Документ z0353-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2006. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.03.2006 N 172
( z0351-06 )
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2006 р.
за N 353/12227

 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення бланка свідоцтва
про атестацію та бланка додатка до свідоцтва
про атестацію

 
     Бланк свідоцтва про атестацію та бланк додатка до свідоцтва про атестацію оформляються згідно з цією Інструкцією.
 
     Тексти бланка свідоцтва про атестацію та бланка додатка до свідоцтва про атестацію друкуються на комп'ютері.
 
     Під словами "СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ" на відстані 1 см уписується найменування органу, що видає свідоцтво про атестацію, згідно із законодавством (назва друкується великими літерами напівжирним шрифтом 14 розміру);
     нижче вписується найменування юридичної особи, якій видається свідоцтво про атестацію;
     нижче вписуються слова "Ідентифікаційний код юридичної особи" та цифрами зазначається ідентифікаційний код;
     нижче записується: "відповідно до рішення (указується назва органу, що прийняв рішення про атестацію) від (указується дата прийняття рішення), протокол (наказ) N (указується номер) визнано АТЕСТОВАНИМ (указується рівень атестації навчального закладу - при атестації професійно-технічного навчального закладу або вказуються код та назва професії /за Класифікатором професій ДК 003:2005/ при атестації професії). Якщо така інформація за своїм обсягом не може бути розміщена в цій графі, то вона вписується у додатку до свідоцтва про атестацію, про що вказується у графі;
     нижче вписуються слова "Строк дії свідоцтва" та цифрами зазначається дата, до якої діє свідоцтво про атестацію (якщо для кількох атестованих професій установлено різний термін дії, у додатку до свідоцтва зазначається строк дії для кожної із них);
     нижче вписуються посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка підписала свідоцтво про атестацію;
     нижче напроти слів "дата видачі свідоцтва про атестацію" цифрами вписується дата видачі свідоцтва про атестацію;
     з лівого краю бланка свідоцтво засвідчується печаткою органу, що видав свідоцтво.
 
     Номер (номери) бланка (бланків) додатка до свідоцтва про атестацію вписується на зворотному боці бланка свідоцтва про атестацію.
 
     При заповненні бланка додатка до свідоцтва про атестацію під словами "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА ПРО АТЕСТАЦІЮ" на відстані 1 см робиться запис "Серія ___ N ___ ", де вказуються серія і номер бланка свідоцтва про атестацію, до якого оформляється бланк додатка до свідоцтва про атестацію.
 
     У додатку до свідоцтва про атестацію для професійно-технічних навчальних закладів використовується таблиця:
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п |Код за ДК 003:2005|  Назва професії,  |  Строк дії  |
|------+------------------+----------------------+---------------|
|   |         |           |        |
|------+------------------+----------------------+---------------|
|   |         |           |        |
------------------------------------------------------------------ 
     У графі "Код за ДК 003:2005" цифрами вписується код професії відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держстандарту від 26 грудня 2005 року N 375 ( v0375609-05 ).
 
     У графі "Назва професії" вписується назва професії відповідно до вищеназваного класифікатора.
 
     У графі "Строк дії" записується цифрами відповідний строк дії свідоцтва про атестацію для кожної професії.
 
     Якщо бланків додатка до свідоцтва про атестацію більше ніж один, на кожному аркуші під словами "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА ПРО АТЕСТАЦІЮ" на відстані 1 см робиться запис "Продовження додатка до свідоцтва про атестацію серія ___ N ___", де вказуються серія і номер бланка свідоцтва про атестацію, до якого оформляється бланк додатка до свідоцтва про атестацію, та зазначається номер сторінки додатка.
 
     Додаток до свідоцтва про атестацію підписується тією самою особою, що й свідоцтво про атестацію. Підпис скріплюється печаткою.
 
 Начальник управління ліцензування, 
акредитації та нострифікації В.Д.Шинкаруквгору