Документ z0366-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.04.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2014  № 165


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2014 р.
за № 366/25143

Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 9 вересня 2013 року № 787

Відповідно до частини сьомої статті 281 Цивільного кодексу України, статті 123 Сімейного кодексу України, підпункту 6.21 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 року за № 1697/24229, таку зміну:

пункт 1.4 розділу I викласти у новій редакції:

«1.4. Допоміжні репродуктивні технології повинні застосовуватись в закладах охорони здоров’я, що мають ліцензію на впровадження господарської діяльності з медичної практики, відповідне оснащення та обладнання згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Для закладів охорони здоров’я, що здійснюють діяльність з медичної практики понад двох років, також необхідна наявність акредитаційного сертифіката».

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. директора Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Директор Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В.о. президента Національної академії
медичних наук України
академік


В.П. ЦушкоВ.В. Ткаченко
О. Мірошниченко
Г.В. ОсовийВ. АкопянЮ.І. Кундієввгору