Документ z0350-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2007 N 143/170
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2007 р.
за N 350/13617

Про внесення змін до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 N 397 ( 397-2007-п ) "Про внесення змін у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005
N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 17.10.2005 за N 1209/11489, що додаються.
2. Керівникам установ соціального захисту населення
встановити посадові оклади працівникам відповідно до затверджених
Змін, що додаються.
3. Зміни до Умов праці працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення ( z1209-05 )
застосовуються з 1 січня 2007 року.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр охорони здоров'я
України Ю.Гайдаєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України С.Рибак
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
06.04.2007 N 143/170

ЗМІНИ
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення
( z1209-05 )

1. Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 викласти в такій редакції: "2.2.4. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо,
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян тарифні розряди встановлюються у
залежності від кількості осіб, які обслуговуються:
--------------- * У разі зайняття цієї посади лікарем відповідної
спеціальності посадовий оклад установлюється за пунктом 2.2.5".
------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Кількість осіб, які | | | обслуговуються | |--------------------------------+-------------------------------| | 11 | до 160 | |--------------------------------+-------------------------------| | 12 | від 161 до 320 | |--------------------------------+-------------------------------| | 13 | від 321 до 480 | |--------------------------------+-------------------------------| | 14 | від 481 до 640 | |--------------------------------+-------------------------------| | 15 | понад 640 | ------------------------------------------------------------------
2. Підпункт 2.2.12 пункту 2.2 викласти в такій редакції: "2.2.12. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги
вдома і служб милосердя
------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) |Тарифний розряд | |-----------------------------------------------+----------------| | 1. |Фахівці із соціальної роботи (із | | | |соціальної допомоги вдома): | | | |провідний | 12 | | |першої кваліфікаційної категорії | 11 | | |другої кваліфікаційної категорії | 10 | | |без категорії | 9 | |------+----------------------------------------+----------------| | 2. |Соціальні працівники: | | | |першої кваліфікаційної категорії | 10 | | |другої кваліфікаційної категорії | 9 | | |без категорії | 8 | |------+----------------------------------------+----------------| | 3. |Соціальний робітник | 6 " | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати
та умов праці О.П.Товстенко
Директор Департаменту
економіки, фінансів
та майнових відносин Л.І.Карамушкавгору