Документ z0356-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2019, підстава - z0010-19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2015  № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 356/26801

Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 418 від 11.04.2016
№ 1353 від 07.12.2018}

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4, підпунктів 1, 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти;

2) Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

3) Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.03.2015 № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 356/26801

ПОЛОЖЕННЯ
про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні завдання та особливості діяльності предметної фахової комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - предметна фахова комісія).

2. Предметна фахова комісія створюється з метою визначення передумов для об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

3. Предметна фахова комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. До основних завдань предметної фахової комісії належать:

1) створення умов для об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

2) ухвалення правильних відповідей до завдань сертифікаційної роботи, а також схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю відповідно до критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти для відповідного навчального предмета.

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

5. До складу предметної фахової комісії входять:

1) фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України (за згодою), Національної академії педагогічних наук України (за згодою), Українського центру оцінювання якості освіти;

2) педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (учителі вищої категорії, учителі-методисти);

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

3) науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти.

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

6. Персональний склад предметної фахової комісії (не менше семи осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Організацію роботи предметної фахової комісії забезпечує її голова, який обирається на першому засіданні цієї комісії та не може бути працівником Українського центру оцінювання якості освіти.

8. Підготовку до засідань предметної фахової комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти та входить до складу комісії.

9. Український центр оцінювання якості освіти забезпечує умови для функціонування предметної фахової комісії.

10. Рішення предметної фахової комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова предметної фахової комісії.

11. Рішення предметної фахової комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами цієї комісії та передається директору Українського центру оцінювання якості освіти.

12. Документи, необхідні для роботи предметної фахової комісії, зберігаються протягом одного року.

13. Залучення фахівців до роботи у предметній фаховій комісії здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}

Директор департаменту
вищої освіти


Ю.М. Коровайченковгору