Документ z0361-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.08.2015, підстава - z0949-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011  № 1762


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 361/20674

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 653 від 20.07.2015}

Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та Форми довідки про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру

Відповідно до пунктів 7 і 8 Порядку реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об’єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що додається.

2. Затвердити форму довідки про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутник А.Є.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 20.06.2007 № 520 «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.07.2007 за № 799/14066;

від 12.04.2011 № 304 «Про внесення змін до Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за № 785/19523;

від 02.12.2009 № 1153 «Про затвердження форми довідки про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.12.2009 за № 1226/17242.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.12.2011 № 1762


Зареєстрований в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 361/20674

ПОРЯДОК
надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає види, розмір і механізм надання застави або еквівалентної гарантії особами, яким відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (далі - правовласник), або їх представниками для відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України, а також механізм повернення застави.

У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

гарантії - грошова застава або гарантія банку;

гарантійна сума - грошова сума, на яку видається гарантія;

гарантія банку - спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань правовласників або їх представників щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України;

грошова застава - кошти правовласників або їх представників, унесені ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України;

митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності (далі - митний реєстр) - інформаційний ресурс, який є складовою частиною центральної інформаційної бази Державної митної служби України (далі - Держмитслужба) та складається Держмитслужбою для сприяння захисту прав власників на об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників або їх представників і містить інформацію, яка дає можливість запобігати переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

1.2. Надання гарантій правовласником або його представником здійснюється під час реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі або протягом трьох днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів, здійснене митним органом з власної ініціативи. У разі призупинення з власної ініціативи митного органу митного оформлення товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності, який внесений до митного реєстру, але відомості про який у зазначеному реєстрі відсутні, повторно гарантії не надаються.

1.3. Відшкодування правовласником або його представником митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларантам та іншим особам витрат і збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України, здійснюється відповідно до законодавства України.

1.4. Правовласник або його представник на свій розсуд може обрати один з таких видів гарантій:

грошова застава;

гарантія банку.

1.5. Сума грошової застави вноситься правовласником або його представником у порядку, визначеному пунктом 3.2 розділу ІІІ цього Порядку.

1.6. Надання гарантії банку для цілей, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, здійснюється виключно банками, які мають ліцензію на право провадження банківської діяльності, видану Національним банком України.

ІІ. Розмір гарантійної суми

2.1. Розмір гарантійної суми є величиною фіксованою та становить еквівалент 1000 євро.

2.2. Держмитслужба надає правовласнику або його представнику відомості щодо фактичних витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, які виникли в митного органу під час виконання дій, пов'язаних із сприянням захисту прав інтелектуальної власності.

2.3. Якщо фактичний розмір витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, перевищує гарантійну суму, надану для зазначених цілей, або частина гарантійної суми використана на погашення таких витрат, то Держмитслужба протягом доби інформує про це правовласника або його представника.

У триденний строк після отримання повідомлення Держмитслужби правовласник або його представник забезпечує відшкодування витрат і вносить гарантійну суму в повному обсязі або поновлює гарантійну суму, якщо її частка була використана для погашення зазначених витрат.

У разі невнесення у визначений строк гарантійної суми в повному обсязі або непоновлення частки гарантійної суми, яка була використана для погашення зазначених витрат, гарантія вважається відкликаною.

2.4. За бажанням правовласника або його представника відшкодування витрат, пов’язаних із діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, може бути забезпечене за рахунок власних обігових коштів без використання гарантійної суми, внесеної на депозитний рахунок Держмитслужби, відкритий у Державній казначейській службі України.

ІІІ. Порядок унесення грошової застави

3.1. Унесення грошової застави правовласником або його представником здійснюється під час реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі або протягом трьох днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів, здійснене митним органом з власної ініціативи.

Унесення грошової застави правовласником або його представником здійснюється у безготівковій формі.

3.2. Унесення грошової застави та/або поновлення гарантійної суми здійснюється у такому порядку:

унесення коштів у національній валюті України здійснюється правовласником або його представником через банківські установи на депозитний рахунок Держмитслужби, відкритий у Державній казначейській службі України за балансовим рахунком 3731 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету". Розпорядження коштами, що обліковуються на депозитному рахунку 3731 Держмитслужби, здійснюється виключно на підставі платіжних доручень, оформлених Держмитслужбою  в установленому порядку;

унесення коштів у іноземній валюті здійснюється в установленому порядку на відповідний банківський рахунок, відкритий на ім'я Держмитслужби.

3.3. Грошова застава вноситься у національній валюті України за офіційним курсом Національного банку України на день надання гарантії або у вільно конвертованій іноземній валюті згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, із змінами).

3.4. Розмір грошової застави, що вноситься для цілей, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, не повинен бути менше розміру гарантійної суми, визначеної цим Порядком.

3.5. Сума грошової застави зберігається на відповідному рахунку Держмитслужби протягом строку дії реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі до настання дати розпорядження нею.

3.6. Після надходження грошової застави правовласнику або його представнику надається повідомлення про внесення грошової застави, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

3.7. У разі якщо митний орган діє з власної ініціативи, повідомлення про внесення грошової застави направляється Департаментом класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужби засобами електронного зв'язку зазначеному митному органу протягом доби за умови надходження цих коштів на рахунок Держмитслужби.

ІV. Порядок повернення грошової застави

4.1. По закінченні строку дії реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності або у разі відкликання правовласником або його представником наданої застави до закінчення строку дії реєстрації повернення грошової застави (або її невикористаної частини), що вносилася при реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності, здійснюється на підставі письмової заяви правовласника або його представника посадовою особою структурного підрозділу Держмитслужби, до функціональних обов'язків якого належать ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, на рахунок банку відповідно до реквізитів, зазначених у заяві правовласника.

4.2. Повернення грошової застави (або її невикористаної частини), що вносилась у разі призупинення митного оформлення товарів, здійсненого митним органом з власної ініціативи, відбувається за заявою правовласника або його представника в порядку, передбаченому пунктом 4.1 цього розділу, за умови:

надання правовласником або його представником письмової згоди власнику товару, щодо якого виникла підозра в порушенні прав інтелектуальної власності, на переміщення цього товару через митний кордон України;

митного оформлення в установленому порядку, якщо протягом строків, зазначених у частині другій статті 257 Митного кодексу України, порушення прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення за ініціативою митного органу, не буде підтверджене;

набрання законної сили судовим рішенням.

4.3. Повернення грошової застави здійснюється у тій валюті та в тій сумі, в яких вона вносилась, з відрахуванням витрат, понесених митними органами і власниками складів тимчасового зберігання за зберігання цих товарів на час призупинення їх митного оформлення під час розгляду справи про порушення прав інтелектуальної власності, у тому числі витрат на конвертацію валюти у разі внесення грошової застави у вільно конвертованій іноземній валюті відповідно до пункту 5.4 розділу V цього Порядку, а також відшкодування декларанту та іншим особам збитків, спричинених таким призупиненням, якщо порушення прав інтелектуальної власності правовласником чи його представником не буде доведене.

4.4. За заявою правовласника або його представника грошова застава може залишатися на рахунку Держмитслужби для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань.

Якщо для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань залишається невикористана частина грошової застави, то різниця між установленою гарантійною сумою та залишком грошової застави вноситься правовласником або його представником з урахуванням валютного (обмінного) курсу євро, що діє на дату виконання операції, на зазначений посадовою особою підрозділу Держмитслужби, до компетенції якого належать питання сприяння захисту прав інтелектуальної власності, рахунок Держмитслужби в установленому порядку для забезпечення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності.

Для забезпечення виконання майбутніх зобов’язань під час продовження строку реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі сума грошової застави, внесена під час реєстрації цього об’єкта права, не підлягає перерахуванню за валютним (обмінним) курсом євро на дату, з якої продовжується реєстрація, якщо протягом реєстрації рух коштів грошової застави для відшкодування витрат та збитків не відбувався.

4.5. Розпорядження невикористаною грошовою заставою або її частиною, за якою правовласник або його представник не звернувся протягом строку позовної давності після завершення строку дії реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі або після вчинення митним органом дій з власної ініціативи, здійснюється відповідно до законодавства.

V. Відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, іншим особам - збитків

5.1. Сума витрат на зберігання, що підлягає відшкодуванню, визначається на підставі даних бухгалтерського обліку. Обсяг та спосіб відшкодування збитків визначаються в судовому порядку.

5.2. Відшкодування митним органам за рахунок частини грошової застави витрат, понесених на зберігання товарів на складах митних органів під час перебування товарів під митним контролем і визначених у порядку, передбаченому пунктом 4.3 розділу ІV цього Порядку, здійснюється Держмитслужбою на їх реєстраційні рахунки.

5.3. Відшкодування власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких було призупинено, визначених  у порядку, передбаченому пунктом 4.3 розділу ІV цього Порядку, здійснюється шляхом перерахування Держмитслужбою частини грошової застави на депозитні рахунки, відкриті на ім’я митних органів у відповідних органах Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3731 „Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету”, для проведення митними органами розрахунків з власниками таких складів.

5.4. При відшкодуванні митним органам та власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких було призупинене, за рахунок грошової застави, внесеної  у вільно конвертованій іноземній валюті, застосовується валютний (обмінний) курс на день здійснення конвертації такої валюти у національну валюту України. Витрати на конвертацію здійснюються за рахунок застави, внесеної правовласником або його представником.

VІ. Облік грошової застави

6.1. Облік руху сум грошової застави ведеться посадовою особою відповідного структурного підрозділу Держмитслужби, до функцій якого належить ведення такого обліку.

6.2. Облік ведеться в журналі обліку сум грошової застави  в електронному та паперовому вигляді. Форма журналу наведена в додатку 2 до цього Порядку.

6.3. Журнал обліку сум грошової застави в паперовому вигляді зберігається не менше трьох років.

VІІ. Порядок надання гарантії банку

7.1. Якщо правовласник або його представник подає до Держмитслужби заяву про внесення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру та при цьому як спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України, обирає гарантію банку, який виявив намір виступити гарантом, то йому слід разом з гарантійним зобов'язанням подати на розгляд до Держмитслужби копію ліцензії на здійснення банківської діяльності, виданої Національним банком України.

7.2. Якщо гарантія банку обирається правовласником або його представником як спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків, пов'язаних із вчиненням дій  з призупинення митного оформлення товарів з власної ініціативи митного органу, то така гарантія подається правовласником або його представником Держмитслужбі в строк, визначений частиною третьою статті 257-1 Митного кодексу України. Держмитслужба в той самий день інформує про надання такої гарантії митний орган, що здійснив призупинення митного оформлення товарів з власної ініціативи.

7.3. Надання гарантії передбачає безумовне виконання банком (гарантом) зобов'язання відшкодувати митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрати на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитки у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України.

7.4. Розмір гарантійної суми, що зазначається в гарантії банку, повинен бути не менше розміру гарантійної суми, визначеної цим Порядком.

7.5. Гарантія вважається чинною з дати її видачі, якщо в ній не зазначено інше.

7.6. Якщо строк дії гарантії закінчується раніше прийняття судом кінцевого рішення у справі про порушення прав інтелектуальної власності, то строк дії гарантії повинен бути продовжений.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку надання застави
або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат,
пов’язаних з діями митних
органів України щодо сприяння
захисту прав інтелектуальної
власності

Форма

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення грошової заставиДодаток 2
до Порядку надання застави
або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат,
пов’язаних з діями митних
органів України щодо сприяння
захисту прав інтелектуальної
власності

Форма

ЖУРНАЛ
обліку сум грошової застави

№ з/п

Надійшло коштів

Прізвище, ініціали фізичної особи

Найменування юридичної особи

Вид валюти (грн., долари США, інше)

Рух коштів грошової застави

Залишок коштів на кінець місяця

номер, дата документа

сума, грн.

повернуто фізичній/юридичній особі

залишок грошової застави на рахунку Держмитслужби для забезпечення виконання майбутніх зобов’язань, грн.

перераховано


номер документа, дата

сума, грн.

підстава для повернення

до Державного бюджету України

на рахунок Держмитслужби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 № 1762

ДОВІДКА
про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєструвгору