Документ z0349-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.10.2005, підстава - z1138-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 232 від 20.09.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 жовтня 1995 р.
vd950920 vn232 за N 349/885
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 273 ( z1138-05 ) від 19.09.2005 )
Про затвердження порядку визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах
транспорту та зв'язку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
статистики
N 270 ( z0386-95 ) від 20.10.95 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1995 року N 725 ( 725-95-п ) "Про затвердження Порядку
визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
фонду споживання" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах на підприємствах автомобільного транспорту; Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах на підприємствах залізничного транспорту
( z0350-95 ); Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах на підприємствах морського та річкового
транспорту ( z0351-95 ); Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах на підприємствах авіаційного транспорту
( z0352-95 ); Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах на підприємствах зв'язку ( z0353-95 ).
(Додаються) 2. У зв'язку з цим втрачають чинність: - накази Мінстату та Мінтрансу України від 22.07.93 р.
N 160/193 "Про затвердження Порядку визначення обсягів доходів
від основної діяльності в порівняних цінах на підприємствах
авіаційного транспорту" ( z0150-93 ); від 28.07.93 р. N 166/215
"Про затвердження Порядку визначення обсягів доходів від основної
діяльності в порівняних цінах на підприємствах морського
транспорту" ( z0151-93 ). Скасувати: - вказівки Мінстату України від 04.03.93 р. N 13-2/6-4 "Про
порядок визначення обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах по підприємствах автомобільного транспорту";
від 02.04.93 р. N 13-2-8/14 "Про порядок визначення темпів
зростання (зменшення) обсягів доходів від основної діяльності
річкового транспорту у порівняльних цінах"; від 18.03.93 р.
N 13-2/8-10 "Методика перерахування доходів за відповідний період
1992 року у порівняльних цінах для підприємств зв'язку". ( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства статистики N 270
( z0386-95 ) від 20.10.95 )
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.П.Арендар
Затверджено
наказом Мінстату України
від 20.09.95 N 232
Порядок
визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах на підприємствах автомобільного
транспорту
1. Даний порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг)
у порівняльних цінах на підприємствах автомобільного транспорту
розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1995 року N 725 ( 725-95-п ) "Про затвердження Порядку
визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
фонду споживання". 2. Розрахунки проводяться окремо за видами перевезення
(вантажні, автобусні маршрутні, автобусні погодинні, таксомоторні)
та інших робіт (послуг), що надаються підприємствами
автомобільного транспорту. Для розрахунків за звітний період
приймається звітний місяць поточного року, за базовий - відповідно
попередній місяць. 3. Вказаний порядок визначає особливості розрахунку обсягів
продукції (робіт, послуг), за які приймаються валові доходи, у
порівняльних цінах у звітному місяці за такими видами діяльності: 3.1. Автомобільні вантажні перевезення: - на оплаті за одну тонну перевезеного вантажу, рейс або
кілометр пробігу автомобіля; показником перевезення у натуральному
вираженні для визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у
порівняльних цінах приймається вантажооборот. Коригування
вантажообороту у звітному місяці здійснюється у випадку, якщо
середня відстань перевезення зменшилася порівняно з попереднім
місяцем, множенням обсягу перевезення вантажів у звітному місяці
на середню відстань перевезення у попередньому місяці. Обсяги
продукції (робіт, послуг) звітного місяця у порівняльних цінах
визначаються шляхом множення фактичного або відкоригованого
вантажообороту на середню доходну ставку (тис.крб./10ткм)
попереднього місяця; - на погодинній оплаті; показником перевезення у натуральному
вираженні для визначення обсягів продукції (робіт, послуг) в
порівняльних цінах приймається сума відпрацьованих
автомобіле-годин. Обсяги продукції (робіт, послуг) звітного місяця
у порівняльних цінах визначаються множенням фактичної кількості
автомобіле-годин на середню доходну ставку (тис.крб./10авт.-год.)
попереднього місяця. 3.2. Пасажирські перевезення автобусами на маршрутах
регулярного сполучення. Показником перевезення у натуральному
вираженні приймається пасажирооборот. Коригування пасажирообороту
здійснюється у таких випадках і послідовності: а) якщо питома вага наявності маршрутних автобусів у їх
загальній кількості збільшилася порівняно з попереднім місяцем. У
цьому випадку наявність маршрутних автобусів у звітному місяці
коригується у відповідності з питомою вагою їх у загальній
кількості автобусів у попередньому місяці, пасажирооборот
маршрутних автобусів у звітному місяці визначається множенням
відкоригованої наявності маршрутних автобусів на фактичну
продуктивність їх використання у звітному місяці; б) якщо коефіцієнт використання місткості маршрутних
автобусів знизився у звітному місяці порівняно з досягнутим рівнем
попереднього місяця. У цьому випадку пасажирооборот маршрутних
автобусів у звітному місяці коригується шляхом застосування
фактичного коефіцієнту використання місткості у попередньому
місяці; в) якщо середня відстань перевезення пасажирів знизилася у
звітному місяці порівняно з досягнутим рівнем у попередньому
місяці. У цьому випадку коригування пасажирообороту маршрутних
автобусів у звітному місяці здійснюється шляхом множення обсягу
перевезення пасажирів на середню відстань їх перевезення у
попередньому місяці. Обсяги продукції (робіт, послуг) звітного місяця в
порівняльних цінах визначаються шляхом множення фактичного або
відкоригованого пасажирообороту у звітному місяці на середню
прибуткову ставку (тис.крб./10 пас.км) попереднього місяця. 3.3. Пасажирські перевезення автобусами на погодинній оплаті.
Показником перевезення у натуральному вираженні приймається
кількість відпрацьованих автомобіле-годин. Коригування кількості
автомобіле-годин у звітному місяці здійснюється у випадку
зазначеного вище коригування наявності маршрутних автобусів шляхом
множення розрахованої наявності погодинних автобусів на фактичну
продуктивність їх використання у звітному місяці. Обсяги продукції
(робіт, послуг) звітного місяця у порівняльних цінах визначаються
шляхом множення фактичної або відкоригованої кількості
автомобіле-годин у звітному періоді на середню доходну ставку
(тис.крб./10 авт.год) попереднього місяця. 3.4. Таксомоторні перевезення. Показником перевезення у
натуральному вираженні приймається платний пробіг легкових
таксомоторів. Обсяги продукції (робіт, послуг) звітного місяця у
порівняльних цінах визначаються шляхом множення фактичного
платного пробігу легкових таксомоторів у звітному місяці на
середню прибуткову ставку (тис.крб./10 пл.км) попереднього місяця. 3.5. Обслуговування легковими автомобілями. Обсяги продукції
(робіт, послуг) у порівняльних цінах звітного місяця визначаються
шляхом множення відпрацьованих у звітному місяці автомобіле-годин
на середню вартість однієї автомобіле-години у попередньому
місяці. 3.6. Транспортно-експедиційне обслуговування населення,
послуги підприємств, автобусних станцій, станцій технічного
обслуговування автомобілів. Обсяги продукції (робіт, послуг)
звітного місяця у порівняльних цінах визначаються шляхом множення
кількості наданих послуг (груп послуг) на середню вартість послуги
(груп послуг) у попередньому місяці. 3.7. Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств і
організацій. Обсяг продукції (робіт, послуг) звітного місяця у
порівняльних цінах визначається шляхом множення обсягів
відправлення вантажів у звітному місяці на середню вартість
відправлення однієї тонни у попередньому місяці. 3.8. Послуги баз механізації. Обсяги продукції (робіт,
послуг) звітного місяця у порівняльних цінах визначаються шляхом
множення відпрацьованих вантажно-розвантажувальними механізмами
машино-годин у звітному місяці на середню вартість однієї
машино-години у попередньому місяці. 3.9. Інші роботи і послуги, що виконуються підприємствами
автомобільного транспорту. За обсяги продукції (робіт, послуг) за
звітний місяць від інших робіт і послуг, враховуючи їх незначну
питому вагу у загальному обсязі продукції, приймаються фактично
отримані у звітному місяці. 4. Розрахунки в іноземній валюті. Обсяги продукції (робіт,
послуг), розрахунки за які ведуться в іноземній валюті, за звітний
місяць і базовий місяць перераховуються за курсом Національного
банку України до карбованця, що діяв на останній день звітного
місяця. 5. Загальний обсяг продукції (робіт, послуг) підприємства за
звітний місяць у порівняльних цінах складається з обсягів усіх
видів робіт, послуг, визначених у встановленому вище порядку. Індекси зростання (зменшення) обсягів продукції (робіт,
послуг) визначаються шляхом віднесення обсягів продукції
(робіт, послуг) за звітний місяць відповідно до попереднього
місяця.вгору