Документ z0364-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1285-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2005 N 179
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2005 р.
за N 364/10644
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв України
від 10.06.2002 N 366

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
03.08.2004 N 995 ( 995-2004-п ) "Про подальше впорядкування умов
оплати праці працівників національних закладів культури"
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв
України від 10.06.2002 N 366 ( z0511-02 ) "Про оплату праці
працівників Національного заповідника "Софія Київська",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за
N 511/6799 (зі змінами), виклавши додатки 1-4 у новій редакції
(додаються).
2. Керівнику Національного заповідника "Софія Київська"
передбачати видатки на преміювання своїх працівників у розмірі не
менше ніж 3 відсотки планового фонду заробітної плати.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра І.В. Ніколайка.
4. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.
Міністр О.В.Білозір
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра Н.І.Іванова
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Центральний комітет профспілки
працівників культури
Заступник Голови В.І.Рябчун

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
Національного заповідника "Софія Київська"

------------------------------------------------------------------ | Посади |Місячні посадові| | |оклади, гривень | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Директор (генеральний директор) | 878-1756 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач філіалу музею | 753-1506 | |-----------------------------------------------+----------------| |Головний зберігач фондів | 753-1506 | |-----------------------------------------------+----------------| |Головні: художник, архітектор, інженер | 753-1506 | |-----------------------------------------------+----------------| |Учений секретар | 709-1418 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі: відділу реставрації, реставраційної| 709-1418 | |майстерні | | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач відділу з основного виду діяльності | 709-1418 | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник (завідувач) іншого відділу | 620-1240 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач виставки (пересувної) | 665-1330 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач лабораторії | 620-1240 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач сектору | 665-1330 | ------------------------------------------------------------------
Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів
установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів
завідувачів відділів з основних видів діяльності.
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

СХЕМА
посадових окладів фахівців і робітників культури
Національного заповідника "Софія Київська"

Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Посади |Місячні посадові | | |оклади, гривень | |----------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------+-----------------| |Художники-реставратори: вищої категорії | 461-980 | |----------------------------------------------+-----------------| |I категорії | 418-922 | |----------------------------------------------+-----------------| |II категорії | 389-836 | |----------------------------------------------+-----------------| |III категорії | 375-806 | |----------------------------------------------+-----------------| |Реставратори всіх спеціальностей | 360-750 | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний науковий співробітник | 418-1008 | |----------------------------------------------+-----------------| |Старший науковий співробітник | 403-980 | |----------------------------------------------+-----------------| |Науковий співробітник | 389-950 | |----------------------------------------------+-----------------| |Молодший науковий співробітник | 375-922 | |----------------------------------------------+-----------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | 403-864 | |провідні | | |----------------------------------------------+-----------------| |I категорії | 389-806 | |----------------------------------------------+-----------------| |II категорії | 375-778 | |----------------------------------------------+-----------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 375-750 | |----------------------------------------------+-----------------| |Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | 403-864 | |редактори, художники: провідні | | |----------------------------------------------+-----------------| |I категорії | 389-806 | |----------------------------------------------+-----------------| |II категорії | 375-778 | |----------------------------------------------+-----------------| |Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 375-750 | |художник | | |----------------------------------------------+-----------------| |Організатор екскурсій: I категорії | 403-806 | |----------------------------------------------+-----------------| |II категорії | 389-778 | |----------------------------------------------+-----------------| |Організатор екскурсій | 375-750 | |----------------------------------------------+-----------------| |Старший музейний доглядач | 389-778 | |----------------------------------------------+-----------------| |Музейний доглядач | 375-750 | |----------------------------------------------+-----------------| |Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, | 346-806 | |художник-постановник, артист | | |(у культурно-освітніх закладах) | | |----------------------------------------------+-----------------| |Акомпаніатори, концертмейстери: | | |I категорії | 403-806 | |----------------------------------------------+-----------------| |II категорії | 389-778 | |----------------------------------------------+-----------------| |Акомпаніатори, концертмейстери | 375-750 | ------------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне
обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та
інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на
10 відсотків.

СХЕМА
посадових окладів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців
Національного заповідника "Софія Київська"

Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні | | | посадові | | |оклади, гривень| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та | 375-864 | |обслуговуванням складного обладнання, | | |технічно складних атракціонів, конструктор, | | |програміст, електронік, механік, енергетик, | | |технолог, проектувальник та інші; | | |художник-конструктор (дизайнер); архітектор; | | |економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | | |археограф; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); | | |гід-перекладач; перекладач; інструктор з | | |протипожежної профілактики та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Інженери, зайняті експлуатацією та | | |обслуговуванням складного обладнання, технічно | | |складних атракціонів, конструктор, програміст, | | |електронік, механік, енергетик, технолог, | | |проектувальник та інші; художник-конструктор | | |(дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт;| | |бухгалтер-ревізор; археограф; бухгалтер | | |(з дипломом спеціаліста); гід-перекладач; | | |перекладач; інструктор з протипожежної | | |профілактики та інші: | 403-836 | |I категорії | 389-806 | |II категорії | 375-778 | |III категорії | 360-750 | |без категорії | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший лаборант, який має вищу освіту | 360-778 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший: майстер, контрольний майстер | 375-806 | |------------------------------------------------+---------------| |Майстер, контрольний майстер | 360-778 | |------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |I категорії | 360-778 | |II категорії | 346-720 | |без категорії | 346-692 | |------------------------------------------------+---------------| |Лаборант | 360-720 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: | | |архіву | 346-806 | |бюро перепусток | | |каси, бюро (квиткових) | | |господарства | | |центрального складу (складу) | | |машинописного бюро | | |експедиції | | |канцелярії | | |копіювально-розмножувального бюро | | |фотолабораторії | | |фільмотеки, фонотеки та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: товарознавець, інспектор, диспетчер | 346-750 | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: касир, табельник | 346-375 | |------------------------------------------------+---------------| |Стенографістка I категорії, оператор | 346-375 | |копіювальних та розмножувальних машин | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший контролер квитків | 360 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер квитків | 346 | |------------------------------------------------+---------------| |Касир квитковий I категорії | 360 | |------------------------------------------------+---------------| |Касир квитковий II категорії | 346 | |------------------------------------------------+---------------| |Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, | 346-360 | |агент з постачання, друкарка, що працює з | | |іноземним текстом, діловод, касир, комендант, | | |копіювальник, обліковець, оператор зв'язку, | | |секретар-стенографістка, секретар-друкарка, | | |секретар, стенографістка II категорії, | | |табельник, друкарка (I категорії, II категорії) | | |та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Диспетчер, товарознавець | 346-720 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

СХЕМА
місячних окладів робітників
Національного заповідника "Софія Київська"

------------------------------------------------------------------ | Найменування професій | Місячні оклади, | | | гривень | |--------------------------------------------+-------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану | | або допоміжну роботу | |----------------------------------------------------------------| |Вантажник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Гардеробник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Двірник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Дезінфектор | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Кастелянка | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Кур'єр | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Кочегар | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Комірник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Машиніст з прання та ремонту спецодягу | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Натирач підлоги | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Опалювач | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Прибиральник виробничих (службових) | 340-346 | |приміщень, територій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Прибиральник сміттєпроводів | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Підсобний робітник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Робітник з благоустрою | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Сторож | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Склографіст (ротаторник) | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Сатураторник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Протиральник скла | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Світлокопіювальник | 340-346 | |--------------------------------------------+-------------------| |Швейцар та інші робітники, які виконують | 340-346 | |просту некваліфіковану роботу | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи | |----------------------------------------------------------------| |Апаратник хімічного чищення спецодягу | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Водії: електро- та автовізка, | 340-360 | |транспортно-прибиральної машини, самохідних | | |механізмів | | |--------------------------------------------+-------------------| |Друкар | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Єгер | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Контролер на контрольно-пропускному пункті | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Контролер технічного стану | 340-360 | |автомототранспортних засобів | | |--------------------------------------------+-------------------| |Монтажник | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Палітурник | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Садівник | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |Тракторист | 340-360 | |--------------------------------------------+-------------------| |та інші робітники, які виконують | 340-360 | |малокваліфіковані роботи | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи | |----------------------------------------------------------------| |Фотограф | 346-375 | |--------------------------------------------+-------------------| |Оператори: апаратів мікрофільмування та | 346-375 | |копіювання, електронно-обчислювальних та | | |обчислювальних машин | | |--------------------------------------------+-------------------| |Оператор розмінних автоматів | 346-375 | |--------------------------------------------+-------------------| |Пожежник | 346-375 | ------------------------------------------------------------------
4. Схема місячних окладів
робітників Національного заповідника
"Софія Київська", оплата яких провадиться
залежно від їх кваліфікаційних розрядів
------------------------------------------------------------------ |Найменування професій | Місячні оклади, гривень | | |-----------------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |-----------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------+-----+------+------+------+------+-------| |Газозварник, електрик,| 346 | 351 | 357 | 363 | 369 | 375 | |електромеханік з | | | | | | | |ремонту | | | | | | | |електрообладнання, | | | | | | | |електромонтер, | | | | | | | |механік, маляр, | | | | | | | |слюсар, | | | | | | | |слюсар-сантехнік, | | | | | | | |столяр, | | | | | | | |електроосвітлювач та | | | | | | | |інші | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
5. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні) роботи
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій | Місячні оклади, | | | гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Кіномеханік: | | |I категорії | 389 | |II категорії | 383 | |III категорії | 375 | |---------------------------------------------+------------------| |Монтувальник сцени | 375 | |---------------------------------------------+------------------| |Настроювач музичних інструментів | 375-389 | |---------------------------------------------+------------------| |Робітники: з ремонту та налагодження | 375-389 | |електронного та іншого особливо складного | | |обладнання; з комплексного обслуговування й | | |ремонту будинків | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

СХЕМА
місячних тарифних ставок
працівників автомобільного транспорту
Національного заповідника "Софія Київська"

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):
------------------------------------------------------------------ | | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, | | Вантажо- | гривень | | підйомність |--------------------------------------------------| | (тонн) | 1-а група | 2-а група | 3-я група | | |----------------+------------------+--------------| | |бортові |спеціалізовані та |автомобілі для| | |автомобілі та |спеціальні |перевезень | | |автомобілі- |автомобілі: |цементу, | | |фургони |самоскиди, |гнилісного | | |загального |снігоприбиральні, |сміття | | |призначення |поливальні та інші| | |-------------+----------------+------------------+--------------| |До 1,5 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 1,5 до 3 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 3 до 5 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 5 до 7 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 7 до 10 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 10 до 20 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 20 до 40 | 340 | 346 | 360 | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Від 40 до 60 | 340 | 346 | - | |-------------+----------------+------------------+--------------| |Понад 60 | - | 346 | - | ------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та
фургони):
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля| Робочий об'єм| Місячні тарифні ставки, гривень | | | двигуна |---------------------------------| | | (у літрах) | загальні | при роботі на | | | | |легкових таксомоторах| | | | | у містах з | | | | |чисельністю населення| | | | | 500 тис. чоловік і | | | | |більше, на санітарних| | | | | автомобілях (крім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |---------------+--------------+-----------+---------------------| |Особливо малий |до 1,8 | 346 | 360 | |і малий | | | | |---------------+--------------+-----------+---------------------| |Середній |від 1,8 до 3,5| 346 | 360 | |---------------+--------------+-----------+---------------------| |Великий |понад 3,5 | 346 | 360 | ------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів):
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля| Габаритна | Місячні тарифні ставки, гривень | | | довжина |---------------------------------| | | автобуса | загальні |при роботі на міських | | | (метрів) | | та екскурсійних | | | | | маршрутах у містах з | | | | |чисельністю населення | | | | | 500 тис. чоловік і | | | | |більше, на санітарних | | | | | автобусах (крім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |---------------+--------------+----------+----------------------| |Особливо малий |до 5 | 346 | 346 | |---------------+--------------+----------+----------------------| |Малий |від 5 до 6,5 | 346 | 360 | | |--------------+----------+----------------------| | |від 6,5 до 7,5| 346 | 360 | |---------------+--------------+----------+----------------------| |Середній |від 7,5 до 9,5| 360 | 360 | |---------------+--------------+----------+----------------------| |Великий |від 9,5 до 11 | 360 | 360 | | |--------------+----------+----------------------| | |від 11 до 12 | 360 | 360 | | |--------------+----------+----------------------| | |від 12 до 15 | 360 | 360 | | |--------------+----------+----------------------| | |понад 15 | 360 | 360 | ------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів - 346 гривень.
5. Старший механік (механік), який здійснює керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом: від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин - 375-750 гривень;
від 15 до 25 наявних автомобілів, шляхових машин - 360-720 гривень.
6. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в
таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу -
25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за
відпрацьований час.
7. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і
розвідувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем
установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної
ставки за відпрацьований час.
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченковгору