Документ z0352-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.12.2007, підстава - z1321-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 58 від 24.06.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 липня 1996 р.
vd960624 vn58 за N 352/1377
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 569 ( z1321-07 ) від 14.11.2007 }
Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації налагоджувальних організацій і налагоджувальних служб підприємств, одержання висновків в органах Мінекобезпеки України на проведення налагоджувальних
робіт та порядок їх проведення

Відповідно до ст.20 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) і ст.1 Закону України "Про
охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) для впровадження єдиної
науково-технічної політики по регулюванню викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від паливовикористовуючого обладнання
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх проведення, що додається. 2. Управлінню атмосферного повітря (Горбунов В.С.) та
Секретаріату (Даниляк О.Г.) забезпечити розсилку нормативного
документа Державному комітету охорони навколишнього природного
середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим,
Держуправлінням екологічної безпеки в областях, мм.Києві та
Севастополі. 3. Керівникам органів Мінекобезпеки України на місцях
забезпечити додержання вимог зазначеного нормативного документа. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мовчана Я.І.
Міністр Ю.І.Костенко
Затверджено
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України від 24.06.96 р. N 58
Інструкція
про порядок реєстрації налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств, одержання висновків
в органах Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх проведення
1.Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Закону
України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) та Вимог до
ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища
при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому
обладнанні, затверджених наказом Держнафтогазпрому України від
14.02.95 р. за N 8 ( z0124-95 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 03.05.95 р. за N 124/660. 1.2. Налагоджувальні роботи для діючого, заново змонтованого,
реконструйованого та модернізованого паливовикористовуючого
обладнання та інвентаризація викидів забруднюючих речовин на цьому
обладнанні проводяться з метою встановлення оптимальних
еколого-теплотехнічних характеристик роботи обладнання з
врахуванням технічних умов, та технологічних нормативів відповідно
до ст.9 Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
( 2707-12 ). 1.3. Налагоджувальні роботи та інвентаризацію викидів
забруднюючих речовин на паливовикористовуючому обладнанні
проводять спеціалізовані налагоджувальні організації та
налагоджувальні служби підприємств незалежно від підпорядкованості
та форм власності згідно з даною Інструкцією та Вимогами до
ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища
при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому
обладнанні (далі - Вимоги). 1.4. Налагоджування паливовикористовуючого обладнання та
інвентаризація викидів забруднюючих речовин проводиться при роботі
на газові та рідкому паливі. 1.5. До паливовикористовуючого обладнання відноситься
обладнання, що споживає природний газ та рідке паливо (парові та
водогрійні котли, печі, сушильні агрегати та ін.). 1.6. Реєстрацію налагоджувальних організацій та видачу
висновків на проведення налагоджувальних робіт на
паливовикористовуючому обладнанні проводять Державний комітет
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів
Автономної Республіки Крим та Державні управління екологічної
безпеки в областях, м.Києві та м.Севастополі. Перелік органів
Мінекобезпеки України додається (додаток N 1). Перелік зареєстрованих налагоджувальних організацій та
налагоджувальних служб підприємств (далі - налагоджувальні
організації) надсилається в Управління атмосферного повітря
Мінекобезпеки України та Головекоінспекцію Мінекобезпеки України.
2. Порядок реєстрації налагоджувальних організацій та
одержання висновків на проведення налагоджувальних
робіт на паливовикористовуючому обладнанні
2.1. Для реєстрації налагоджувальних організацій необхідні
такі документи: - клопотання про реєстрацію налагоджувальної організації, що
буде виконувати налагоджувальні роботи (за вільною формою на
бланку заявника); - інформацію з характеристикою налагоджувальної організації і
її підрозділів, що виконують роботи по налагоджуванню обладнання
та інвентаризації викидів забруднюючих речовин, за встановленою
формою (додаток N 2). 2.2. Реєстраційне свідоцтво на проведення налагоджувальних
робіт видається терміном на 5 років за встановленою формою
(додаток N 3). 2.3. Висновок на проведення налагоджувальних робіт
спеціалізованим налагоджувальним організаціям (далі - Висновок)
видається на термін дії атестаційного свідоцтва, отриманого
лабораторією, що входить до складу організації відповідно до
РД-50-194-80 "Методичні вказівки. Атестація аналітичних
лабораторій підприємств і організацій. Основні положення" Москва.
Держстандарт СРСР. 1980 р., у разі відсутності лабораторії
висновок видається терміном на 1 рік. Висновок видається за
встановленою формою (додаток N 4). 2.4. Для одержання висновку в органи Мінекобезпеки України
подаються такі документи: - клопотання про видачу висновку (за вільною формою); - копію реєстраційного свідоцтва налагоджувальної організації
виданого органами Мінекобезпеки України; - копію свідоцтва та акту атестації лабораторії, складеного
із залученням представників органів Мінекобезпеки України, з
додатками щодо наявності атестованих методик виконання вимірювань
і відповідних засобів вимірювань. У разі відсутності лабораторії
та використання при виконанні робіт тільки газоаналізаторів, що
підлягають держповірці, надається інформація згідно з додатком
N 2; - довідку про проходження навчання співробітниками
організації згідно з п.1.7 Вимог. 2.5. Якщо організація для проведення прямих вимірів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря залучає сторонню
налагоджувальну організацію, то вона повинна представити копію
договору з субпідрядною організацією на проведення
налагоджувальних робіт, характеристику цієї організації (додаток
N 2), копію реєстраційного свідоцтва виданого органами
Мінекобезпеки України (додаток N 3), копію висновку на проведення
налагоджувальних робіт (додаток N 4). 2.6. В органах Мінекобезпеки України, що видають висновки,
ведеться журнал реєстрації виданих висновків за встановленою
формою (додаток N 5). Матеріали про видачу висновків розглядаються органами
Мінекобезпеки України у 10-денний термін з дня подачі документів. У разі відмови видачі висновку органи Мінекобезпеки України
направляють лист заявнику з обгрунтуванням причин відмови.
3. Проведення налагоджувальних робіт та інвентаризації
викидів забруднюючих речовин на паливовикористовуючому
обладнанні
3.1. До початку проведення налагоджувальних робіт,
налагоджувальна організація подає у органи Мінекобезпеки України
програму проведення налагоджувальних робіт. З програмою
налагоджувальна організація надає документи, які засвідчують її
право на проведення налагоджувальних робіт в частині виконання
екологічних вимог (копію реєстраційного свідоцтва, додаток N 3 та
копію висновку на проведення налагоджувальних робіт одержаних в
органах Мінекобезпеки України, додаток N 4). 3.2. Програма проведення налагоджувальних робіт складається
відповідно до "Методичного посібника по проведенню комплексних
еколого-теплотехнічних випробувань котлів, що працюють на газі та
мазуті" Київ. Інститут газу Академії наук України. 1992 р. У програмі також вказуються: - методики для виконання прямих вимірів та прилади, що
застосовуються; - перелік забруднюючих речовин, по яких проводитимуться
виміри; - навантаження на яких буде проведена наладка, вид палива,
кількість та тривалість випробувань. 3.3. Налагоджування діючого обладнання здійснюється не менш
як один раз на три роки. Доцільність проведення чергових
режимно-налагоджувальних робіт на діючому обладнанні визначається
спільно органами Мінекобезпеки України та органами
Держгазінспекції шляхом обстеження підприємства та оформлення
відповідного висновку. 3.4. Позапланові налагоджувальні роботи та інвентаризація
викидів забруднюючих речовин проводяться у випадках: - після виконання капітального ремонту паливовикористовуючого
обладнання ; - при відхиленнях роботи агрегата від режимних карт; - при зміні характеристик палива або при роботі
паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі не менше як
один рік; - за приписом територіальних органів Держгазінспекції та
Мінекобезпеки України; - при переведенні котлів з одного виду теплоносія на інший (з
поданням технічної документації). 3.5. Контроль достовірності даних інвентаризації викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється органами
Мінекобезпеки України вибірково. За результатами перевірки якості
виконання налагоджувальних робіт складається відповідний акт. 3.6. Дані, одержані за результатами проведення комплексного
налагоджування та інвентаризації викидів забруднюючих речовин,
заносяться в технічний звіт. 3.7. Технічні звіти налагоджувальні організації спільно з
підприємствами (організаціями), на яких проводились
налагоджувальні роботи, зобов'язані подавати в органи
Мінекобезпеки України в одному і тому ж обсязі як для діючого, так
і для заново змонтованого паливовикористовуючого обладнання. 3.8. Погодження технічного звіту проводиться органами
Мінекобезпеки України за місцем розташування підприємства
(організації), на якому проводились налагоджувальні роботи.
Погоджений технічний звіт налагоджувальна організація передає в
місцеві органи Держгазінспекції. 3.9. Органи Мінекобезпеки України проводять реєстрацію
технічних звітів та вибіркову перевірку наданих технічних звітів.
4. Загальні вимоги до змісту технічних звітів про
проведені налагоджувальні роботи
4.1. Технічний звіт повинен висвітлювати весь комплекс робіт
по налагоджуванню паливовикористовуючого обладнання відповідно до
"Методичного посібника по проведенню комплексних
еколого-теплотехнічних випробувань котлів, що працюють на газі та
мазуті" Київ. Інститут газу Академії наук України. 1992 р. 4.2. При складанні технічних звітів необхідно враховувати: - відповідність застосованих методик та відповідних засобів
вимірювань наведених у висновку; - відповідність даних, вказаних в режимній карті, з даними
одержаними при роботі паливовикористовуючого обладнання на різних
режимах; - наявність в режимній карті екологічних показників; - концентрацій забруднюючих речовин, в залежності від
надлишку повітря і навантаження обладнання в (мг/м3); - питомих викидів забруднюючих речовин на 1 Гкал виробленого
тепла (г/Гкал); - питомих викидів забруднюючих речовин на 1000 нм3
газоподібного або 1 т рідкого палива; - визначення очікуваних валових викидів забруднюючих речовин
(кг/годину, т/рік); - відповідність екологічних показників, зафіксованих у
режимних картах та технічному звіті, стандартам та екологічним
нормативам; - в складі технічного звіту налагоджувальна організація надає
рекомендації про необхідність впровадження заходів щодо
пригнічення викидів забруднюючих речовин; - звіт про проведення інвентаризації викидів забруднюючих
речовин. Примітка: Результати проведеної інвентаризації викидів
забруднюючих речовин, що передбачені в складі технічнго
звіту, необхідно оформляти відповідно до додатку N 2
Інструкції про зміст та порядок складання звіту
проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин
на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України від 10.02.95 р. N 7 ( z0061-95 ), та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
15.03.95 р. за N 61/597.
4.3. Матеріали технічного звіту розглядаються органами
Мінекобезпеки України у 10-денний термін з дня прийняття
документів. У разі погодження технічного звіту ставиться відмітка
і підпис керівника структурного підрозділу, що відповідає за даний
напрямок роботи в органах Мінекобезпеки України, а неприйняття -
направляється лист з вказаними причинами непогодження. Один
примірник режимної карти надсилається в Мінекобезпеки України. 4.4. При незадовільній якості виконаних робіт по
інвентаризації викидів забруднюючих речовин при проведенні
налагоджувальних робіт, складанні технічного звіту, що не
відповідає вимогам р.4 даної Інструкції, а також у випадках, коли
в результаті перевірки виявлено, що екологічні показники не
відповідають даним режимної карти, органи Мінекобезпеки України
мають право прийняти рішення про відкликання висновку на
проведення налагоджувальних робіт та подати матеріали в головний
або регіональні центри з ліцензування органів у справах
містобудування та архітектури про позбавлення ліцензії
налагоджувальної організації. Перелік центрів з ліцензування
спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, додається
(додаток N 6). 4.5. У випадку виявлення органами Мінекобезпеки України
незадовільної якості робіт спеціалізованими налагоджувальними
організаціями, налагоджувальними службами підприємств, які
виконують тільки режимні випробування (сервісне обслуговування) на
діючому паливовикористовуючому обладнанні і оформляють документи
на проведення цих робіт в Держнаглядохоронпраці, Держгазінспекції
та Мінекобезпеки України без оформлення ліцензій в головному або
регіональних центрах з ліцензування органів у справах
містобудування та архітектури, органи Мінекобезпеки України
направляють лист про відкликання висновку на проведення
налагоджувальних робіт. 4.6. Контроль за якістю налагоджувальних робіт на
паливовикористовуючому обладнанні та погодження технічного звіту
проводиться за місцем розташування підприємства (організації)
органом Мінекобезпеки України, незалежно від району розміщення та
реєстрації налагоджувальної організації, яка здійснила
налагоджувальні роботи.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах
Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх
проведення
Перелік Державних управлінь екологічної безпеки
в областях Мінекобезпеки України
1. Державне управління екологічної безпеки в Вінницькій обл.
287100, м.Вінниця
вул. Р.Люксембург,7
2. Державне управління екологічної безпеки в Волинській обл.
263025, м.Луцьк (Волинь)
вул.Суворова,20
3. Державне управління екологічної безпеки в Луганській обл.
348021, м.Луганськ
вул.Андрія Линьова,85
4. Державне управління екологічної безпеки в Дніпропетровській
обл.
320000, м.Дніпропетровськ
Головпоштамт, а/с 416
5. Державне управління екологічної безпеки в Донецькій обл.
340000, м.Донецьк
бульвар О.Пушкіна,13
6. Державне управління екологічної безпеки в Житомирській обл.
262002, м.Житомир
пл.Путятинська,2
7. Державне управління екологічної безпеки в Закарпатській обл.
294008, м.Ужгород
пл.Народна,4
8. Державне управління екологічної безпеки в Запорізькій обл.
330000, м.Запоріжжя
вул.Правди,65
9. Державне управління екологічної безпеки в Сумській обл.
244030, м.Суми 325023,
вул.Набережна р.Стрілки,46
10. Державне управління екологічної безпеки в Харківській обл.
310022, м.Харків
Держпром, 4 під'їзд
11. Державний комітет охорони навколишнього середовища та
природних ресурсів Республіки Крим
333022, м.Сімферополь
вул.Кечкиметська,198
12. Державне управління екологічної безпеки в м.Севастополі
335003, м.Севастополь
вул.Харківська,3
13. Державне управління екологічної безпеки в Івано-Франківській
обл.
284000, м.Ів.Франківськ
вул.Старозамкова,2
14. Державне управління екологічної безпеки в Кіровоградській обл.
316022, м.Кіровоград
вул.Дзержинського,84,37
15. Державне управління екологічної безпеки в Львівській обл.
290011, м.Львів
вул.Вітовського,18
16. Державне управління екологічної безпеки в Миколаївській обл.
3270216, м.Миколаїв
вул.Леніна,16
17. Державне управління екологічної безпеки в Одеській обл.
270107, м.Одеса
вул.Канатна,83
18. Державне управління екологічної безпеки в Полтавській обл.
314000, м.Полтава
вул.Зигіна,1
19. Державне управління екологічної безпеки в Рівненській обл.
266028, м.Рівне
вул.Толстого,20
20. Державне управління екологічної безпеки в Тернопільській обл.
282000, м.Тернопіль
вул.За Рудкою,37
21. Державне управління екологічної безпеки в Херсонській обл.
325023, м.Херсон
Головпоштамт, аб/с 12
22. Державне управління екологічної безпеки в Черкаській обл.
257036, м.Черкаси
вул.Пастерівська,104
23. Державне управління екологічної безпеки в Хмельницькій обл.
280001, м.Хмельницький
вул.І.Франка,2
24. Державне управління екологічної безпеки в Чернівецькій обл.
274010, м.Чернівці
вул.Міцкевича,5
25. Державне управління екологічної безпеки в Чернігівській обл.
250017, м.Чернігів
вул.Малясова,12
26. Державне управління екологічної безпеки в Київській обл.
252080, м.Київ
вул.Турівська,28
27. Державне управління екологічної безпеки в м.Києві
252080, м.Київ
вул.Турівська, 28
Додаток N 2
до Інструкції про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах
Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх
проведення
Характеристика налагоджувальної організації та її
підрозділів, що виконують роботи по інвентаризації
викидів
Найменування організації _________________________________________
Керівник підрозділу ______________________________________________
Адреса: __________________________________________________________
Телефон: _____________________________________
Підпорядкованість підприємства ___________________________________
Структура налагоджувальної організації і характеристика
обладнання по проведенню інвентаризації —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування участка, відділу,|Кількість| Адреса, телефон | |цеха |чоловік | | |——————————————————————————————+—————————+———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Метрологічно атестовані засоби вимірювань |Метрологічно | | NO, NO2, CO, SO2 |атестовані | |——————————————————————————————————————————————————|методики ви- | |Наймену- |Завод-|Дата остан-|Міжповір-|Інгредієнт,|конання | |вання об-|ський |ньої повір-|ковий ін-|що контро- |вимірювань | |ладнання |номер |ки |тервал |люється | | |—————————+——————+———————————+—————————+———————————+—————————————| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис керівника
Додаток N 3
до Інструкції про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах
Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх
проведення
Міністерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України
Держуправління екологічної безпеки
в ________________ області

Реєстраційне свідоцтво N
від ( )
на проведення налагоджувальних робіт
на паливовикористовуючому обладнанні
Видано організації:
термін дії 5 років
____________________________ мп _________
посада уповноваженої особи підпис
органу, який видав свідоцтво
Примітка: 1. Реєстраційне свідоцтво не дає права на проведення
налагоджувальних робіт
Додаток N 4
до Інструкції про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах
Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх
проведення
Міністерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України
Державне управління екологічної безпеки
в ________________ області
Висновок на проведення налагоджувальних робіт ( ) на паливовикористовуючому обладнанні
Видано організації:
Дозвіл дійсний до ( )
__________________________ мп _________ посада уповноваженої особи підпис органу, який видав дозвіл
Додаток N 5
до Інструкції про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах
Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх
проведення
Таблиця 1
Журнал реєстрації висновків на проведення
налагоджувальних робіт
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата над-|Номер|Найменування|Номер реєст-|Термін|Прізвище та| |п/п|ходження |вис- |налагоджу- |раційного |дії |ініціали | | |докумен- |новку|вальної ор- |свідоцтва |висно-|особи, яка | | |тів | |ганізації |наданий Мін-|вку |видала вис-| | | | | |екобезпеки | |новок | | | | | |України | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 6
до Інструкції про порядок реєстрації
налагоджувальних організацій і
налагоджувальних служб підприємств,
одержання висновків в органах
Мінекобезпеки України на проведення
налагоджувальних робіт та порядок їх
проведення
Перелік центрів з ліцензування спеціальних видів робіт
у проектуванні та будівництві
Головний центр з ліцензування Держкоммістобудування
України
1. Управління ліцензування та сертифікації Держкоммістобудування
України
м.Київ-133
бул.Л.Українки, 26
Регіональні центри органів у справах містобудування і
архітектури
2. Республіка Крим
333005, м.Сімферополь, пр.Кірова,13
3. Вінницька обл.
287100, м.Вінниця, вул.Театральна,14
4. Волинська обл.
263009, м.Луцьк (Волинь), Київська пл.9
5. Луганська обл.
348000, м.Луганськ, вул.Героїв ВВВ,3а
6. Дніпропетровська обл.
320004, м.Дніпропетровськ, вул.Кірова,2
7. Донецька обл.
340050, м.Донецьк, вул.Щорса,24
8. Житомирська обл.
262600, м.Житомир, пл.Рад,12
9. Закарпатська обл.
294008, м.Ужгород, пл.Народна,4 10. Запорізька обл.
330600, м.Запоріжжя, пр.Маяковського,3 11. Сумська обл.
244030, м.Суми, вул.Кооперативна,4 12. Харківська обл.
310078, м.Харків, вул.Сумська,76 13. м.Севастополь
335000, м.Севастополь, вул.Леніна,2 14. Івано-Франківська обл.
284015, м.Ів.Франківськ, вул.Грюнвальдська,3
15. Кіровоградська обл.
316022, м.Кіровоград, пл.Кірова, Будинок Рад
16. Львівська обл.
290008, м.Львів, вул.В.Вінниченка,12 17. Миколаївська обл.
327001, м.Миколаїв, вул.Адміральська,21 18. Одеська обл.
270032, м.Одеса, вул.Шевченко,4 19. Полтавська обл.
314000, м.Полтава, вул.Жовтнева,45 20. Рівненська обл.
266027, м.Рівне, вул.Орлова,36 21. Тернопільська обл.
282001, м.Тернопіль, вул.Грушевського,8 22. Херсонська обл.
325000, м.Херсон, бул.Мирний,3 23. Черкаська обл.
257001, м.Черкаси, вул.Хрещатик,223 24. Хмельницька обл.
280000, м.Хмельницький, вул.Грушевського,87
25. Чернівецька обл.
274013, м.Чернівці,вул.Червоноармійська,200а
26. Чернігівська обл.
250000, м.Чернігів, вул.Свердлова,2 27. Київська обл.
252003, м.Київ, вул.Паторжинського,4 28. м.Києва
252001, м.Київ, вул.Хрещатик,32вгору