Документ z0363-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2015, підстава - z0597-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
11.04.2007 N 1081
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2007 р.
за N 363/13630
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 526 ( z0597-15 ) від 18.05.2015 }
Про внесення зміни до наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 15.03.2006 N 794

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
4 квітня 2007 року N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки" Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 15.03.2006 N 794 ( z0510-06 ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
3 травня 2006 року за N 510/12384 (зі змінами), такі зміни: 1) абзац другий пункту 1 наказу викласти у такій редакції: "розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді згідно з додатком 1"; 2) додаток 1 до наказу викласти у новій редакції (додається).
2. У разі зменшення згідно з цим наказом в окремих
працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм
виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної
плати.
3. Керівникам притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної
плати, тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними
розрядами.
4. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.
Міністр В.П.Корж
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики
України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
15.03.2006 N 794
( z0510-06 )
(у редакції наказу
Міністерства України у
справах сім'ї, молоді
та спорту
11.04.2007 N 1081)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників притулків для неповнолітніх
служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації
дітей, соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями,
соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів
для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

------------------------------------------------------------------ | Тарифні | Тарифні коефіцієнти | | розряди | | |-----------+----------------------------------------------------| | 1 | 1,00 | |-----------+----------------------------------------------------| | 2 | 1,03 | |-----------+----------------------------------------------------| | 3 | 1,06 | |-----------+----------------------------------------------------| | 4 | 1,09 | |-----------+----------------------------------------------------| | 5 | 1,12 | |-----------+----------------------------------------------------| | 6 | 1,15 | |-----------+----------------------------------------------------| | 7 | 1,18 | |-----------+----------------------------------------------------| | 8 | 1,22 | |-----------+----------------------------------------------------| | 9 | 1,31 | |-----------+----------------------------------------------------| | 10 | 1,40 | |-----------+----------------------------------------------------| | 11 | 1,50 | |-----------+----------------------------------------------------| | 12 | 1,61 | |-----------+----------------------------------------------------| | 13 | 1,72 | |-----------+----------------------------------------------------| | 14 | 1,84 | |-----------+----------------------------------------------------| | 15 | 1,97 | |-----------+----------------------------------------------------| | 16 | 2,11 | |-----------+----------------------------------------------------| | 17 | 2,26 | |-----------+----------------------------------------------------| | 18 | 2,37 | |-----------+----------------------------------------------------| | 19 | 2,49 | |-----------+----------------------------------------------------| | 20 | 2,61 | |-----------+----------------------------------------------------| | 21 | 2,74 | |-----------+----------------------------------------------------| | 22 | 2,88 | |-----------+----------------------------------------------------| | 23 | 3,02 | |-----------+----------------------------------------------------| | 24 | 3,17 | |-----------+----------------------------------------------------| | 25 | 3,35 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1
тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами),
визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1
тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли
посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками,
цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до
однієї гривні.
Директор департаменту
економіки та фінансів Р.А.Мироненковгору