Документ z0359-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.02.2017, підстава - z0118-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2015  № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 359/26804

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 25 від 10.01.2017}

Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 418 від 11.04.2016}

Відповідно до частин першої, другої та шостої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення об’єктивного визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.03.2015 № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 359/26804

ПОРЯДОК
визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційно-технологічні засади, єдині вимоги до визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання) та процедуру визначення результатів зовнішнього оцінювання.

2. Об’єктивність оцінювання сертифікаційних робіт та визначення результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі - учасник зовнішнього оцінювання) забезпечують:

1) предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - предметні фахові комісії);

2) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії);

3) експертна комісія з питань визначення результатів зовнішнього оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертні комісії з визначення рейтингової оцінки), експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регіональні експертні групи), робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група Українського центру);

{Підпункт 3 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертні комісії з визначення оцінки рівня навчальних досягнень);

5) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

ІІ. Організаційно-технологічне забезпечення процесу визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

1. Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр):

1) здійснює розподіл сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання між пунктами обробки;

2) організовує доставку матеріалів зовнішнього оцінювання з пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів обробки;

3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі обробки сертифікаційних робіт і документів пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт зовнішнього оцінювання);

4) розробляє та затверджує схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

5) організовує діяльність:

предметних фахових комісій;

робочої групи Українського центру;

експертної комісії з визначення рейтингової оцінки;

експертних комісій з визначення оцінки рівня навчальних досягнень;

апеляційної комісії;

6) визначає арифметичну суму балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (далі - тестовий бал);

7) визначає методи переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів;

8) персоніфікує сертифікаційні роботи учасників зовнішнього оцінювання, установлює персональні результати зовнішнього оцінювання;

9) анулює за рішенням апеляційної комісії результати зовнішнього оцінювання;

10) формує відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додатки 1, 2), а також відомості результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - відомість результатів державної підсумкової атестації) (додаток 3);

11) оголошує результати зовнішнього оцінювання;

12) організовує передавання навчальним закладам системи загальної середньої освіти (далі - навчальні заклади) відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді за умови засвідчення електронним цифровим підписом Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2. Регіональний центр оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр):

1) організовує діяльність регіональних експертних груп і регламентної комісії;

{Підпункт 1 пункту 2  розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2) організовує доставку:

документів пунктів зовнішнього оцінювання до регіонального центру, що забезпечує проведення зовнішнього оцінювання на відповідній території обслуговування;

сертифікаційних робіт із пунктів обробки до пунктів перевірки та у зворотному напрямку;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3) здійснює обробку сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання та документів пунктів зовнішнього оцінювання;

4) організовує роботу пунктів перевірки.

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Предметні фахові комісії ухвалюють:

1) правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи (далі - ключі відповідей);

2) схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з урахуванням критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що визначаються Українським центром (у разі потреби).

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4. Регіональні експертні групи здійснюють експертну оцінку завдань сертифікаційних робіт, визначаючи мінімальну кількість (суму) тестових балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу (далі - поріг «склав/не склав»).

5. Регламентні комісії:

1) розглядають документи пунктів зовнішнього оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень учасниками процедур зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2) розглядають апеляційні заяви щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3) приймають рішення на основі вивчення фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання;

4) порушують перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотання щодо:

анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб;

додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 4 пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

6. Робоча група Українського центру:

1) готує зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав», статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт;

2) генерує з урахуванням установлених експертною комісією з визначення рейтингової оцінки порогів «склав/не склав» таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі - таблиця за шкалою 100-200 балів), що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

{Пункт 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

7. Експертні комісії з визначення оцінки рівня навчальних досягнень з урахуванням Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, розробляють та ухвалюють таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (далі - таблиця за шкалою 1 - 12 балів за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів).

{Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

8. Експертна комісія з визначення рейтингової оцінки встановлює за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета поріг «склав/не склав».

{Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

9. Апеляційна комісія здійснює розгляд:

1) апеляційних заяв учасників зовнішнього оцінювання щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - апеляційних заяв щодо результатів);

2) клопотань регламентних комісій щодо:

анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб;

додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.

{Пункт 9 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

ІІІ. Етапи визначення результатів зовнішнього оцінювання

1. Визначення результатів зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) відбувається поетапно:

{Абзац перший розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

1) ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (за їх наявності);

2) здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та підготовка висновків щодо порога «склав/не склав»;

3) комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також аудиторних протоколів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, карт спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми яких визначаються регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4) перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю у закодованих сертифікаційних роботах;

{Підпункт 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

5) розгляд фактів, що виявлені в ході обробки сертифікаційних робіт, документів пунктів зовнішнього оцінювання, які можуть вплинути на результат зовнішнього оцінювання;

6) визначення кількості тестових балів;

7) підготовка зведеної інформації про висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав», статистичних характеристик результатів виконання сертифікаційних робіт;

8) ухвалення рішення про встановлення порога «склав/не склав», розроблення та затвердження таблиці за шкалою 100 - 200 балів;

{Підпункт 8 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

9) переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100 - 200 балів;

{Підпункт 9 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

10) ухвалення таблиці(ь) за шкалою 1 - 12 балів (у разі проведення державної підсумкової атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього оцінювання);

{Підпункт 10 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

11) переведення тестових балів в оцінки за шкалою 1 - 12 балів (у разі проведення державної підсумкової атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього оцінювання);

{Підпункт 11 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

12) персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання, встановлення персональних результатів зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 12 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

13) формування відомостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання, а також відомостей результатів державної підсумкової атестації (у разі проведення державної підсумкової атестації з певного(их) навчального(их) предмета(ів) у формі зовнішнього оцінювання);

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 13 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

14) оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 14 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

15) передавання результатів зовнішнього незалежного оцінювання до відповідного реєстру в Єдиній електронній державній базі з питань освіти, результатів державної підсумкової атестації - загальноосвітнім навчальним закладам;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 15 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

16) прийом та розгляд апеляційних заяв щодо результатів від учасників зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 16 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2. У процесі визначення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання застосовуються таблиці за шкалою 100-200 балів, таблиці за шкалою 1-12, розроблені за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання.

{Розділ III доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

ІV. Обробка матеріалів зовнішнього оцінювання

1. Розподіл сертифікаційних робіт між пунктами обробки здійснюється з урахуванням їхніх технічних можливостей, наявності кваліфікованих працівників, кількості зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього оцінювання в регіонах, що закріплені за відповідними регіональними центрами.

2. Обробка сертифікаційних робіт та документів пунктів зовнішнього оцінювання повинна бути завершена:

1) з української мови і літератури, математики, англійської, іспанської, німецької, французької мов не пізніше ніж через 21 календарний день після проведення зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2) з історії України, російської мови - 14 календарних днів;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3) з інших навчальних предметів - 7 календарних днів.

{Підпункт 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідндо з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Обробка сертифікаційних робіт та документів пунктів зовнішнього оцінювання додаткової сесії має бути завершена не пізніше ніж за 12 календарних днів після проведення останнього зовнішнього оцінювання.

4. У день завершення обробки документів пункту зовнішнього оцінювання та сертифікаційних робіт з певного навчального предмета регіональні центри інформують про це листом-повідомленням Український центр.

{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідндо з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

5. Сертифікаційні роботи та документи пунктів зовнішнього оцінювання зберігаються протягом одного року.

V. Розгляд фактів, що можуть впливати на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання

1. До фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання, належать:

1) виконання учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром;

2) виконання сертифікаційної роботи іншою особою;

3) порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури проходження зовнішнього оцінювання, що зафіксовано в документах пункту зовнішнього оцінювання;

4) подання учасником зовнішнього оцінювання апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

{Підпункт 4 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

5) інші факти, що відображені в документах пункту зовнішнього оцінювання чи пункту перевірки.

{Підпункт 5 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2. Регламентна комісія за результатами розгляду фактів, визначених у пункті 1 цього розділу, приймає одне з рішень, а саме:

1) зарахування результату зовнішнього оцінювання за виконання сертифікаційної роботи;

2) оцінювання сертифікаційної роботи за номером варіанта, зазначеного учасником зовнішнього оцінювання;

3) оцінювання сертифікаційної роботи за номером варіанта, що відповідає номеру робочого місця учасника зовнішнього оцінювання;

4) подання до Українського центру клопотання щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання, додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 4 пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

{Підпункт 5 пункту 2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Рішення про подання клопотання до Українського центру щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання приймається на підставі записів в аудиторному протоколі проведення зовнішнього оцінювання та/або карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми яких визначаються регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром, а також письмових пояснень або доповідних записок працівників пункту зовнішнього оцінювання, пункту перевірки або пункту обробки.

{Пункт 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4. Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета можуть бути анульовані за рішенням апеляційної комісії у випадку:

1) виявлення в період часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені Регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

2) виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи;

4) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

5) виконання сертифікаційної роботи іншою особою, що було встановлено апеляційною комісією;

6) неповернення сертифікаційної роботи особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

7) неправильне оформлення сертифікаційної роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта сертифікаційної роботи, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;

9) персоналізація учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи або наявність у ній додаткових відміток, що не передбачені процедурами зовнішнього оцінювання;

10) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи в пункті зовнішнього оцінювання внаслідок порушення учасником процедури зовнішнього оцінювання.

Результати основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета мають бути анульовані в разі участі особи в додатковій сесії у випадках:

1) задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

2) дострокового припинення учасником зовнішнього оцінювання виконання сертифікаційної роботи за станом здоров’я, що підтверджено рішенням регламентної комісії.

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

5. У разі виявлення під час обробки сертифікаційних робіт і документів пункту зовнішнього оцінювання технологічних помилок, що можуть впливати на правильність визначення результату зовнішнього оцінювання учасника зовнішнього оцінювання або групи учасників зовнішнього оцінювання, регламентна комісія в найкоротший строк надсилає до Українського центру клопотання щодо проведення додаткового вивчення цих фактів, додаючи копії необхідних документів і матеріалів.

{Пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

6. Розгляд клопотань регламентних комісій здійснюється апеляційною комісією до оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

{Пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

VІ. Визначення тестового бала

1. Тестові бали визначаються після завершення комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт, оцінювання екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, а також обробки аудиторних протоколів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, карт спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми яких визначаються регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром.

{Пункт 1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2. Кількість балів за відповіді на завдання сертифікаційної роботи визначається на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета, та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, ухвалених предметною фаховою комісією.

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Тестовий бал визначається шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання сертифікаційної роботи із ключами відповідей, а також балів, отриманих за виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4. Учаснику зовнішнього оцінювання, результат якого анулюється, виставляється тестовий бал із значенням «0» (нуль тестових балів).

VІІ. Переведення тестових балів в оцінки

1. Переведення тестових балів в оцінки здійснюється на основі:

1) таблиці за шкалою 100 - 200 балів;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2) таблиці за шкалою 1 - 12 балів (у разі проведення державної підсумкової атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього оцінювання).

{Підпункт 2 пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2. Шкала 100-200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату зовнішнього оцінювання особи серед результатів інших учасників зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

{Пункт 2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Таблиця за шкалою 100-200 балів генерується робочою групою Українського центру з використанням методики, визначеної Українським центром, що застосовується до сукупності тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього оцінювання за виконання сертифікаційних робіт основної сесії зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета, значення яких більше або дорівнює значенню порога «склав/не склав».

Генерування таблиці за шкалою 100-200 балів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) рейтингова оцінка учасника зовнішнього оцінювання залежить від тестового бала та розподілу учасників зовнішнього оцінювання за тестовими балами;

2) рейтингова оцінка встановлюється лише тим учасникам зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав» (учасники зовнішнього оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав/не склав», отримують результат зовнішнього оцінювання «не склав»);

3) мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»;

4) максимально можлива рейтингова оцінка «200 балів» має відповідати максимальному набраному тестовому балу (якщо максимальний набраний тестовий бал менше максимально можливого тестового бала, то рейтингова оцінка «200 балів» у таблиці за шкалою 100-200 балів має відповідати всім значенням тестового бала, не меншим за значення максимального набраного тестового бала);

5) учасники зовнішнього оцінювання, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів;

6) учасник зовнішнього оцінювання, який має більший тестовий бал, повинен отримати за шкалою 100-200 балів вищу оцінку, ніж той, хто має менший тестовий бал;

7) шкала 100-200 балів має крок 1 бал, а у випадку, зазначеному у підпункті 8 цього пункту, - 0,5 бала;

8) під час формування таблиці за шкалою 100 - 200 балів значення рейтингових оцінок у процесі математичних розрахунків заокруглюються до цілих чисел (якщо за результатами заокруглення двом значенням тестового бала має відповідати однакова рейтингова оцінка, то допускається застосування заокруглення до напівцілого значення та кроку шкали 0,5);

9) сформовані та затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100-200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії, розгляду апеляційних заяв щодо результатів.

{Пункт 3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4. Персоналізація результатів зовнішнього оцінювання здійснюється після завершення обробки та оцінювання всіх сертифікаційних робіт відповідної сесії зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета й передбачає їх декодування та встановлення персональних результатів зовнішнього оцінювання.

{Пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

VІІІ. Оголошення результатів зовнішнього оцінювання

1. З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання на офіційному веб-сайті Українського центру розміщуються:

1) ключі відповідей - наступного робочого дня після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;

2) схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю - через три робочих дні після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;

3) повідомлення про дату оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета - не пізніше ніж за один день до дня їх офіційного оголошення;

4) таблиці за шкалою 100-200 балів і таблиці за шкалою 1-12 балів - у день оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

{Пункт 1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2. Результати зовнішнього оцінювання фіксуються у відомості результатів зовнішнього оцінювання, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії).

Результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього оцінювання, фіксуються у відомості результатів державної підсумкової атестації, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з усіх навчальних предметів основної або додаткової сесій, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію.

{Пункт 2 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського центру.

ІХ. Подання та розгляд апеляційної заяви щодо результатів

{Назва розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

1. Результат зовнішнього оцінювання є предметом апеляції.

2. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета учасник зовнішнього оцінювання може подати апеляційну заяву щодо результатів в письмовій формі до Українського центру, у якій зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього оцінювання;

2) номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

3) назва навчального предмета, результат зовнішнього оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);

4) номер контактного телефону;

5) дата подання апеляційної заяви щодо результатів.

У апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання учасника зовнішнього оцінювання щодо повторного визначення результату зовнішнього оцінювання, що засвідчується його особистим підписом.

{Пункт 2 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Подання апеляційних заяв щодо результатів здійснюється протягом п’яти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (сесії), ураховуючи день оголошення. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

{Пункт 3 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

4. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційною комісією протягом п’ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня їх надходження.

5. Під час розгляду апеляційної заяви до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи.

6. У ході розгляду апеляційних заяв здійснюються технічна та предметна перевірки.

7. Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час:

1) автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт;

2) персоналізації сертифікаційної роботи.

{Пункт 7 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

8. Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного оцінювання наданих відповідей.

{Пункт 8 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

9. Апеляційна заява щодо результатів, у якій оскаржуються результати зовнішнього оцінювання з одного і того самого навчального предмета повторно, не розглядається, якщо першу заяву розглянуто по суті.

{Пункт 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

10. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Українського центру.

{Пункт 10 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

11. Учасники зовнішнього оцінювання, апеляційні заяви яких винесені на розгляд, та (або) їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

12. Заявник може відкликати апеляційну заяву до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.

13. Учасникам зовнішнього оцінювання, які присутні на засіданні апеляційної комісії, надається для ознайомлення копія сертифікаційної роботи.

{Пункт 13 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

14. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв приймає на відкритому засіданні одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;

2) задовольнити апеляційну заяву.

15. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації;

2) підтвердження об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

3) підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.

{Пункт 15 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

16. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результату зовнішнього оцінювання;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета.

{Пункт 16 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

17. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три робочі дні заявнику за адресою, зазначеною ним під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, надсилається рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу.

{Пункт 17 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

18. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання:

1) формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 4);

2) робляться відповідні відмітки у відомостях результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

3) інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського центру, не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

{Пункт 18 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

19.  За підсумками засідання апеляційної комісії, на якому розглядалися апеляційні заяви щодо результатів з навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію, формуються та надаються навчальним закладам відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5).

{Пункт 19 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

Директор департаменту
вищої освіти


Ю.М. КоровайченкоДодаток 1
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}


Додаток 2
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}


Додаток 3
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}


Додаток 4
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 1 пункту 18 розділу ІХ)

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}


Додаток 5
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 19 розділу ІХ)

ВІДОМІСТЬ
результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}вгору