Документ z0360-02, попередня редакція — Редакція від 01.09.2006, підстава - z0128-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 338 від 22.11.2001         Зареєстровано в Міністерстві 
м. Київ юстиції України
11 квітня 2002 р.
за N 360/6648

Про затвердження Положення про вимоги до стандартної
(типової) форми виготовлення вексельних бланків

 
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( z0312-03 ) від 01.04.2003 N 470 ( z1553-04 ) від 17.11.2004 N 666 ( z0128-06 ) від 23.11.2005 )

 
     Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 )
     Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків (додається).
 
     2. Розповсюдження вексельних бланків між юридичними та фізичними особами здійснюють Національний банк України та банки.
 
     3. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів (О. Науменко) забезпечити реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції України.
 
     4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.
 
     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови А. Головка.
 
 Голова Комісії                 О. Мозговий 
Протокол засідання Комісії
від 22 листопада 2001 р. N 49
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
22.11.2001 N 338
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2002 р.
за N 360/6648
 
Положення
про вимоги до стандартної (типової) форми
виготовлення вексельних бланків
 
     Це Положення розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 ), а також з метою поліпшення умов для обігу переказних векселів та простих векселів.
( Положення доповнено преамбулою згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 470 ( z1553-04 ) від 17.11.2004 )
 
     1. Вексельні бланки типової форми виготовляються двох видів: прості та переказні.
 
     2. Вексельні бланки після обрізки мають розмір 297 х 105 мм. Допуски в розмірах полів та розмірах вексельних бланків за висотою та шириною становлять + - 1 мм, за косиною - 1 мм.
     Формат полоси набору 15 х 5 квадратів.
     Бланки скріплюються у блоки по 25 або по 50 примірників за допомогою клею.
 
     3. Вексельні бланки за текстом і розташуванням реквізитів повинні відповідати формам зразків, наведених у додатках 1 і 2.
     Гарнітура та кегль шрифту тексту повинні бути підібрані таким чином, щоб текст добре читався на фоні графічного оформлення.
     Зворотний бік вексельного бланка не задруковується.
 
     4. У правому нижньому куті вексельні бланки мають містити такі вихідні дані:
     повна, скорочена або умовна назва виробника;
     місце і рік випуску;
     номер замовлення;
     тираж у примірниках.
 
( Пункт 5 Положення виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( z0312-03 ) від 01.04.2003 )
 
     5. Вексельні бланки одного виду повинні мати наскрізне нумерування, виконане захисною фарбою.
     Нумерація включає серію з двох літер та семизначний номер. Літери серій встановлюються окремо для бланків простого та переказного векселів. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 470 ( z1553-04 ) від 17.11.2004 )
 
     6. Вексельні бланки одного виду повинні мати однаковий дизайн і виготовлятися із застосуванням однакових технологій та засобів захисту.
 
     6.1. Простий вексель:
     а) фарбою блакитного кольору надруковано антисканерну сітку;
     б) у місцях, призначених для заповнення, надруковані растрові точки фарбою блакитного кольору;
     в) фарбою чорного кольору надруковано лінію мікротексту "простий вексель";
     г) фарбою, не видимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення при дії УФ-випромінення, надруковано слова "простий вексель".
 
     6.2. Переказний вексель:
     а) фарбою рожевого кольору надруковано антисканерну сітку;
     б) у місцях, призначених для заповнення, надруковані растрові точки фарбою рожевого кольору;
     в) фарбою чорного кольору надруковано лінію мікротексту "переказний вексель";
     г) фарбою, не видимою при денному світлі, що набуває жовтого свічення при дії УФ-випромінення, надруковано слова "переказний вексель".
 
     7. Вексельні бланки за графічним та кольоровим вирішенням, поліграфічним виконанням повинні відповідати затвердженому замовником підписному аркушу.
     Тираж вексельних бланків одного замовлення має виготовлятися на папері одного ґатунку, тими самими друкарськими фарбами.
 
     8. Система захисту вексельних бланків від підроблення повинна включати в себе елементи захисту паперу та елементи захисту, які досягаються використанням спеціальних засобів друку, спеціальних елементів дизайну, спеціальних фарб та голографічного захисного елемента. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 666 ( z0128-06 ) від 23.11.2005 )
 
     8.1. Вимоги до захисту паперу для виготовлення вексельних бланків:
     8.1.1. Вексельні бланки повинні виготовлятися на спеціальному папері без оптичного відбілювача щільністю 100 г/кв. м і містити в складі щонайменше 80% волокон бавовни.
     8.1.2. Папір повинен мати не менше двох різних видів захисних волокон, які можна перевірити у видимій або іншій зоні спектра.
     8.1.3. Папір повинен мати багатотоновий водяний знак, який за якістю і величиною повинен легко розпізнаватися.
     8.2. Для друкування вексельних бланків можуть використовуватись такі спеціальні способи друку:
     сухий та вологий офсетний друк;
     орловський офсетний друк;
     ірисний (райдужний) друк;
     високий друк (нумерація).
     Фарбованість при друкуванні вексельних бланків - не менше 4.
 
     8.3. Дизайн вексельних бланків, окрім інших елементів, повинен включати такі графічні (штрихові) елементи захисту:
     фонові захисні гільйошні та антисканерні сітки з розміром позитивних ліній 50-70 мкм, негативних - 70-90 мкм. Кількість захисних фонових сіток - не менше 2.
     Допускається використання однієї фонової дво-, чотириколірної захисної сітки, якщо вона виконана з орловським поділом кольорів. Мікротекст позитивний з розміром літер 0,25-0,3 мм або негативний - 0,3-0,35 мм;
 
     8.4. Для друкування вексельних бланків має використовуватись не менше двох захисних фарб (флуоресцентних, фосфоресцентних, видимих тільки в УФ-променях, магнітних, з визначеними властивостями в ІЧ-зоні спектра, термохромних або інших).
 
     8.5. Для захисту бланків векселів використовується голографічний захисний елемент.
     Захист бланків векселів здійснюється відповідно до Указу Президента України від 15.11.2000 N 1239 ( 1239/2000 ) "Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами".
     Вимоги, загальні ознаки та класифікація голографічних захисних елементів установлюються нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
( Пункт 8 доповнено підпунктом 8.5 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 666 ( z0128-06 ) від 23.11.2005 )
 
 Начальник управління регулювання 
та розвитку ринку цінних паперів О. Науменко
Додаток 1
до Положення про вимоги до
стандартної (типової) форми
виготовлення вексельних
бланків
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 17.11.2004 N 470
( z1553-04 )

 
ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ____ N _____
 
   ____________________________________________        я 
(валюта) (сума цифрами) к
а __________________________________________________________
к (місце складання) (дата складання) а
ц в
е __________________________________________________________ а
п л
т ______________________ 20 р. заплатіть проти цього і
о переказного векселя наказу с
в __________________________________________________________ т
а (найменування того, кому або за наказом кого платіж
н повинен бути здійснений) з
о __________________________________________________________ а
(валюта) (сума словами)

п Платник __________________________________
і (трасат) (найменування)
д
п __________________________________________
и (точна адреса)
с
п Підлягає сплаті в ________________________
л __________________________________________
а (місце платежу)
т __________________________________________
н (найменування банківської
и __________________________________________
к установи)
а
підпис і точна адреса трасанта
ідентифікаційний номер (код)
( Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 470 ( z1553-04 ) від 17.11.2004 )
 
Додаток 2
до Положення про вимоги до
стандартної (типової) форми
виготовлення вексельних
бланків
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 17.11.2004 N 470
( z1553-04 )

 
ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ____ N ____
 
   ___________________________________________         я 
(валюта) (сума цифрами) к __________________________________________________________
(місце складання) (дата складання) а __________________________________________________________. в
а ________________________ 20 р. ми заплатимо проти цього л
простого векселя наказу і __________________________________________________________ с
(найменування того, кому або за наказом кого платіж т
повинен бути здійснений) ___________________________________________________________ з
(валюта) (сума словами) а

 
   Підлягає сплаті в ______________________
   ________________________________________ 
(місце платежу) ________________________________________
(найменування банківської ________________________________________
установи)
підпис і точна адреса векселедавця
ідентифікаційний номер (код)
( Додаток 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 470 ( z1553-04 ) від 17.11.2004 )вгору