Документ z0360-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2009, підстава - z1157-08

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 231/174 від 30.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 квітня 2001 р.
за N 360/5551
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 1019/1143 ( z1157-08 ) від 18.09.2008 }
Про затвердження Порядку взаємодії митниць
і залізниць України при переміщенні через
митний кордон товарів та інших
предметів у вантажних залізничних поїздах
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби
N 399/442 ( z0766-04 ) від 28.05.2004 )

Відповідно до статті 16 Митного кодексу України ( 1970-12 ),
статті 2 Статуту залізниць України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ), та з
метою врегулювання порядку й умов переміщення товарів та інших
предметів у вантажних залізничних поїздах через митний кордон
України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії митниць і залізниць України
при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у
вантажних залізничних поїздах (далі - Порядок), що додається. 2. Начальникам регіональних митниць, митниць, дирекцій
залізничних перевезень ознайомити з вимогами Порядку посадових
осіб митниць і залізниць та забезпечити їх виконання. 3. Начальникам регіональних митниць, митниць, дирекцій
залізничних перевезень відповідно до Порядку в місячний термін
розробити та затвердити наказами технологічні схеми взаємодії
митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон
товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах з
урахуванням особливостей режимів функціонування пунктів пропуску й
станцій. 4. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С.С.)
та Правовому управлінню (Мельник М.В.) Держмитслужби забезпечити
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Пашка П.В. та першого
заступника Міністра транспорту України - генерального директора
Укрзалізниці Кірпу Г.М.
Голова Державної
митної служби України Ю.Соловков
Міністр транспорту
України Л.Костюченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України,
Міністерства транспорту
України
30.03.2001 N 231/174
(у редакції наказу Державної
митної служби України,
Міністерства транспорту
України
від 28 травня 2004 р.
N 399/442 ( z0766-04 )

ПОРЯДОК
взаємодії митних органів і залізниць України
під час переміщення через митний кордон України
товарів (вантажів) залізничними вантажними поїздами

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою узгодження дій посадових
осіб митних органів і залізниць України, визначення їх прав,
функціональних обов'язків і відповідальності під час проведення
ними операцій з контролю й оформлення товарів (вантажів), що
переміщуються через митний кордон України залізничними вантажними
поїздами.
1.2. Дія Порядку поширюється на всіх юридичних і фізичних
осіб, які переміщують через митний кордон України товари (вантажі)
у залізничних вантажних поїздах, незалежно від форм власності,
місцезнаходження, наявності пільг тощо.
1.3. Дія Порядку поширюється на товари (вантажі), що
переміщуються через митний кордон України залізничними вантажними
поїздами (у вагонах, у контейнерах). Дія Порядку не поширюється на військові вантажі, багаж,
вантажобагаж і товари, що перевозяться підприємствами спецзв'язку.
1.4. Терміни, що вживаються в цьому Порядку: акт загальної форми - документ, що засвідчує факт затримки
вагонів та її причину; вагонна відправка - пред'явлений за однією залізничною
накладною товар (вантаж), для перевезення якого використовується
окремий вагон; вантажовідправник - зазначена в документі на перевезення
вантажу (залізничній накладній) юридична чи фізична особа, яка
довіряє вантаж залізниці для його перевезення; вантажоодержувач - зазначена в документі на перевезення
вантажу (залізничній накладній) юридична чи фізична особа, яка
отримує вантаж; відправка - товар (вантаж), прийнятий до перевезення від
одного вантажовідправника за однією залізничною накладною на одній
станції відправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну
станцію призначення; документ контролю за доставкою (далі - ДКД) - документ
(попередня митна декларація, попереднє повідомлення або інші
встановлені для контролю за доставкою документи), що містить
відомості про переміщувані товари (вантажі), відправника,
одержувача, транспортний засіб тощо й потрібний для здійснення
контролю за переміщенням цих товарів (вантажів) і транспортних
засобів між митницями; дрібна відправка - пред'явлена за однією залізничною
накладною партія товарів, обмежена за вагою й обсягом, для
перевезення якої не потрібне надання окремого вагона (контейнера); залізничні накладні СМГС і ЦІМ (далі - накладна) - основний
перевізний документ установленої форми, відповідно оформлений і
поданий залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є
обов'язковою двосторонньою письмовою угодою про перевезення
вантажу, яка укладається між відправником і залізницею на користь
третьої сторони - вантажоодержувача. Накладна одночасно є
договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення
належної провізної плати та інших платежів за перевезення.
Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції
призначення; запірно-пломбувальний пристрій (далі - ЗПП) - пристрій
одноразового використання, що складається з пломби в єдиній
конструкції з пристроєм для блокування й призначений для
одночасного запирання й пломбування посадовими особами залізниць
та/або вантажовідправників України та інших країн дверей і люків
вагонів та контейнерів; календарний штемпель станції - штемпель з найменуванням і
кодом залізничної станції та датою, відбиток якого проставляється
посадовою особою залізничної станції на перевізних документах,
ДКД, що підтверджує взяття залізницею солідарного зобов'язання про
доставку товарів (вантажів) на станцію призначення й про подання
перевізних та супровідних документів у строк, визначений митницею
відправлення, а також виконання залізницею операцій з прийняття
товарів (вантажів) до перевезення, з вивантаження їх і оформлення
видачі; комерційний акт - документ, складений згідно з додатком 16 до
Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( 998_011 )
(далі - СМГС) або відповідно до статті 52 Єдиних правил до
договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів
( 994_291 ) (далі - ЦІМ) згідно з додатком 30 до Міжнародних
вантажних приписів (ПІМ); маршрут - поїзд установленої маси й довжини, склад якого
сформовано вантажовідправником або залізницею відповідно до Правил
технічної експлуатації залізниць, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 ( z0050-97 )
(зі змінами й доповненнями) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, і плану формування поїздів; маршрутна відправка - партія товару (вантажу), що
переміщується за однією накладною в кількості, яка відповідає
ваговій нормі або довжині, установленій для маршруту; митний перевізник - залізниця, яка здійснює перевезення через
митну територію України товарів (вантажів), що перебувають під
митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування
доставки товарів (вантажів) у митницю призначення, передбачених
пунктами 1, 2 та 4 частини першої статті 161 Митного кодексу
України ( 92-15 ), і має ліцензію на право здійснення діяльності
митного перевізника; митниця відправлення (станція відправлення) - митний орган
(залізнична станція) на території України, з якого починається
переміщення товарів (вантажів), що перебувають під митним
контролем; митниця призначення (станція призначення) - митний орган
(залізнична станція) на території України, де закінчується
переміщення товарів (вантажів), що перебувають під митним
контролем; місце загального користування - критий чи відкритий склад, а
також ділянка, спеціально виділена на території залізничної
станції, закріплена за залізницею й використовувана для здійснення
операцій з навантаження, вивантаження, перевантаження, сортування
та зберігання товарів (вантажів); переадресування - зміна вантажоодержувача або станції
призначення; перевізник - залізниця, яка бере участь у переміщенні товарів
(вантажів) і несе відповідальність відповідно до законодавства
України за доставку цих товарів (вантажів) зі станції (митниці)
відправлення на станцію (у митницю) призначення; перевізні документи - залізнична накладна та інші залізничні
документи, що супроводжують вантаж; передатна відомість - документ, який засвідчує факт передання
товару (вантажу) залізницею, що здає, залізниці, що приймає, і
складений відповідно до додатка 36 (пунктів 11.5, 50.2, 50.23,
50.24) до Службової інструкції до СМГС ( 998_026 ); прикордонна передавальна станція - остання перед кордоном із
суміжною державою дільнична чи сортувальна залізнична станція, на
якій виконуються операції з технічного, комерційного огляду
вагонів, оформлення перевізних документів, а також здійснюються
всі передбачені законодавством види контролю стосовно товарів
(вантажів), що переміщуються залізничним транспортом; супровідні документи - документи, що містять дані про товар
(вантаж) і на підставі яких ведеться облік, здійснюються
прийняття, передання товару (вантажу) та взаємні розрахунки між
вантажовідправником і вантажоодержувачем чи експедитором. До
основних супровідних документів належать рахунок-фактура, інвойс,
специфікація та інші визначені для здійснення митного контролю
документи, що додаються до перевізних документів; товар (вантаж) - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні
цінності, культурні цінності), а також транспортні засоби, за
винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для
перевезення товарів (вантажів) через митний кордон України; транспортний засіб - залізничний рухомий склад (вагони всіх
видів, локомотиви, моторейковий транспорт), контейнери. Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
саме значення, що й у Митному кодексі України ( 92-15 ), Законі
України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) та інших
нормативно-правових актах.
2. Умови перевезення товарів (вантажів)
під митним контролем
2.1. Товари (вантажі), що переміщуються через митний кордон
України, підлягають митному контролю та митному оформленню.
2.2. Оформлені відповідним чином у митниці відправлення
товари (вантажі) переміщуються з цієї митниці в митницю
призначення під митним контролем. Перевезення товарів (вантажів) під митним контролем
здійснюється залізницями відповідно до угод про перевезення
товарів (вантажів) у міжнародному сполученні, правил перевезень
вантажів залізничним транспортом ( z0478-99, z0620-98 ),
затверджених наказами Міністерства транспорту України та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України (далі - Правила), а
також законодавства України. Контроль за переміщенням товарів (вантажів) між митницями
здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
2.3. Залізниці зобов'язані доставити в митний орган, у зоні
діяльності якого розташовано станцію призначення, товари (вантажі)
без будь-яких змін упаковки або стану з непошкодженим митним
забезпеченням, ЗПП або пломбами, а також ДКД, супровідні й
перевізні документи на ці товари (вантажі).
2.4. Залізниці здійснюють перевезення товарів (вантажів) між
митними органами як митні перевізники та гарантують обов'язкову
доставку в митницю призначення товарів (вантажів), що перебувають
під митним контролем.
2.5. Залізниця несе відповідальність за збереження вантажу
від моменту його прийняття для перевезення й до моменту видачі
одержувачу або передання згідно з Правилами ( z0478-99, z0620-98 )
іншому підприємству (стаття 110 Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98
N 457 ( 457-98-п ) (зі змінами й доповненнями ).
2.6. Товари (вантажі), за винятком товарів (вантажів),
перевезення яких згідно з Правилами ( z0478-99, z0620-98 )
допускається без накладення ЗПП або пломб, переміщуються між
митницями під митним контролем з накладенням митного забезпечення
в разі потреби й ЗПП або пломб у критих вагонах, контейнерах,
ящиках, мішках, тюках, іншій упаковці, облаштованих таким чином,
щоб ці товари (вантажі) не можна було вилучити з опломбованого
вантажного місця або помістити в нього без видимих слідів
розкриття чи пошкодження митного забезпечення, ЗПП або пломб, а
також без слідів недостачі та пошкодження товару (вантажу) на
відкритому рухомому складі. Допускається переміщення товару (вантажу) під забезпеченнями
митних органів інших країн. Такі забезпечення, зокрема пломби,
визнаються митними органами України за умови їх відповідності
вимогам, що висуваються до митних забезпечень, які
використовуються митними органами України.
2.7. Митниця відправлення обов'язково встановлює строк
доставки товарів (вантажів) у митницю призначення відповідно до
вимог Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) (зі змінами
й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.99 за N 42/3335, та статті 41 Статуту залізниць України
( 457-98-п ) з урахуванням виду транспорту, що використовується
для такого перевезення, та інших умов перевезення. Строк доставки
обчислюється з 24-ї години дати прийняття товару (вантажу) до
перевезення. Виконання (невиконання) Укрзалізницею зобов'язання
про доставку товару (вантажу) у митницю призначення визначається
за датою, зазначеною у відбитку календарного штемпеля відповідної
станції. В окремих випадках, коли товар (вантаж) не може бути
доставлений у митницю призначення в строк, установлений митницею
відправлення, унаслідок дії надзвичайних або невідворотних
обставин чи подій, що перешкоджають рухові транспортного засобу,
строк доставки товарів (вантажів) у митницю призначення може бути
продовжений на час дії таких обставин чи подій. Після прибуття товару (вантажу) на станцію призначення у
відповідних графах усіх примірників накладних проставляється
відбиток календарного штемпеля станції, що є підтвердженням
надходження товару (вантажу) на станцію призначення.
2.8. У випадках, зазначених у пункті 2.7 цього Порядку,
посадовими особами станції складається в трьох примірниках акт
загальної форми із зазначенням у ньому дати, часу, причини
затримки доставки товару (вантажу) у митницю призначення. Один
примірник цього акта разом із заявою начальника станції про
продовження строку доставки подається найближчому митному органу. У разі відсутності на залізничній станції підрозділу митного
органу посадова особа залізничної станції телеграмою повідомляє
найближчу по шляху прямування станцію, на якій розташовано
підрозділ митного органу, про потребу продовження строку доставки
товару (вантажу) з обов'язковим зазначенням номерів вантажних
митних декларацій (далі - ВМД), акта загальної форми, транспортних
засобів, накладних, а також обставин, що склалися, і про дату, до
якої необхідно продовжити строк доставки, та зобов'язується подати
в разі потреби акт загальної форми. Митний орган, до якого звернулася посадова особа залізничної
станції, продовжує строк доставки товарів (вантажів) у митницю
призначення відповідно до розділу 2 Положення про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.98
N 771 ( z0042-99 ) (зі змінами й доповненнями), і статті 21 СМГС
( 998_011 ).
2.9. Посадові особи залізниць не мають права видавати товари
(вантажі), що перебувають під митним контролем, виконувати
будь-які операції з ними (навантажування, вивантажування,
перевантажування, виправлення пошкоджень упаковки, розпакування,
перепакування або зміну ідентифікаційних знаків чи маркування,
нанесених на упаковку) без дозволу митного органу.
2.10. Посадова особа митного органу на підставі поданих
посадовою особою залізничної станції документів визначає
обов'язкові види контролю й послідовність їх проведення згідно з
вимогами Митного кодексу України ( 92-15 ) і постанов Кабінету
Міністрів України від 24.10.2002 N 1569 ( 1569-2002-п ) "Про
затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску
через державний кордон" і від 24.12.2003 N 1989 ( 1989-2003-п )
"Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і
товарів, що переміщуються ними".
2.11. Товари (вантажі), що прибувають на станцію призначення
й перебувають під митним контролем, розміщуються в місцях
загального користування й перебувають під охороною залізниці, а
для здійснення митних процедур можуть подаватися в інші зони
митного контролю, які створюються на територіях залізничних
станцій згідно з вимогами Митного кодексу України ( 92-15 ) і
Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002
N 1947 ( 1947-2002-п ) (зі змінами й доповненнями).
2.12. У випадках, передбачених Митним кодексом України
( 92-15 ), відповідальним за порушення митних правил є залізниця в
особі начальника дирекції залізничних перевезень або начальника
станції, до службових обов'язків якого входить забезпечення
дотримання цих правил.
3. Порядок проведення митного контролю
та митного оформлення товарів (вантажів)
під час увезення на митну територію України
3.1. Митний контроль і митне оформлення товарів (вантажів)
починаються з моменту прийняття посадовою особою митниці
відправлення повідомлення прикордонної передавальної станції про
перетин митного кордону транспортними засобами, якими ці товари
(вантажі) увозяться на митну територію України. Посадові особи
прикордонної передавальної станції зобов'язані повідомити
посадових осіб цієї митниці про прибуття товарів (вантажів) з-за
кордону шляхом подання відповідних документів (передатної
відомості, перевізних і супровідних документів).
3.2. На прикордонній передавальній станції перевізні
документи в пакеті діаметром не більше ніж 95 мм (для можливості
пересилання його пневматичною поштою), опечатаному посадовою
особою цієї станції, передаються машиністу локомотива. Порядок передання машиністу локомотива перевізних документів
визначено в розділі "Вказівки про порядок пакетування, прийому,
передачі та пересилки перевізних документів" Типового
технологічного процесу роботи дільничної станції, затвердженого
наказом Укрзалізниці від 23.12.98 N 324/Ц.
3.3. Посадові особи митниці відправлення й прикордонної
передавальної станції в порядку й у строки, установлені
Технологічним процесом роботи цієї станції, погодженим з цією
митницею, проводять перевірку кількості й номерів транспортних
засобів, що прибувають, цілість митних забезпечень інших країн,
ЗПП або пломб, схоронність товарів (вантажів) на відкритому
рухомому складі тощо. Про всі виявлені такою перевіркою
невідповідності посадові особи прикордонної передавальної станції
складають акт загальної форми, а у випадках, передбачених
Правилами ( z0478-99, z0620-98 ) та міжнародними угодами, -
комерційний акт. В акті також зазначається прізвище та
проставляється підпис посадової особи митного органу, яка брала
участь у перевірці. Копія акта подається митниці відправлення.
3.4. Посадова особа митниці відправлення реєструє подані
посадовою особою прикордонної передавальної станції документи,
перевіряє відповідність їх передатній відомості, достовірність,
дані про митні забезпечення інших країн, ЗПП або пломби,
відправника, наявність супровідних документів і приймає одне з
таких рішень: про повернення товарів (вантажів) за кордон (у тому числі й
за заявою вантажовласника або перевізника); про неможливість пропуску товарів (вантажів) в Україну; про направлення товарів (вантажів) у митницю призначення під
митним контролем; про проведення митного оформлення товарів (вантажів).
3.5. Про прийняття рішення про повернення товарів (вантажів)
за кордон учиняється запис "Підлягає поверненню" у передатній
відомості й у накладній під найменуванням товару (вантажу), а
також зазначаються підстави для повернення. Запис завіряється
підписом і відбитком особистої номерної печатки посадової особи
митного органу. У разі повернення товарів (вантажів) з технічних
чи комерційних причин, а також у випадках, зазначених у статті 21
СМГС ( 998_011 ), до перевізних документів додається акт загальної
форми (комерційний акт).
3.6. На прохання вантажоодержувача митне оформлення товарів
(вантажів) у повному обсязі може здійснюватися безпосередньо в
митниці відправлення в порядку, установленому в розділі 4
Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у
митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) (зі змінами й
доповненнями).
3.7. Про прийняття рішення про неможливість пропуску товарів
(вантажів) в Україну вчиняється запис "Пропуск заборонено" у
накладній під найменуванням товарів (вантажів), а також
зазначаються підстави для прийняття такого рішення. Запис
завіряється підписом і відбитком особистої номерної печатки
посадової особи митного органу. Товар (вантаж) охороняється
залізницею й повинен бути вивезений з митної території України в
день його ввезення або переданий митному органу на зберігання. У
разі відсутності технічних можливостей вивезти такі товари
(вантажі) залізниця надає митниці відправлення письмове
підтвердження цього.
3.8. У разі прийняття рішення про направлення товарів
(вантажів) у митницю призначення під митним контролем посадова
особа митниці відправлення оформлює ці товари (вантажі) відповідно
до вимог розділу 4 Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 )
(зі змінами й доповненнями), з урахуванням вимог цього Порядку. На всіх перевізних, супровідних документах і ДКД посадова
особа митного органу проставляє підпис і відбиток штампа "Під
митним контролем". У разі надходження товарів (вантажів) із-за меж митної
території України в річковий або морський порт і перевантаження їх
на прикордонній передавальній (припортовій) станції цією станцією
оформлюються перевізні документи. Товар (вантаж) перебуває під
митним контролем і охороною залізниці або порту. При надходженні товарів (вантажів) із-за меж митної території
України у вагонах колії 1435 мм здійснюється в разі потреби
перевантаження цих товарів у вагони колії 1520 мм та
переоформлення перевізних документів на станціях дії транспортного
права Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)
( 994_291 ). Після прийняття залізницею товарів (вантажів) до перевезення
під митним контролем прикордонна передавальна станція проставляє
на перевізних документах і ДКД календарний штемпель станції.
3.9. У разі виявлення порушення митних правил посадова особа
митного органу, яка виявила це порушення, складає протокол про
порушення митних правил відповідно до вимог наказу Держмитслужби
України від 21.04.2003 N 261 ( z0348-03 ) "Про затвердження форм
процесуальних документів у справах про порушення митних правил",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за
N 348/7669. Документи на товар (вантаж), а в передбачених законодавством
України випадках і товар (вантаж) вилучаються згідно з протоколом
про порушення митних правил або протоколом про вилучення товарів
(вантажів) відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від
21.04.2003 N 261 ( z0348-03 ) "Про затвердження форм процесуальних
документів у справах про порушення митних правил", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 348/7669, примірник
якого залишається на залізничній станції, на якій здійснювалося
вилучення.
3.10. Транспортні засоби з товаром (вантажем), що прибули на
станцію призначення й перебувають під митним контролем,
розміщуються на цій станції та перебувають під охороною залізниці.
Про прибуття товару (вантажу) посадова особа станції призначення
повідомляє митницю призначення та вантажоодержувача. На залізничній станції, на якій розташовано підрозділ митниці
призначення, повідомлення здійснюється шляхом передання посадовою
особою цієї станції ДКД, перевізних і супровідних документів цьому
підрозділу. Цей факт реєструється в спеціальному журналі
залізничної станції з обов'язковим зазначенням дати й часу. За відсутності на станції призначення такого підрозділу
митниця призначення та залізнична станція погоджують окремий
порядок повідомлення й передання документів залежно від місцевих
умов, який відображається в Технологічному процесі роботи станції.
3.11. Посадова особа митниці призначення після отримання
документів від посадової особи залізничної станції або
вантажоодержувача чи вповноваженої ним особи проставляє відбитки
штампа "Під митним контролем" у встановленому порядку.
3.12. Забороняється видача товарів (вантажів), зазначених у
пункті 3.10 цього Порядку, з місць загального користування до
закінчення митного оформлення, крім зазначених у цьому пункті
випадків. Допускається подача транспортних засобів з товарами
(вантажами) на під'їзні колії без проставлення на перевізних
документах підпису й відбитків особистої номерної печатки
посадової особи митниці призначення за умови перебування цих
товарів (вантажів) під охороною за зверненням вантажоодержувача.
Охорона вагонів з товарами (вантажами) здійснюється відповідно до
пункту 4.6 глави 21 Правил обслуговування залізничних під'їзних
колій (збірник N 5 Правил перевезень вантажів і тарифів),
затверджених наказом Міністерства транспорту України від
21.11.2000 N 644 ( z0875-00 ) (зі змінами й доповненнями) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 875/5096. У разі неможливості здійснити декларування товару (вантажу) в
обраний митний режим вантажоодержувач може розмістити товар
(вантаж) згідно з вимогами Положення про склади тимчасового
зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби України від
07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ) (зі змінами й доповненнями) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за
N 1061/8382, й Порядку роботи складу митного органу, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 05.12.2003 N 835 ( z1186-03 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
N 1186/8507. З метою вивільнення транспортних засобів іноземних держав
дозволяється перевантажувати товар (вантаж), що перебуває під
митним контролем, в інші вагони (контейнери) під контролем митного
органу, у зоні діяльності якого відбувається перевантаження.
3.13. Після проведення митного оформлення товарів (вантажів)
перевізні документи з відповідними відмітками, підписом і
відбитками особистої номерної печатки посадової особи митниці
призначення повертаються на станцію призначення та служать
підставою для видачі товарів (вантажів) вантажоодержувачу. У разі митного оформлення однорідної продукції, що регулярно
ввозиться у великих обсягах на митну територію України, з
використанням періодичної митної декларації, оформленої згідно з
вимогами Порядку та умов подання періодичної митної декларації,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002
N 1985 ( 1985-2002-п ) (зі змінами й доповненнями), підставою для
видачі товару (вантажу) вантажоодержувачу є подані станції
призначення примірник періодичної митної декларації (далі - ПМД),
у графі D якої проставлено відбиток штампа "Під митним контролем",
та перевізні документи з відповідними відмітками, проставленими
згідно з вимогами, зазначеними в частині першій цього пункту.
4. Порядок проведення митного контролю та митного
оформлення товарів (вантажів) під час вивезення їх
за межі митної території України
4.1. Для здійснення митного оформлення товарів (вантажів) при
вивезенні їх за межі митної території України декларант повинен
подати митниці відправлення ВМД, заповнену відповідно до обраного
митного режиму, із зазначенням у відповідних графах реквізитів
накладної, номера вагона (контейнера) і ваги товару (вантажу).
Якщо до моменту митного оформлення номер накладної невідомий, то
дозволяється його не проставляти. Для митного оформлення однорідної продукції, що регулярно
вивозиться у великих обсягах за межі митної території України,
може використовуватися загальна вантажна митна декларація
відповідно до вимог Порядку проведення митного оформлення товарів,
що вивозяться залізничним транспортом з використанням загальної
вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби
України від 02.06.2003 N 380 ( z0590-03 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 590/7911, або ПМД
згідно з вимогами Порядку та умов подання періодичної митної
декларації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.2002 N 1985 ( 1985-2002-п ) (зі змінами й доповненнями).
4.2. Посадові особи митниці відправлення проводять митне
оформлення товарів (вантажів) у повному обсязі. Наявність відбитка
особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення на
всіх аркушах ВМД є дозволом на переміщення товарів (вантажів) у
митницю призначення. Завершення митного оформлення засвідчується
підписом і відбитком особистої номерної печатки й штампа "Під
митним контролем" посадової особи митниці відправлення в графі 26
"Відмітки митниці" накладної СМГС ( 998_011 ) та додаткового
примірника дорожньої відомості, призначеного для станції
відправлення, або в графі 35 "Примітки митниці" накладної ЦІМ
( 994_291 ) та корінця накладної, призначеного для станції
відправлення. У графі 23 накладної СМГС або в графі 36 накладної
ЦІМ наводиться перелік документів, що перевозяться разом з товаром
(вантажем), і зазначається номер ВМД. У разі оформлення ВМД на товар (вантаж), який
перевозитиметься одночасно в декількох вагонах за окремими
перевізними документами, оригінал ВМД долучається посадовою особою
станції відправлення до перевізних документів на один з цих
вагонів. У графі 23 накладних СМГС ( 998_011 ) або в графі 36
накладних ЦІМ ( 994_291 ) на інші вагони посадовою особою
залізниці вчиняється запис "Оригінал ВМД N ... долучено до
документів на вагон N ...". У разі затримки вагона з оригіналом ВМД або ПМД з технічних
чи інших причин на проміжній станції посадова особа цієї станції
перекладає ВМД або ПМД з пакета документів на цей вагон до пакета
документів на інший вагон, який рухається далі, про що робиться
відмітка в графі 23 накладної СМГС ( 998_011 ) або в графі 36
накладної ЦІМ ( 994_291 ).
4.3. ВМД, перевізні та супровідні документи з відмітками
посадової особи митниці відправлення передаються декларантом або
вповноваженою ним особою на станцію відправлення для прийняття
товарів (вантажів) до перевезення. Наявність у цих документах відбитка календарного штемпеля
станції, яка приймає товар (вантаж) до перевезення, свідчить про
взяття залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення
товарів (вантажів) та щодо дотримання митних правил, установлених
законодавством України.
4.4. Посадова особа прикордонної передавальної станції
зобов'язана повідомити митницю призначення шляхом подання їй
документів (передатних відомостей, ВМД, ДКД, дозволів на вивезення
товарів (вантажів), оригіналів накладних, додаткового аркуша
дорожньої відомості, фактур-специфікацій та інших супровідних
документів) у строк, визначений Технологічним процесом роботи
станції, погодженим цією митницею.
4.5. Посадова особа митниці призначення в передатній
відомості відмічає дату та час прийняття й повернення документів. Тривалість проведення митного контролю й митного оформлення
товарів (вантажів) визначається з урахуванням вимог Митного
кодексу України ( 92-15 ) та Технологічного процесу роботи
станції, погодженого митним органом.
4.6. У разі надходження на прикордонну передавальну станцію
товарів (вантажів), щодо яких є потреба проведення митного огляду
(переогляду), посадова особа митниці призначення здійснює
необхідні митні процедури відповідно до законодавства України.
4.7. У разі надходження на прикордонну передавальну станцію
товарів (вантажів) з порушенням вимог цього Порядку або товарів
(вантажів), щодо яких є потреба провести митний огляд (переогляд),
посадова особа митниці призначення в накладній під найменуванням
товарів (вантажів) учиняє запис "Пропуск заборонено" і зазначає
підставу для прийняття такого рішення. Запис завіряється підписом
і відбитком штампа "Під митним контролем" посадової особи митниці
призначення, а документи повертаються посадовій особі станції. Про
затримку товарів (вантажів) складається акт загальної форми, який
підписується посадовими особами станції та митниці. З метою з'ясування додаткових відомостей, потрібних для
митного оформлення товару (вантажу), митниця призначення надсилає
до митниці відправлення запит у день прийняття рішення про
заборону пропуску. Митниця відправлення зобов'язана надіслати
митниці призначення всю необхідну інформацію на такий запит не
пізніше трьох діб, а про швидкопсувні товари (вантажі) - протягом
доби після отримання запиту. У разі неможливості пропуску товарів (вантажів) на підставі
отриманої інформації посадова особа митниці призначення в
накладній під найменуванням товарів (вантажів) зазначає підставу
для прийняття такого рішення. Відмітка завіряється підписом і
відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці
призначення, а документи повертаються посадовій особі станції. На підставі рішення митниці прикордонна передавальна станція
надсилає на станцію відправлення телеграму для інформування
вантажовідправника про затримку товару (вантажу) і її причини.
4.8. Після прийняття рішення про пропуск товарів (вантажів)
за межі митної території України ВМД і додатковий аркуш передатної
відомості залишаються в митниці призначення, а перевізні й
супровідні документи повертаються прикордонній передавальній
станції.
4.9. Товари (вантажі), переміщені через митний кордон України
й повернуті залізницею або митним органом суміжної держави з
прикордонної передавальної станції внаслідок заборони пропуску на
територію цієї держави, повертаються в Україну за перевізними
документами, з якими товар (вантаж) надійшов на прикордонну
передавальну станцію України. До них додається за наявності акт
митного органу суміжної держави про повернення товарів (вантажів),
якщо їх повернуто митним органом, із зазначенням причин
повернення. Посадові особи прикордонної передавальної станції України
відразу після прибуття такого товару (вантажу) повинні передати
перевізні й супровідні документи посадовій особі митниці
призначення та інформувати вантажовідправника через станцію
відправлення. Вагони з таким товаром (вантажем) до з'ясування обставин і
порядку подальшого перевезення перебувають на прикордонній
передавальній станції під охороною залізниці.
4.10. Товари (вантажі), переміщені через митний кордон
України й повернуті вантажоодержувачем, повертаються в Україну
відповідно до вимог розділу 3 цього Порядку.
5. Порядок проведення митного контролю та митного
оформлення транзитних товарів (вантажів)
5.1. Транзитні товари (вантажі) підлягають декларуванню
митниці відправлення відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ) і Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ).
5.2. Транзитні товари (вантажі), увезення яких на митну
територію України й транзит яких через цю територію заборонено
законодавством України, не пропускаються через митний кордон
України й підлягають поверненню за кордон у строк, установлений
Технологічним процесом роботи прикордонної передавальної станції.
5.3. Посадова особа митниці відправлення після прийняття
рішення про можливість перевезення транзитних товарів (вантажів)
через митну територію України проставляє відбитки митного
забезпечення в установленому порядку на всіх аркушах транзитної
ВМД (накладної та дорожньої відомості).
5.4. Транзитні товари (вантажі) можуть бути оглянуті митними
органами в будь-якому пункті під час перевезення, якщо є достатні
підстави вважати, що ці товари (вантажі) перевозяться з порушенням
законодавства України. Порядок огляду товарів (вантажів) визначено в розділі 7 цього
Порядку.
5.5. Контроль за доставкою товарів (вантажів), що
переміщуються транзитом через територію України, здійснюється
відповідно до митного законодавства України. Зміна митного режиму транзиту на митний режим імпорту з метою
випуску товарів у вільний обіг на митній території України
здійснюється з дотриманням вимог, визначених у розділі 7 Положення
про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці
призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) (зі змінами й доповненнями). Така зміна режиму може бути здійснена тільки під час
перебування товарів на залізничній станції, розташованій на шляху
транзиту, визначеному під час митного оформлення цих товарів
митницею відправлення в митному режимі транзиту.
6. Порядок проведення митного контролю та митного
оформлення товарів (вантажів) у разі переадресування
6.1. Переадресування товарів (вантажів), що перебувають під
митним контролем, унаслідок зміни вантажоодержувача або станції
призначення проводиться в порядку, установленому статтею 20 СМГС
( 998_011 ), за наявності згоди митного органу, у зоні діяльності
якого перебувають ці товари (вантажі), з дотриманням вимог,
визначених у розділі 7 Положення про порядок здійснення контролю
за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 )
(зі змінами й доповненнями).
6.2. Для оформлення переадресування товарів (вантажів), що
перебувають під митним контролем, вантажовідправник,
вантажоодержувач чи особа, ними вповноважена, зобов'язані подати
митному органу, зазначеному в пункті 6.1 цього Порядку, а також
залізниці письмову заяву про переадресування товарів (вантажів) і
документи, що підтверджують потребу переадресування товарів
(вантажів) на іншу станцію призначення. Переадресування товарів (вантажів) здійснюється згідно з
Правилами переадресування вантажів, затвердженими наказом
Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 ( z0794-01 ) (зі змінами й
доповненнями) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
10.09.2001 за N 794/5985, та міжнародними угодами за наявності
згоди митного органу, у зоні діяльності якого перебувають ці
товари (вантажі).
6.3. Митний орган, зазначений у пункті 6.1 цього Порядку, у
разі переадресування товарів (вантажів): інформує митницю відправлення й митницю призначення про
переадресування товарів (вантажів) до іншої митниці призначення; контролює доставку товарів (вантажів) під митним контролем у
таку митницю призначення.
6.4. Митний орган має право відмовити в проведенні
переадресування в таких випадках: якщо це призведе до поділу товару (вантажу) на частини; якщо переадресовуються окремі вагони маршруту, які прямують
за однією накладною; неподання документів, потрібних для оформлення митним органом
переадресування.
7. Порядок проведення митного огляду
товарів (вантажів) і транспортних засобів,
накладення й зняття засобів ідентифікації
7.1. Митні органи мають право проводити вибірковий митний
огляд транспортних засобів і товарів (вантажів), що переміщуються
через митний кордон України, з метою перевірки відповідності
відомостей про вантаж, заявлених у перевізних та супровідних
документах, фактичним даним або за наявності достатніх підстав
уважати, що транспортні засоби й товари (вантажі) переміщуються
через митний кордон України з порушенням митних правил.
7.2. Рішення про проведення митного огляду товарів (вантажів)
і транспортних засобів приймається митним органом у встановленому
нормативно-правовими актами порядку. Перевантаження товарів (вантажів) з одного виду транспорту на
інший, а також з вагонів однієї колії у вагони іншої здійснюється
під контролем митного органу, у зоні діяльності якого воно
проводиться. Порядок перевантаження й контролю визначається
Технологічним процесом роботи прикордонної передавальної станції.
7.3. Митні забезпечення, ЗПП або пломби, застосовані під час
перевезення товарів (вантажів) під митним контролем, можуть
зніматися тільки посадовими особами митних органів у присутності
посадових осіб залізниці, а після завершення митного оформлення -
вантажоодержувачем або залізницею; якщо існує реальна загроза
знищення, безповоротної втрати або істотного псування цих товарів
(вантажів), - працівниками залізниці з негайним повідомленням про
це митному органу та поданням йому акта про розкриття вагона
(контейнера тощо), який складається згідно з додатком 18 до СМГС
( 998_011 ).
7.4. Про накладене нове митне забезпечення посадовою особою
митного органу робиться відмітка в перевізних документах і в акті
про розкриття вагона (контейнера тощо).
7.5. У разі зняття митних забезпечень, ЗПП або пломб і
розкриття транспортних засобів чи упаковки окремих вантажних місць
для митного огляду посадові особи митного органу в присутності
посадових осіб залізничної станції складають Акт про проведення
митного огляду товарів та інших предметів за формою, затвердженою
наказом Державної митної служби України від 14.10.2002 N 561
( z0877-02 ) (зі змінами й доповненнями), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07.11.2002 за N 877/7165. Акт про проведення митного огляду товарів складається в 3
примірниках: перший долучається до перевізних документів; другий залишається в справах митного органу, що проводив
митний огляд; третій залишається на залізничній станції, де проводився
митний огляд. Посадовими особами залізничної станції складається також акт
про розкриття вагона (контейнера тощо), який повинен бути
підписаний посадовими особами залізничної станції, на якій
проводилося розкриття, митного органу та інших контрольних
органів, що брали участь у митному огляді, і завірений відбитком
календарного штемпеля станції. Станція, що склала акт про розкриття вагона (контейнера
тощо), у графі "Відмітки залізниці" накладної проставляє відмітку
про складення акта про розкриття вагона (контейнера тощо), яка
завіряється підписом посадової особи цієї станції та відбитком
календарного штемпеля станції. Нові митні забезпечення, ЗПП або пломби можуть накладатися
посадовою особою митного органу або в її присутності
вантажовідправником (вантажоодержувачем) чи залізницею. Посадова особа митного органу робить у перевізних документах
відмітки, які засвідчуються її підписом і штампом "Під митним
контролем", про заміну митних забезпечень, ЗПП або пломб.
8. Порядок проведення митного контролю в разі аварії
або виникнення обставин непереборної сили
8.1. Якщо під час перевезення товарів (вантажів) під митним
контролем стало неможливим подальше їх транспортування через
аварію, виникнення обставин непереборної сили, несправність
транспортного засобу, то залізниця перевантажує товари (вантажі) у
присутності посадової особи найближчого митного органу й оформлює
акт загальної форми або в разі потреби - комерційний акт.
Примірник акта загальної форми або комерційного акта для митниці
призначення долучається до перевізних документів.
8.2. При неможливості подальшого перевезення швидкопсувних
товарів (вантажів) залізниця повідомляє про це найближчий митний
орган, який уживає заходів до митного оформлення цих товарів
(вантажів).
8.3. У разі неможливості подальшого перевезення небезпечних
товарів (вантажів) унаслідок виникнення реальної загрози
заподіяння шкоди природному середовищу, життю й здоров'ю людей
залізниця може самостійно провести вантажні операції з такими
товарами (вантажами) згідно із законодавством України, негайно
письмово повідомивши про це найближчий митний орган і власника
товару (вантажу).
9. Порядок проведення митного контролю в разі
відчеплення вагонів і порядок повернення помилково
направлених товарів (вантажів)
9.1. У разі відчеплення в дорозі (через несправність рухомого
складу, перевищення встановленої вагової норми або з інших причин)
одного або декількох вагонів, на які оформлено одну накладну,
залізнична станція складає про це акт загальної форми та досильну
дорожню відомість відповідно до Правил та угод про залізничні
міжнародні сполучення. Перший примірник акта долучається до
основних перевізних документів, другий - до досильних, третій -
залишається на станції. При складанні такого акта залізнична
станція переносить до нього з накладної та ДКД усі відомості про
результати митного оформлення всього відправлення. Про відчеплення
вагона робиться відмітка в накладній і дорожній відомості та
повідомляється найближчий митний орган з метою інформування
митниці відправлення. Прикордонні передавальні станції ведуть облік вагонів, що
рухалися в складі маршруту за межі України й були відчеплені в
дорозі. Підставою для такого обліку є відмітки в накладній і
дорожній відомості та акти загальної форми, складені залізничними
станціями, на яких було здійснене відчеплення. Пропуск товарів
(вантажів) за межі митної території України здійснюється за
рішенням посадової особи митниці призначення, прийнятим на
підставі цих даних.
9.2. У разі виявлення залізницею бездокументних товарів
(вантажів) вона вживає заходів до встановлення їх власників
(вантажовідправників, вантажоодержувачів). За зверненнями залізниці, власника (вантажовідправника,
вантажоодержувача) митний орган розглядає питання повернення
товарів (вантажів) власнику (вантажовідправнику,
вантажоодержувачу). Після прийняття рішення про повернення товарів
(вантажів) власнику (вантажовідправнику, вантажоодержувачу)
залізниця здійснює оформлення потрібних документів, а митний орган
проставляє необхідні відмітки в документах для пропуску цих
товарів (вантажів) через митний кордон України.
10. Порядок зберігання товарів (вантажів),
що є речовими доказами
10.1. Товари (вантажі), вилучені в справі про порушення
митних правил або про контрабанду, підлягають вивантаженню з
транспортних засобів і розміщенню на складі митного органу або з
дозволу митного органу - на зберігання на складі залізничної
станції під митним контролем.
10.2. Якщо стосовно товарів (вантажів), розміщених на
складах, судом прийнято рішення про конфіскацію, то витрати,
пов'язані з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою,
сертифікацією, реалізацією, знищенням конфіскованих товарів
(вантажів), що переходять у власність держави, відшкодовуються
відповідно до Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з
транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією,
знищенням конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави та кошти від реалізації якого надходять до
державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України, Державної податкової адміністрації України, Державної
митної служби України від 02.04.99 N 96/168/197 ( z0253-99 ) (зі
змінами й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.04.99 за N 253/3546.
( Порядок в редакції Наказу Державної митної служби N 399/442
( z0766-04 ) від 28.05.2004 )
Начальник Управління
організації митного контролю
Державної митної служби України С.С.Терещенко
Начальник Головного
комерційного управління
Державної адміністрації залізничного
транспорту України Г.С.Гладківськийвгору