Про затвердження Інструкції про порядок використання маркувальних машин у поштовому зв'язку
Держкомзв'язку та інформатизац; Наказ, Інструкція, Акт від 29.05.200081
Документ z0358-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2009, підстава - z0091-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 81 від 29.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 червня 2000 року
за N 358/4579
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 1569 ( z0091-09 ) від 24.12.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок використання
маркувальних машин у поштовому зв'язку

Відповідно до статті 25 Закону України "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1997 року N 1446 ( 1446-97-п ) "Про затвердження Правил
користування послугами поштового зв'язку" та з метою встановлення
порядку використання маркувальних машин у мережах поштового
зв'язку загального користування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок використання
маркувальних машин у поштовому зв'язку (далі - Інструкція), що
додається. 2. Управлінню стандартизації, сертифікації та метрології
Вознюку В.І. довести цей наказ до відома Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". 3. Директору Українського науково-дослідного інституту
зв'язку Стародубу М.М. включити зазначену Інструкцію до
інформаційного покажчика нормативних документів галузі зв'язку. 4. Генеральному директору Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Мухіну В.Г.: 4.1. Визначити потрібну кількість примірників Інструкції і
забезпечити доведення її до відома підпорядкованих філіалів та
їхніх структурних підрозділів. 4.2. Установити контроль за додержанням вимог зазначеної
Інструкції.
5. Скасувати Інструкцію про застосування маркувальних машин у
підприємствах поштового зв'язку для приймання письмової
кореспонденції, затверджену генеральним директором УДППЗ
"Укрпошта" 31.03.98. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Орленка М.П.
Голова О.Б.Шевчук
Затверджено
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України 29.05.2000 N 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2000 року
за N 358/4579
Інструкція про порядок використання
маркувальних машин у поштовому зв'язку
Загальні положення
1. Інструкція про порядок використання маркувальних машин у
поштовому зв'язку розроблена з урахуванням положень актів
Всесвітнього поштового союзу, Правил користування послугами
поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Правил користування послугами поштового
зв'язку" від 22.12.97 N 1446 ( 1446-97-п ). 2. Маркувальна машина призначена для нанесення на прості та
рекомендовані листи, бандеролі, картки (далі - письмова
кореспонденція) відтисків, офіційно прийнятих і діючих під
безпосереднім контролем адміністрації зв'язку, що підтверджують
оплату послуг поштового зв'язку, а також нанесення дати та місця
приймання цієї кореспонденції, поштової адреси. 3. Маркувальні машини повинні бути обладнані спеціальним
пристроєм для введення граничної суми авансу на оплату послуг
зв'язку. 4. Маркувальні машини можуть використовуватися дирекціями,
поштамтами, вузлами зв'язку Українського державного підприємства
поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - УДППЗ "Укрпошта"), а також
юридичними особами на договірних засадах. 5. Маркувальна машина повинна мати: кліше поштової адреси власника машини; кліше календарного штемпеля з найменуванням дирекції,
поштамту, вузла, відділення зв'язку, що здійснює приймання
поштових відправлень, та датою приймання; кліше суми оплати послуг поштового зв'язку (далі - знак
оплати) та реєстраційного номера машини. Зразки відтисків кліше маркувальних машин подані в додатку 1. 6. Порядок замовлення та продажу маркувальних машин
обумовлюється угодою між УДППЗ "Укрпошта" та
підприємством-виготовлювачем (постачальником). Придбані юридичними особами маркувальні машини і кліше
поштової адреси є їхньою власністю, а кліше календарного штемпеля
та знака оплати - іменними речами УДППЗ "Укрпошта". 7. Для оплати письмової кореспонденції забороняється
використання маркувальних машин без іменних речей УДППЗ
"Укрпошта". 8. Підробка кліше календарного штемпеля та знака оплати тягне
за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. 9. На адресному кліше адреса власника машини виготовляється
відповідно до діючих вимог щодо порядку адресування поштових
відправлень. У разі використання маркувальних машин для оплати міжнародної
кореспонденції на адресному кліше найменування країни і місця
подачі додатково зазначаються латинськими літерами. 10. Не дозволяється нанесення на поштових відправленнях
більше однієї адреси відправника. 11. Маркувальні машини, що використовуються поштамтами,
вузлами, відділеннями зв'язку для приймання письмової
кореспонденції, замість адресного кліше можуть мати логотип УДППЗ
"Укрпошта". У разі використання цих машин для оплати міжнародної
кореспонденції, кліше календарного штемпеля та логотип УДППЗ
"Укрпошта" виготовляються латинськими літерами.
Оформлення замовлень на придбання маркувальних машин та їх
постачання
12. Для придбання маркувальних машин, які використовуються на
мережах поштового зв'язку, юридична особа подає заяву до поштамту
(вузла зв'язку) із зазначенням докладної поштової адреси, а суму
вартості машини та вартості виготовлення адресного кліше, на
підставі договору, перераховує безпосередньо
підприємству-виготовлювачу (постачальнику). 13. На підставі поданих заяв та одержаного підтвердження від
підприємства-виготовлювача (постачальника) про відвантаження
маркувальної машини замовнику поштамт (вузол зв'язку) подає
замовлення на виготовлення кліше (календарного штемпеля, знака
оплати) дирекції УДППЗ "Укрпошта" за підпорядкованістю. 14. Дирекції УДППЗ "Укрпошта" узагальнені замовлення
поштамтів (вузлів зв'язку) на виготовлення кліше (календарного
штемпеля, знака оплати) для маркувальних машин замовників та на
маркувальні машини (і кліше до них), які будуть застосовуватися у
поштамтах, вузлах і відділеннях зв'язку, направляють до
підприємства-виготовлювача (постачальника) і перераховують на його
адресу вартість їх виготовлення. 15. Підприємство-виготовлювач (постачальник) видає
маркувальну машину з адресним кліше замовнику та інформує
відповідну дирекцію УДППЗ "Укрпошта". Іменні речі (кліше
календарного штемпеля, знака оплати) направляються дирекції УДППЗ
"Укрпошта". 16. При відвантаженні (видачі) маркувальної машини
підприємство-виготовлювач (постачальник) видає коди введення в
маркувальну машину сум авансів на оплату послуг зв'язку тільки
представнику дирекції УДППЗ "Укрпошта", яка повідомляє їх поштамту
(вузлу зв'язку). 17. У разі розірвання договору з поштамтом (вузлом зв'язку)
про експлуатацію маркувальної машини та в разі зміни власника
кліше іменних речей здаються поштамту (вузлу зв'язку), в якому
зареєстрована машина. 18. Для знищення кліше керівником поштамту (вузла зв'язку)
призначається комісія. Кліше знищуються шляхом механічного
пошкодження, про що складається акт, в акті проставляються
відтиски кліше.
Облік та використання маркувальних машин
19. Облік маркувальних машин та іменних речей до них ведеться
в УДППЗ "Укрпошта", його дирекціях та поштамтах (вузлах зв'язку). 20. У поштамтах (вузлах зв'язку) облік маркувальних машин
провадиться за реєстраційними картками (додаток 2), де
зазначаються тип маркувальної машини, підприємство-виготовлювач,
реєстраційний номер та реквізити власника маркувальної машини. 21. Якщо маркувальна машина використовується в поштамті,
вузлі, відділенні зв'язку, то в реєстраційній картці зазначаються
його найменування та адреса і вказується особа, відповідальна за
експлуатацію машини. 22. На зворотному боці реєстраційної картки проставляються
відтиски всіх кліше маркувальної машини. У разі зміни адреси чи
найменування власника маркувальної машини або реквізитів, унесених
у реєстраційну картку, власник зобов'язаний перереєструвати
маркувальну машину. 23. Експлуатація маркувальної машини допускається тільки
після укладання договору з поштамтом (вузлом зв'язку) та внесення
власником машини авансу на оплату послуг зв'язку. 24. У разі продажу маркувальної машини, яка вже була в
експлуатації, новий власник повинен до початку експлуатації
зареєструвати машину та в установленому порядку укласти договір на
її експлуатацію з поштамтом (вузлом зв'язку) за територіальною
належністю. 25. У разі здачі маркувальної машини в оренду договір з
поштамтом (вузлом зв'язку) на експлуатацію машини укладається
орендатором, який повинен подати замовлення на виготовлення
адресного кліше. 26. Перед початком експлуатації маркувальної машини
представником поштамту (вузла зв'язку) в присутності власника
машини встановлюються кліше іменних речей УДППЗ "Укрпошта", а
також за даними відповідного коду вводиться сума авансу за надання
послуг. На введення в експлуатацію маркувальної машини представником
поштамту (вузла зв'язку) складається акт у трьох примірниках, у
якому зазначаються показники лічильників на момент уведення.
Перший примірник залишається у власника машини, другий -
направляється до поштамту (вузла зв'язку), у підпорядкуванні якого
перебуває відділення зв'язку, де буде здійснюватися приймання
поштових відправлень від власника машини, третій - залишається у
працівника поштамту (вузла зв'язку), який буде здійснювати
технічне обслуговування машини. Маркувальна машина опломбовується представником поштамту
(вузла зв'язку). 27. Якщо власником машини є поштамт, вузол або відділення
зв'язку, то акт уведення машини в експлуатацію складається в двох
примірниках. 28. Письмова кореспонденція з відтисками кліше маркувальних
машин повинна подаватися власником машини тільки до відділення
зв'язку, яке його безпосередньо обслуговує. 29. Письмова кореспонденція з відтисками кліше машини,
опущена в поштові скриньки, за призначенням не відправляється, а
повертається відправнику, а в разі відсутності адреси відправника
передається до нерозданих. 30. Відтиски кліше маркувальної машини проставляються на
адресному боці поштового відправлення вгорі праворуч і мають бути
чіткі та читабельні. Дата відтиску кліше календарного штемпеля повинна відповідати
даті приймання поштового відправлення. Поштові відправлення з
датами, що не відповідають дню їх подання до відділення зв'язку,
повертаються відправникові для переоформлення шляхом нанесення
додаткового відтиску календарного штемпеля. Попередньо
проставлений відтиск календарного штемпеля закреслюється. 31. Якщо розміри чи форма поштового відправлення не дають
змоги нанести відтиск кліше на саме відправлення, та його можна
нанести на окремий аркуш паперу, який потім наклеюється у правій
верхній частині лицьового боку відправлення. 32. У разі використання маркувальної машини поштамтом, вузлом
або відділенням зв'язку для приймання письмової кореспонденції
зворотна адреса на відправленнях заповнюється відправником у
визначеному місці. 33. Один-два рази на місяць працівник поштамту, вузла або
відділення зв'язку, в якому здійснюється приймання поштових
відправлень, знімає показники кліше маркувальних машин, про що
складає разом з юридичною особою спільний акт (додаток 3), на
підставі якого проводяться розрахунки. Акт підписується
вищезазначеними особами, завіряється відтиском календарного
штемпеля та печаткою власника маркувальної машини. У разі використання поштамтом, вузлом або відділенням зв'язку
маркувальної машини для приймання письмової кореспонденції оплата
послуг відправником провадиться на підставі акта виконаних робіт,
який складається після приймання кореспонденції. 34. Поштамти, вузли, відділення зв'язку, які використовують
маркувальні машини для приймання поштових відправлень, ведуть
щоденний облік показників лічильників у спеціальному журналі. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований і
опечатаний відтиском печатки поштамту (вузла зв'язку). На початку робочого дня на календарному штемпелі машини
встановлюється відповідна дата, на чистий аркуш паперу наноситься
відтиск кліше з нульовим знаком оплати, який наклеюється в
журналі, записуються показники лічильника, що завіряються
підписами особи, що контролює, та працівника, який здійснюватиме
приймання поштових відправлень. 35. У кінці робочого дня у відповідній графі журналу
проставляються показники лічильника, виводиться загальна сума
плати за прийняті протягом дня поштові відправлення, яка
завіряється підписом особи, що контролює.
Заступник начальника Управління
стандартизації, сертифікації та метрології,
начальник відділу розробки нормативів Т.П.Лахно
Додаток 1
до пункту 5 Інструкції про
порядок використання
маркувальних машин
у поштовому зв'язку
Зразок відтисків кліше
маркувальної машини, що
розміщуються на поштовому
відправленні
Для внутрішніх поштових відправлень __________________________________________________________________ ------------ ІНСТИТУТ |КРАЇНА | ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ |----------| АН УКРАЇНИ |0000 | 40 мм Вул. Тимірязєвська, 2 12.05.00 ------------ КИЇВ 14, | UKRAINA | 01014 --000000--- __________________________________________________________________
140 мм
Для міжнародних поштових відправлень __________________________________________________________________ ------------ ІНСТИТУТ |КРАЇНА | ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ |----------| АН УКРАЇНИ |0000 | 40 мм Вул. Тимірязєвська, 2 13.05.00 ------------ КИЇВ 14, KYIV 14 | UKRAINA | УКРАЇНА UKRAINA --000000--- 01014 __________________________________________________________________
140 мм
Додаток 2
до пункту 20 Інструкції про
порядок використання
маркувальних машин у
поштовому зв'язку
Реєстраційна картка
__________________________________________________________________
тип машини, фірма-виготовлювач
Заводський N ______________ Дата випуску ___________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1. Реквізити власника маркувальної машини
Найменування власника ____________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________ ___________________________ Телефон ______________________________
Банківські реквізити _____________________________________________
Особа, відповідальна за експлуатацію маркувальних машин __________ _________________________________________
Підпис керівника
Установи - власника _________________ ________________
М.П.
2. Реквізити пошти (поштамту, вузла зв'язку)
Найменування поштамту (вузла зв'язку) ____________________________ __________________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________ __________________________________________________________________ _______________________ Телефон __________________________________
Працівник поштамту (вузла зв'язку), відповідальний за експлуатацію
маркувальних машин _______________________________________________
Договір про експлуатацію N _________ від "___" ___________ ____ р.
Дата введення в експлуатацію _____________________________________
Підпис керівника поштамту (вузла зв'язку) __________________ М.П.
Додаток 3
до пункту 33 Інструкції
про порядок використання
маркувальних машин
у поштовому зв'язку
Затверджую ______________________ ______________________
"___" ________ 2000 р.
Акт виконаних робіт
____________________, "___" ____________ р.
Згідно з договором від "__" __________ ____ року N _____
представником ____________________________________________________
(найменування поштамту, вузла, відділення зв'язку,
прізвище, ім'я, по батькові) у присутності представника _______________________________________
(найменування Власника, прізвище, ім'я, по батькові)
складено цей акт про те, що показники лічильника маркувальної
машини N __________ на "___" _______________ р.
дійсні (попередні) _______________________________________________
попередні (дійсні) _______________________________________________
замарковано кореспонденції на суму __________________________________________ _________________________________________________________ гривень,
яка підлягає списанню з раніше внесеного авансу Власником машини
за оплату наданих поштових послуг.
Підписи: М.П. К.Ш.вгору