводиться Державним газовим
інспектором Державної інспекції з ефективного використання газу
Держнафтогазпрому".
Голова Комітету Є.М.Довжок

Додаток N 3
до Правил подачі та використання
природного газу в народному
господарстві України
Держнафтогазпром
Державна інспекція з ефективного використання газу
___________________________ окружний центр ______________ дільниця
Дозвіл
на відновлення подачі газу Підприємству __________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, місцезнаходження) дозволяється з "_____" _________199___ р. подача газу та зняття
пломб із засувної арматури на ____________________________________
(назва і кількість газовикористовуючого обладнання) Об'єм газоспоживання в межах, обумовлених договором. Підстави для видачі дозволу: 1. Акт обстеження підприємства Держгазінспекцією в частині
ефективного використання природного газу. 2. Довідка газопостачальної організації про відсутність
заборгованості за спожитий газ та проведення попередньої оплати
(N, дата довідки, ким видана) або у виняткових випадках рішення
Оперативної міжвідомчої комісії з питань паливно-енергетичного
комплексу ________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Оплата за відновлення подачі природного газу та обстеження
підприємства згідно з Прейскурантом N 26-05-28/XIII-I част.III. Представник Держгазінспекції ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)вгору