Документ z0355-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2007 N 152/177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2007 р.
за N 355/13622

Про затвердження Змін до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005
N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 17.10.2005 за N 1209/11489, що додаються.
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення:
2.1 установити місячні посадові оклади (тарифні ставки)
працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення згідно з установленими їм тарифними розрядами у
відповідності до Змін, що додаються;
2.2 урахувати, що у разі зменшення згідно з цим наказом в
окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування
премій) працівникам виплачується різниця між діючим та новим
розміром заробітної плати.
3. Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення ( z1209-05 )
застосовуються з 1 квітня 2007 року.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр охорони
здоров'я України Ю.Гайдаєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України С.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України Т.Казаріна
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
11.04.2007 N 152/177

ЗМІНИ
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення
( z1209-05 )

1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення
--------------------------- | Тарифні | Тарифні | | розряди |коефіцієнти | |------------+------------| | 1 |1,00 | |------------+------------| | 2 |1,03 | |------------+------------| | 3 |1,06 | |------------+------------| | 4 |1,09 | |------------+------------| | 5 |1,12 | |------------+------------| | 6 |1,15 | |------------+------------| | 7 |1,18 | |------------+------------| | 8 |1,22 | |------------+------------| | 9 |1,31 | |------------+------------| | 10 |1,40 | |------------+------------| | 11 |1,50 | |------------+------------| | 12 |1,61 | |------------+------------| | 13 |1,72 | |------------+------------| | 14 |1,84 | |------------+------------| | 15 |1,97 | |------------+------------| | 16 |2,11 | |------------+------------| | 17 |2,26 | |------------+------------| | 18 |2,37 | |------------+------------| | 19 |2,49 | |------------+------------| | 20 |2,61 | |------------+------------| | 21 |2,74 | |------------+------------| | 22 |2,88 | |------------+------------| | 23 |3,02 | |------------+------------| | 24 |3,17 | |------------+------------| | 25 |3,35 | ---------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1
тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні".
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко
Директор Департаменту
економіки, фінансів
та майнових відносин Л.І.Карамушкавгору