Документ z0373-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2016, підстава - z0105-16

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2015  № 72


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2015 р.
за № 373/26818

Про затвердження Інструкції про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації
№ 829 від 28.12.2015}

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164, і з метою впорядкування роботи, пов’язаної з відомчою реєстрацією транспортних засобів в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головному управлінні та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, територіальних органах Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Служби

В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України


А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18.02.2015 № 72


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2015 р.
за № 373/26818

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

{У тексті Інструкції слова "підрозділ Державтоінспекції" у всіх числах та відмінках замінено словами "уповноважений підрозділ МВС" у відповідному числі та відмінку згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 829 від 28.12.2015}

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 34 Закону України «Про дорожній рух» і пункту 6 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164 (далі - Порядок).

2. Ця Інструкція визначає порядок організації робіт із відомчої реєстрації транспортних засобів Держспецзв’язку, ведення їх обліку та зняття з нього, зразки документів та вимоги до їх оформлення відповідно до процедури, визначеної Порядком.

3. Відомча реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних з перевіркою документів, які є підставою для такої реєстрації, звіркою, а в разі потреби - дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна), оглядом і видачею реєстраційного документа - технічного талона транспортного засобу (далі - технічний талон), форма якого затверджена додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 249).

4. Технічний талон транспортного засобу видається Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку на підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку.

5. Відомча реєстрація транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього зареєстрованих транспортних засобів у Головному управлінні та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку  (далі - підрозділи Держспецзв’язку) здійснюються службою безпеки дорожнього руху Адміністрації Держспецзв’язку, функції якої покладено на уповноважений підрозділ Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку (далі - СБДР Адміністрації Держспецзв’язку).

6. Видача та використання відомчих номерних знаків врегульовуються в  порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв’язку.

ІІ. Організація роботи з реєстрації транспортних засобів

1. При проведенні першої реєстрації транспортного засобу уповноважений підрозділ, який здійснює централізовану закупівлю транспортних засобів, забезпечує передачу транспортного засобу на склад і до СБДР Адміністрації Держспецзв’язку таких документів:

довідки-рахунка за формою згідно з додатком 1 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1371) (далі - Порядок державної реєстрації), виданої суб’єктом господарювання, який реалізує транспортний засіб;

акта приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком 6 до Порядку державної реєстрації, виданого підприємством - виробником такого засобу чи його складових частин або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортному засобі спеціальний пристрій згідно зі свідоцтвом про відповідність його конструкції вимогам безпеки дорожнього руху із зазначенням його ідентифікаційного номера та конкретного одержувача, засвідченого підписами посадових осіб підприємства, що скріплені печатками;

вантажної митної декларації в разі ввезення транспортного засобу чи його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, на митну територію України;

копії рішення суду чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує належність транспортного засобу.

2. СБДР Адміністрації Держспецзв’язку на підставі поданих документів надсилає відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України запити щодо перебування транспортного засобу в розшуку, у тому числі міжнародному.

3. За результатами перевірок, згідно з якими транспортний засіб не перебуває у розшуку, посадова особа СБДР Адміністрації Держспецзв’язку робить у технічному талоні у графі «Група експлуатації» запис «Дозвіл на першу відомчу реєстрацію» із зазначенням дати видачі і номера дозволу, який засвідчує підписом, що скріплюється печаткою.

4. Перша відомча реєстрація нових транспортних засобів, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, здійснюється за умови відповідності конструкції і технічного стану, їх марки (моделі) та складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

5. Відомча реєстрація транспортного засобу здійснюється протягом 10 днів після надходження транспортного засобу до підрозділу Держспецзв’язку на підставі заяви керівника підрозділу Держспецзв’язку (додаток 1), до якої додаються:

копія наказу Адміністрації Держспецзв’язку на його отримання  підрозділом Держспецзв’язку;

витяг з наказу керівника підрозділу Держспецзв’язку про введення транспортного засобу в експлуатацію або утримання його в непорушному запасі;

технічний талон із записом «З обліку знято» у графі «Особливі відмітки», засвідчений підписом посадової особи СБДР Адміністрації Держспецзв’язку, що скріплюється печаткою СБДР Адміністрації Держспецзв’язку (для транспортного засобу, що пройшов першу відомчу реєстрацію);

довідка про зняття з обліку транспортного засобу за формою згідно з додатком до Порядку, що видана СБДР Адміністрації Держспецзв’язку за місцем попередньої реєстрації транспортного засобу, або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого підрозділу МВС про зняття з обліку транспортного засобу, що належить підрозділу Держспецзв’язку та перебував на такому обліку в уповноваженому підрозділі МВС;

копії документів, що підтверджують правомірність утримання транспортних засобів на зберіганні (для транспортних засобів, які перебувають у підрозділах зберігання).

6. Посадові особи СБДР Адміністрації Держспецзв’язку на підставі поданих документів проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах. За результатами звірки посадовими особами СБДР Адміністрації Держспецзв’язку складається акт технічного огляду транспортного засобу (додаток 2).

7. Відомча реєстрація транспортного засобу без ідентифікаційного номера або зі знищеними, пошкодженими (коли один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один чи кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами його складових частин (кузова, шасі, рами) не допускається. Відомча реєстрація зазначених транспортних засобів та таких, що розшукуються правоохоронними органами, не здійснюється, а інформація про них подається цим органам.

8. На транспортний засіб, зареєстрований СБДР Адміністрації Держспецзв’язку, видається технічний талон.

Ведення обліку і видача бланків технічних талонів здійснюються посадовими особами СБДР Адміністрації Держспецзв’язку у Книзі обліку і видачі технічних талонів транспортних засобів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (додаток 3).

Отримання бланків технічних талонів організовується СБДР Адміністрації Держспецзв’язку через Департамент забезпечення Держспецзв’язку.

Технічний талон видається посадовою особою СБДР Адміністрації Держспецзв’язку під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу.

9. Серія бланка свідоцтва технічного талона складається з однієї римської цифри, тире та літер DSZ, номер свідоцтва складається із шестизначного номера.

10. Облік бланків технічних талонів у підрозділах Держспецзв’язку ведеться в установленому порядку, затвердженому відповідним наказом підрозділу Держспецзв’язку.

Видача і зберігання технічних талонів у підрозділах Держспецзв'язку здійснюються в порядку, визначеному начальниками цих підрозділів.

ІІІ. Організація роботи з обліку транспортних засобів

1. Облік зареєстрованих транспортних засобів ведеться шляхом накопичення, узагальнення та зберігання інформації про такі транспортні засоби посадовими особами СБДР Адміністрації Держспецзв’язку у Книзі обліку зареєстрованих транспортних засобів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (додаток 4) та в базі даних уніфікованої електронно-облікової системи Адміністрації Держспецзв’язку.

2. Інформація про відомчу реєстрацію (внесення змін у раніше подані відомості про відомчу реєстрацію) транспортного засобу невідкладно подається СБДР Адміністрації Держспецзв’язку до уповноваженого підрозділу МВС.

{Пункт 2 розділу ІІІ в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 829 від 28.12.2015}

ІV. Організація роботи з перереєстрації транспортних засобів та зняття їх з обліку

1. Перереєстрація транспортного засобу здійснюється СБДР Адміністрації Держспецзв’язку в разі:

отримання технічного талона замість утраченого або непридатного до користування;

зміни кольору, призначення, марки або моделі транспортного засобу в результаті переобладнання чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

2. Перереєстрація транспортного засобу підрозділу Держспецзв’язку із заміною технічних талонів здійснюється у СБДР Адміністрації Держспецзв’язку на підставі заяви керівника підрозділу Держспецзв’язку (додаток 5), до якої додаються:

копія акта технічного стану транспортного засобу;

копії документів, що підтверджують заміну складових частин транспортного засобу, які мають ідентифікаційні номери, засвідчені підписом керівника підрозділу Держспецзв’язку, до складу якого входять ремонтні підрозділи, скріплені печаткою підрозділу Держспецзв’язку, чи документів, виданих суб’єктами господарювання, які реалізують такі складові частини та видають зазначені в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції довідки-рахунки, або копії документів, виданих митними органами чи підприємствами-виробниками;

копії документів про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху (для транспортного засобу, переобладнаного суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, чи зазначеними в абзаці третьому цього пункту ремонтними підрозділами, що мають свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху).

3. Зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів підрозділів Держспецзв’язку в разі передачі транспортного засобу до іншого підрозділу Держспецзв’язку, списання (вибракування) та відчуження здійснюються у СБДР Адміністрації Держспецзв’язку на підставі заяви керівника підрозділу Держспецзв’язку (додаток 6).

У випадку передачі транспортного засобу до іншого підрозділу Держспецзв’язку до заяви додаються копії:

наказу Адміністрації Держспецзв’язку на передачу транспортного засобу до іншого підрозділу Держспецзв’язку;

акта технічного стану (додаток 7).

Під час зняття з обліку транспортного засобу технічний талон здається до СБДР Адміністрації Держспецзв’язку, а замість нього видається довідка про зняття з обліку транспортного засобу (згідно з додатком до Порядку).

У випадках списання (вибракування) до заяви додаються копії:

акта списання транспортного засобу;

накладної на здачу номерних знаків на склад підрозділу Держспецзв’язку або акта на їх знищення.

4. Відчужений транспортний засіб знімається з обліку СБДР Адміністрації Держспецзв’язку на підставі заяви керівника підрозділу Держспецзв’язку, до якої додається примірник акта прийняття-передачі основних засобів згідно з формою № ОЗ-1(бюджет), затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року № 125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня  1997 року за № 612/2416.

5. Про зняття з обліку відчуженого транспортного засобу в технічному талоні у графі «Особливі відмітки» робиться запис «Знято з реєстрації СБДР Адміністрації Держспецзв’язку», який засвідчується підписом заступника начальника СБДР Адміністрації Держспецзв’язку та скріплюється печаткою СБДР Адміністрації Держспецзв’язку. Такий технічний талон повертається підрозділу Держспецзв’язку для передачі разом з відчуженим транспортним засобом і є одним з документів, що дають право на здійснення його державної реєстрації у уповноважених підрозділах МВС.

6. Зняття з обліку транспортних засобів, стосовно яких є ухвала суду про накладення арешту або заборону зняття з обліку чи постанова державного виконавця про накладення арешту, забороняється.

V. Терміни зберігання документації про відомчу реєстрацію

Книги обліку зареєстрованих транспортних засобів Держспецзв’язку, обліку і видачі технічних талонів транспортних засобів Держспецзв’язку та справи з документами щодо зняття з реєстрації в Адміністрації Держспецзв’язку відчужених транспортних засобів зберігаються у СБДР Адміністрації Держспецзв’язку протягом 15 років після їх закінчення, а термін зберігання інших справ з документами щодо реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів складає 3 роки.

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник Держспецзв'язку
С.В. АванесовДодаток 1
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 5 розділу ІІ)

ЗАЯВА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 829 від 28.12.2015}


Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6 розділу ІІ)

АКТ
технічного огляду транспортного засобу

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 829 від 28.12.2015}


Додаток 3
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 8 розділу ІІ)

КНИГА
обліку і видачі технічних талонів транспортних засобів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України


Додаток 4
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 1 розділу ІIІ)

КНИГА
обліку зареєстрованих транспортних засобів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України


Додаток 5
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 2 розділу ІV)

ЗАЯВА

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 829 від 28.12.2015}


Додаток 6
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 3 розділу ІV)

ЗАЯВА

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 829 від 28.12.2015}


Додаток 7
до Інструкції про порядок організації
роботи з відомчої реєстрації
транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 3 розділу ІV)

АКТ
технічного стану транспортного засобувгору