Документ z0373-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.08.2012, підстава - z1307-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2004 N 189
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2004 р.
за N 373/8972
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 613 ( z1307-12 ) від 28.05.2012 }
Про внесення змін і доповнень
до Положення про склади
тимчасового зберігання

Відповідно до статей 99-109 Митного кодексу України ( 92-15 )
та з метою спрощення й удосконалення механізму розміщення та
зберігання на складах тимчасового зберігання товарів і
транспортних засобів Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни та доповнення до Положення про склади
тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ) і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382:
1.1. Доповнити абзац другий пункту 1.5 після слова "засобів"
такими словами: "(за погодженням із Держмитслужбою України СТЗ закритого типу
може розташовуватися в зоні діяльності іншого митного органу)".
1.2. Третій абзац пункту 1.9 викласти в такій редакції: "Рішення про розміщення товарів на СТЗ закритого типу приймає
начальник підрозділу митного органу, яким здійснюється митне
оформлення цих товарів і транспортних засобів".
1.3. Доповнити пункт 1.9 абзацом четвертим такого змісту: "За відсутності на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають
під митним контролем, власник СТЗ може з дозволу митного органу
використовувати цей СТЗ для зберігання товарів, які не перебувають
під митним контролем. Одночасне зберігання на СТЗ закритого типу
товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, які не
перебувають (не перебували) під митним контролем, не
допускається".
1.4. Доповнити пункт 2.2 абзацами такого змісту: "Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для
зберігання товарів гуманітарної допомоги, то власник СТЗ
забезпечує: цілодобову охорону, наявність засобів пожежогасіння та умови,
зазначені в абзаці десятому цього пункту; обов'язкове виконання інших вимог, викладених у пункті 2.2
цього Положення, за рішенням начальника митного органу".
1.5. Доповнити пункт 2.3 абзацами другим і третім такого
змісту: "Дозволяється спільне зберігання партій товарів окремих
категорій за умови документального підтвердження виготовлення їх
одним виробником із застосуванням єдиного технологічного процесу
та притаманності цим товарам однакових фізичних і якісних
характеристик. Дозволяється спільне зберігання протягом не більше двох діб
товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів,
оформлених у відповідному митному режимі".
1.6. Доповнити пункт 3.2 абзацом такого змісту: "Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для
зберігання товарів гуманітарної допомоги, то до заяви додаються
документи, зазначені в абзацах третьому та п'ятому цього пункту".
2. Управлінню технологій митного контролю (Сербайло А.І.) і
Управлінню правової роботи (Будаков А.Ю.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Начальникам митних органів довести вимоги наказу до відома
особового складу й забезпечити інформування суб'єктів
підприємницької діяльності, у тому числі шляхом висвітлення його в
місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних
стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці у
пунктах пропуску через державний кордон України.
4. Установити, що наказ набирає чинності через 20 днів після
його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о Голови Служби М.М.Іванюквгору