Документ z0361-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.03.2018, підстава - z0253-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2016  № 62


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2016 р.
за № 361/28491

Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів господарювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 530 від 11.10.2017
№ 43 від 05.02.2018}

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Збройні Сили України”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671, та з метою вдосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів господарювання згідно з нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” (із змінами), від 15 жовтня 2001 року № 1348 “Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби” (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів господарювання, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниОлександр Квіташвілі


О.М. МірошніченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
09.02.2016  № 62


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2016 р.
за № 361/28491

ІНСТРУКЦІЯ
з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів господарювання

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії Міноборони та суб’єктів господарювання щодо харчування військовослужбовців Збройних Сил України та штатних тварин військових частин.

Продовольче забезпечення в Збройних Силах України (далі – ЗСУ) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ (далі – військові частини), крім військових частин, підпорядкованих Головному управлінню розвідки Міноборони, здійснюється шляхом:

укладання договорів про закупівлю послуг із забезпечення харчуванням за контрактом;

отримання цих послуг;

встановлення особливостей отримання послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом в польових умовах;

годування штатних тварин;

освіження запасів продовольства;

забезпечення військовим майном, необхідним для організації харчування особового складу ЗСУ в стаціонарних та польових умовах;

визначення завдань, які покладаються на структурні підрозділи Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України (далі – Генеральний штаб), інших органів військового управління та військових частин під час здійснення продовольчого забезпечення ЗСУ, а також зі здійснення контролю за станом продовольчого забезпечення.

2. Ця Інструкція не застосовується у воєнний час та у разі організації харчування із застосуванням каталогу продуктів харчування.

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

3. У цій Інструкції терміни і поняття вживаються в таких значеннях:

1) балансоутримувач - квартирно-експлуатаційний відділ (управління), квартирно-експлуатаційна частина району, військова частина, військовий навчальний заклад, установа та організація Міноборони та ЗСУ, які утримуються за рахунок Державного бюджету України та обліковують на балансових рахунках рухоме та нерухоме майно;

2) виконавець - суб’єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, визначений за результатами проведеної Міноборони процедури закупівлі з урахуванням вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”, з яким укладено договір про закупівлю послуг із харчування;

3) замовник - Міноборони;

4) представник виконавця - відповідно до законодавства визначена виконавцем особа, яка виконує зобов’язання згідно з договором про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом та має право підпису відповідних документів;

5) представник замовника - уповноважені особи Міноборони, Генерального штабу, інших органів військового управління, а також командири військових частин;

6) продовольче забезпечення військової частини - надання виконавцем послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги щодо забезпечення харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин, у тому числі полівітамінними препаратами, водою питною бутильованою, освіження запасів продовольства, а також годування штатних тварин, яких утримує військова частина);

7) уповноважений представник виконавця - визначена виконавцем особа, яка наділена правами та обов’язками щодо організації забезпечення харчуванням у визначеній військовій частині та має право підпису відповідних документів (під час роздачі їжі за межами їдальні – особа, яка здійснює її роздачу).

4. Послуги щодо забезпечення військовослужбовців харчуванням надаються відповідно до Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 (зі змінами) (далі - Норми харчування), та Норм годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року № 1348 (зі змінами).

{Абзац перший пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

Приготування їжі здійснюється згідно з розкладкою продуктів, яка складається відповідно до Норм харчування представником замовника спільно з представником виконавця з урахуванням розкладки продуктів та порядку планування страв у військових частинах Збройних Сил України (додаток 1).

{Абзац другий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

За рішенням замовника, враховуючи сезонність поставок харчових продуктів, для урізноманітнення харчування дозволяється вносити зміни до розкладки продуктів та порядку планування страв у військових частинах Збройних Сил України за умови дотримання Норм харчування та Норм заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 (далі - Норми заміни).

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

Заміна одних продуктів харчування іншими проводиться відповідно до Норм заміни.

{Абзац четвертий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

5. Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом надаються протягом строку дії договору, укладеного між замовником та виконавцем за результатами проведення процедур закупівлі.

Організація проведення процедур закупівлі послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України.

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

Вартість послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом включає в себе всі витрати, пов’язані з організацією харчування (вартість продовольства, транспортні витрати, оплата комунальних послуг, сплата податків, інші обов’язкові платежі).

6. Для особового складу ЗСУ, який не підлягає забезпеченню за державні кошти, продовольче забезпечення здійснюється за плату.

7. Порядок укладання договорів про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

ІI. Порядок отримання послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом

1. Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом надаються у військовій частині на умовах використання військового майна згідно з чинним законодавством.

2. Представник замовника визначає місце (місця), час та обсяги отримання послуг відповідно до розпорядку дня та специфіки завдань, у тому числі військових частин (окремих підрозділів), прикріплених на забезпечення.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

3. Обсяги послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом за кількістю визначає представник замовника шляхом подачі виконавцю заявки на приготування їжі за основними та додатковими нормами харчування (додаток 2) та заявки на забезпечення продуктами харчування військової частини (додаток 3).

4. Харчові продукти мають відповідати чинним нормативним документам, визначеним замовником, та технічному регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.

Під час надання послуг виконавцем у встановленому порядку повинні  бути надані документи, що засвідчують безпечність та якість харчових продуктів, відсутність їх шкідливого впливу на здоров’я людини безпосередньо чи опосередковано згідно із санітарними та гігієнічними нормативами, та документ, що гарантує якість наданого продовольства від виробника.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

5. Приймання послуг за кількістю та якістю здійснюється представником замовника в обов’язковій присутності представника виконавця або уповноваженого представника виконавця. Критеріями оцінки послуг з харчування є: своєчасність надання послуг, якість надання послуг, повнота доведення норм харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

6. Кількість та якість наданих послуг фіксуються в акті приймання наданих послуг з харчування (додаток 4), зведеному акті приймання наданих послуг з харчування (додаток 5), акті приймання послуг із забезпечення продуктами харчування військової частини (додаток 6), які складаються представниками замовника в трьох примірниках (перший – для замовника, другий – для представника замовника, третій – для виконавця) та засвідчують виконання виконавцем своїх зобов’язань за відповідний період.

7. У разі виявлення порушень будь-яких умов договору представником замовника складається акт про порушення договірних зобов’язань суб’єктом господарювання (додаток 7) (далі – Акт) та надається виконавцю для ознайомлення. У разі якщо представник виконавця (уповноважений представник виконавця) відмовляється ознайомитись з Актом, у ньому робиться відмітка про це, що засвідчується підписами двох представників замовника, та надсилається представником замовника на адресу замовника без відповідного підпису про ознайомлення.

На підставі Акта замовником оформлюється претензія та направляється в установленому порядку виконавцю.

8. Надання послуг на кожне окреме приймання їжі здійснюється у відсотках від відповідної норми харчування:

1) при триразовому харчуванні:

сніданок – 35 відсотків, обід – 45 відсотків, вечеря – 20 відсотків;

при чотириразовому харчуванні (для льотного складу) під час польотів:

з 3-ї до 5-ї години: перший сніданок – 15 відсотків, другий сніданок – 20 відсотків, обід – 40 відсотків, вечеря – 25 відсотків;

з 8-ї до 16-ї години: перший сніданок – 25 відсотків, другий сніданок – 10 відсотків, обід – 40 відсотків, вечеря – 25 відсотків;

під час нічних польотів: сніданок – 25 відсотків, обід – 35 відсотків, перша вечеря – 30 відсотків, друга вечеря – 10 відсотків;

при чотириразовому харчуванні (для особового складу кораблів та суден):

сніданок – 20 відсотків, обід – 40 відсотків, вечеря – 30 відсотків, вечірній чай – 10 відсотків.

У дні, коли польоти не здійснюються, приймання їжі льотним складом може бути зменшено до трьох разів на добу з розподілом вартості норми харчування:

на сніданок – 30 відсотків, на обід – 50 відсотків, на вечерю – 20 відсотків;

2) при чотириразовому харчуванні (для ліцеїстів):

перший сніданок – 15 відсотків, другий сніданок – 20 відсотків, обід – 40 відсотків, вечеря – 25 відсотків.

9. Послуги в польових умовах надаються шляхом:

приготування їжі виконавцем на технічних засобах військових частин;

забезпечення виконавцем військових частин продуктами харчування для приготування їжі.

Під час надання послуг в польових умовах підвезення питної води для приготування їжі, миття столового, кухонного посуду, інвентарю та технічних засобів приготування та транспортування їжі в польових умовах здійснюється представником замовника.

III. Отримання послуг щодо годування штатних тварин військових частин

1. Годування штатних тварин військових частин здійснюється виконавцем на підставі укладених договорів про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням шляхом приготування та видачі їжі для тварин, які утримуються у штатах військових частин, або забезпечення їх продуктами та фуражем згідно з Нормами годування.

2. Заміна одних продуктів і фуражу іншими відповідно до Норм заміни продуктів і фуражу під час їх видачі для годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених Нормами годування, проводиться виключно з дозволу представника замовника.

IV. Освіження наявних запасів продовольства військової частини

1. Для проведення освіження наявних запасів продовольства представники замовника один раз на півріччя (до 10 січня та 10 липня) поточного року надають виконавцю заявку на постачання (освіження, оновлення) продовольства військової частини (додаток 8) із зазначенням його кількості, асортименту, тари, відповідності вимогам нормативних документів (ДСТУ, ГСТУ, ГОСТів, ТУУ, СОУ) та строків освіження.

Строки освіження визначаються представником замовника з урахуванням строку, достатнього для використання виконавцем вилученого із запасів продовольства на харчування особового складу до закінчення граничного терміну зберігання.

У разі збільшення об’ємів запасів продовольства, не включеного представником замовника до заявки, на адресу виконавця надсилається додаткова заявка з дотриманням вищезазначених вимог.

Виконавець може здійснювати перерозподіл вилученого під час освіження продовольства між іншими військовими частинами.

2. Приймання продовольства, що підлягає освіженню, від представника замовника здійснюється виконавцем під час одночасної передачі ним представнику замовника аналогічного продовольства свіжого виготовлення.

Документальне оформлення приймання-передавання продовольства здійснюється шляхом складання акта приймання (додаток 9) з наданням представником замовника документів, що засвідчують якість і безпечність продовольства, його вартість, протоколу випробувань, виданого установою з контролю безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України.

{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

У разі виникнення сумніву щодо відповідності якості продовольства, маркування та етикетування, фасування, продовольчої тари та її стану, асортиментного номера партії представником замовника проводиться додаткове дослідження такого продовольства в установі з контролю безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України. При позитивному висновку додаткового дослідження виконавець зобов’язаний здійснити освіження тієї кількості продовольства, що була заявлена до проведення додаткових досліджень.

{Абзац третій пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

3. Передача свіжого продовольства від виконавця представнику замовника здійснюється за актом приймання та документами про якість, безпечність та вартість. Акт приймання складається у двох примірниках та затверджується печаткою представника замовника.

{Абзац 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 530 від 11.10.2017}

Акт приймання складається лише за наявності позитивних результатів лабораторних випробувань у протоколі випробувань на харчові продукти, що закладаються на зберігання, виданому установою з контролю безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України.

{Абзац другий пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

Для оформлення закладання (вилучення) продовольства під час його освіження представник замовника складає акт закладання, який є підставою для внесення змін у книги (картки) обліку.

4. Виконання стану освіження продовольства відповідно до наданої представником замовника виконавцю заявки відображається в акті стану освіження запасів продовольства (додаток 10), який складається щомісяця представником замовника та виконавцем у трьох примірниках, які надаються: перший примірник - представнику замовника, другий - виконавцю, третій - замовнику. Акт підписується представником замовника, його заступником з тилу або начальником служби, керівником та уповноваженим представником виконавця і завіряється печаткою представника Замовника.

{Абзац 1 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства оборони № 530 від 11.10.2017}

Акт надається замовнику представником замовника до 10 числа наступного місяця за минулий місяць. Невиконання умов договору щодо освіження запасів продовольства є підставою для застосування штрафних санкцій. При організації продовольчого забезпечення представник замовника керується чинним законодавством України.

V. Забезпечення військовим майном та особливості його використання

1. Рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування особового складу ЗСУ в стаціонарних та польових умовах, передається балансоутримувачем на безоплатній основі переможцям процедур закупівель послуг з організації харчування особового складу Збройних Сил, визначеним відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Пункт 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

2. Передача рухомого та нерухомого майна здійснюється виключно за договором (договорами) позички відповідно до Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”.

VІ. Завдання, які покладаються на структурні підрозділи Міноборони, Генерального штабу, інших органів військового управління та військових частин під час планування і отримання послуг із продовольчого забезпечення, а також здійснення контролю за станом продовольчого забезпечення військової частини

1. Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України:

щороку на підставі заявок Тилу ЗСУ готує пропозиції до річного плану закупівель Міноборони щодо закупівлі послуг із продовольчого забезпечення військових частин та пояснювальну записку, за потреби здійснює їх коригування;

подає заявки на проведення процедур закупівлі послуг із продовольчого забезпечення до комітету з конкурсних торгів Міноборони;

готує інформацію про документи, необхідні учаснику торгів для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, визначеним Законом України “Про публічні закупівлі”;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

передбачає в документах конкурсних торгів із закупівлі продовольчого забезпечення обов’язок переможця торгів дотримуватися вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

бере участь у проведенні перевірки пропозицій, наданих суб’єктами господарювання під час проведення конкурсних торгів, на відповідність документації конкурсних торгів;

готує та погоджує із відповідальними структурними підрозділами проекти договорів про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням;

веде облік укладених договорів про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням;

аналізує акти наданих послуг із продовольчого забезпечення військових частин;

веде претензійну роботу у разі порушення умов договорів про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням;

організовує та здійснює контроль за станом надання послуг із продовольчого забезпечення особового складу (штатних тварин) військових частин;

{Абзац дванадцятий пункту 1 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

через представників замовника організовує приймання послуг із продовольчого забезпечення та контролює їх оплату виконавцю згідно з умовами укладеного договору;

надає документи щодо взаємодії та проведення звірки отриманих послуг із харчування (постачання продовольства) згідно з заявкою Тилу ЗСУ в установлені строки.

2. Військово-медичний департамент Міноборони (через заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міноборони):

узагальнює стан та якість харчування на підставі вивчення режиму харчування, поживної (харчової) цінності харчових продуктів та готової їжі за результатами розрахунків і лабораторних досліджень хімічного складу та енергетичної цінності, повноти доведення встановлених Норм харчування до особового складу, захворюваності особового складу, пов’язаної зі станом харчування, організації дієтичного та лікувального харчування;

{Абзац другий пункту 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

перевіряє організацію та умови харчування військовослужбовців шляхом контролю за санітарним станом об’єктів продовольчої служби, їх забезпеченням необхідним обладнанням цих об’єктів, дотриманням технології приготування їжі, поточності продуктів, дотриманням вимог санітарних норм під час видачі готових страв, організацією протиепідемічних заходів, включаючи проходження особами, що контактують з харчовими продуктами, та визначеним персоналом обов’язкових медичних оглядів та гігієнічного навчання, дотриманням протиепідемічного режиму, проведенням дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних заходів на об’єктах продовольчої служби;

{Абзац третій пункту 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

в установленому порядку здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за продовольчими об’єктами та за результатами надає пропозиції виконавцю щодо усунення виявлених недоліків, у разі виявлення порушень санітарного законодавства застосовує заходи відповідно до вимог чинного законодавства та контролює їх виконання.

3. Тил Збройних Сил України:

у двотижневий строк після затвердження кошторису Міноборони надає до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони заявки на закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом особового складу військових частин Збройних Сил у стаціонарних та польових умовах і годування штатних тварин;

на підставі звітів об’єднаних центрів забезпечення Тилу Збройних Сил України узагальнює та аналізує дані про кількість і вартість отриманих послуг із харчування;

{Абзац третій пункту 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

під час здійснення перевірок з питань організації харчування у військових частинах (установах) у присутності уповноваженого представника виконавця здійснює контроль за зберіганням продовольства на складі, технологією приготування їжі, її якістю, дотриманням Норм харчування і Норм приготування їжі для штатних тварин або забезпеченням їх продуктами та фуражем, створенням та освіженням запасів продовольства, забезпеченням військових частин військовим майном відповідно до штатів, табелів та норм забезпечення, військовим майном, переданим виконавцю, експлуатацією за призначенням і подальшим утриманням у робочому стані та відновленням (поновленням) його ресурсу;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

за результатами перевірки якості надання послуг із продовольчого забезпечення складає відповідний акт та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків;

у межах повноважень і в порядку, установленому законодавством, здійснює списання військового майна.

4. Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України спільно з Управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини:

організовує здійснення контролю безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, які використовуються виконавцем під час надання послуг, в установах безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України;

здійснює контрольні заходи щодо стану надання послуг з організації харчування у військових частинах, установах, закладах з питань своєчасності освіження та стану зберігання запасів продовольства на складах та об’єктах продовольчої служби, дотримання порядку та вимог щодо обліку майна продовольчої служби, повноти доведення Норм харчування особовому складу, виконання  встановлених  замовником  вимог щодо приготування їжі, виконання встановлених санітарно-гігієнічних вимог працівниками, що контактують з харчовими продуктами, столово-кухонним посудом, обладнанням та інвентарем, обліку особового складу, який забезпечено харчуванням, переміщення продовольства у військових частинах, установах, закладах;

за результатами проведеного контрольного заходу складає відповідний акт.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства оборони № 43 від 05.02.2018}

5. Командування видів (оперативних командувань) ЗСУ:

у присутності представника виконавця (уповноваженого представника виконавця) та на підставі оформленого встановленим порядком припису здійснює контроль за: порядком зберігання продовольства на складі, якістю та безпекою харчових продуктів шляхом ознайомлення із супровідними документами, що засвідчують їх якість та безпечність, які надані виконавцем, відповідність цим документам маркування, зовнішнього вигляду та стану тари і упаковки; санітарним станом об’єктів продовольчої служби; технологією приготування їжі, її якістю; повнотою доведення встановлених норм харчування до кожної особи та норм приготування їжі для штатних тварин і забезпечення їх продуктами та фуражем; порядком створення, утримання та освіження запасів продовольства; забезпеченням військових частин військовим майном відповідно до штатів, табелів до штатів та норм забезпечення; порядком експлуатації за призначенням і подальшим утриманням у робочому стані військового майна та відновленням (поновленням) його ресурсу;

за результатами роботи щодо контролю за станом продовольчого забезпечення складає відповідний акт, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків;

аналізує та надає пропозиції щодо вдосконалення надання послуг із продовольчого забезпечення підпорядкованим військовим частинам;

готує та надає обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до існуючих норм харчування військовослужбовців та норм годування штатних тварин;

у межах повноважень і в порядку, установленому законодавством, здійснює списання військового майна.

6. Представник замовника:

готує об’єкти продовольчої служби до їх використання за цільовим призначенням відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та вимог протипожежної безпеки;

відповідно до свого внутрішнього розпорядку дня та специфіки виконання завдань визначає виконавцю місце, час та обсяги надання послуг із продовольчого забезпечення військової частини;

на умовах окремих договорів позички забезпечує виконавця об’єктами та майном продовольчої служби, необхідними для організації продовольчого забезпечення особового складу військових частин;

укомплектовує об’єкти продовольчої служби військовим майном у межах норм забезпечення та здійснює контроль за його експлуатацією, цільовим використанням і веде технічну документацію;

один раз на півріччя надає виконавцю заявку на освіження запасів продовольства та організовує їх утримання та своєчасне освіження;

здійснює контроль за своєчасним проходженням медичного обстеження обслуговуючим персоналом, задіяним в організації продовольчого забезпечення особового складу;

складає разом із представником виконавця та затверджує розкладки продуктів відповідно до Норм харчування з урахуванням розкладки продуктів та порядку планування страв у військових частинах ЗСУ. Під час складання розкладки продуктів передбачається приготування страв національної кухні, а в дні державних та релігійних свят – святкових страв;

обліковує особовий склад, який має право на продовольче забезпечення за рахунок держави;

оприбутковує і списує в установленому порядку отримані від постачальника послуги та виписує у двох примірниках повідомлення – підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку, один з яких надсилається замовнику разом зі зведеним актом приймання наданих послуг;

відповідно до затвердженого графіка, вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, і Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419 (із змінами), у присутності представника виконавця (уповноваженого представника виконавця) здійснює контроль за: порядком зберігання, якістю продовольства на складі, якістю та безпекою харчових продуктів шляхом ознайомлення із супровідними документами, що засвідчують їх якість та безпечність, які надані виконавцем, відповідність цим документам маркування, зовнішнього вигляду та стану тари і упаковки; санітарним станом об’єктів продовольчої служби; відповідністю даних накладних та фактичної наявності виданого продовольства; технологією приготування їжі, її якістю; повнотою доведення встановлених норм харчування до кожного військовослужбовця; вивозом і видачею їжі в підрозділах (на об’єктах) та дотриманням норм годування штатних тварин; своєчасним освіженням запасів продовольства. Результати контролю оформлюються актом перевірки, який підписується посадовою особою (комісією), що здійснює перевірку, та представником виконавця (уповноваженим представником виконавця);

у межах повноважень і в порядку, установленому законодавством, здійснює списання військового майна.

Директор
Департаменту державних
закупівель та постачання
матеріальних ресурсів
Міністерства оборони України
полковник


В.В. Гулєвич


Додаток 1
до Інструкції з організації продовольчого
забезпечення Збройних Сил України
та годування штатних тварин військових
частин Збройних Сил України шляхом
залучення суб’єктів господарювання
(пункт 4 розділу I)

РОЗКЛАДКА ПРОДУКТІВ
та порядок планування страв у військових частинах Збройних Сил України

І. Розподіл продуктів за нормою харчування № 1 – загальновійськова, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426

1. Розподіл продуктів овочево-круп’яної групи за прийманнями їжі:

сніданок


– 500 г,

у тому числі:

холодна закуска

– 80 г,


друга страва

– 420 г;

обід


– 780 г,

у тому числі:

холодна закуска

– 120 г,


перша страва

– 250 г,


друга страва

– 410 г;

вечеря –

друга страва

– 420 г.

2. Тижневий перелік страв, що пропонується:

перші страви:овочево-круп’яні супи та супи з макаронами


– 5 разів;

овочеві супи (борщі)


– 2 рази;

другі страви (гарнір):

каша гречана

– 4 рази;


каша рисова

– 3 рази;


каша комбінована

– 1 раз;


каша вівсяна

– 1 раз;


каша перлова

– 1 раз;


каша пшенична

– 1 раз;


страви з макаронних виробів

– 3 рази;


страви з картоплі

– 5 разів;


страви з овочів

– 2 рази.

3. Під час планування страв на тиждень передбачається приготування:

м’ясних страв із порційного м’яса (яловичина, баранина, свинина) – не менше 5 разів;

м’ясних страв із рубленого м’яса – не більше 4 разів;

страв із непорційного м’яса (плов, азу, рагу, гуляш, печеня по-домашньому) – не більше 3 разів;

для урізноманітнення страв дозволяється проводити заміну м’яса на м’ясо птиці, ковбасні вироби, консерви м’ясні – не більше 2 разів;

щоденно – рибних страв;

страв кухонь національностей, представники яких проходять службу у військовій частині.

Для приготування м’ясних страв планується на сніданок (вечерю) 100 г м’яса, на обід – 150 г м’яса.

Видача сиру сичужного твердого планується на сніданок – 20 г.

На обід разом з холодною закускою планується видача сала-шпику – 50 г у натуральному вигляді або меленого зі спеціями (за побажанням особового складу).

На обід планується видача булочки із борошна пшеничного першого сорту вагою 70 г, меду натурального або джему – 20 г порційно на кожного військовослужбовця.

Під час планування харчування особового складу дозволяється видача двох та більше страв на приймання їжі (за вибором). Доцільна кількість страв, які будуть готуватися, визначається командиром військової частини (установи, навчального закладу) з урахуванням виробничих потужностей їдальні, наявності достатньої кількості та технічного стану обладнання, спроможності виконавця забезпечити дотримання технології приготування декількох страв одночасно, висновку начальника медичної служби частини щодо харчової цінності страв. При цьому енергетична цінність (калорійність) та хімічний склад добового раціону повинні відповідати встановленим фізіологічним нормам харчування.вгору