Про затвердження змін до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Державне казначейство, Мінекономіки, європ.інтеграції; Наказ, Інші від 25.04.200396/109
Документ z0349-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2011, підстава - z0002-11

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.04.2003 N 96/109
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2003 р.
за N 349/7670
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства
N 438/1513 ( z0002-11 ) від 25.11.2010 }
Про затвердження змін до Типової інструкції
про порядок списання матеріальних цінностей
з балансу бюджетних установ

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) та з метою встановлення єдиних вимог до
порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ, основна
діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити зміни до Типової інструкції про порядок
списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ,
затвердженої спільним наказом Державного казначейства України та
Міністерства економіки України від 10.08.2001 N 142/181
( z0787-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
05.09.2001 за N 787/5978 (додаються).
2. Органам Державного казначейства України та місцевим
фінансовим органам зміни до Типової інструкції про порядок
списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
довести до відома установ, що ними обслуговуються.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
бюджетним установам списання матеріальних цінностей проводити
відповідно до вимог змін до Типової інструкції про порядок
списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.
Голова Державного
казначейства України П.Г.Петрашко
Міністр економіки та
з питань європейської
інтеграції України В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України,
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
25.04.2003 N 96/109
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2003 р.
за N 349/7670

ЗМІНИ
до Типової інструкції про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
( z0787-01 )

Абзац четвертий підпункту "б" пункту 11 доповнити словами:
"або відповідного рішення органів місцевого самоврядування в
межах, визначених законом".
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковгору