Документ z0355-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.05.2003, підстава - z0347-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 98 від 21.06.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 липня 1996 р.
vd960621 vn98 за N 355/1380

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
палива та енергетики
N 190 ( z0347-03 ) від 14.04.2003 )

Про затвердження Положення про обмеження та відключення газопостачання споживачам-боржникам газу (крім населення)

На виконання наказу Держнафтогазпрому від 28 грудня 1995 року
N 169 та постанови Кабінету Міністрів від 22 грудня 1995 року
N 1033 ( 1033-95-п ) "Про порядок забезпечення природним газом
народного господарства і населення в 1996 році", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про обмеження та відключення
газопостачання споживачам-боржникам газу (крім населення), що
додається. 2. Положення подати на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
Голова Комітету Е.М.Довжок
Затверджено
наказом Держнафтогазпрому
від 21.06.96 N 98
Положення
про обмеження та відключення газопостачання
споживачам-боржникам газу (крім населення)
1. Положення про обмеження та відключення газопостачання
споживачам-боржникам газу (далі - Положення) розроблене на
виконання постанови Кабінету Міністрів від 22 грудня 1995 року
N 1033 ( 1033-95-п ) "Про порядок забезпечення природним газом
народного господарства і населення в 1996 році" та наказу
Держнафтогазпрому від 28 грудня 1995 року N 169. 2. Положення обов'язкове для виконання всіма споживачами
природного газу, незалежно від відомчого підпорядкування і форм
власності, а також газозбутовими організаціями, газотранспортними
підприємствами, Держгазінспекцією Держнафтогазпрому. 3. Обмеження та відключення газопостачання
споживачам-боржникам газу здійснюється згідно з п.7 Порядку
забезпечення природним газом народного господарства і населення в
1996 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1995 року N 1033 та п.9.1.1. Правил подачі та
використання природного газу в народному господарстві України,
затверджених наказом Держкомнафтогазу від 1 листопада 1994 року
N 355 ( z0281-94 ). 4. У разі несвоєчасного проведення розрахунків за спожитий
газ та надані послуги з його транспортування (згідно з договором
між споживачем та оптовим імпортером, а також газозбутовою або
газотранспортною організацією) постачальники (оптові імпортери),
газозбутові організації, газотранспортні підприємства мають право
обмежувати (призупиняти) подачу газу аж до повного її припинення. Використання газу при відсутності договору на поставку газу
та послуги по його транспортуванню також вважається причиною для
обмеження (припинення) поставок газу. За наслідки, пов'язані з припиненням подачі газу,
відповідальність несуть підприємства, організації, установи -
споживачі газу. 5. Обмеження (припинення) подачі газу суб'єктам
підприємницької діяльності здійснюється газозбутовою організацією
та газотранспортним підприємством на засувній арматурі
газопроводів, через які постачається газ споживачеві, та
Держгазінспекцією шляхом пломбування засувної арматури на вхідних
газопроводах або на газоспоживаючих агрегатах. 6. При несплаті споживачем за поставку газу за поданням
постачальника-оптового імпортера газу обмеження (відключення)
газопостачання здійснюється Держгазінспекцією не пізніше, ніж за
три доби після письмового попередження - припис (додаток N 1)
шляхом пломбування засувної арматури на вхідних газопроводах або
на газоспоживаючих агрегатах. Відключення засувної арматури здійснюється персоналом, що
обслуговує вказані газопроводи і газоспоживаючі агрегати із
складанням Держгазінспекцією (або газозбутовою чи газопостачальною
організацією) відповідного Акту про відключення
газовикористовуючого обладнання (підприємства) від газових мереж
та пломбування засувної арматури (додаток N 2). 7. При несплаті споживачем або постачальником - оптовим
імпортером за послуги по транспортуванню газу, обмеження
(відключення) газопостачання здійснюється газозбутовою
організацією або газотранспортним підприємством (або за їх
поданням - Держгазінспекцією) не пізніше, ніж за три доби після
письмового попередження про це споживача та оптового імпортера в
порядку, передбаченому п.6 цього Положення. 8. Роботи з обмеження чи відключення газопостачання, що
виконуються Держгазінспекцією, здійснюються на підставі договору
між власниками газу (оптовими імпортерами, газотранспортними
підприємствами, газозбутовими організаціями) та Держгазінспекцією. 9. Відновлення подачі газу підприємствам-споживачам
здійснюється згідно з дозволом Держгазінспекції Держнафтогазпрому
(додаток N 3 до Правил подачі та використання природного газу в
народному господарстві України, затверджених наказом
Держкомнафтогазу від 1 листопада 1994 року N 355 ( z0281-94 )
після представлення їй довідки від власника газу про відсутність
заборгованості за спожитий газ та від газозбутової організації або
газотранспортного підприємства про відсутність заборгованості за
послуги по транспортуванню газу та проведення попередньої оплати,
обстеження підприємства в частині ефективного використання газу та
оплати за відновлення подачі природного газу та обстеження
підприємства згідно з доповненням п.9.2. до Правил подачі та
використання природного газу в народному господарстві України,
узгодженого з Мінекономіки України, Держстандартом України,
Держнаглядохоронпраці України та зареєстрованим в Мінюсті за
N 373/909 ( z0373-95 ) 12 жовтня 1995 року. 10. Відключення споживачів газу від газових мереж повинно
виконуватись з дотриманням норм безпеки при зупинці та пуску
виробництва.
Додаток N 1
до Положення на обмеження та відключення
газопостачання споживачам-боржникам газу
(крім населення)
Держнафтогазпром
********
Державна інспекція
з ефективного використання газу
(Держгазінспекція)
________________________ окружний центр _________________ дільниця
Адреса ___________________________________________________________
Телефони _____________________________
Припис N ______ від
Керівнику ___________________________________________________
(назва підприємства, організації, __________________________________________________________________
адреса, П.І.Б. керівника) __________________________________________________________________
Згідно з пп.5, 6 Положення про Держгазінспекцію,
затвердженого Держнафтогазом на підставі постанови Кабінету
Міністрів України від 2 вересня 1993 року N 699 та _______________ __________________________________________________________________
за _______________________________________________________________
(вказати порушення) Держгазінспекція пропонує Вам в термін до __________________ годин
"____" ________________ 199___ р. відключити від газових мереж та
підготувати до пломбування _______________________________________ __________________________________________________________________
(найменування об'єкта і обладнання)
Представник Держгазінспекції ____________________________________
(посада, П.І.Б.)
Припис одержав __________________________________________________
(П.І.Б., посада керівника підприємства, підпис,
дата, час)
Додаток N 2
до Положення на обмеження та відключення
газопостачання споживачам-боржникам газу
(крім населення)
Держнафтогазпром
********
Державна інспекція
з ефективного використання газу
(Держгазінспекція)
________________________ окружний центр _________________ дільниця
Адреса ___________________________________________________________
Телефони _____________________________
Акт N ____ від
про відключення газовикористовуючого обладнання підприємства
від газових мереж та пломбування засувної арматури
Згідно з пп.5, 6 Положення про Держгазінспекцію, затвердженого
Держнафтогазом на підставі постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 1993 року N 699 та _________________________________ __________________________________________________________________
за _______________________________________________________________
(вказати порушення) мною _____________________________________________________________
(посада представника Держгазінспекції, П.І.Б.) проведено виключення від газових мереж ___________________________
(дата, година, найменування __________________________________________________________________
відключеного підприємства, об'єкта, обладнання) шляхом перекриття та пломбування _________________________________ __________________________________________________________________
(вказати назву і кількість відключеної засувної арматури)
Встановлено ___________________ пломб з клеймом N ________________
Зняття пломб без дозволу Держгазінспекції забороняється.
Відповідальність за збереження пломб покладено на ________________
(П.І.Б., посада __________________________________________________________________
керівника відключаємого підприємства)
Представник Держгазінспекції ____________________________________
(посада, П.І.Б.)
Акт отримав _____________________________________________________
(посада, П.І.Б. керівника підприємства)вгору