Документ z0357-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2008, підстава - z0064-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 154 від 28.10.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 червня 1999 р.
vd981028 vn154 за N 357/3650
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету рибного господарства
N 4 ( z0064-08 ) від 15.01.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів
та їх використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 99 ( z0548-03 ) від 09.04.2003 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
вересня 1996 N 1192 ( 1192-96-п ) "Про затвердження Тимчасового
порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення штучного
розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання,
що додається. 2. Всім користувачам водних живих ресурсів, які здійснюють у
рибогосподарських водних об'єктах розведення, вирощування та їх
використання, подати відповідні документи на реєстрацію зазначеної
рибогосподарської діяльності згідно з вимогами цієї Інструкції. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомрибгоспу України О.М.Степаненка.
Голова комітету М.Шведенко
Затверджено
Наказ Державного комітету
рибного господарства України
28.10.98 N 154
Інструкція про порядок здійснення штучного розведення,
вирощування водних живих ресурсів та їх використання
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення штучного
розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання у
рибогосподарських водних об'єктах або їх ділянках
загальнодержавного значення підприємствами, установами та
організаціями (незалежно від форм власності), громадянами України
- користувачами. Штучне розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх
використання здійснюється без забирання води та скидання
використаних (стічних) вод на рибогосподарських водних об'єктах, з
метою підвищення їх біопродуктивності шляхом спрямованого
формування видового складу та запасів водних живих ресурсів і
раціонального використання туводних видів. З цією метою використовуються, як правило, рибогосподарські
водні об'єкти або їхні ділянки з низькою природною
біопродуктивністю, заселені переважно широко розповсюдженими та
малоцінними для рибництва видами водних живих ресурсів.
1.2. Дія цієї Інструкції не поширюється на: 1.2.1. Рибогосподарські водні об'єкти рибницьких господарств
(риборозплідники, нерестово-вирощувальні, товарні, лиманні), що
побудовані та функціонують спеціально з метою товарного рибництва. 1.2.2. Штучно створені рибогосподарські водні об'єкти
(котловани, канали, кар'єри, ставки тощо), що наповнюються
виключно талими, дощовими, грунтовими, дренажними, артезіанськими,
скидними іригаційними водами. 1.2.3. Рибогосподарські водні об'єкти, що перебувають у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 1.2.4. Природні або штучно створені водні об'єкти площею до 5
гектарів. ( Пункт 1.2 доповнено підпунктом 1.2.4 згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 99 ( z0548-03 ) від 09.04.2003 )
1.3. Основні терміни, які використовуються у цій Інструкції. Режим рибогосподарської експлуатації (надалі - Режим) -
встановлена на відповідний термін сукупність вимог та заходів щодо
строків лову, кількості знарядь та засобів лову, обсягів
вилучення, випуску водних живих ресурсів, регламентації
любительського і спортивного рибальства, раціонального
використання туводних видів тощо, виконання яких забезпечує
оптимальне використання водних живих ресурсів у рибогосподарському
водному об'єкті або його ділянці. Садок - пристрій для утримування та вирощування водних живих
ресурсів, побудований з металевих, синтетичних, інших сітчастих та
їм подібних матеріалів і закріплений до стаціонарних наземних або
плавучих споруд. Туводні види водних живих ресурсів (надалі - туводні види) -
види водних живих ресурсів - представники місцевої фауни, які
перебували (перебувають) у рибогосподарському водному об'єкті до
початку їх спеціального використання, зокрема - штучного
розведення, вирощування та використання.
2. Порядок здійснення штучного розведення, вирощування
водних живих ресурсів та їх використання
2.1. Для здійснення штучного розведення, вирощування водних
живих ресурсів та їх використання юридичній або фізичній особі
потрібно подати до Головного управління охорони, відтворення
водних живих ресурсів та регулювання рибальства (надалі -
Головрибвод) погоджені державним органом рибоохорони, в зоні
діяльності якого перебуває рибогосподарський водний об'єкт: 2.1.1. Заявку щодо затвердження Режиму (додаток 1). 2.1.2. Режим (додаток 2), погоджений з Рескомприроди
Автономної Республіки Крим, держуправлінням екобезпеки в тій
області, в зоні діяльності якої перебуває рибогосподарський водний
об'єкт. 2.1.3. Документи, що підтверджують право юридичної або
фізичної особи на здійснення штучного розведення, вирощування
водних живих ресурсів та їх використання. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 99 ( z0548-03 ) від 09.04.2003 )
2.2. Державний орган рибоохорони, в зоні діяльності якого
перебуває рибогосподарський водний об'єкт, погоджує Режим протягом
місяця з моменту його отримання від заявника. Якщо державний орган рибоохорони не погоджує Режим, то він у
місячний термін направляє заявнику повідомлення про відмову.
2.3. Режим розробляється науковою установою, організацією на
замовлення юридичної або фізичної особи. Основою для підготовки
Режиму є біологічне обгрунтування, яке повинно містити: 2.3.1. Загальну характеристику рибогосподарського водного
об'єкта: - методики, за якими здійснювались дослідження; - гідрологічний та гідрохімічний режим; - умови існування, чисельність (запаси), в тому числі і
молоді, видовий, розмірно-ваговий, віковий склад водних живих
ресурсів, їх конкуренти тощо; - склад водних рослин, зоопланктону, бентосу тощо, їх
біомаса, а також ефективність використання кормової бази. 2.3.2. Пропозиції щодо раціонального використання водних
живих ресурсів, проведення рибницьких робіт - обсяги, місця,
строки випуску водних живих ресурсів тощо. 2.3.3. Наявність у рибогосподарському водному об'єкті видів
рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та
ендемічних видів. 2.3.4. Заходи з недопущення погіршення стану
рибогосподарського водного об'єкта, а також запобіжні заходи зі
зменшення чисельності або знищення цінних та рідкісних видів
водних живих ресурсів. 2.3.5. Обсяги (ліміти) вилову туводних видів водних живих
ресурсів. 2.3.6. Кількість знарядь та засобів лову, їх характеристика. 2.3.7. Строки заборони на лов туводних видів водних живих
ресурсів.
2.4. Головрибвод у місячний термін після отримання розглядає
подані документи і затверджує Режим відповідного водного об'єкта
або його ділянки. Термін дії Режиму визначається органом, який його розробляє,
але становить не більше ніж десять років, після чого розробляється
новий Режим за порядком, який викладено в цій Інструкції. Режим видається користувачу або його представнику за
дорученням і документами, які засвідчують його особу, або
надсилається поштою рекомендованим листом. Користувач, якому видано Режим, має одноосібне право на
спеціальне використання водних живих ресурсів у цьому водному
об'єкті або його ділянці. Режим зберігається у користувача. Передавання його іншим
юридичним або фізичним особам забороняється. 2.5. Якщо Головрибвод не затверджує Режим, то він у місячний
термін направляє заявнику повідомлення про відмову. 2.6. Для внесення змін і доповнень до чинного Режиму
користувачу потрібно подати до Головрибводу біологічно
обгрунтовані науковою установою, організацією пропозиції,
погоджені тим державним органом рибоохорони, в зоні діяльності
якого перебуває рибогосподарський водний об'єкт, Рескомприроди
Автономної Республіки Крим, держуправлінням екобезпеки в тій
області, в зоні діяльності якої перебуває рибогосподарський водний
об'єкт. Головрибвод у місячний термін розглядає подані документи і
затверджує зміни і доповнення до Режиму. Якщо Головрибвод не затверджує зміни і доповнення до Режиму,
то він у місячний термін направляє заявнику повідомлення про
відмову. 2.7. Штучне розведення, вирощування, випуск водних живих
ресурсів, а також проведення меліоративних робіт тощо виконуються
користувачем згідно з Режимом та Інструкцією про порядок
проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, затвердженою
наказом Держкомрибгоспу України від 21 вересня 1998 року N 126
( z0735-98 ) та зареєстрованою в Мін'юсті України 19 листопада
1998 року за N 735/3175. ( Абзац другий пункту 2.7 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики N 99 ( z0548-03 ) від 09.04.2003 )
2.8. Охорона водних живих ресурсів здійснюється користувачем. 2.9. Контроль за виконанням Режиму здійснюється державним
органом рибоохорони, в зоні діяльності якого перебуває
рибогосподарський водний об'єкт, та іншими уповноваженими
державними органами.
3. Призупинення дії та скасування Режиму
3.1. Дію Режиму може бути призупинено на десятиденний термін
державним органом рибоохорони у разі: 3.1.1. Порушення користувачем вимог цієї Інструкції. 3.1.2. Порушення користувачем вимог Режиму. 3.1.3. Різкого погіршення стану запасів водних живих ресурсів
у рибогосподарському водному об'єкті. 3.1.4. Надходження вимоги щодо припинення або обмеження
спеціального використання водних живих ресурсів від
Укрдержрибгоспу, Мінекоресурсів, інших органів (Державної
санітарно-епідеміологічної служби України, Державної ветеринарної
медицини Мінагрополітики, адміністрації природно-заповідної
установи, спеціально уповноважених органів державного управління і
контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних живих
ресурсів). ( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 99 ( z0548-03 )
від 09.04.2003 )
3.2. Призупинення дії Режиму здійснюється шляхом його
вилучення. При цьому у двох примірниках складається акт довільної
форми, де вказуються причини вилучення, та видається припис про
усунення виявлених порушень - з обов'язковим повідомленням того
державного органу рибоохорони, в зоні діяльності якого перебуває
рибогосподарський водний об'єкт. Рішення щодо поновлення дії Режиму приймається протягом трьох
днів після розгляду матеріалів справи державним органом
рибоохорони, в зоні діяльності якого перебуває рибогосподарський
водний об'єкт. Дія Режиму відновлюється після виконання вимог припису, з
обов'язковим інформуванням державного органу рибоохорони, який
видав припис. 3.3. У разі систематичного (неодноразового) порушення
користувачем вимог цієї Інструкції та Режиму Головрибвод може
скасувати останній. Скасування Режиму здійснюється шляхом його
вилучення. При цьому складається акт (два екземпляри) довільної
форми, де вказуються причини вилучення. 3.4. Скасування Режиму не позбавляє користувача від
зобов'язань щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок
порушення законодавства.
4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів
4.1. Користувач має права, передбачені чинним законодавством
України, цією Інструкцією і Режимом. 4.2. Користувач зобов'язаний дотримуватись вимог цієї
Інструкції і Режиму й несе відповідальність, визначену
законодавством України, за їх порушення. Користувач має право оскаржувати дії посадових осіб у
порядку, передбаченому чинним законодавством України, у разі
призупинення Режиму або його скасування.
Заступник начальника Головрибводу О.П.Мендусь
Додаток 1
до п.2.1.1 Інструкції про порядок
здійснення штучного розведення,
вирощування водних живих ресурсів
та їх використання
Начальнику Головрибводу _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
(повна назва та реквізити заявника) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Заявка
Прошу затвердити Режим рибогосподарської експлуатації
рибогосподарського водного об'єкта __________________________________________________________________
(назва рибогосподарського водного об'єкта та його
місцезнаходження) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___"________ 199__ р. М.П. _________________________
(підпис) Заявку погоджено "___"________ 199__ р. М.П. _________________________
(підпис)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 99 ( z0548-03 ) від 09.04.2003 )

Додаток 2
до п.2.1.2 Інструкції про порядок
здійснення штучного розведення,
вирощування водних живих ресурсів
та їх використання
Затверджено
Начальник Головрибводу ________________________________
"_____"_________________199___р.
Погоджено Погоджено Начальник Держрибінспекції ________________________________ __________________________ ________________________________
"___"___________ 199__ р. "___"___________ 199__ р.
Режим рибогосподарської експлуатації
__________________________________________________________________
(назва рибогосподарського водного об'єкта) 1. Розроблений ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва наукової установи, організації тощо, яка розробила режим)
2. Фізико-географічна характеристика:
2.1. Місцезнаходження водного об'єкта: Автономна Республіка Крим
(область), район, найближчий населений пункт (вказати відстань в
км) тощо _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.2. Розміри:
а) довжина, км___ б) ширина, км___ в) площа водного дзеркала, га__
г) площа водозбору, га_________ ґ) максимальна глибина, м ________
д) середня глибина, м _______________
2.3. Характеристика (консистенція, склад) грунтів ________________ __________________________________________________________________
2.4. Види рослин та ступінь зарощення у відсотках до загальної
площі ____________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Гідрологічний та гідрохімічний режим __________________________ __________________________________________________________________
(замерзання, скресання, товща льодового покриву, класифікація
води, наявність явищ задухи) 4. Зв'язок з іншими рибогосподарськими водними об'єктами _________ __________________________________________________________________
(наявність трубопроводів, каналів, рибозахисних споруд та __________________________________________________________________
пристроїв, стоків тощо) 5. Кормова база __________________________________________________
(біомаса фітопланктону, зоопланктону, г/куб.м,
біомаса бентосу, г/кв.м тощо) __________________________________________________________________
6. Видовий склад водних живих ресурсів: __________________________ __________________________________________________________________
7. Обсяги вилову окремих видів водних живих ресурсів за період не
менше ніж 5 років до початку здійснення робіт з штучного
розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання
(якщо вилов водних живих ресурсів здійснювався), тонн. ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Види водних| Роки | | | живих |--------------------------------------------| | | ресурсів | | | | | | |-----+-------------+--------+-------+----------+--------+-------| |-----+-------------+--------+-------+----------+--------+-------| |-----+-------------+--------+-------+----------+--------+-------| |-----+-------------+--------+-------+----------+--------+-------| | |Всього | | | | | | ------------------------------------------------------------------
8. Значення цього водного об'єкта для природного відтворення
водних живих ресурсів ____________________________________________ __________________________________________________________________
9. Інші відомості про навантаження на середовище _________________ __________________________________________________________________
(рекреаційне та інше антропогенне) 10. Біопродуктивність за видами (кг/га):
1) фактична _________________________________________________ 2) планова___________________________________________________
11. Обсяги вилову водних живих ресурсів за видами (тонн) _________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Характеристика та кількість знарядь і засобів лову ___________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
13. Період заборони на лов туводних видів водних живих ресурсів __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
14. Перелік науково-дослідних робіт, робіт з відтворення,
меліорації тощо, які необхідно здійснити на тому
рибогосподарському водному об'єкті, де буде здійснюватись штучне
розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання,
на термін з
14.1. "___"__________ 199__ р. до "___"____________199__ р. __________________________________________________________________
14.2. "___"__________ 199__ р. до "___"____________199__ р. __________________________________________________________________
15. Інші заходи: _________________________________________________ __________________________________________________________________
16. Термін дії Режиму - від "__"_____ 199_ р. до "__"_____ 199_ р. __________________________________________________________________
Повна назва та реквізити наукової установи,
організації, якою розроблено Режим ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
"___"____________ 199__ р. Керівник ______________________________
(підпис)
М.П.
Повна назва та реквізити користувача,
на замовлення якого розроблено Режим _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
"___"____________ 199__ р. Користувач ____________________________
(підпис)
М.П.вгору