Документ z0360-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2007 N 296
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2007 р.
за N 360/13627

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 26.09.2005 N 557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 року
за N 1130/11410 (далі - Наказ), виклавши додаток 1 у новій
редакції (додається).
1.1. Абзац другий пункту 1 Наказу ( z1130-05 ) викласти в
такій редакції: "розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
( 1298-2002-п ), згідно з додатком 1 до наказу;".
2. У разі зменшення згідно з цим наказом в окремих
працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм
виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної
плати.
3. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити
працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з
установленими їм тарифними розрядами.
4. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.
5. Контроль за виконанням Наказу покласти на заступника
Міністра Огонь Ц.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова ЦК профспілки працівників
освіти і науки Л.С.Сачков

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
( z1130-05 )
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 11.04.2007 N 296)

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників навчальних закладів, установ освіти
та наукових установ на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 1,00 | |-------------------------------+--------------------------------| | 2 | 1,03 | |-------------------------------+--------------------------------| | 3 | 1,06 | |-------------------------------+--------------------------------| | 4 | 1,09 | |-------------------------------+--------------------------------| | 5 | 1,12 | |-------------------------------+--------------------------------| | 6 | 1,15 | |-------------------------------+--------------------------------| | 7 | 1,18 | |-------------------------------+--------------------------------| | 8 | 1,22 | |-------------------------------+--------------------------------| | 9 | 1,31 | |-------------------------------+--------------------------------| | 10 | 1,40 | |-------------------------------+--------------------------------| | 11 | 1,50 | |-------------------------------+--------------------------------| | 12 | 1,61 | |-------------------------------+--------------------------------| | 13 | 1,72 | |-------------------------------+--------------------------------| | 14 | 1,84 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 | 1,97 | |-------------------------------+--------------------------------| | 16 | 2,11 | |-------------------------------+--------------------------------| | 17 | 2,26 | |-------------------------------+--------------------------------| | 18 | 2,37 | |-------------------------------+--------------------------------| | 19 | 2,49 | |-------------------------------+--------------------------------| | 20 | 2,61 | |-------------------------------+--------------------------------| | 21 | 2,74 | |-------------------------------+--------------------------------| | 22 | 2,88 | |-------------------------------+--------------------------------| | 23 | 3,02 | |-------------------------------+--------------------------------| | 24 | 3,17 | |-------------------------------+--------------------------------| | 25 | 3,35 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються,
від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліковвгору