Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа від 07.04.200533/5
Документ z0373-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 940-2012-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.04.2005 N 33/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2005 р.
за N 373/10653

Про запровадження Спадкового реєстру та внесення
змін і доповнень до деяких нормативно-правових
актів Міністерства юстиції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 111/5 ( z1378-06 ) від 28.12.2006
N 2265/5 ( z1247-08 ) від 25.12.2008
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009
N 2053/5 ( z1043-09 ) від 04.11.2009
N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011
N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011
N 3306/5 ( z1298-11 ) від 11.11.2011
N 296/5 ( z0282-12 ) від 22.02.2012
Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства
юстиції України, що регламентують функціонування Єдиного реєстру
заповітів та спадкових справ ( z0714-00 ), у відповідність до
Цивільного ( 435-15 ) та Сімейного кодексів України ( 2947-14 )
Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011 }
4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України: здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення
Спадкового реєстру, яке відповідало б сучасним стандартам
збереження та захисту інформації; { Абзац другий пункту 4 в
редакції Наказу Міністерства юстиції України N 111/5 ( z1378-06 )
від 28.12.2006 } забезпечити належне перенесення бази даних електронного
Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ до нової бази даних
Спадкового реєстру; забезпечити безперебійну роботу державних нотаріальних
контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів у
перехідний період.
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011 }
{ Пункт 6 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 296/5 ( z0282-12 ) від 22.02.2012 }
8. Установити, що з набранням чинності цим наказом захисні
знаки нотаріальних документів виходять з обігу.
9. Державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним
архівам та приватним нотаріусам у місячний термін з дня набрання
чинності цим наказом забезпечити повернення невикористаних
захисних знаків нотаріальних документів до ДП "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України.
10. Унести до наказу Міністерства юстиції України від
17.04.2001 N 24/5 ( z0349-01 ) "Про внесення змін і доповнень до
деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України",
зареєстрованого в Мін'юсті України 17.04.2001 за N 349/5540, такі
зміни:
10.1. Пункт 6 ( z0349-01 ) виключити.
10.2. У пункті 7 ( z0349-01 ) слова "захисних знаків та"
виключити.
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 2053/5 ( z1043-09 ) від 04.11.2009 }
{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 2053/5 ( z1043-09 ) від 04.11.2009 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 3306/5 ( z1298-11 ) від 11.11.2011 }

14. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 22.01.2001 N 3/5 ( z0052-01 ) "Про
встановлення розміру оплати за внесення (та надання) інформації до
(з) Єдиного реєстру заповітів та спадкових договорів",
зареєстрований в Мін'юсті 22.01.2001 за N 52/5243 (із змінами).
15. Державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним
архівам та приватним нотаріусам протягом двох місяців з дати
набрання чинності цим наказом забезпечити:
15.1. Унесення до Спадкового реєстру відомостей про спадкові
договори, які посвідчені до створення та введення в дію
програмного забезпечення зазначеного реєстру.
15.2. Подання інформації до ДП "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України про заповіти, прирівнювані до
нотаріально посвідчених та посвідчені посадовими та службовими
особами, перерахованими в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), статті 38 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ), які зберігаються в державних нотаріальних конторах,
державних нотаріальних архівах або у приватних нотаріусів.
16. Посадовим, службовим особам органів місцевого
самоврядування протягом двох місяців з дати набрання чинності цим
наказом надати на адресу державного підприємства "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та його регіональних філій
відомості про заповіти, посвідчені ними до набрання чинності цим
наказом за формою, наведеною у додатку 9 до Положення про
Спадковий реєстр ( za373-05 ).
17. Державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України та його регіональним філіям
забезпечити внесення до Спадкового реєстру відомостей, надісланих
посадовими, службовими особами органів місцевого самоврядування
протягом трьох календарних місяців з моменту їх надходження.
{ Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства юстиції України N 111/5
( z1378-06 ) від 28.12.2006 }
18. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Павлова Л.М.), державному підприємству "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.): подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (зі змінами); довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
застосування у роботі.
19. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ
до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) управлінь юстиції, нотаріусів.
20. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра юстиції Ємельянову І.І.
В.о. Міністра А.П.Заєць
{ Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 2053/5 ( z1043-09 ) від 04.11.2009 }

{ Положення про Спадковий реєстр втратило чинність на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 1810/5 ( z0831-11 ) від
07.07.2011 }вгору