Документ z0358-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2019, підстава - z0010-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.03.2015 № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 358/26803

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертна комісія).

2. Експертна комісія створюється з метою забезпечення об’єктивного встановлення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання) з певного навчального предмета. 

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. Основним завданням експертної комісії є розроблення таблиць відповідності тестових балів оцінкам рівня навчальних досягнень (за шкалою 1 - 12 балів) відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304.

5. До складу експертної комісії входять фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки, Національної академії наук (за згодою), Національної академії педагогічних наук (за згодою), Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів загальної середньої освіти та інших установ і організацій.

6. Персональний склад експертної комісії (не менше семи осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Головою експертної комісії може бути директор Українського центру оцінювання якості освіти або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

8. Підготовку до засідання експертної комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти та входить до складу експертної комісії.

9. Український центр оцінювання якості освіти забезпечує роботу експертної комісії.

10. Рішення експертної комісії приймається більшістю голосів за умови участі у засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів експертної комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова експертної комісії.

11. Таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівня навчальних досягнень (за шкалою 1 - 12 балів) та протокол засідання експертної комісії зберігаються протягом одного року.

12. Залучення фахівців до роботи в експертній комісії здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенковгору