Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 08.06.199835/5
Документ z0369-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 35/5 від 08.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 червня 1998 р.
vd980608 vn35/5 за N 369/2809
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 359/5 ( z0200-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації
торгово-промислових палат
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 192/5 ( z0168-12 ) від 02.02.2012 }

З метою забезпечення реєстрації торгово-промислових палат
відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в
Україні" ( 671/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації
торгово-промислових палат, що додається. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
В.о.Міністра юстиції України Б.С.Стичинський
Затверджено
Наказ Міністерства юстиції
України 08.06.98 р. N 35/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 1998 р.
за N 369/2809

Положення
про порядок державної реєстрації
торгово-промислових палат
Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ), визначає умови
та порядок державної реєстрації торгово-промислових палат. 1. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України
проводиться Укрдержреєстром. Державна реєстрація Торгово-промислової палати Автономної
Республіки Крим проводиться структурним підрозділом Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, що забезпечує реалізацію повноважень
Укрдержреєстру; інших регіональних торгово-промислових палат -
структурними підрозділами відповідних головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 192/5
( z0168-12 ) від 02.02.2012 }
2. Для реєстрації регіональних торгово-промислових палат в
органах юстиції подаються такі документи: заява засновників або уповноваженого представника
(представників), підписи яких засвідчуються у встановленому
законодавством порядку; нотаріально засвідчена копія статуту торгово-промислової
палати; нотаріально засвідчена копія протоколу установчого з'їзду
(конференції) або загальних зборів засновників, що прийняли Статут
(не менш як 50); відомості про засновників (не менш як 50): для юридичних осіб - назва юридичної особи, її
місцезнаходження, копія документа про реєстрацію (нотаріально
засвідчена); для фізичних осіб - громадян України, зареєстрованих як
підприємці, - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
відомості про реєстрацію як підприємця; документ про сплату реєстраційного збору. 3. Для реєстрації Торгово-промислової палати України до
Укрдержреєстру подаються: заява Торгово-промислової палати України; нотаріально засвідчена копія Статуту; нотаріально засвідчена копія протоколу з'їзду (конференції)
або загальних зборів засновників, що прийняли Статут; документ про сплату реєстраційного збору, розмір якого
встановлюється Кабінетом Міністрів України. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції № 192/5 ( z0168-12 ) від 02.02.2012 }
4. Заява про реєстрацію торгово-промислової палати подається
у місячний термін з дня прийняття статуту. Орган, який здійснює державну реєстрацію, проводить перевірку
відомостей, що містяться в поданих документах. 5. Державна реєстрація торгово-промислової палати
здійснюється реєструючим органом у 30-денний термін з дня подання
заяви. 6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації, про що
повідомляється заявнику. Порушення порядку створення торгово-промислової палати,
встановленого Законом України "Про торгово-промислові палати в
Україні" ( 671/97-ВР ), або невідповідність її статуту
законодавству України є підставами для відмови в державній
реєстрації торгово-промислової палати. 7. Рішення про відмову в державній реєстрації
торгово-промислової палати може бути оскаржене в судовому порядку. 8. Після державної реєстрації торгово-промислової палати
реєстраційний орган видає засновнику свідоцтво про державну
реєстрацію за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 192/5
( z0168-12 ) від 02.02.2012 } 9. Відомості про реєстрацію торгово-промислової палати
заносяться до державного реєстру торгово-промислових палат, що
ведеться реєструючим органом, та оприлюднюються в офіційних
виданнях. У реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва
торгово-промислової палати; дата прийняття статуту;
місцезнаходження торгово-промислової палати; основна мета
діяльності; дата реєстрації; відомості про зміни в статутних
документах; сума внесеного реєстраційного збору. Торгово-промислова палата набуває статусу юридичної особи у
порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ). { Пункт
9 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства
юстиції № 192/5 ( z0168-12 ) від 02.02.2012 } У разі відмови в реєстрації торгово-промислової палати
реєстраційний збір поверненню не підлягає. 10. Зміни до статуту торгово-промислової палати підлягають
реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації
торгово-промислової палати. Заява про реєстрацію змін та доповнень розглядається в
місячний строк. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію змін, про що робиться відповідна відмітка в реєстрі та
на першому примірнику статуту, або відмову в їх реєстрації. 11. Припинення діяльності торгово-промислової палати
відбувається шляхом її ліквідації. Ліквідація торгово-промислової палати провадиться за рішенням
засновників або за рішенням її вищого керівного органу. Торгово-промислову палату може бути ліквідовано також за
рішенням суду у випадках і порядку, встановлених законодавством
України. 12. У разі ліквідації торгово-промислової палати за рішенням
засновників або вищого керівного органу до органу, що здійснив
реєстрацію, подається: заява; рішення засновників або вищого керівного органу; акт ліквідаційної комісії; довідка з установи банку про закриття рахунку; публікація в пресі про ліквідацію торгово-промислової
палати; акт органу внутрішніх справ про здачу печаток, штампів; оригінал статуту; свідоцтво про державну реєстрацію. 13. У разі втрати оригіналу свідоцтва про реєстрацію
торгово-промислової палати для отримання його дублікату до
реєструючого органу подається: заява торгово-промислової палати; документ, що засвідчує сплату коштів за видачу дубліката. 14. Реєструючий орган у 10-денний термін розглядає документи
та приймає рішення про виключення торгово-промислової палати з
державного реєстру. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції № 192/5 ( z0168-12 ) від 02.02.2012 }
15. Державна реєстрація припинення торгово-промислової
палати як юридичної особи проводиться у порядку, встановленому
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців» ( 755-15 ). { Положення доповнено пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства
юстиції № 192/5 ( z0168-12 ) від 02.02.2012 }
{ Додаток до Положення виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 192/5 ( z0168-12 ) від 02.02.2012 }
вгору