Документ z0362-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2011 N 814/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 362/19100

Про внесення змін до Правил
державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

З метою впорядкування питання проведення державної реєстрації
народження дитини у разі її народження вдома чи іншому місці без
надання медичної допомоги Н А К А З У Ю:
1. Внести до пункту 2 глави 1 розділу III "Державна
реєстрація окремих актів цивільного стану" Правил державної
реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 ( z0719-00 ) (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010
N 3307/5) ( z1371-10 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 18.10.2000 за N 719/4940, такі зміни:
1.1 доповнити підпункт "а" реченням такого змісту: "У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я
державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного
свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування
дитини під наглядом лікувального закладу (форма 103-1/о)
( z1151-06 ), форма якого затверджена наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за
N 1150/13024 (далі - медична довідка про перебування дитини під
наглядом лікувального закладу);";
1.2 у підпункті "б" слова та цифри "(форма 103-1/о)
( z1151-06 ), форма якого затверджена наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за
N 1150/13024 (далі - медична довідка про перебування дитини під
наглядом лікувального закладу)" виключити.
2. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.В.):
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести наказ до відома Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві і Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Панченко А.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.В.Аніщенковгору