Документ z0365-19, действует, текущая редакция — Принятие от 21.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.04.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2019  № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2019 р.
за № 365/33336

Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 15 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553 (зі змінами), пункту 6 Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. У пункті 2.2 розділу II Переліку* нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) розділу VII додатка 1 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1116/21428 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 грудня 2018 року № 361), слово «містобудівної» замінити словом «господарської».

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Юридичному департаменту (Чепелюк О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
архітектурно-будівельної інспекції України
С. Кузьмінвверх