Документ z0371-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.05.2013, підстава - z0625-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.03.2004 N 94/23/210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2004 р.
за N 371/8970
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 233/43/437 ( z0625-13 ) від 01.04.2013 }
Про затвердження Порядку використання коштів Державного
бюджету України на виконання програм селекції в
рослинництві та селекції сільськогосподарських
культур у ланках первинного рослинництва
{ Щодо втрати чинності Наказу додатково див. Наказ
Міністерства аграрної політики
N 683/116/856 ( v0683555-05 ) від 08.12.2005 }
{ Додатково див. Наказ Міністерства аграрної
політики
N 626/84/986 ( v0626555-07 ) від 29.08.2007 }
З метою забезпечення раціонального й ефективного використання
коштів державного бюджету, передбачених на виконання програм
селекції в рослинництві та селекції сільськогосподарських культур
у ланках первинного рослинництва, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на виконання програм селекції в рослинництві та селекції
сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва, що
додається.
2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лаврик О.М.) Міністерства аграрної політики України в
установленому порядку:
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести положення цього наказу до відома Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, галузевих об'єднань, організацій та
наукових установ, що входять до сфери управління Міністерства
аграрної політики України і Української академії аграрних наук.
3. Спільний наказ Міністерства аграрної політики України та
Міністерства фінансів України від 04.02.2003 N 27/97 ( z0134-03 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2003 року
за N 134/7455, визнати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Сороку В.І., заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого
віце-президента Української академії аграрних наук Ситника В.П.
Міністр аграрної політики
України В.А.Слаута
Президент Української академії
аграрних наук М.В.Зубець
Перший заступник Міністра
фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Української академії
аграрних наук
та Міністерства фінансів
України
22.03.2004 N 94/23/210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2004 р.
за N 371/8970

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України на
виконання програм селекції в рослинництві та селекції
сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2004
рік" ( 1344-15 ), на виділення асигнувань за бюджетними програмами
(КПКВ 2801220) "Селекція в рослинництві" та (КПКВ 6591090)
"Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного
рослинництва" для часткової компенсації сільськогосподарським
підприємствам, науково-дослідним установам, дослідним та
навчально-дослідним господарствам усіх організаційно-правових форм
господарювання, які мають паспорт на право виробництва і
реалізації оригінального, елітного і репродукційного насіння
(надалі - паспортизовані сільгосппідприємства), розмірів сортових
надбавок за придбане ними суперелітне, елітне насіння, гібриди
першого покоління, живці, саджанці, батьківські форми,
високорепродукційне насіння перспективних сортів (гібридів)
озимих, ярих зернових і зернобобових культур, кукурудзи, цукрових
буряків, технічних культур, картоплі, овоче-баштанних, кормових
культур та багаторічних трав, а також витрат на проведення робіт
із селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
рослинництва (далі - первинне насінництво).
1.2. Головними розпорядниками коштів державного бюджету, що
виділяються на виконання програм селекції в рослинництві та
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва, є Міністерство аграрної політики України та
Українська академія аграрних наук.
2. Напрями використання бюджетних коштів
2.1. Кошти державного бюджету, передбачені на виконання
програм селекції в рослинництві та селекції сільськогосподарських
культур у ланках первинного насінництва, спрямовуються відповідно
до результатів конкурсу з визначення виконавців цих програм, що
проводиться Міністерством аграрної політики України та Українською
академією аграрних наук, за такими напрямками: часткова компенсація витрат на проведення робіт із селекції
сільськогосподарських культур у ланках первинного насінництва в
паспортизованих сільгосппідприємствах, які не отримують кошти
державного бюджету на зазначену мету за іншими бюджетними
програмами; часткова компенсація розмірів сортових надбавок за придбане
суперелітне, елітне насіння, гібриди першого покоління, живці,
саджанці, батьківські форми, високорепродукційне насіння
перспективних сортів та гібридів паспортизованим
сільгосппідприємствам.
2.2. Часткова компенсація витрат на проведення робіт із
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва і розсадництва та компенсація розмірів сортових
надбавок проводяться без урахування податку на додану вартість.
3. Виділення асигнувань та використання
бюджетних коштів
3.1. Часткова компенсація розмірів сортових надбавок за
придбане суперелітне, елітне насіння, гібриди першого покоління,
живці, саджанці, батьківські форми, високорепродукційне насіння
перспективних сортів та гібридів вітчизняної селекції проводиться
в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на цю мету.
3.2. Суми часткової компенсації витрат на проведення робіт із
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва (розсадники добору потомств, розсадники їх
випробування першого і другого років та розмноження першого і
другого років) визначаються відповідно до виробничих програм
досліджень та виробництва оригінального, елітного насіння і
батьківських форм, погоджених Міністерством аграрної політики
України та Українською академією аграрних наук. Зазначені кошти використовуються для проведення робіт із
селекції у ланках первинного насінництва, зокрема для покриття
витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного, екологічного і
виробничого сортовипробувань, витрат, пов'язаних з вирощуванням
насіння у первинних ланках (придбання оригінального насіння нових
сортів та гібридів, селекційної техніки, запасних частин,
мінеральних добрив, пестицидів, пально-мастильних матеріалів та
обладнання). Для одержання бюджетних коштів на проведення робіт із
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва паспортизовані сільгосппідприємства подають
Міністерству аграрної політики України та Українській академії
аграрних наук узагальнені розрахунки витрат на зазначену мету,
відповідно до виробничих програм (за підпорядкуванням).
3.3. Сума часткової компенсації розмірів сортових надбавок за
придбане суперелітне, елітне насіння, гібриди першого покоління,
живці, саджанці, батьківські форми, високорепродукційне насіння
перспективних сортів та гібридів визначається щодо кожної
сільськогосподарської культури, виходячи з розмірів сортових
надбавок та розмірів їх часткової компенсації (додаток 1).
3.4. Закупівля насіння супереліти, еліти, гібридів першого
покоління, живців, саджанців, батьківських форм,
високорепродукційного насіння перспективних сортів та гібридів
проводиться у паспортизованих сільгосппідприємствах за ринковими
цінами з урахуванням сортових надбавок.
3.5. Для одержання часткової компенсації розмірів сортових
надбавок паспортизовані сільгосппідприємства складають у трьох
примірниках та подають Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
галузевим організаціям і об'єднанням відомості накладних або
товарно-транспортних накладних за фактично придбане ними насіння,
гібриди першого покоління, живці, саджанці згідно з додатком 2.
3.6. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, галузеві
об'єднання й організації узагальнюють зазначені в пункті 3.5 цього
Порядку матеріали, складають зведені відомості накладних або
товарно-транспортних накладних згідно з додатком 3 та інформують
Міністерство аграрної політики України.
3.7. Сума коштів, отримана паспортизованими
сільгосппідприємствами на часткову компенсацію витрат на
проведення робіт із селекції сільськогосподарських культур у
ланках первинного насінництва та компенсацію розмірів сортових
надбавок, зараховується ними на здешевлення вартості виробленого
насіння при реалізації.
3.8. Видатки відповідно до програм селекції в рослинництві та
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва здійснюються Державним казначейством України за
розподілом Міністерства аграрної політики України та Української
академії аграрних наук відповідно до чинного Порядку касового
виконання державного бюджету за видатками.
3.9. Часткова компенсація розмірів сортових надбавок за
придбане суперелітне, елітне насіння, гібриди першого покоління,
живці, саджанці, батьківські форми гібридів, високорепродукційне
насіння перспективних сортів та гібридів здійснюється
територіальними органами Державного казначейства України
відповідно до чинного Порядку касового виконання державного
бюджету за видатками згідно з поданням паспортизованими
сільгосппідприємствами платіжних доручень, відомостей накладних
або товарно-транспортних накладних.
3.10. Достовірність якості суперелітного, елітного насіння,
гібридів першого покоління, живців, саджанців, батьківських форм,
високорепродукційного насіння перспективних сортів та гібридів
підтверджується копіями сортових документів, які подаються разом з
платіжними дорученнями, відомістю накладних або
товарно-транспортних накладних.
4. Звітність і контроль
4.1. Одержувачі коштів державного бюджету подають
щоквартальний і річний бухгалтерські звіти, а на вимогу
Міністерства аграрної політики України і Української академії
аграрних наук - оперативну інформацію щодо цільового використання
бюджетних коштів.
4.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському
обліку отримувачів відповідно до чинного законодавства.
4.3. Відповідальними за цільове використання та достовірність
і своєчасність подання фінансової звітності і поданих
Мінагрополітики та УААН розрахунків на компенсацію розмірів
сортових надбавок є керівники та головні бухгалтери підприємств та
організацій агропромислового комплексу, керівники регіональних
головних управлінь сільського господарства і продовольства,
галузевих об'єднань та організацій, що входять до сфери управління
Мінагрополітики та УААН.
4.4. Міністерство аграрної політики України та Українська
академія аграрних наук щокварталу подають Міністерству фінансів
України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних
коштів.
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик
Академік-секретар відділення
рослинництва Української академії
аграрних наук
П.В.Кондратенко
Директор Департаменту зведеного
бюджету Міністерства фінансів України С.О.Рибак

Додаток 1
до пункту 3.3 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції в рослинництві та
селекції
сільськогосподарських
культур у ланках первинного
рослинництва

РОЗМІРИ
часткової компенсації у 2004 році

------------------------------------------------------------------ | Назва |Відсоток часткової компенсації | | |розмірів сортових надбавок за | | |придбане суперелітне, елітне | | |насіння, гібриди першого | | |покоління, батьківські форми, | | |високорепродукційне насіння | | |перспективних сортів від потреби| |-------------------------------+--------------------------------| |Озима пшениця | 95 | |-------------------------------+--------------------------------| |Жито (озиме, яре) | 80 | |-------------------------------+--------------------------------| |Тритикале (озиме, яре) | 80 | |-------------------------------+--------------------------------| |Озимий ячмінь | 75 | |-------------------------------+--------------------------------| |Яра пшениця | 95 | |-------------------------------+--------------------------------| |Ярий ячмінь | 70 | |-------------------------------+--------------------------------| |Овес | 70 | |-------------------------------+--------------------------------| |Гречка, рис | 85 | |-------------------------------+--------------------------------| |Просо, сорго | 65 | |-------------------------------+--------------------------------| |Горох, квасоля, боби | 65 | |-------------------------------+--------------------------------| |Батьківські форми кукурудзи | 90 | |-------------------------------+--------------------------------| |Кукурудза (гібриди І покоління)| 60 | |-------------------------------+--------------------------------| |Ріпак | 70 | |-------------------------------+--------------------------------| |Соя, нут | 90 | |-------------------------------+--------------------------------| |Батьківські форми, сорти | 70 | |цукрових буряків та цикорію | | |-------------------------------+--------------------------------| |Кормовий буряк | 75 | |-------------------------------+--------------------------------| |Картопля | 70 | |-------------------------------+--------------------------------| |Овочеві культури | 75 | |-------------------------------+--------------------------------| |Баштанні культури | 75 | |-------------------------------+--------------------------------| |Живці, саджанці | 70 | |-------------------------------+--------------------------------| |Льон-довгунець, льон-кудряш | 70 | |-------------------------------+--------------------------------| |Багаторічні трави | 55 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 3.5 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції в рослинництві та
селекції
сільськогосподарських
культур у ланках первинного
рослинництва

_________________________________________________________________
(найменування господарства) _________________________________________________________________
(область) _________________________________________________________________
(район)

ВІДОМІСТЬ
накладних, товарно-транспортних накладних за придбане
суперелітне, елітне насіння, батьківські форми, гібриди
першого покоління, високорепродукційне насіння
перспективних сортів та гібридів

------------------------------------------------------------------------ | Назва |Номер і дата|Кількість | Розмір | Розміри | Усього | |культур, | накладних, |продукції | сортової |часткової |належить до | | сортів, | товарно - | в | надбавки,|компенсації|компенсації,| |батьківсь-|транспортних|заліковій | тис. грн.| в % | тис. грн. | | ких | накладних |вазі, тонн|за 1 тонну| |гр.4 х гр.5 | | форм | | (але не | без ПДВ | |___________ | | | | вище | | | 100 % | | | | фізичної | | | | | | | ваги) | | | | |----------+------------+----------+----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------
Керівник господарства ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 3
до пункту 3.6 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм
селекції в рослинництві та
селекції
сільськогосподарських
культур у ланках первинного
рослинництва

____________________________________________________________
(область)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
накладних або товарно-транспортних накладних за придбане
суперелітне, елітне насіння, батьківські форми, гібриди
першого покоління, високорепродукційне насіння
перспективних сортів та гібридів

---------------------------------------------------------------------------- | Район, | Назва | Номер і |Кількість| Сума | Розмір | Усього | |господар-|культур,| дата |продукції|сортової | часткової |належить до | | ство |сортів, |накладних,| в |надбавки,|компенсації|компенсації,| | |батьків-| товарно- |заліковій|тис. грн.| в % | тис. грн. | | | ських | транспо- | вазі, | за 1 | | (гр.4 х | | | форм | ртних |тонн (але|тонну без| |х гр.5 х | | | |накладних | не вище | ПДВ | |х гр. 6) | | | | | фізичної| | | / 100 % | | | | | ваги) | | | | | | | | | | | | |---------+--------+----------+---------+---------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------
Міністр (заступник) агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим,
начальник (заступник) Головного
управління сільського господарства
і продовольства або керівник галузевого
об'єднання, організації, що входять
до сфери управління Міністерства
аграрної політики України _____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.вгору