Документ z0365-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1285-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2005 N 180
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2005 р.
за N 365/10645
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв України
від 10.02.2003 N 67

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
03.08.2004 N 995 ( 995-2004-п ) "Про подальше впорядкування умов
оплати праці працівників національних закладів культури"
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв
України від 10.02.2003 N 67 ( z0175-03 ) "Про оплату праці
працівників Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.02.2003 за N 175/7496 (із змінами), виклавши додатки 1-4 у
новій редакції (додаються).
2. Керівнику Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника передбачати видатки на
преміювання своїх працівників у розмірі не менше ніж 3 відсотки
планового фонду заробітної плати.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра І.В. Ніколайка.
4. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.
Міністр О.В.Білозір
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра Н.І.Іванова
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Центральний комітет профспілки
працівників культури
Заступник Голови В.І.Рябчун

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 180)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні посадові оклади, | | | гривень | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Генеральний директор | 878-1756 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач філіалу музею | 753-1506 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний зберігач фондів | 753-1506 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головні: художник, архітектор, | 753-1506 | |інженер | | |--------------------------------+-------------------------------| |Учений секретар | 709-1418 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувачі: відділу реставрації,| 709-1418 | |реставраційної майстерні | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу з основного | 709-1418 | |виду діяльності | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник (завідувач) іншого | 620-1240 | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач виставки (пересувної) | 665-1330 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач лабораторії | 620-1240 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 665-1330 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 180)

СХЕМА
посадових окладів фахівців і робітників культури

Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні посадові | | | оклади, гривень | |----------------------------------------+-----------------------| |Художники-реставратори: | | | | | |вищої категорії | 709-1506 | |----------------------------------------+-----------------------| |I категорії | 643-1418 | |----------------------------------------+-----------------------| |II категорії | 598-1286 | |----------------------------------------+-----------------------| |III категорії | 576-1240 | |----------------------------------------+-----------------------| |Реставратори всіх спеціальностей | 554-1152 | |----------------------------------------+-----------------------| |Провідний науковий співробітник | 643-1552 | |----------------------------------------+-----------------------| |Старший науковий співробітник | 620-1506 | |----------------------------------------+-----------------------| |Науковий співробітник | 598-1462 | |----------------------------------------+-----------------------| |Молодший науковий співробітник | 576-1418 | |----------------------------------------+-----------------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі | | |фондів: | | | | | |провідні | 620-1330 | |----------------------------------------+-----------------------| |I категорії | 598-1240 | |----------------------------------------+-----------------------| |II категорії | 576-1196 | |----------------------------------------+-----------------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів| 576-1152 | |----------------------------------------+-----------------------| |Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | | |редактори, художники: | | | | | |провідні | 620-1330 | |----------------------------------------+-----------------------| |I категорії | 598-1240 | |----------------------------------------+-----------------------| |II категорії | 576-1196 | |----------------------------------------+-----------------------| |Бібліотекар, бібліограф, методист, | 576-1152 | |редактор, художник | | |----------------------------------------+-----------------------| |Організатор екскурсій: | | | | | |I категорії | 620-1240 | |----------------------------------------+-----------------------| |II категорії | 598-1196 | |----------------------------------------+-----------------------| |Організатор екскурсій | 576-1152 | |----------------------------------------+-----------------------| |Старший музейний доглядач | 598-1196 | |----------------------------------------+-----------------------| |Музейний доглядач | 576-1152 | ------------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне
обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та
інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на
10 відсотків.
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

СХЕМА
посадових окладів фахівців, керівників
інших структурних підрозділів і технічних службовців,
загальних для всіх національних закладів

Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні | | | посадові | | |оклади, гривень| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та | 576-1330 | |обслуговуванням складного обладнання, технічно | | |складних атракціонів, конструктор, програміст, | | |електронік, механік, енергетик, технолог, | | |проектувальник та інші; математик; | | |художник-конструктор (дизайнер); архітектор; | | |економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | | |соціолог; психолог; палеограф; археограф; | | |бухгалтер (з дипломом спеціаліста); | | |гід-перекладач; перекладач; інструктор з | | |протипожежної профілактики та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Інженери, зайняті експлуатацією та | | |обслуговуванням складного обладнання, технічно | | |складних атракціонів, конструктор, програміст, | | |електронік, механік, енергетик, технолог, | | |проектувальник; математик; художник-конструктор | | |(дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт;| | |бухгалтер-ревізор; соціолог; психолог; | | |палеограф; археограф; бухгалтер; гід-перекладач;| | |перекладач; зоолог; біолог; ботанік; агроном; | | |дендролог інструктор з протипожежної | | |профілактики та інші: | | |I категорії | 620-1286 | |II категорії | 598-1240 | |III категорії | 576-1196 | |без категорії | 554-1152 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший лаборант, який має вищу освіту | 554-1196 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший: майстер, контрольний майстер | 576-1240 | |------------------------------------------------+---------------| |Майстер, контрольний майстер | 554-1196 | |------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |I категорії | 554-1196 | |II категорії | 532-1108 | |без категорії | 532-1064 | |------------------------------------------------+---------------| |Лаборант | 554-1108 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: | 532-1240 | |архіву | | |бюро перепусток | | |каси, бюро (квиткового) | | |господарства | | |гуртожитку | | |машинописного бюро | | |експедиції | | |канцелярії | | |копіювально-розмножувального бюро | | |фотолабораторії | | |фільмотеки, фонотеки | | |центрального складу (складу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: товарознавець, інспектор, диспетчер | 532-1152 | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: касир, табельник | 532-576 | |------------------------------------------------+---------------| |Стенографістка I категорії, оператор | 532-576 | |копіювальних та розмножувальних машин | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший контролер квитків | 554 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер квитків | 532 | |------------------------------------------------+---------------| |Касир квитковий I категорії | 554 | |------------------------------------------------+---------------| |Касир квитковий II категорії | 532 | |------------------------------------------------+---------------| |Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, | 532-554 | |агент з постачання, друкарка, що працює з | | |іноземним текстом, діловод, експедитор, касир, | | |комендант, копіювальник, обліковець, оператор | | |зв'язку, секретар-стенографістка, | | |секретар-друкарка, секретар, стенографістка | | |II категорії, табельник, товарознавець, | | |друкарка (I категорії, II категорії) та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Диспетчер, інспектор | 532-1108 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 180)

СХЕМА
місячних окладів робітників

Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій |Місячні оклади, гривень | |---------------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану | | або допоміжну роботу | |----------------------------------------------------------------| |Вантажник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Гардеробник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Двірник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Дезінфектор | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Кастелянка | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Кур'єр | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Кочегар | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Комірник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Машиніст з прання та ремонту спецодягу | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Натирач підлоги | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Опалювач | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Прибиральник виробничих (службових) | 523-532 | |приміщень, територій | | |----------------------------------------+-----------------------| |Прибиральник сміттєпроводів | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Підсобний робітник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Робітник з благоустрою | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Сторож | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Склографіст (ротаторник) | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Сатураторник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Склопротиральник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Світлокопіювальник | 523-532 | |----------------------------------------+-----------------------| |Швейцар та інші робітники, які виконують| 523-532 | |просту некваліфіковану роботу | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу | |----------------------------------------------------------------| |Апаратник хімічного чищення спецодягу | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Водії: електро- та автовізка, | 523-554 | |транспортно-прибиральної машини, | | |самохідних механізмів | | |----------------------------------------+-----------------------| |Друкар | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Єгер | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Контролер технічного стану | 523-554 | |автомототранспортних засобів | | |----------------------------------------+-----------------------| |Лісник | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | |від 2,5 до 5 м/с | 523 | |від 5 до 7 м/с | 532 | |більше 7 м/с | 554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Монтажник | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Палітурник | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Садівник | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Тракторист | 523-554 | |----------------------------------------+-----------------------| |Інші робітники, які виконують | 523-554 | |кваліфіковані (складні роботи) | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу | |----------------------------------------------------------------| |Фотограф | 532-576 | |----------------------------------------+-----------------------| |Оператори: апаратів мікрофільмування та | 532-576 | |копіювання, електронно-обчислювальних та| | |обчислювальних машин | | |----------------------------------------+-----------------------| |Пожежник | 532-576 | |----------------------------------------------------------------| | 4. Робітники, які виконують висококваліфіковану | | (особливо складну та відповідальну) роботу | |----------------------------------------------------------------| |Кіномеханік: | | |I категорії | 598 | |II категорії | 589 | |III категорії | 576 | |----------------------------------------+-----------------------| |Робітники: з ремонту та налагодження | 576-598 | |електронного та іншого особливо | | |складного обладнання; з комплексного | | |обслуговування й ремонту будинків | | ------------------------------------------------------------------

СХЕМА
місячних окладів робітників, оплата яких провадиться
залежно від кваліфікаційних розрядів

------------------------------------------------------------------ | | Місячні оклади, гривень | | Найменування професій |---------------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |---------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------+-------+------+------+------+-----+----| |Газозварник, електрик, | 532 | 541 | 550 | 558 | 567 |576 | |електромеханік з ремонту| | | | | | | |електрообладнання, | | | | | | | |електромонтер, механік, | | | | | | | |маляр, слюсар, | | | | | | | |слюсар-сантехнік, | | | | | | | |столяр, | | | | | | | |електроосвітлювач та | | | | | | | |інші | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 180)

СХЕМА
місячних тарифних ставок працівників
автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):
------------------------------------------------------------------ | Вантажо- | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, | | підйомність | гривень | | (тонн) |--------------------------------------------------| | | 1-а група | 2-а група | 3-я група | | |--------------+-------------------+---------------| | |бортові |спеціалізовані та |автомобілі для | | |автомобілі та |спеціальні |перевезень | | |автомобілі- |автомобілі: |цементу, | | |фургони |самоскиди, |отруто- | | |загального |цистерни, |хімікатів, | | |призначення |рефрижератори, |трупів, | | | |контейнеровози, |безводного | | | |пожежні, |аміаку, | | | |техдопомоги, |аміачної води, | | | |снігоприбиральні, |гнилісного | | | |поливальні, |сміття, | | | |автокрани, |асенізаційних | | | |автонавантажувачі |вантажів | | | |та інші сідельні | | | | |тягачі з причепами | | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |До 1,5 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 1,5 до 3 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 3 до 5 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 5 до 7 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 7 до 10 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 10 до 20 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 20 до 40 | 523 | 532 | 554 | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Від 40 до 60 | 523 | 532 | - | |-------------+--------------+-------------------+---------------| |Понад 60 | - | 532 | - | ------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та
фургони):
------------------------------------------------------------------ | Клас | Робочий об'єм | Місячні тарифні ставки, гривень | | автомобіля | двигуна |----------------------------------| | | (у літрах) | загальні |при роботі на легкових | | | | |таксомоторах у містах з| | | | | чисельністю населення | | | | | 500 тис. чоловік і | | | | | більше, на санітарних | | | | | автомобілях (крім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |-------------+---------------+----------+-----------------------| |Особливо |до 1,8 | 532 | 554 | |малий і малий| | | | |-------------+---------------+----------+-----------------------| |Середній |від 1,8 до 3,5 | 532 | 554 | |-------------+---------------+----------+-----------------------| |Великий | понад 3,5 | 532 | 554 | ------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів):
------------------------------------------------------------------ | | | Місячні тарифні ставки, гривень | | Клас | Габаритна |----------------------------------| | автомобіля | довжина | загальні |при роботі на міських| | | автобуса | |та екскурсійних | | | (метрів) | |маршрутах з | | | | |чисельністю населення| | | | |500 тис. чоловік і | | | | |більше, на санітарних| | | | |автобусах (крім | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | |--------------+--------------+------------+---------------------| |Особливо малий| до 5 | 532 | 532 | |--------------+--------------+------------+---------------------| |Малий | від 5 до 6,5 | 532 | 554 | | |--------------+------------+---------------------| | |від 6,5 до 7,5| 532 | 554 | |--------------+--------------+------------+---------------------| |Середній |від 7,5 до 9,5| 554 | 554 | |--------------+--------------+------------+---------------------| |Великий |від 9,5 до 11 | 554 | 554 | | |--------------+------------+---------------------| | | від 11 до 12 | 554 | 554 | | |--------------+------------+---------------------| | | від 12 до 15 | 554 | 554 | | |--------------+------------+---------------------| | | понад 15 | 554 | 554 | ------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів - 598 гривень.
5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом
від 50 до 100 одиниць - 598-1196 гривень.
6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин 576-1152 гривні;
від 15 до 25 наявних автомобілів, шляхових машин 554-1108 гривень.
7. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в
таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу -
25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за
відпрацьований час.
8. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і
вишукувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем
установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної
ставки за відпрацьований час.
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченковгору