Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу
Постанова Національного банку України від 12.02.201342
Документ z0372-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.07.2019, підстава - v0098500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.02.2013  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 372/22904

Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу

Відповідно до статей 7, 40 Закону України “Про Національний банк України”, статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 24, 41 та 42 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, з метою впорядкування діяльності, пов’язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі - операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг здійснюють виключно:

банки;

комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками;

небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019}

2. Комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи зобов'язані:

1) відкрити в банку/банках окремий поточний рахунок/рахунки для зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу;

2) забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках.

Комерційний агент банку перераховує кошти з окремого поточного рахунку виключно банку, з яким укладено агентський договір.

3. Комерційні агенти банків зобов'язані зазначати в касовому документі (квитанція/чек тощо), що видається платнику за результатами здійснення операції з приймання готівки для подальшого її переказу, інформацію щодо найменування комерційного агента та банку, від імені якого цей комерційний агент надає послуги.

4. Комерційні агенти банків, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, зазначені в пункті 1 цієї постанови, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки.

5. Облік операцій із приймання готівки здійснюється відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку.

Здавання готівки, прийнятої для подальшого її переказу, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань ведення касових операцій.

6. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В.М.) унести відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій.

7. Банки, які уклали агентські договори з юридичними особами, та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, зобов’язані до 01 червня 2013 року привести свою діяльність у відповідність до законодавства України та вимог цієї постанови.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 05 березня 2008 року № 53 “Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 265/14956.

9. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.

10. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В.П.

Голова

І.В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України
А.Л. Стасевський


О.Ю. Фещенковгору