Документ z0349-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.09.2012, підстава - z1372-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 300 від 24.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
від 12.06.2000 р.
vd20000524 vn300 за N 349/4570

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення змін до наказу
Держмитслужби від 09.07.97 N 307
"Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної
декларації"

З метою приведення нормативних актів Держмитслужби у
відповідність до чинного законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державної митної служби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованого
Міністерством юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, такі зміни: 1.1. Графу 36 "Преференція" розділу 2 "Опис граф вантажної
митної декларації" Інструкції про порядок заповнення вантажної
митної декларації викласти в такій редакції: "Графа 36. "Преференція" У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг,
передбачених чинним законодавством щодо товарів та інших предметів
(далі - товари), заявлених у графі 31. Коди формуються за такою схемою:
ММ / АА / ПП ---- ---- ---- Елемент N 1 2 3 , де ММ - код пільги в обкладенні товарів ввізним митом відповідно
до Класифікатора пільг в обкладенні товарів ввізним митом або код
пільги в обкладенні товарів вивізним митом відповідно до
Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом; АА - код пільги в обкладенні товарів акцизним збором
відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів акцизним
збором; ПП - код пільги в обкладенні товарів податком на додану
вартість відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів
податком на додану вартість. В інших випадках порядок заповнення графи такий: 00/00/00".
1.2. Класифікатори, що використовуються при заповненні граф
вантажної митної декларації (додатки 1, 7 - 10, 12 до наказу
Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), викласти у новій
редакції, що додається. 2. Управлінню митних платежів (Шульга С.В.) та Правовому
управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню
(Копосов С.А.) унести відповідні зміни до програмного
забезпечення, що використовується при митному оформленні товарів. 4. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування й розсилання цього наказу до регіональних митниць,
митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України. 5. Установити, що наказ набирає чинності з 01.07.2000. 6. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності та митних
брокерів, що працюють у зонах діяльності митних органів. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Шейка О.П.
Голова Служби Ю.Соловков
Додаток 1
до наказу Держмитслужби
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 24.05.2000 N 300)
Класифікатор видів митних платежів
------------------------------------------------------------------ |Код виду| Назва виду платежу | |платежу | | |----------------------------------------------------------------| | Митні збори | |----------------------------------------------------------------| | 001 |Митний збір за перебування товарів та інших предметів | | |під митним контролем | |--------+-------------------------------------------------------| | 003 |Митний збір за митне оформлення товарів та інших | | |предметів у зонах митного контролю на територіях і в | | |приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та | | |інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для | | |митниці | |--------+-------------------------------------------------------| | 010 |Митний збір за митне оформлення товарів та інших | | |предметів | |--------+-------------------------------------------------------| | 012 |Митний збір за митне оформлення товарів та інших | | |предметів відповідно до режиму тимчасового ввезення | | |(вивезення) | |--------+-------------------------------------------------------| | 014 |Митний збір за митне оформлення товарів та інших | | |предметів відповідно до режиму транзиту | |--------+-------------------------------------------------------| | 015 |Митний збір за митне оформлення товарів та інших | | |предметів відповідно до режиму митного складу | |--------+-------------------------------------------------------| | 065 |Додатковий митний збір за митне оформлення | | |нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію | | |України і підлягають обкладенню акцизним збором | |----------------------------------------------------------------| | Мито | |----------------------------------------------------------------| | 020 |Ввізне мито | |--------+-------------------------------------------------------| | 021 |Ввізне мито на бензин моторний та важкі дистиляти | |--------+-------------------------------------------------------| | 040 |Вивізне мито | |----------------------------------------------------------------| | Акцизний збір | |----------------------------------------------------------------| | 027 |Акцизний збір | |--------+-------------------------------------------------------| | 271 |Акцизний збір на бензин моторний та важкі дистиляти | |----------------------------------------------------------------| | Податок на додану вартість | |----------------------------------------------------------------| | 028 |Податок на додану вартість | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митних платежів С.Шульга

Додаток 7
до наказу Держмитслужби
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 24.05.2000 N 300)
Класифікатор пільг в обкладенні товарів ввізним митом
------------------------------------------------------------------ | КОД | ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ | НАЗВА ТОВАРУ | |ПІЛЬ-| ПІЛЬГИ | | | ГИ | | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | |товарів ввізним митом | |----------------------------------------------------------------| | 01 |Закон України "Про |Транспортні засоби, що здійснюють | | |Єдиний митний тариф" |регулярні міжнародні перевезення | | |( 2097-12 ), |вантажів, багажу та пасажирів, а | | |стаття 19, пункт "а" |також предмети | | | |матеріально-технічного постачання і| | | |спорядження, паливо, продовольство | | | |та інше майно, необхідні для їх | | | |нормальної експлуатації на час | | | |перебування в дорозі, у пунктах | | | |проміжної зупинки, або придбані за | | | |кордоном у зв'язку з ліквідацією | | | |аварії (поломки) цих транспортних | | | |засобів | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 02 |Закон України "Про |Продукція морського промислу (крім | | |Єдиний митний тариф", |товарів групи 03 за ТН ЗЕД) | | |стаття 19, пункт "б" |( n0001410-92 ) українських та | | | |орендованих | | | |(зафрахтованих) українськими | | | |підприємствами й організаціями | | | |суден, що ввозиться на митну | | | |територію України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 03 |Закон України "Про |Валюта України, іноземна валюта та | | |Єдиний митний тариф", |цінні папери | | |стаття 19, пункт "в" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 04 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, що | | |Єдиний митний тариф", |підлягають переданню у власність | | |стаття 19, пункт "г" |держави у випадках, передбачених | | | |законами України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 05 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, що стали в| | |Єдиний митний тариф", |результаті пошкодження до пропуску | | |стаття 19, пункт "д" |їх через митний кордон України | | | |непридатними для використання як | | | |вироби або матеріали | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 06 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, які | | |Єдиний митний тариф", |походять з митної території України| | |стаття 19, пункт "є" |і ввозяться назад на цю територію | | | |без обробки або переробки | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 07 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, які знову | | |Єдиний митний тариф" |ввозяться на митну територію | | |( 2097-12 ), |України і походять з іншої | | |стаття 19, пункт "ж" |території, які були оплачені митом | | | |при первісному ввезенні на митну | | | |територію України та тимчасово | | | |вивозилися за її межі | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 08 |Закон України "Про |Товари (крім підакцизних), що | | |Єдиний митний тариф", |імпортуються всеукраїнськими та | | |стаття 19, пункт "и" |міжнародними об'єднаннями громадян,| | | |які постраждали внаслідок | | | |Чорнобильської катастрофи й у | | | |статутній діяльності яких | | | |передбачено подання соціальної і | | | |медичної допомоги постраждалим | | | |внаслідок Чорнобильської | | | |катастрофи, підприємствами та | | | |організаціями, засновниками яких є | | | |ці об'єднання, за умови, що особи, | | | |які постраждали внаслідок | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | |становлять не менш як 75% загальної| | | |чисельності членів об'єднань і | | | |працюючих на цих підприємствах | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 09 |Закон України "Про |До 01.01.2005 матеріали, | | |Єдиний митний тариф", |устаткування й комплектуюче | | |стаття 19, пункт "ї" |обладнання (далі - товари), що | | | |ввозяться на митну територію | | | |України та використовуються для | | | |будівництва суден підприємствами | | | |суднобудівної промисловості, | | | |визначеними відповідно до статті 1 | | | |Закону України "Про заходи щодо | | | |державної підтримки суднобудівної | | | |промисловості в Україні" | | | |( 1242-14 ) (крім підакцизних | | | |товарів), якщо | | | |такі товари не виробляються | | | |підприємствами на території | | | |України, або ті, що виробляються, | | | |не відповідають сертифікаційним | | | |вимогам міжнародних класифікаційних| | | |товариств чи вимогам замовників | | | |суден, визначеним умовами | | | |контрактів | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 10 |Закон України "Про |Документи, що надсилаються в рамках| | |Єдиний митний тариф", |міжнародного документообміну до | | |стаття 19, пункт "й" |бібліотек, що є в державній і | | | |комунальній власності, бібліотек | | | |Національної академії наук України | | | |та інших самоврядних організацій | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 15 |Декрет Кабінету |До 01.01.2008 товари (включаючи | | |Міністрів України "Про|машинокомплекти), які | | |Єдиний митний тариф |використовуються для будівництва і | | |України" ( 4-93 ), |виробничої діяльності підприємств з| | |стаття 2 |виробництва автомобілів і запчастин| | | |до них з інвестицією (у тому числі | | | |іноземною) виключно в грошовій | | | |формі, що становить суму, | | | |еквівалентну не менш як 150 | | | |мільйонам доларів США за офіційним | | | |валютним курсом Національного банку| | | |України на день унесення такої | | | |інвестиції до їх статутного фонду, | | | |яка зареєстрована в установленому | | | |законодавством порядку | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 16 |Декрет Кабінету |На період виконання робіт з | | |Міністрів України "Про|підготовки до зняття та зняття | | |Єдиний митний тариф |енергоблоків Чорнобильської АЕС з | | |України", стаття 2 |експлуатації та перетворення | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно | | | |безпечну систему товари (сировина, | | | |матеріали, устаткування та | | | |обладнання), що надходять у рамках | | | |міжнародної технічної допомоги, що | | | |надається на безоплатній та | | | |безповоротній основі для подальшої | | | |експлуатації, підготовки до зняття | | | |і зняття енергоблоків | | | |Чорнобильської АЕС з експлуатації, | | | |перетворення об'єкта "Укриття" на | | | |екологічно безпечну систему та | | | |забезпечення соціального захисту | | | |персоналу Чорнобильської АЕС | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 17 |Декрет Кабінету |До 01.01.2009 товари (крім | | |Міністрів України "Про|підакцизних), що ввозяться на митну| | |Єдиний митний тариф |територію України і | | |України", стаття 2 |використовуються для виробництва | | | |космічної техніки (включаючи | | | |агрегати, системи та їх | | | |комплектуючі для космічних | | | |комплексів, космічних ракет-носіїв,| | | |космічних апаратів і наземних | | | |сегментів космічних систем), якщо | | | |такі товари не виготовляються на | | | |території України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 19 |Закон України "Про |Товари морського промислу (риба, | | |державне регулювання |ссавці, мушлі, ракоподібні, водні | | |імпорту |рослини тощо, охолоджені, солоні, | | |сільськогосподарської |морожені, консервовані, перероблені| | |продукції" |в борошно або в іншу продукцію), | | |( 468/97-ВР ), |видобуті (виловлені, вироблені) | | |стаття 6 |суднами, зареєстрованими в | | | |Державному судновому реєстрі | | | |України або Судновій книзі України | | | |(у межах групи 03 за ТН ЗЕД) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 20 |Закон України "Про |Готова продукція (за винятком | | |операції з |товарів груп 1 і 24 за ТН ЗЕД), | | |давальницькою |вироблена з давальницької сировини | | |сировиною у |українського замовника | | |зовнішньоекономічних | | | |відносинах" | | | |( 327/95-ВР ), | | | |стаття 5, пункт 14 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 21 |Закон України "Про |Нафтопродукти, вироблені з | | |операції з |давальницької нафти, увезеної | | |давальницькою |іноземним замовником, що | | |сировиною у |реалізуються на митній території | | |зовнішньоекономічних |України | | |відносинах", стаття 3,| | | |пункт 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 22 |Закон України "Про |Насіння, що ввозиться для наукових | | |насіння" ( 3690-12 ), |цілей та для державного | | |стаття 17 |сортовипробування | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 23 |Закон України "Про |До 31.12.2000 нафтопродукти (коди | | |ставки акцизного збору|2710 00 210 - 2710 00 690 за | | |і ввізного мита на |Гармонізованою системою опису та | | |деякі товари |кодування товарів | | |(продукцію)" |( n0001410-92 ), що ввозяться на | | |( 313/96-ВР ), |митну територію України | | |стаття 4 |підприємствами водного транспорту | | | |за переліком, затвердженим | | | |Кабінетом Міністрів України, для | | | |власних потреб | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 24 |Закон України "Про |До 01.01.2001 нафта сира (код 2709 | | |тимчасовий порядок |00 000 згідно з Гармонізованою | | |оподаткування операцій|системою опису та кодування | | |з виготовлення та |товарів), що ввозиться на митну | | |продажу нафти сирої та|територію України | | |деяких пально- | | | |мастильних матеріалів"| | | |( 1521-14 ), | | | |статті 1, 5 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 30 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога у грошовій або| | |гуманітарну допомогу",|натуральній формі (крім підакцизних| | |( 1192-14 ), |товарів), яка ввозиться, | | |стаття 6 |пересилається в Україну | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 31 |Закон України "Про |Сировина, матеріали, устаткування | | |деякі питання |та обладнання (крім підакцизних | | |валютного регулювання |товарів), які ввозяться в Україну | | |та оподаткування |для потреб власного виробництва | | |суб'єктів |суб'єктами експериментальної | | |експериментальної |економічної зони "Сиваш" | | |економічної зони | | | |"Сиваш" ( 65/96-ВР ), | | | | стаття 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 32 |Указ Президента |Товари та інші предмети (крім | | |України від 09.12.98 N|підакцизних товарів), що ввозяться | | |1339/98 "Про |з-за меж митної території України | | |спеціальну економічну |на територію спеціальної | | |зону "Закарпаття", |економічної зони "Закарпаття" для | | |стаття 8, пункт "а" |використання в межах зони | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 33 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальні економічні |підакцизних товарів), що ввозяться | | |зони та спеціальний |з-за меж митної території України | | |режим інвестиційної |на території спеціальних | | |діяльності в Донецькій|економічних зон "Азов" та "Донецьк" | |області" ( 356-14 ), |для використання в межах цих зон | | |стаття 12, пункти 2, 3| | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 34 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальну економічну |підакцизних товарів), що ввозяться | | |зону "Яворів" |з-за меж митної території України | | |( 402-14 ), |на територію автопорту "Краковець" | | |стаття 9, пункт "а" |для використання в межах території | | | |автопорту | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 35 |Закон України "Про |Лікарські засоби, зареєстровані в | | |спеціальну економічну |Україні в установленому | | |зону туристсько-рекре-|законодавством порядку і перелік | | |аційного типу "Курор- |яких визначається в порядку, | | |тополіс Трускавець" |установленому Кабінетом Міністрів | | |( 514-14 ), стаття |України, устаткування, обладнання, | | |10, пункт 2 |комплектуючі вироби до них, | | | |програмне забезпечення об'єктів | | | |інтелектуальної власності (крім | | | |підакцизних товарів), які ввозяться| | | |на територію спеціальної | | | |економічної зони "Курортополіс | | | |Трускавець" суб'єктами спеціальної | | | |економічної зони "Курортополіс | | | |Трускавець" для потреб власного | | | |виробництва, пов'язаного з | | | |реалізацією інвестиційних проектів,| | | |затверджених виконавчим комітетом | | | |Трускавецької міської ради | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 36 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційних | | |спеціальну економічну |проектів, але не більше ніж на | | |зону "Славутич", |п'ять років матеріали, сировина, | | |( 721-14 ), |устаткування, обладнання, | | |стаття 9, пункт 2 |комплектуючі до них, транспортні | | | |засоби (крім підакцизних товарів), | | | |що ввозяться на територію | | | |спеціальної економічної зони | | | |"Славутич" суб'єктами спеціальної | | | |економічної зони "Славутич" для | | | |потреб власного виробництва, | | | |пов'язаного з реалізацією цих | | | |інвестиційних проектів (перелік та | | | |порядок увезення транспортних | | | |засобів визначаються Кабінетом | | | |Міністрів України) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 37 |Указ Президента |Товари та інші предмети (крім | | |України від 22.06.99 N|підакцизних товарів), що ввозяться | | |702/99 "Про спеціальну|з-за меж митної території України | | |економічну зону |на територію спеціальної | | |"Інтерпорт Ковель", |економічної зони "Інтерпорт Ковель"| | |стаття 10, пункт 1 |для використання в межах зони | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 38 |Указ Президента |Товари та інші предмети (крім | | |України від 27.06.99 N|підакцизних товарів), що ввозяться | | |740/99 "Про |з-за меж митної території України | | |спеціальний режим |на територію спеціальної | | |інвестиційної |економічної зони "Порт Крим" для | | |діяльності на |використання в межах зони | | |територіях | | | |пріоритетного розвитку| | | |та спеціальну | | | |економічну зону "Порт | | | |Крим" в Автономній | | | |Республіці Крим", | | | |стаття 19, пункт "а" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 39 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальну економічну |підакцизних товарів), що ввозяться | | |зону "Рені" |з-за меж митної території України | | |( 1605-14 ), |на територію спеціальної | | |стаття 9, |економічної зони "Рені" для | | |пункт 1, підпункт "а" |використання в межах зони | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 40 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальну (вільну) |підакцизних товарів), що ввозяться | | |економічну зону |з-за меж митної території України | | |"Порто-франко" на |на територію спеціальної | | |території Одеського |економічної зони "Порто-франко" для| | |морського торговельно-|використання в межах зони | | |го порту" ( 1607-14 ),| | | |стаття 9, пункт 1, | | | |підпункт "а" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 41 |Указ Президента |На період до введення об'єкта | | |України від 28.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |758/99 "Про спеціальну|більше ніж на 5 років сировина, | | |економічну зону |матеріали, перелік яких | | |"Миколаїв" стаття 10,|визначається в порядку, | | |пункт 1 |установленому Кабінетом Міністрів | | | |України, устаткування, обладнання | | | |та комплектуючі вироби до них (крім| | | |підакцизних товарів), що ввозяться | | | |на митну територію України з метою | | | |використання виключно для | | | |реалізації інвестиційних проектів | | | |на території спеціальної | | | |економічної зони "Миколаїв" | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 45 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційного| | |спеціальні економічні |проекту, але не більше ніж на п'ять| | |зони та спеціальний |років сировина, матеріали, | | |режим інвестиційної |предмети, устаткування та | | |діяльності в Донецькій|обладнання (крім підакцизних | | |області" ( 356-14 ), |товарів), що ввозяться в Україну | | |стаття 14, пункт "а" |для реалізації інвестиційного | | | |проекту в пріоритетних видах | | | |економічної діяльності на | | | |територіях пріоритетного розвитку в| | | |Донецькій області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 46 |Закон України "Про |Не більш як на 5 років устаткування| | |спеціальний режим |та обладнання (крім підакцизних | | |інвестиційної |товарів), що ввозяться в Україну | | |діяльності у Закарпат-|для реалізації інвестиційного | | |ській області" |проекту відповідно до спеціального | | |( 357-14 ), стаття 2, |режиму інвестиційної діяльності в | | |пункт 1 |Закарпатській області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 47 |Указ Президента |На період до здачі об'єкта | | |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |726/99 "Про |більше ніж на 5 років сировина, | | |спеціальний режим |матеріали, перелік яких | | |інвестиційної |визначається в порядку, | | |діяльності на |установленому Кабінетом Міністрів | | |території міста Шостки|України, устаткування, обладнання | | |Сумської |та комплектуючі вироби до них (крім| | |області", стаття 5, |підакцизних | | |пункт "а" |товарів), що ввозяться на митну | | | |територію України з метою | | | |використання виключно для | | | |реалізації інвестиційних проектів | | | |на території міста Шостки Сумської | | | |області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 48 |Указ Президента |На період до введення об'єкта | | |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |729/99 "Про |більше ніж на 5 років сировина, | | |спеціальний режим |матеріали, перелік яких | | |інвестиційної |визначається в порядку, | | |діяльності на |установленому Кабінетом Міністрів | | |територіях |України, устаткування, обладнання | | |пріоритетного розвитку|та комплектуючі вироби до них (крім| | |в Чернігівській |підакцизних товарів), що ввозяться | | |області", стаття 5, |на митну територію України з метою | | |пункт 1 |використання для реалізації | | | |інвестиційних проектів на | | | |територіях пріоритетного розвитку в| | | |Чернігівській області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 49 |Указ Президента |Не більше ніж на 5 років | | |України від 27.06.99 N|устаткування та обладнання (крім | | |730/99 "Про |підакцизних товарів), що ввозяться | | |спеціальний режим |на митну територію України виключно| | |інвестиційної |для реалізації інвестиційних | | |діяльності на |проектів на території пріоритетного| | |території |розвитку у Волинській області | | |пріоритетного розвитку| | | |у Волинській області",| | | |стаття 2, пункт "а" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 50 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційних | | |спеціальний режим |проектів, але не більше ніж на 5 | | |інвестиційної |років матеріали і сировина, перелік| | |діяльності на |та обсяги яких визначається в | | |території міста |порядку, установленому Кабінетом | | |Харкова" ( 1714-14 ), |Міністрів України, устаткування, | | |стаття 7, пункт 2 |обладнання та комплектуючі до них | | | |(крім підакцизних товарів), що | | | |ввозяться на митну територію | | | |України - на територію міста | | | |Харкова - суб'єктами | | | |підприємницької діяльності для | | | |потреб власного виробництва, | | | |пов'язаного з реалізацією цих | | | |інвестиційних проектів відповідно | | | |до укладених з Радою з питань | | | |спеціального режиму інвестиційної | | | |діяльності договорів (контрактів) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 51 |Указ Президента |На період до здачі об'єкта | | |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |740/99 "Про |більше ніж на 5 років сировина, | | |спеціальний режим |матеріали, перелік яких | | |інвестиційної |визначається в порядку, | | |діяльності на |установленому Радою міністрів | | |територіях |Автономної Республіки Крим, | | |пріоритетного розвитку|устаткування, обладнання та | | |та спеціальну |комплектуючі вироби до них (крім | | |економічну зону "Порт |підакцизних товарів), що ввозяться | | |Крим" в Автономній |на митну територію України з метою | | |Республіці Крим", |використання виключно для | | |стаття 14, пункт 1 |реалізації інвестиційних проектів | | | |на територіях пріоритетного | | | |розвитку в Автономній Республіці | | | |Крим | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 52 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційного| | |спеціальний режим |проекту, але не більше ніж на 5 | | |інвестиційної |років сировина, матеріали, | | |діяльності на |устаткування та обладнання (крім | | |територіях |підакцизних товарів), що ввозяться | | |пріоритетного розвитку|в Україну для реалізації | | |в Луганській області",|інвестиційного проекту відповідно | | |( 970-14 ), |до спеціального режиму | | |стаття 9, пункт 2 |інвестиційної діяльності на | | | |територіях пріоритетного розвитку в| | | |Луганській області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 53 |Закон України "Про |Сировина, матеріали, устаткування, | | |спеціальний режим |обладнання, комплектуючі та інші | | |інвестиційної та |товари (крім підакцизних товарів, | | |інноваційної |за винятком товарів згідно з кодами| | |діяльності |ТН ЗЕД 852110310, 852110390, | | |технологічних парків |852810), які не виробляються в | | |"Напівпровідникові |Україні або виробляються, але не | | |технології і |відповідають технічним | | |матеріали, |характеристикам та міжнародним | | |оптоелектроніка та |стандартам, у разі ввезення в | | |сенсорна техніка", |Україну для використання | | |"Інститут |технологічними парками | | |електрозварювання |"Напівпровідникові технології і | | |імені Є.О.Патона", |матеріали, оптоелектроніка та | | |"Інститут монокрис- |сенсорна техніка", "Інститут | | |талів" ( 991-14 ) |електрозварювання імені | | |стаття 6, пункт 1 |Є.О.Патона", "Інститут | | | |монокристалів", їх учасниками, | | | |дочірніми та спільними | | | |підприємствами під час виконання | | | |інвестиційного або інноваційного | | | |проекту | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 54 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційного| | |спеціальний режим |проекту, але не більше ніж на 5 | | |інвестиційної |років сировина, матеріали, перелік | | |діяльності на |та обсяги яких визначаються в | | |територіях |порядку, установленому Кабінетом | | |пріоритетного розвитку|Міністрів України, устаткування, | | |в Житомирській |обладнання та комплектуючі до них | | |області" ( 1276-14 ), |(крім підакцизних товарів), що | | |стаття 9, пункт 2 |ввозяться на митну територію | | | |України суб'єктами підприємницької | | | |діяльності для потреб власного | | | |виробництва, пов'язаного з | | | |реалізацією інвестиційного проекту | | | |на територіях пріоритетного | | | |розвитку в Житомирській області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 62 |Віденська конвенція |Предмети, що ввозяться в Україну | | |про дипломатичні |для офіційного користування | | |зносини |дипломатичними представництвами, | | |( 995_048 ) від |консульськими установами іноземних | | |18.04.61, стаття 36 |держав на території України | | |Віденська | | | |конвенція про | | | |консульські зносини | | | |( 995_047 ) від | | | |24.04.63, стаття 50 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 63 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в Україну | | |угода України, Закон |для офіційного користування | | |України "Про Єдиний |представництвами міжнародних | | |митний тариф" |організацій, які користуються на | | |( 2097-12 ), стаття |території України митними пільгами | | |19, пункт "е" |відповідно до міжнародних угод | | | |України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 64 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в Україну | | |угода України, Закон |для офіційного користування | | |України "Про Єдиний |представництвами іноземних | | |митний тариф", стаття |підприємств та організацій, які | | |19, пункт "е" |користуються на території України | | | |митними пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 65 |Міжурядові угоди |Товари, що ввозяться в Україну | | |України з країнами СНД|згідно з міжурядовими угодами | | |про вільну торгівлю |України з країнами СНД про вільну | | | |торгівлю | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 66 |Угода про загальні |Товари, які ввозяться в Україну в | | |умови і механізм |межах виробничої кооперації | | |підтримки розвитку |підприємств і галузей держав-учас- | | |виробничої кооперації |ниць СНД | | |підприємств і галузей | | | |держав-учасниць | | | |Співдружності | | | |Незалежних Держав | | | |( 997_014 ) від | | | |23.12.93, стаття 5 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 67 |Міжнародні договори |Товари, що ввозяться на митну | | |України з міжнародними|територію України в рамках | | |фінансовими |міжнародних договорів з | | |організаціями |міжнародними фінансовими | | | |організаціями | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 68 |Угода між Україною та |Вантажі, що надходять в Україну на | | |Сполученими Штатами |виконання Угоди між Україною та | | |Америки щодо надання |Сполученими Штатами Америки щодо | | |допомоги Україні в |надання допомоги Україні в | | |ліквідації стратегіч- |ліквідації стратегічної ядерної | | |ної ядерної зброї, а |зброї, а також запобігання | | |також запобігання роз-|розповсюдженню зброї масового | | |повсюдженню зброї ма- |знищення | | |сового знищення | | | |( 840_007 ), від | | | |25.10.93 , стаття VIII| | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 69 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що | | |Українського |ввозяться в Україну на виконання | | |науково-технологічного|Угоди про створення Українського | | |центру, укладена |науково - технологічного центру, | | |Україною, Канадою, |укладеної Україною, Канадою, | | |Сполученими Штатами |Сполученими Штатами Америки та | | |Америки та Швецією |Швецією | | |( 998_032 ) від | | | |25.10.93, стаття 10 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 70 |Угода між Урядом |Предмети, призначені для | | |Республіки Польща і |впорядкування місць пам'яті і | | |Урядом України про |поховання, які ввозяться | | |збереження місць |спеціальними робочими групами в | | |пам'яті і поховань |Україну в рамках Угоди між Урядом | | |жертв війни та |Республіки Польща і Урядом України | | |політичних репресій |про збереження місць пам'яті і | | |від 21.03.94, стаття 8|поховань жертв війни та політичних | | | |репресій | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 71 |Угода між Урядом |Оснащення та матеріали забезпечення| | |України і Урядом |аварійно-рятувальних формувань, що | | |Російської Федерації |ввозяться в Україну в рамках | | |про співробітництво в |міжурядових угод про | | |галузі попередження |співробітництво в галузі | | |промислових аварій, |попередження промислових аварій, | | |катастроф, стихійних |катастроф, стихійних лих та | | |лих та ліквідації |ліквідації їхніх наслідків | | |їхніх наслідків | | | |( 643_066 ) від | | | |23.04.97, стаття 12 | | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та | | | |Виконавчою Владою | | | |Грузії про | | | |співробітництво в | | | |галузі попередження | | | |промислових аварій, | | | |катастроф, стихійних | | | |лих та ліквідації | | | |їхніх наслідків | | | |( 268_036 ) від | | | |07.12.98, стаття 12 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 72 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, що | | |Федеративною |імпортуються в Україну в рамках | | |Республікою Німеччина |Угоди між Україною та Федеративною | | |про співпрацю у |Республікою Німеччина про співпрацю| | |справах осіб |у справах осіб німецького | | |німецького походження,|походження, які мешкають в Україні | | |які проживають в | | | |Україні, ( 276_002 ) | | | |від 03.09.96, | | | |стаття 14 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 79 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та інші види | | |співробітництво між |постачання, призначені для програм | | |Дитячим фондом |співробітництва відповідно до | | |Організації Об'єднаних|основного плану діяльності згідно з| | |Націй та Урядом Украї-|Основною Угодою | | |ни ( 995_364 ) |про співробітництво між Дитячим | | |від 07.09.98, |фондом Організації Об'єднаних Націй| | |стаття 7, пункт 6 |та Урядом України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 80 |Угода між Урядом |Товари, що ввозяться в Україну на | | |України та Урядом |виконання Угоди між Урядом України | | |Сполучених Штатів |та Урядом Сполучених Штатів Америки| | |Америки про |про гуманітарне і | | |гуманітарне і |техніко-економічне співробітництво | | |техніко-економічне | | | |співробітництво | | | |( 840_295 ) від | | | |07.05.92, стаття І | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 81 |Угода про партнерство |Товари та інші предмети, що | | |та співробітництво між|ввозяться в Україну на виконання | | |Україною та Європейсь-|Угоди про партнерство та | | |кими Співтовариствами |співробітництво між Україною та | | |( 998_012 ) від |Європейськими Співтовариствами з | | |14.06.94, Додаток до |метою реалізації проектів технічної| | |Загальних правил, що |допомоги в рамках програми TACIS | | |застосовуються до | | | |меморандумів про | | | |фінансування, від | | | |28.12.94, стаття 13 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 82 |Угода між Урядом |Обладнання, майно та матеріали, які| | |України та Урядом |надаються та використовуються в | | |Швейцарської |рамках допомоги від Швейцарії, у | | |Конфедерації про |тому числі технологічне обладнання,| | |надання безповоротної |необхідне для тестування та | | |фінансової допомоги на|настроювання медичного обладнання, | | |проект "Охорона |що поставляється згідно з Угодою | | |здоров'я матерів і |між Урядом України та Урядом | | |дітей (неонатологія)" |Швейцарської Конфедерації про | | |( 756_002 ) |надання безповоротної фінансової | | |від 13.10.97, стаття 5|допомоги на проект "Охорона | | | |здоров'я матерів і дітей | | | |(неонатологія)" | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 83 |Рамкова угода між |Матеріали, що ввозяться в Україну | | |Урядом України та |за дорученням Уряду Федеративної | | |Урядом Федеративної |Республіки Німеччина або виконавця | | |Республіки Німеччина |для реалізації проектів, укладених | | |про консультування і |у межах Рамкової угоди між Урядом | | |технічне співробітниц-|України та Урядом Федеративної | | |тво ( 276_730 ) від |Республіки Німеччина про | | |29.05.96, стаття 8 |консультування і технічне | | | |співробітництво | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 84 |Угода між Урядом |Обладнання, що надається Данією як | | |України і Урядом |технічна допомога для впровадження | | |Королівства Данія щодо|проектів, розроблених у межах Угоди| | |допомоги в |між Урядом України і Урядом | | |енергетичній програмі,|Королівства Данія щодо допомоги в | | |яка враховує аспекти |енергетичній програмі, яка | | |захисту довкілля |враховує аспекти захисту довкілля | | |( 208_001 ), від | | | |02.04.97, стаття 7 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 85 |Рамкова угода між |Обладнання, матеріали, які | | |Україною та |фінансуються Європейським банком | | |Європейським банком |реконструкції та розвитку з коштів | | |реконструкції та |грантів, наданих Чорнобильським | | |розвитку стосовно |фондом об'єкту "Укриття", та | | |діяльності |імпортуються в Україну в межах | | |Чорнобильського фонду |Рамкової угоди між Україною та | | |"Укриття" в Україні |Європейським банком реконструкції | | |( 996_004 ) |та розвитку стосовно діяльності | | |від 20.11.97, розділ 6|Чорнобильського фонду "Укриття" в | | | |Україні | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 86 |Меморандум про |Товари, обладнання, що імпортуються| | |створення і діяльність|на виконання Меморандуму про | | |Японського центру в |створення і діяльність Японського | | |Україні ( 392_001 ), |центру в Україні | | |від 19.05.97, ст. ІІІ | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 87 |Угода між Кабінетом |Обладнання, що ввозиться в Україну | | |Міністрів України та |на виконання Угоди між Кабінетом | | |Урядом Японії щодо |Міністрів України та Урядом Японії | | |надання японського |щодо надання японського культурного| | |культурного гранту на |гранту на постачання музичних | | |постачання музичних |інструментів Національній | | |інструментів Націона- |філармонії України | | |льній філармонії Укр- | | | |аїни ( 392_008 ) від | | | |13.04.99, пункт 5 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 88 |Угода між Кабінетом |Обладнання, що ввозиться в Україну | | |Міністрів України та |на виконання Угоди між Кабінетом | | |Урядом Японії щодо |Міністрів України та Урядом Японії | | |надання японського |щодо надання японського культурного| | |культурного гранту на |гранту на постачання | | |постачання аудіо- |аудіовізуального обладнання | | |візуального облад- |Національному музею історії України| | |нання Національному | | | |музею історії Ук- | | | |раїни ( 392_010 ) | | | |від 30.07.99, пункт 5 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 89 |Угода про грант |Товари, обладнання, що закуплені з | | |(Проект ядерної |використанням коштів з рахунку | | |безпеки Чорнобильської|ядерної безпеки та імпортуються в | | |АЕС) між Європейським |Україну на виконання Угоди про | | |банком реконструкції |грант (Проект ядерної безпеки | | |та розвитку як |Чорнобильської АЕС) між | | |розпорядником коштів, |Європейським банком реконструкції | | |наданих |та розвитку як розпорядником | | |згідно з грантом з |коштів, | | |рахунку ядерної |наданих згідно з грантом з рахунку | | |безпеки, Урядом |ядерної безпеки, Урядом України та | | |України та |Чорнобильською атомною | | |Чорнобильською атомною|електростанцією | | |електростанцією | | | |( 996_729 ) від | | | |12.11.96, розділ 1.01 | | | |Стандартні терміни й | | | |умови, які поширюються| | | |на гранти з рахунку | | | |ядерної безпеки, від | | | |14.06.93, розділ 7.01 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 90 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | | |Міністрів України та |імпортуються в Україну в рамках | | |Урядом Королівства |Угоди між Кабінетом Міністрів | | |Нідерландів про |України та Урядом Королівства | | |технічне та фінансове |Нідерландів про технічне та | | |співробітництво від |фінансове співробітництво | | |11.05.98 ( 528_002 ),| | | |стаття 4 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 91 |Угода між Урядом |Обладнання, матеріали, які | | |України і Урядом |фінансуються швейцарською стороною | | |Швейцарської |на безоплатній основі та ввозяться | | |Конфедерації про |в Україну з метою реалізації | | |технічне та фінансове |проектів співробітництва в рамках | | |співробітництво від |Угоди між Урядом України і Урядом | | |13.10.97 ( 756_001 ), |Швейцарської Конфедерації про | | |стаття 3 |технічне та фінансове | | | |співробітництво | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 92 |Рамкова Угода щодо |Обладнання, матеріали та фонди, що | | |грантів технічної |імпортуються в Україну в межах | | |допомоги між Україною |Рамкової Угоди щодо грантів | | |та Міжнародним банком |технічної допомоги між Україною та | | |реконструкції та |Міжнародним банком реконструкції та| | |розвитку від 14.01.98 |розвитку | | |( 996_013 ), стаття IV| | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 97 |Декрет Кабінету |Предмети дитячого асортименту | | |Міністрів України "Про|(ставки мита зменшуються на 50 %) | | |Єдиний митний тариф | | | |України" ( 4-93 ), | | | |стаття 2 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 98 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, що | | |Єдиний митний тариф" |ввозяться на митну територію | | |( 2097-12 ), стаття 23|України в режимі тимчасового | | | |ввезення і призначені до зворотного| | | |вивезення за її межі в установлені | | | |строки в незмінному стані або у | | | |відремонтованому вигляді | | | |(умовно-безмитне ввезення, мито не | | | |сплачується) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Товари, що знову ввозяться на митну| | |Єдиний митний тариф", |територію України і були попередньо| | |стаття 23 |оформлені відповідно до режиму | | | |тимчасового вивезення | | | |(умовно-безмитне ввезення, мито не | | | |сплачується ) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Давальницька сировина, що ввозиться| | |операції з |на митну територію України | | |давальницькою |іноземним замовником. Сплата | | |сировиною у |ввізного мита провадиться | | |зовнішньоекономічних |українським виконавцем шляхом | | |відносинах" |видачі простого векселя державній | | |( 327/95-ВР ), |податковій інспекції за | | | стаття 2 |місцезнаходженням виконавця з | | | |терміном платежу, що дорівнює | | | |терміну здійснення операції з | | | |давальницькою сировиною, але не | | | |більш як на 90 календарних днів з | | | |моменту оформлення ввізної | | | |вантажної митної декларації | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Майно, що ввозиться в Україну як | | |режим іноземного |внесок іноземного інвестора до | | |інвестування" |статутного фонду підприємства з | | |( 93/96-ВР ), |іноземними інвестиціями (крім | | |стаття 18 |товарів для реалізації або власного| | | |споживання). Сплата ввізного мита | | | |провадиться підприємством шляхом | | | |видачі митному органу простого | | | |векселя на суму мита з | | | |відстроченням платежу не більш як | | | |на 30 календарних днів з дня | | | |оформлення ввізної вантажної митної| | | |декларації | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Майно (крім товарів для реалізації | | |режим іноземного |або власного споживання), що | | |інвестування", стаття |ввозиться в Україну іноземними | | |24 |інвесторами на строк не менше трьох| | | |років з метою інвестування на | | | |підставі зареєстрованих договорів | | | |(контрактів) про спільну | | | |інвестиційну діяльність. Сплата | | | |ввізного мита провадиться шляхом | | | |видачі митному органу простого | | | |векселя на суму мита з | | | |відстроченням платежу не більш як | | | |на 30 календарних днів з дня | | | |оформлення ввізної вантажної митної| | | |декларації | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Постанова Кабінету |Пально-мастильні матеріали, що | | |Міністрів України від |імпортуються в Україну, за кодами | | |24.06.99 N 1112 "Про |згідно з ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) | | |деякі питання митного |2710 00 330, 2710 00 350, | | |оформлення |2710 00 610, 2710 00 650, | | |пально-мастильних |2710 00 690. Сплата ввізного мита | | |матеріалів" |провадиться шляхом видачі простих | | |( 1112-99-п ), пункт 1|векселів з терміном погашення 60 | | | |днів, авальованих одним з банків | | | |України, перелік яких установлено | | | |Кабінетом Міністрів України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 99 | ---- |Інші товари, щодо яких чинним | | | |законодавством встановлюються | | | |пільги в обкладенні ввізним митом | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митних платежів С.Шульга

Додаток 8
до наказу Держмитслужби
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 24.05.2000 N 300)
Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом
------------------------------------------------------------------ | КОД | ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ | НАЗВА ТОВАРУ | |ПІЛЬ-| ПІЛЬГИ | | | ГИ | | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | |товарів вивізним митом | |----------------------------------------------------------------| | 01 |Закон України "Про |Транспортні засоби, що здійснюють | | |Єдиний митний тариф", |регулярні міжнародні перевезення | | |( 2097-12 ), |вантажів, багажу та пасажирів, а | | |стаття 19, пункт "а" |також предмети | | | |матеріально-технічного постачання і| | | |спорядження, паливо, продовольство | | | |та інше майно, необхідні для їх | | | |нормальної експлуатації на час | | | |перебування в дорозі, у пунктах | | | |проміжної зупинки | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 02 |Закон України "Про |Предмети матеріально-технічного | | |Єдиний митний тариф", |постачання та спорядження, паливо, | | |стаття 19, пункт "б" |сировина для промислової переробки,| | | |продовольство та інше майно, що | | | |вивозяться за межі митної території| | | |України для забезпечення виробничої| | | |діяльності українських та | | | |орендованих (зафрахтованих) | | | |українськими підприємствами й | | | |організаціями суден, які ведуть | | | |морський промисел | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 05 |Закон України "Про |Товари та інші предмети іноземного | | |Єдиний митний тариф", |походження, які вивозяться назад за| | |стаття 19, пункт "є" |межі митної території України без | | | |обробки або переробки | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 06 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, що знову | | |Єдиний митний тариф", |вивозяться за межі митної території| | |стаття 19, пункт "з" |України, походять з цієї території,| | | |і були оплачені митом при | | | |первісному вивезенні за межі митної| | | |території України та тимчасово | | | |ввозились на цю територію | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 10 |Закон України "Про |Жива худоба, крім молодняку великої| | |вивізне (експортне) |рогатої худоби вагою не більш як | | |мито на живу худобу та|350 кілограмів (код 01.02.90100 | | |шкіряну сировину" |згідно з ТН ЗЕД), якщо це є товари | | |( 180/96-ВР ), пункт 1|власного виробництва | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 20 |Закон України |Готова продукція, що вироблена з | | |( 327/95-ВР ) "Про |давальницької сировини, увезеної | | |операції з давальниць-|іноземним замовником на митну | | |кою сировиною у |територію України або закупленої | | |зовнішньоекономічних |іноземним замовником на митній | | |відносинах", стаття 2,|території України, і вивозиться з | | |пункт 15, |митної території України | | |стаття 4, пункт 4 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 30 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога, що надається | | |гуманітарну допомогу" |Україною | | |( 1192-14 ), стаття 6 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 31 |Указ Президента |Товари та інші предмети, звільнені | | |України від 09.12.98 N|від обкладення вивізним митом на | | |1339/98 "Про |підставі актів законодавства про | | |спеціальну економічну |створення і функціонування | | |зону "Закарпаття", |спеціальних (вільних) економічних | | |стат. 8, Закон України|зон | | |"Про спеціальні | | | |економічні зони та | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної | | | |діяльності в Донецькій| | | |області" ( 356-14 ), | | | |стаття 12 | | | |Закон України "Про | | | |спеціальну економічну | | | |зону "Яворів" | | | |( 402-14 ), стаття 9 | | | |Указ Президента | | | |України від 22.06.99 N| | | |702/99 "Про спеціальну| | | |економічну зону | | | |"Інтерпорт Ковель", | | | |стаття 10, Указ | | | |Президента України | | | |від 27.06.99 N 740/99 | | | |"Про спеціальний режим| | | |інвестиційної | | | |діяльності на | | | |територіях | | | |пріоритетного розвитку| | | |та спеціальну | | | |економічну зону "Порт | | | |Крим" в Автономній | | | |Республіці Крим", | | | |стаття 19 | | | |Закон України "Про | | | |спеціальну економічну | | | |зону "Рені" | | | |( 1605-14 ), стаття 9 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про | | | |спеціальну (вільну) | | | |економічну зону | | | |"Порто-франко" на | | | |території Одеського | | | |морського торговельно-| | | |го порту" ( 1607-14 ),| | | |стаття 9, Указ | | | |Президента України від| | | |28.06.99 N 758/99 "Про| | | |спеціальну економічну | | | |зону "Миколаїв" | | | |стаття 12 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 62 |Закон України "Про |Предмети, що вивозяться з України | | |Єдиний митний тариф" |для офіційного користування | | |( 2097-12 ), |організаціями, які відповідно до | | |стаття 19, пункт "е" |міжнародних договорів України і | | |Відповідна міжнародна |законів України користуються правом| | |угода України |безмитного вивезення з України | | | |таких предметів | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 65 |Міжурядові угоди |Товари, що вивозяться з України | | |України з країнами СНД|згідно з міжурядовими угодами | | |про вільну торгівлю |України з країнами СНД про вільну | | | |торгівлю | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 66 |Угода про загальні |Товари, які вивозяться з України в | | |умови і механізм |межах виробничої кооперації | | |підтримки розвитку |підприємств і галузей держав-учас- | | |виробничої кооперації |ниць СНД | | |підприємств і галузей | | | |держав-учасниць | | | |Співдружності | | | |Незалежних Держав | | | | ( 997_014 ) від | | | |23.12.93, стаття 5 | | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 98 |Закон України "Про |Товари та інші предмети, що | | |Єдиний митний тариф" |вивозяться за межі митної території| | |( 2097-12 ), стаття 23|України в режимі тимчасового | | | |вивезення і призначені для | | | |зворотного ввезення на цю територію| | | |в установлені строки в незмінному | | | |стані (умовно-безмитне вивезення, | | | |мито не сплачується) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Товари, що знову вивозяться за межі| | |Єдиний митний тариф", |митної території України і були | | |стаття 23 |попередньо оформлені відповідно до | | | |режиму тимчасового ввезення | | | |(умовно-безмитне вивезення, мито не| | | |сплачується) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Давальницька сировина, яка | | |операції з |вивозиться за межі митної території| | |давальницькою |України українським замовником. | | |сировиною у |Сплата вивізного мита провадиться | | |зовнішньоекономічних |українським замовником шляхом | | |відносинах" |видачі простого векселя з | | |( 327/95-ВР ), |відстроченням платежу на період | | |стаття 5, пункт 5 |здійснення операції з давальницькою| | | |сировиною, але не більш як на 90 | | | |календарних днів з моменту | | | |оформлення вивізної вантажної | | | |митної декларації | | | | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 99 | --- |Інші товари, щодо яких чинним | | | |законодавством встановлюються | | | |пільги в обкладенні вивізним митом | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митних платежів С.Шульга
Додаток 9
до наказу Держмитслужби
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 24.05.2000 N 300)
Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором
------------------------------------------------------------------ | КОД |ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ | НАЗВА ТОВАРУ | |ПІЛЬГИ| ПІЛЬГИ | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | |товарів акцизним збором | |----------------------------------------------------------------| | 01 |Декрет Кабінету |Легкові автомобілі спеціального | | |Міністрів України |призначення для інвалідів, оплата | | |"Про акцизний збір" |вартості яких провадиться органами | | |( 18-92 ), стаття 5 |соціального забезпечення | |------+---------------------+-----------------------------------| | 02 |Декрет Кабінету |Легкові автомобілі спеціального | | |Міністрів України |призначення (швидка медична | | |"Про акцизний збір", |допомога, міліція тощо) за | | |стаття 5, Постанова |переліком, що визначається | | |Кабінету Міністрів |Кабінетом Міністрів України. | | |України від 09.03.99 |Легкові автомобілі спеціального | | |N 323 ( 323-99-п ) |призначення на шасі УАЗ-3962 | | |"Про включення |(санітарні автомобілі, код за ТН | | |легкових автомобілів |ЗЕД 87.03), що закуповуються для | | |спеціального призна- |потреб державних та комунальних | | |чення (санітарні ав- |закладів охорони здоров'я | | |томобілі) до пере- | | | |ліку транспортних | | | |засобів, оборот з | | | |реалізації яких не | | | |підлягає обкладенню | | | |акцизним збором" | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 03 |Закон України "Про |Сировина, що імпортується в Україну| | |акцизний збір на |для виробництва підакцизних товарів| | |алкогольні напої та | | | |тютюнові вироби" | | | | ( 329/95-ВР ), | | | |стаття 3, пункт 2 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 04 |Закон України "Про |Комплектуючі, що ввозяться в | | |ставки акцизного |Україну для виробництва на | | |збору і ввізного мита|українських підприємствах | | |на деякі транспортні |транспортних засобів | | |засоби та шини до | | | |них" ( 216/96-ВР ), | | | |стаття 5 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 05 |Закон України "Про |До 01.01.2001 спирт коньячний, що | | |ставки акцизного |ввозиться на митну територію | | |збору на спирт |України вітчизняними | | |етиловий та |підприємствами, перелік яких | | |алкогольні напої" |затверджується Кабінетом Міністрів | | |( 178/96-ВР ), |України, для виробництва коньяку на| | |стаття 4 |власних виробничих потужностях | |------+---------------------+-----------------------------------| | 23 |Закон України "Про |До 31.12.2000 нафтопродукти (коди | | |ставки акцизного |2710 00 210 - 2710 00 690 за | | |збору і ввізного мита|Гармонізованою системою опису та | | |на деякі товари |кодування товарів) ( n0001410-92 ),| | |(продукцію)" |що ввозяться на митну територію Ук-| | |( 313/96-ВР ), |раїни підприємствами водного транс-| | |стаття 4 |порту за переліком, затвердженим | | | |Кабінетом Міністрів України, для | | | |власних потреб | |------+---------------------+-----------------------------------| | 30 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога (підакцизні | | |гуманітарну |товари), визначена Законом України | | |допомогу" (1192-14), |"Про гуманітарну допомогу", яка | | |стаття 6 |ввозиться, пересилається в Україну | | | |і яка визначена такою за рішенням | | | |Комісії з питань гуманітарної | | | |допомоги при Кабінеті Міністрів | | | |України | |------+---------------------+-----------------------------------| | 62 |Віденська конвенція |Предмети, що ввозяться в Україну | | |про дипломатичні |для офіційного користування | | |зносини від 18.04.61 |дипломатичними представництвами, | | |( 995_048 ), |консульськими установами іноземних | | |стаття 36, Віденська |держав на території України | | |конвенція про | | | |консульські зносини | | | |( 995_047 ) від | | | |24.04.63, стаття 50 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 63 |Відповідна міжнародна|Предмети, що ввозяться в Україну | | |угода України |для офіційного користування | | | |представництвами міжнародних | | | |організацій, які користуються на | | | |території України митними пільгами | | | |відповідно до міжнародних угод | | | |України | |------+---------------------+-----------------------------------| | 64 |Відповідна міжнародна|Предмети, що ввозяться в Україну | | |угода України |для офіційного користування | | | |представництвами іноземних | | | |підприємств та організацій, які | | | |користуються на території України | | | |митними пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |------+---------------------+-----------------------------------| | 66 |Угода про загальні |Товари, які ввозяться в Україну в | | |умови і механізм |межах виробничої кооперації | | |підтримки розвитку |підприємств і галузей держав-учас- | | |виробничої кооперації|ниць СНД | | |підприємств і галузей| | | |держав-учасниць | | | |Співдружності | | | |Незалежних Держав | | | | ( 997_014 ) від | | | |23.12.93, стаття 5 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 67 |Міжнародні договори |Товари, що ввозяться на митну | | |України з |територію України в рамках | | |міжнародними |міжнародних договорів з | | |фінансовими |міжнародними фінансовими | | |організаціями |організаціями | |------+---------------------+-----------------------------------| | 68 |Угода між Україною та|Вантажі, що надходять в Україну на | | |Сполученими Штатами |виконання Угоди між Україною та | | |Америки щодо надання |Сполученими Штатами Америки щодо | | |допомоги Україні в |надання допомоги Україні в | | |ліквідації |ліквідації стратегічної ядерної | | |стратегічної ядерної |зброї, а також запобігання | | |зброї, а також |розповсюдженню зброї масового | | |запобігання |знищення | | |розповсюдженню зброї | | | |масового знищення від| | | | ( 840_007 ) від | | | |25.10.93, стаття VIII| | |------+---------------------+-----------------------------------| | 69 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що | | |Українського |ввозяться в Україну на виконання | | |науково-технологічно-|Угоди про створення Українського | | |го центру, укладена |науково-технологічного центру, | | |Україною, Канадою, |укладеної Україною, Канадою, | | |Сполученими Штатами |Сполученими Штатами Америки та | | |Америки та Швецією |Швецією | | |від 25.10.93 | | | |( 998_032 ), стат. 10| | |------+---------------------+-----------------------------------| | 71 |Угода між Урядом |Оснащення та матеріали забезпечення| | |України і Урядом |аварійно-рятувальних формувань, що | | |Російської Федерації |ввозяться в Україну в рамках | | |про співробітництво в|міжурядових угод про | | |галузі попередження |співробітництво в галузі | | |промислових аварій, |попередження промислових аварій, | | |катастроф, стихійних |катастроф, стихійних лих та | | |лих та ліквідації |ліквідації їхніх наслідків | | |їхніх наслідків від | | | |23.04.97 ( 643_066 ),| | | |стаття 12 | | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та | | | |Виконавчою Владою | | | |Грузії про | | | |співробітництво в | | | |галузі попередження | | | |промислових аварій, | | | |катастроф, стихійних | | | |лих та ліквідації | | | |їхніх наслідків | | | |( 268_036 ) від | | | |07.12.98, стаття 12 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 72 |Угода між Україною та|Матеріали та обладнання, що | | |Федеративною |імпортуються в Україну в рамках | | |Республікою Німеччина|Угоди між Україною та Федеративною | | |про співпрацю у |Республікою Німеччина про співпрацю| | |справах осіб |у справах осіб німецького | | |німецького |походження, які проживають в | | |походження, які |Україні | | |проживають в Україні | | | |( 276_002 ) від | | | |03.09.96, стаття 14 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 79 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та інші види | | |співробітництво між |постачання, призначені для програм | | |Дитячим фондом |співробітництва відповідно до | | |Організації |основного плану діяльності згідно з| | |Об'єднаних Націй та |Основною Угодою про співробітництво| | |Урядом України від |між Дитячим фондом Організації | | |07.09.98 ( 995_364 ),|Об'єднаних Націй та Урядом України | | |стаття 7, пункт 6 | | | | | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 80 |Угода між Урядом |Товари, що ввозяться в Україну на | | |України і Урядом |виконання Угоди між Урядом України | | |Сполучених Штатів |та Урядом Сполучених Штатів Америки| | |Америки про |про гуманітарне і | | |гуманітарне і |техніко-економічне співробітництво | | |техніко-економічне | | | |співробітництво | | | |( 840_295 ) від | | | |07.05.92, стаття 1 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 81 |Угода про партнерство|Товари та інші предмети, що | | |та співробітництво |ввозяться в Україну на виконання | | |між Україною та |Угоди про партнерство та | | |Європейськими Співто-|співробітництво між Україною та | | |вариствами |Європейськими Співтовариствами з | | |( 998_012 ) від |метою реалізації проектів технічної| | |14.06.94. Додаток до |допомоги в рамках програми TACIS | | |Загальних правил, що | | | |застосовуються до | | | |меморандумів про | | | |фінансування, від | | | |28.12.94, стаття 13 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 82 |Угода між Урядом |Обладнання, майно та матеріали, які| | |України та Урядом |надаються та використовуються в | | |Швейцарської |рамках допомоги від Швейцарії, у | | |Конфедерації про |тому числі технологічне обладнання,| | |надання безповоротної|необхідне для тестування та | | |фінансової допомоги |настроювання медичного обладнання, | | |на проект "Охорона |що поставляється згідно з Угодою | | |здоров'я матерів і |між Урядом України та Урядом | | |дітей (неонатологія)"|Швейцарської Конфедерації про | | |( 756_002 ) від |надання безповоротної фінансової | | |13.10.97, стаття 5 |допомоги на проект "Охорона | | | |здоров'я матерів і дітей | | | |(неонатологія)" | |------+---------------------+-----------------------------------| | 83 |Рамкова угода між |Матеріали, що ввозяться в Україну | | |Урядом України та |за дорученням Уряду Федеративної | | |Урядом Федеративної |Республіки Німеччина або виконавця | | |Республіки Німеччина |для реалізації проектів, укладених | | |про консультування і |у межах Рамкової угоди між Урядом | | |технічне співробітни-|України та Урядом Федеративної | | |цтво ( 276_730 ) від |Республіки Німеччина про | | |29.05.96, стаття 8 |консультування і технічне | | | |співробітництво | |------+---------------------+-----------------------------------| | 84 |Угода між Урядом |Обладнання, що надається Данією як | | |України і Урядом |технічна допомога для впровадження | | |Королівства Данія |проектів, розроблених у межах Угоди| | |щодо допомоги в |між Урядом України і Урядом | | |енергетичній |Королівства Данія щодо допомоги в | | |програмі, яка |енергетичній програмі, яка враховує| | |враховує аспекти |аспекти захисту довкілля | | |захисту довкілля, | | | | ( 208_001 ), | | | |02.04.97, стаття 7 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 85 |Рамкова угода між |Обладнання, матеріали, роботи та | | |Україною та |послуги, які фінансуються | | |Європейським банком |Європейським банком реконструкції | | |реконструкції та |та розвитку з коштів грантів, | | |розвитку стосовно |наданих Чорнобильським фондом | | |діяльності |об'єкту "Укриття", та імпортуються | | |Чорнобильського фонду|в Україну в межах Рамкової угоди | | |"Укриття" в Україні |між Україною та Європейським банком| | |( 996_004 ) від |реконструкції та розвитку стосовно | | |20.11.97, розділ 6 |діяльності Чорнобильського фонду | | | |"Укриття" в Україні | |------+---------------------+-----------------------------------| | 86 |Меморандум про |Товари, обладнання, що імпортуються| | |створення і діяльніс-|на виконання Меморандуму про | | |ть Японського центру |створення і діяльність Японського | | |в Україні ( 392_001 )|центру в Україні | | |від 19.05.97,стат.ІІІ| | |------+---------------------+-----------------------------------| | 87 |Угода між Кабінетом |Обладнання, що ввозиться в Україну | | |Міністрів України та |на виконання Угоди між Кабінетом | | |Урядом Японії щодо |Міністрів України та Урядом Японії | | |надання японського |щодо надання японського культурного| | |культурного гранту на|гранту на постачання музичних | | |постачання музичних |інструментів Національній | | |інструментів Націо- |філармонії України | | |нальній філармонії | | | |України ( 392_008 ) | | | |від 13.04.99, пункт 5| | |------+---------------------+-----------------------------------| | 88 |Угода між Кабінетом |Обладнання, що ввозиться в Україну | | |Міністрів України та |на виконання Угоди між Кабінетом | | |Урядом Японії щодо |Міністрів України та Урядом Японії | | |надання японського |щодо надання японського культурного| | |культурного гранту на|гранту на постачання | | |постачання аудіові- |аудіовізуального обладнання | | |зуального обладнан- |Національному музею історії України| | |ня Національному | | | |музею історії Укра- | | | |їни ( 392_010 ) від | | | |30.07.99, пункт 5 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 89 |Угода про грант |Товари, обладнання, що закуплені з | | |(Проект ядерної |використанням коштів з рахунку | | |безпеки |ядерної безпеки та імпортуються в | | |Чорнобильської АЕС) |Україну на виконання Угоди про | | |між Європейським |грант (Проект ядерної безпеки | | |банком реконструкції |Чорнобильської АЕС) між | | |та розвитку як |Європейським банком реконструкції | | |розпорядником коштів,|та розвитку як розпорядником | | |наданих згідно з |коштів, наданих згідно з грантом з | | |грантом з рахунку |рахунку ядерної безпеки, Урядом | | |ядерної безпеки, |України та Чорнобильською атомною | | |Урядом України та |електростанцією | | |Чорнобильською атом- | | | |ною електростанцією | | | |( 996_729 ) від | | | |12.11.96, розділ 1.01| | | |Стандартні | | | |терміни й умови, які | | | |поширюються на гранти| | | |з рахунку ядерної | | | |безпеки, від | | | |14.06.93, розділ 7.01| | |------+---------------------+-----------------------------------| | 90 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | | |Міністрів України та |імпортуються в Україну в рамках | | |Урядом Королівства |Угоди між Кабінетом Міністрів | | |Нідерландів про |України та Урядом Королівства | | |технічне та фінансове|Нідерландів про технічне та | | |співробітництво |фінансове співробітництво | | | ( 528_002 ) від | | | |11.05.98, стаття 4 | | |------+---------------------+-----------------------------------| | 91 |Угода між Урядом |Обладнання, матеріали, які | | |України і Урядом |фінансуються швейцарською стороною | | |Швейцарської |на безвідплатній основі та | | |Конфедерації про |ввозяться в Україну з метою | | |технічне та фінансове|реалізації проектів співробітництва| | |співробітництво |в рамках Угоди між Урядом України і| | |( 756_001 ) від |Урядом Швейцарської Конфедерації | | |13.10.97, стаття 3 |про технічне та фінансове | | | |співробітництво | |------+---------------------+-----------------------------------| | 92 |Рамкова Угода щодо |Обладнання, матеріали та фонди, що | | |грантів технічної |імпортуються в Україну в рамках | | |допомоги між Україною|Рамкової Угоди щодо грантів | | |та Міжнародним банком|технічної допомоги між Україною та | | |реконструкції та |Міжнародним банком реконструкції та| | |розвитку від 14.01.98|розвитку | | |( 996_013 ), стат. IV| | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 98 |Декрет Кабінету |Предмети, які не є об'єктом купівлі| | |Міністрів України "Про|продажу або обміну і ввозяться на | | |акцизний збір" |митну територію України відповідно | | |( 18-92 ) |до режиму тимчасового ввезення | | | |(акцизний збір не справляється) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Декрет Кабінету |Предмети, які не є об'єктом купівлі| | |Міністрів України "Про|продажу або обміну, які знову | | |акцизний збір" |ввозяться на митну територію | | | |України і були попередньо оформлені| | | |відповідно до режиму тимчасового | | | |вивезення (акцизний збір не | | | |справляється) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Давальницька сировина, що ввозиться| | |операції з давальни- |на митну територію України | | |цькою сировиною у |іноземним замовником. Сплата | | |зовнішньоекономічних |акцизного збору провадиться | | |відносинах" |українським виконавцем шляхом | | |( 327/95-ВР ), |видачі простого векселя державній | | |стаття 2 |податковій інспекції за | | | |місцезнаходженням виконавця з | | | |терміном платежу, що дорівнює | | | |терміну здійснення операції з | | | |давальницькою сировиною, але не | | | |більш як на 90 календарних днів з | | | |моменту оформлення ввізної | | | |вантажної митної декларації | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Постанова Кабінету |Пально-мастильні матеріали за | | |Міністрів України від |кодами згідно з ТН ЗЕД 2710 00 330,| | |24.06.99 N 1112 "Про |2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 | | |деякі питання митного |650, 2710 00 690, що імпортуються в| | |оформлення |Україну, а також вироблені в | | |пально-мастильних |Україні з нафти, поставленої на | | |матеріалів" |давальницьких умовах, і | | |( 1112-99-п ), |реалізуються в Україні. Сплата | | |пункт 1 |акцизного збору провадиться шляхом | | | |видачі простих векселів з терміном | | | |погашення 60 днів, авальованих | | | |одним з банків України, перелік | | | |яких установлено Кабінетом | | | |Міністрів України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 99 | --- |Інші товари, щодо яких чинним | | | |законодавством встановлюються | | | |пільги щодо обкладення акцизним | | | |збором | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митних платежів С.Шульга

Додаток 10
до наказу Держмитслужби
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 24.05.2000 N 300)
Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком
на додану вартість
------------------------------------------------------------------ | КОД | ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ | НАЗВА ТОВАРУ | |ПІЛЬ-| ПІЛЬГИ | | | ГИ | | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | |товарів податком на додану вартість | |----------------------------------------------------------------| | 01 |Закон України "Про |Товари спеціального призначення для| | |податок на додану |інвалідів, крім підакцизних (за | | |вартість" (186/97-ВР),|переліком, установленим Кабінетом | | |стаття 5, |Міністрів України), які ввозяться | | |пункти 5.1.4, 5.5, 5.6|на митну територію України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 02 |Закон України "Про |Лікарські засоби та вироби | | |податок на додану |медичного призначення (крім | | |вартість", стаття 5, |підакцизних товарів), зареєстровані| | |пункти 5.1.7, 5.5, 5.6|в Україні в установленому | | | |законодавством порядку, які | | | |ввозяться на митну територію | | | |України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 03 |Закон України "Про |Предмети культового призначення, | | |податок на додану |крім підакцизних товарів (за | | |вартість", стаття 5, |переліком, установленим Кабінетом | | |пункти 5.1.14, 5.5 |Міністрів України), які ввозяться | | | |на митну територію України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 09 |Закон України "Про |До 01.01.2005 матеріали, | | |податок на додану |устаткування й комплектуюче | | |вартість" |обладнання (далі - товари), що | | |( 186/97-ВР ), |ввозяться на митну територію | | |стаття 11, |України та використовуються для | | |пункт 11.26 |будівництва суден підприємствами | | | |суднобудівної промисловості, | | | |визначеними відповідно до статті 1 | | | |Закону України "Про заходи щодо | | | |державної підтримки суднобудівної | | | |промисловості в Україні" (1242-14) | | | |(крім підакцизних товарів), якщо | | | |такі товари не виробляються | | | |підприємствами на території | | | |України, або ті, що виробляються, | | | |не відповідають сертифікаційним | | | |вимогам міжнародних класифікаційних| | | |товариств чи вимогам замовників | | | |суден, визначеним умовами | | | |контрактів | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 15 |Закон України "Про |Тимчасово до 01.01.2008 товари | | |податок на додану |(включаючи машинокомплекти), які | | |вартість", стаття 11, |використовуються для будівництва й | | |пункт 11.18 |виробничої діяльності підприємств з| | | |виробництва автомобілів і запчастин| | | |до них з інвестицією (у тому числі | | | |іноземною) виключно в грошовій | | | |формі, що становить суму, | | | |еквівалентну не менш як 150 | | | |мільйонам доларів США за офіційним | | | |валютним курсом Національного банку| | | |України на день унесення такої | | | |інвестиції до їх статутного фонду, | | | |яка зареєстрована в установленому | | | |законодавством порядку | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 16 |Закон України "Про |На період виконання робіт з | | |податок на додану |підготовки до зняття та зняття | | |вартість", стаття 11, |енергоблоків Чорнобильської АЕС з | | |пункт 11.23 |експлуатації та перетворення | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно | | | |безпечну систему товари (сировина, | | | |матеріали, устаткування та | | | |обладнання), що надходять у рамках | | | |міжнародної технічної допомоги, що | | | |надається на безоплатній та | | | |безповоротній основі для подальшої | | | |експлуатації, підготовки до зняття | | | |і зняття енергоблоків | | | |Чорнобильської АЕС з експлуатації, | | | |перетворення об'єкта "Укриття" на | | | |екологічно безпечну систему та | | | |забезпечення соціального захисту | | | |персоналу Чорнобильської АЕС | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 17 |Закон України "Про |До 01.01.2009 товари (крім | | |податок на додану |підакцизних), що ввозяться на митну| | |вартість" |територію України суб'єктами | | |( 186/97-ВР ), |космічної діяльності і | | |стаття 11, |використовуються для виробництва | | |пункт 11.28 |космічної техніки (включаючи | | | |агрегати, системи та їх | | | |комплектуючі для космічних | | | |комплексів, космічних ракет-носіїв,| | | |космічних апаратів і наземних | | | |сегментів космічних систем), якщо | | | |такі товари не виготовляються на | | | |території України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 19 |Закон України "Про |Товари морського промислу (риба, | | |податок на додану |ссавці, мушлі, ракоподібні, водні | | |вартість", стаття 5, |рослини тощо, охолоджені, солоні, | | |пункт 5.4 |морожені, консервовані, перероблені| | | |в борошно або в іншу продукцію), | | | |видобуті (виловлені, вироблені) | | | |суднами, зареєстрованими в | | | |Державному судновому реєстрі | | | |України або Судновій книзі України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 22 |Закон України "Про |Імпортовані товари, що | | |надання пільг щодо |використовуються для виготовлення | | |обкладання податком на|продукції за контрактом N 1346/38 | | |додану вартість |(на термін виконання цього | | |продукції (робіт, |контракту) | | |послуг), що виробляє- | | | |ться за контрактом | | | |N 1346/38" (6/97-ВР), | | | |статті 1, 2 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 24 |Закон України "Про |До 01.01.2001 нафта сира (код 2709 | | |тимчасовий порядок |00000 згідно з Гармонізованою | | |оподаткування операцій|системою опису та кодування | | |з виготовлення та |товарів) ( n0001410-92 ), | | |продажу нафти сирої та| що ввозиться на митну | | |деяких пально-мастиль-|територію України | | |них матеріалів" | | | |( 1521-14 ), стаття 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 30 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога у грошовій або| | |гуманітарну допомогу",|натуральній формі (крім підакцизних| | |( 1192-14 ), стаття 6 |товарів), яка ввозиться, | | | |пересилається в Україну | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 31 |Закон України "Про |Сировина, матеріали, устаткування | | |деякі питання |та обладнання (крім підакцизних | | |валютного регулювання |товарів), які ввозяться в Україну | | |та оподаткування |для потреб власного виробництва | | |суб'єктів |суб'єктами експериментальної | | |експериментальної |економічної зони "Сиваш" | | |економічної зони | | | |"Сиваш" ( 65/96-ВР ), | | | |стаття 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 32 |Указ Президента |Товари та інші предмети (крім | | |України від 09.12.98 N|підакцизних товарів), що ввозяться | | |1339/98 "Про |з-за меж митної території України | | |спеціальну економічну |на територію спеціальної | | |зону "Закарпаття", |економічної зони "Закарпаття" для | | |стаття 8, пункт "а" |використання в межах зони | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 33 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальні економічні |підакцизних товарів), що ввозяться | | |зони та спеціальний |з-за меж митної території України | | |режим інвестиційної |на території спеціальних | | |діяльності в Донецькій|економічних зон "Азов" та "Донецьк"| | |області" ( 356-14 ), |для використання в межах цих зон | | |стаття 12, пункти 2, 3| | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 34 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальну економічну |підакцизних товарів), що ввозяться | | |зону "Яворів" (402-14)|з-за меж митної території України | | |стаття 9, пункт "а" |на територію автопорту "Краковець" | | | |для використання в межах території | | | |автопорту | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 35 |Закон України "Про |Лікарські засоби, зареєстровані в | | |спеціальну економічну |Україні в установленому | | |зону |законодавством порядку, перелік | | |туристсько-рекреацій- |яких визначається в порядку, | | |ного типу "Курортопо- |установленому Кабінетом Міністрів | | |ліс Трускавець" |України, устаткування, обладнання, | | |( 514-14 ), |комплектуючі вироби до них, | | |стаття 10, пункт 3 |програмне забезпечення об'єктів | | | |інтелектуальної власності (крім | | | |підакцизних товарів), які ввозяться| | | |(пересилаються) на територію | | | |спеціальної економічної зони | | | |"Курортополіс Трускавець" | | | |суб'єктами спеціальної економічної | | | |зони "Курортополіс Трускавець" для | | | |потреб власного виробництва, | | | |пов'язаного з реалізацією | | | |інвестиційних проектів, | | | |затверджених виконавчим комітетом | | | |Трускавецької міської ради | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 36 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційних | | |спеціальну економічну |проектів, але не більше ніж на | | |зону "Славутич" |п'ять років устаткування, | | |( 721-14 ), |обладнання, комплектуючі до них, | | |стаття 9, пункт 3 |транспортні засоби (крім | | | |підакцизних товарів), що ввозяться | | | |суб'єктами спеціальної економічної | | | |зони "Славутич" на територію | | | |спеціальної економічної зони | | | |"Славутич" (перелік та порядок | | | |увезення транспортних засобів | | | |визначаються Кабінетом Міністрів | | | |України) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 37 |Указ Президента |Товари та інші предмети (крім | | |України від 22.06.99 N|підакцизних товарів), що ввозяться | | |702/99 "Про спеціальну|з-за меж митної території України | | |економічну зону |на територію спеціальної | | |"Інтерпорт Ковель", |економічної зони "Інтерпорт Ковель"| | |стаття 10, пункт 1 |для використання в межах зони | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 38 |Указ Президента |Товари та інші предмети (крім | | |України від 27.06.99 N|підакцизних товарів), що ввозяться | | |740/99 "Про |з-за меж митної території України | | |спеціальний режим |на територію спеціальної | | |інвестиційної |економічної зони "Порт Крим" для | | |діяльності на |використання в межах зони | | |територіях | | | |пріоритетного розвитку| | | |та спеціальну | | | |економічну зону "Порт | | | |Крим" в Автономній | | | |Республіці Крим", | | | |стаття 19, пункт "а" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 39 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальну економічну |підакцизних товарів), що ввозяться | | |зону "Рені", |з-за меж митної території України | | |( 1605-14 ), |на територію спеціальної | | |стаття 9, пункт 1, |економічної зони "Рені" для | | |підпункт "а" |використання в межах зони | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 40 |Закон України "Про |Товари та інші предмети (крім | | |спеціальну (вільну) |підакцизних товарів), що ввозяться | | |економічну зону |з-за меж митної території України | | |"Порто-франко" на |на територію спеціальної | | |території Одеського |економічної зони "Порто-франко" для| | |морського торговельно-|використання в межах зони | | |го порту" ( 1607-14 ),| | | |стаття 9, пункт 1, | | | |підпункт "а" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 41 |Указ Президента |На період до введення об'єкта | | |України від 28.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |758/99 "Про спеціальну|більше ніж на 5 років устаткування,| | |економічну зону |обладнання та комплектуючі вироби | | |"Миколаїв" стаття 10,|до них (крім підакцизних товарів), | | |пункт 1 |що ввозяться на митну територію | | | |України з метою використання | | | |виключно для реалізації | | | |інвестиційних проектів на території| | | |спеціальної економічної зони | | | |"Миколаїв" | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 45 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційного| | |спеціальні економічні |проекту, але не більше ніж на п'ять| | |зони та спеціальний |років устаткування та обладнання | | |режим інвестиційної |(крім підакцизних товарів), що | | |діяльності в Донецькій|ввозяться в Україну для реалізації | | |області" ( 356-14 ), |інвестиційного проекту в | | |стаття 14, пункт "а" |пріоритетних видах економічної | | | |діяльності на територіях | | | |пріоритетного розвитку в Донецькій | | | |області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 46 |Закон України "Про |Не більш як на 5 років устаткування| | |спеціальний режим |та обладнання (крім підакцизних | | |інвестиційної |товарів), що ввозяться в Україну | | |діяльності в Закарпат-|для реалізації інвестиційного | | |ській області" |проекту відповідно до спеціального | | |( 357-14 ), стаття 2, |режиму інвестиційної діяльності в | | |пункт 1 |Закарпатській області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 47 |Указ Президента |На період до здачі об'єкта | | |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |726/99 "Про |більше ніж на 5 років устаткування,| | |спеціальний режим |обладнання та комплектуючі вироби | | |інвестиційної |до них (крім підакцизних товарів), | | |діяльності на |що ввозяться на митну територію | | |території міста Шостки|України з метою використання | | |Сумської області", |виключно для реалізації | | |стаття 5, пункт "а" |інвестиційних проектів на території| | | |міста Шостки Сумської області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 48 |Указ Президента |На період до введення об'єкта | | |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |729/99 "Про |більше ніж на 5 років устаткування,| | |спеціальний режим |обладнання та комплектуючі вироби | | |інвестиційної |до них (крім підакцизних товарів), | | |діяльності на |що ввозяться на митну територію | | |територіях |України з метою використання для | | |пріоритетного розвитку|реалізації інвестиційних проектів | | |в Чернігівській |на територіях пріоритетного | | |області", стаття 5, |розвитку в Чернігівській області | | |пункт 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 49 |Указ Президента |Не більше ніж на 5 років | | |України від 27.06.99 N|устаткування та обладнання (крім | | |730/99 "Про |підакцизних товарів), що ввозяться | | |спеціальний режим |на митну територію України виключно| | |інвестиційної |для реалізації інвестиційних | | |діяльності на |проектів на території пріоритетного| | |території |розвитку у Волинській області | | |пріоритетного розвитку| | | |у Волинській області",| | | |стаття 2, пункт "а" | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 50 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційних | | |спеціальний режим |проектів, але не більше ніж на 5 | | |інвестиційної |років устаткування, обладнання та | | |діяльності на |комплектуючі до них (крім | | |території міста |підакцизних товарів), що ввозяться | | |Харкова" ( 1714-14 ), |(пересилаються) на митну територію | | |стаття 7, пункт 3 |України - на територію міста | | | |Харкова - суб'єктами | | | |підприємницької діяльності для | | | |потреб власного виробництва, | | | |пов'язаного з реалізацією цих | | | |інвестиційних проектів відповідно | | | |до укладених з Радою з питань | | | |спеціального режиму інвестиційної | | | |діяльності договорів (контрактів) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 51 |Указ Президента |На період до здачі об'єкта | | |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не| | |740/99 "Про |більше ніж на 5 років устаткування,| | |спеціальний режим |обладнання та комплектуючі вироби | | |інвестиційної |до них (крім підакцизних товарів), | | |діяльності на |що ввозяться на митну територію | | |територіях |України з метою використання | | |пріоритетного розвитку|виключно для реалізації | | |та спеціальну |інвестиційних проектів на | | |економічну зону "Порт |територіях пріоритетного розвитку в| | |Крим" в Автономній |Автономній Республіці Крим" | | |Республіці Крим", | | | |стаття 14, пункт 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 52 |Закон України "Про |На період реалізації інвестиційного| | |спеціальний режим |проекту, але не більше ніж на 5 | | |інвестиційної діяль- |років устаткування та обладнання, | | |ності на територіях |що ввозяться в Україну для | | |пріоритетного розвит- |реалізації інвестиційного проекту | | |ку в Луганській об- |на територіях пріоритетного | | |ласті" ( 970-14 ), |розвитку в Луганській області | | |стаття 9, пункт 3 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 53 |Закон України "Про |Сировина, матеріали, устаткування, | | |спеціальний режим |обладнання, комплектуючі та інші | | |інвестиційної та |товари (крім підакцизних товарів, | | |інноваційної |за винятком товарів згідно з кодами| | |діяльності |ТН ЗЕД 852110310, 852110390, | | |технологічних парків |852810), які не виробляються в | | |"Напівпровідникові |Україні або виробляються, але не | | |технології і |відповідають технічним | | |матеріали, |характеристикам та міжнародним | | |оптоелектроніка та |стандартам, у разі ввезення в | | |сенсорна техніка", |Україну для використання | | |"Інститут |технологічними парками | | |електрозварювання |"Напівпровідникові технології і | | |імені Є.О.Патона", |матеріали, оптоелектроніка та | | |"Інститут монокриста- |сенсорна техніка", "Інститут | | |лів" ( 991-14 ), стат-|електрозварювання імені | | |тя 6, пункт 1 |Є.О.Патона", "Інститут | | | |монокристалів", їх учасниками, | | | |дочірніми та спільними | | | |підприємствами під час виконання | | | |інвестиційного або інноваційного | | | |проекту | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 54 |Закон України від |На період реалізації інвестиційного| | |03.12.99 N 1276-XIV |проекту, але не більше ніж на 5 | | |( 1276-14 ), |років устаткування, обладнання та | | |"Про спеціальний режим|комплектуючі до них (крім | | |інвестиційної |підакцизних товарів), що ввозяться | | |діяльності на |(пересилаються) на митну територію | | |територіях |України суб'єктами підприємницької | | |пріоритетного розвитку|діяльності для потреб власного | | |в Житомирській |виробництва, пов'язаного з | | |області", стаття 9, |реалізацією інвестиційного проекту | | |пункт 3 |на територіях пріоритетного | | | |розвитку в Житомирській області | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 62 |Віденська конвенція |Предмети, що ввозяться в Україну | | |про дипломатичні |для офіційного користування | | |зносини від 18.04.61 |дипломатичними представництвами, | | |( 995_048 ), стат- |консульськими установами іноземних | | |тя 36, Віденська |держав на території України | | |конвенція про кон- | | | |сульські зносини | | | |від 24.04.63 (995_047)| | | |стаття 50 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 63 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в Україну | | |угода України, Закон |для офіційного користування | | |України "Про податок |представництвами міжнародних | | |на додану вартість", |організацій, які користуються на | | |( 168/97-ВР ), |території України митними пільгами | | |стаття 5, пункт 5.3 |відповідно до міжнародних угод | | | |України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 64 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в Україну | | |угода України |для офіційного користування | | | |представництвами іноземних | | | |підприємств та організацій, які | | | |користуються на території України | | | |митними пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 65 |Угода між Урядом |Товари походженням з митної | | |України та Урядом |території Російської Федерації і | | |Російської Федерації |призначені для митної території | | |про вільну торгівлю |України у разі їх ввезення на цю | | |( 643_009 ) |територію, крім транспортних | | |від 24.06.93, стаття 1|засобів з поршневим двигуном | | |Постанова Кабінету |внутрішнього згоряння із | | |Міністрів України від |запалюванням від іскри та з | | |05.01.98 N 13 "Про |кривошипно-шатунним механізмом за | | |реалізацію Угоди між |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 ), | | |Урядом України та |8703.21000, 8703.22000, 8703.23000 | | |Урядом Російської | | | |Федерації про вільну | | | |торгівлю" ( 13-98-п ),| | | |пункт 1 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 66 |Угода про загальні |Товари, які ввозяться в Україну в | | |умови і механізм |межах виробничої кооперації | | |підтримки розвитку |підприємств і галузей держав-учас- | | |виробничої кооперації |ниць СНД | | |підприємств і галузей | | | |держав-учасниць | | | |Співдружності Незалеж-| | | |них Держав ( 997_014 )| | | |від 23.12.93, стаття 5| | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 67 |Міжнародні договори |Товари, що ввозяться на митну | | |України з міжнародними|територію України в рамках | | |фінансовими |міжнародних договорів з | | |організаціями |міжнародними фінансовими | | | |організаціями | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 68 |Угода між Україною та |Вантажі, що надходять в Україну на | | |Сполученими Штатами |виконання Угоди між Україною та | | |Америки щодо надання |Сполученими Штатами Америки щодо | | |допомоги Україні в |надання допомоги Україні в | | |ліквідації стратегіч- |ліквідації стратегічної ядерної | | |ної ядерної зброї, а |зброї, а також запобігання | | |також запобігання |розповсюдженню зброї масового | | |розповсюдженню зброї |знищення | | |масового знищення | | | |( 840_007 ) від | | | |25.10.93, стаття VIII | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 69 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що | | |Українського науково- |ввозяться в Україну на виконання | | |технологічного цент- |Угоди про створення Українського | | |ру, укладена Україною,|науково-технологічного центру, | | |Канадою, Сполученими |укладеної Україною, Канадою, | | |Штатами Америки та |Сполученими Штатами Америки та | | |Швецією ( 998_032 ) |Швецією | | |від 25.10.93, стат. 10| | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 70 |Угода між Урядом |Предмети, призначені для | | |Республіки Польща і |впорядкування місць пам'яті і | | |Урядом України про |поховання, які ввозяться | | |збереження місць |спеціальними робочими групами в | | |пам'яті і поховань |Україну в рамках Угоди між Урядом | | |жертв війни та |Республіки Польща і Урядом України | | |політичних репресій |про збереження місць пам'яті і | | |від 21.03.94, стаття 8|поховань жертв війни та політичних | | | |репресій | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 71 |Угода між Урядом |Оснащення та матеріали забезпечення| | |України і Урядом |аварійно-рятувальних формувань, що | | |Російської Федерації |ввозяться в Україну в рамках | | |про співробітництво в |міжурядових угод про | | |галузі попередження |співробітництво в галузі | | |промислових аварій, |попередження промислових аварій, | | |катастроф, стихійних |катастроф, стихійних лих та | | |лих та ліквідації |ліквідації їхніх наслідків | | |їхніх наслідків | | | |( 643_066 ) від | | | |23.04.97, стаття 12 | | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та | | | |Виконавчою Владою | | | |Грузії про співробіт- | | | |ництво в галузі попе- | | | |редження промислових | | | |аварій, катастроф, | | | |стихійних лих та лік- | | | |відації їхніх наслід- | | | |ків ( 268_036 ) від | | | |07.12.98, стаття 12 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 72 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, що | | |Федеративною |імпортуються в Україну в рамках | | |Республікою Німеччина |Угоди між Україною та Федеративною | | |про співпрацю у |Республікою Німеччина про співпрацю| | |справах осіб |у справах осіб німецького | | |німецького походження,|походження, які мешкають в Україні | | |які проживають в | | | |Україні (276_002) від | | | |03.09.96, стаття 14 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 79 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та інші види | | |співробітництво між |постачання, призначені для програм | | |Дитячим фондом |співробітництва відповідно до | | |Організації Об'єднаних|основного плану діяльності згідно з| | |Націй та Урядом |Основною Угодою про співробітництво| | |України від 07.09.98, |між Дитячим фондом Організації | | |( 995_364 ), |Об'єднаних Націй та Урядом України | | |стаття 7, пункт 6 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 80 |Угода між Урядом |Товари, що ввозяться в Україну на | | |України та Урядом |виконання Угоди між Урядом України | | |Сполучених Штатів |та Урядом Сполучених Штатів Америки| | |Америки про гуманітар-|про гуманітарне і | | |не і техніко-економіч-|техніко-економічне співробітництво | | |не співробітництво | | | |( 840_295 ) від | | | |07.05.92, стаття І | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 81 |Угода про партнерство |Товари та інші предмети, що | | |та співробітництво між|ввозяться в Україну на виконання | | |Україною та Європейсь-|Угоди про партнерство та | | |кими Співтовариствами |співробітництво між Україною та | | |( 998_012 ) від |Європейськими Співтовариствами з | | |14.06.94, Додаток до |метою реалізації проектів технічної| | |Загальних правил, що |допомоги в рамках програми TACIS | | |застосовуються до | | | |меморандумів про | | | |фінансування, від | | | |28.12.94, стаття 13 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 82 |Угода між Урядом |Обладнання, майно та матеріали, які| | |України та Урядом |надаються та використовуються в | | |Швейцарської |рамках допомоги від Швейцарії, у | | |Конфедерації про |тому числі технологічне обладнання,| | |надання безповоротної |необхідне для тестування та | | |фінансової допомоги на|настроювання медичного обладнання, | | |проект "Охорона |що поставляється згідно з Угодою | | |здоров'я матерів і |між Урядом України та Урядом | | |дітей (неонатологія)" |Швейцарської Конфедерації про | | |( 756_002 ) |надання безповоротної фінансової | | |від 13.10.97, стаття 5|допомоги на проект "Охорона | | | |здоров'я матерів і дітей | | | |(неонатологія)" | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 83 |Рамкова угода між |Матеріали, що ввозяться в Україну | | |Урядом України та |за дорученням Уряду Федеративної | | |Урядом Федеративної |Республіки Німеччина або виконавця | | |Республіки Німеччина |для реалізації проектів, укладених | | |про консультування і |у межах Рамкової угоди між Урядом | | |технічне співробітниц-|України та Урядом Федеративної | | |тво ( 276_730 ) від |Республіки Німеччина про | | |29.05.96, стаття 8 |консультування і технічне | | | |співробітництво | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 84 |Угода між Урядом |Обладнання, що надається Данією як | | |України і Урядом |технічна допомога для провадження | | |Королівства Данія щодо|проектів, розроблених у межах Угоди| | |допомоги в енергетич- |між Урядом України і Урядом | | |ній програмі, яка |Королівства Данія щодо допомоги в | | |враховує аспекти за- |енергетичній програмі, яка враховує| | |хисту довкілля |аспекти захисту довкілля | | | ( 208_001 ) від | | | |02.04.97, стаття 7 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 85 |Рамкова угода між |Обладнання, матеріали, роботи та | | |Україною та |послуги, які фінансуються | | |Європейським банком |Європейським банком реконструкції | | |реконструкції та |та розвитку з коштів грантів, | | |розвитку стосовно |наданих Чорнобильським фондом | | |діяльності |об'єкту "Укриття", та імпортуються | | |Чорнобильського фонду |в Україну в межах Рамкової угоди | | |"Укриття" в Україні |між Україною та Європейським банком| | |( 996_004 ) |реконструкції та розвитку стосовно | | |від 20.11.97, розділ 6|діяльності Чорнобильського фонду | | | |"Укриття" в Україні | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 86 |Меморандум про |Товари, обладнання, що імпортуються| | |створення і діяльність|на виконання Меморандуму про | | |Японського центру в |створення і діяльність Японського | | |Україні (392_001) від |центру в Україні | | |19.05.97, стаття III | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 87 |Угода між Кабінетом |Обладнання, що ввозиться в Україну | | |Міністрів України та |на виконання Угоди між Кабінетом | | |Урядом Японії щодо |Міністрів України та Урядом Японії | | |надання японського |щодо надання японського культурного| | |культурного гранту на |гранту на постачання музичних | | |постачання музичних |інструментів Національній | | |інструментів Націона- |філармонії України | | |льній філармонії Ук- | | | |раїни ( 392_008 ) від| | | |13.04.99, пункт 5 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 88 |Угода між Кабінетом |Обладнання, що ввозиться в Україну | | |Міністрів України та |на виконання Угоди між Кабінетом | | |Урядом Японії щодо |Міністрів України та Урядом Японії | | |надання японського |щодо надання японського культурного| | |культурного гранту на |гранту на постачання | | |постачання аудіовізу- |аудіовізуального обладнання | | |ального обладнання |Національному музею історії України| | |Національному музею | | | |історії України | | | |( 392_010 ) від | | | |30.07.99, пункт 5 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 89 |Угода про грант |Товари, обладнання, послуги, що | | |(Проект ядерної |закуплені з використанням коштів з | | |безпеки Чорнобильської|рахунку ядерної безпеки та | | |АЕС) між Європейським |імпортуються в Україну на виконання| | |банком реконструкції |Угоди про грант (Проект ядерної | | |та розвитку як |безпеки Чорнобильської АЕС) між | | |розпорядником коштів, |Європейським банком реконструкції | | |наданих згідно з |та розвитку як розпорядником | | |грантом з рахунку |коштів, наданих згідно з грантом з | | |ядерної безпеки, |рахунку ядерної безпеки, Урядом | | |Урядом України та |України та Чорнобильською атомною | | |Чорнобильською атомною|електростанцією | | |електростанцією від | | | |12.11.96, розділ 1.01 | | | |( 996_729 ) | | | |Стандартні терміни й | | | |умови, які поширюються| | | |на гранти з рахунку | | | |ядерної безпеки, від | | | |14.06.93, розділ 7.01| | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 90 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | | |Міністрів України та |імпортуються в Україну в рамках | | |Урядом Королівства |Угоди між Кабінетом Міністрів | | |Нідерландів про |України та Урядом Королівства | | |технічне та фінансове |Нідерландів про технічне та | | |співробітництво від |фінансове співробітництво | | |11.05.98 ( 528_002 ), | | | | стаття 4 | | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 91 |Угода між Урядом |Обладнання, матеріали, які | | |України і Урядом |фінансуються швейцарською стороною | | |Швейцарської |на безвідплатній основі та | | |Конфедерації про |ввозяться в Україну з метою | | |технічне та фінансове |реалізації проектів співробітництва| | |співробітництво від |в рамках Угоди між Урядом України і| | |( 756_001 ) від |Урядом Швейцарської Конфедерації | | |13.10.97, стаття 3 |про технічне та фінансове | | | |співробітництво | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 92 |Рамкова Угода щодо |Обладнання, матеріали та фонди, що | | |грантів технічної |імпортуються в Україну в межах | | |допомоги між Україною |Рамкової Угоди щодо грантів | | |та Міжнародним банком |технічної допомоги між Україною та | | |реконструкції та |Міжнародним банком реконструкції та| | |розвитку (996_013) від|розвитку | | |14.01.98, стаття IV | | |----------------------------------------------------------------| |Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 98 |Закон України "Про |Предмети, які не є об'єктом купівлі| | |податок на додану |продажу або обміну і ввозяться на | | |вартість" |митну територію України відповідно | | |( 168/97-ВР ) |до режиму тимчасового ввезення, | | | |крім майна, що ввозиться | | | |(пересилається) за договорами | | | |оренди (лізингу), застави та | | | |іпотеки (податок на додану вартість| | | |не справляється) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Предмети, які не є об'єктом купівлі| | |податок на додану |продажу або обміну, які знову | | |вартість", |ввозяться на митну територію | | | |України і були попередньо оформлені| | | |відповідно до режиму тимчасового | | | |вивезення (податок на додану | | | |вартість не справляється) | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Закон України "Про |Давальницька сировина, що ввозиться| | |операції з |на митну територію України | | |давальницькою |іноземним замовником. Сплата | | |сировиною у |податку на додану вартість | | |зовнішньоекономічних |провадиться українським виконавцем | | |відносинах" |шляхом видачі простого векселя | | |( 327/95-ВР ), |державній податковій інспекції за | | |стаття 2 |місцезнаходженням виконавця з | | | |терміном платежу, що дорівнює | | | |терміну здійснення операції з | | | |давальницькою сировиною, але не | | | |більш як на 90 календарних днів з | | | |моменту оформлення ввізної | | | |вантажної митної декларації | |-----+----------------------+-----------------------------------| | |Постанова Кабінету |Пально-мастильні матеріали за | | |Міністрів України від |кодами згідно з ТН ЗЕД | | |24.06.99 N 1112 "Про |( n0001410-92 ) 2710 00 330, | | |деякі питання митного |2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 | | |оформлення |650, 2710 00 690, що імпортуються в| | |пально-мастильних |Україну, а також вироблені в | | |матеріалів" |Україні з нафти, поставленої на | | |( 1112-99-п ), пункт 1|давальницьких умовах, і | | | |реалізуються в Україні. Сплата | | | |податку на додану вартість | | | |провадиться шляхом видачі простих | | | |векселів з терміном погашення 60 | | | |днів, авальованих одним з банків | | | |України, перелік яких установлено | | | |Кабінетом Міністрів України | |-----+----------------------+-----------------------------------| | 99 | --- |Інші товари, щодо яких чинним | | | |законодавством встановлюються | | | |пільги щодо обкладення податком на | | | |додану вартість | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митних платежів С.Шульга

Додаток 12
до наказу Держмитслужби
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 24.05.2000 N 300)
Класифікатор способів разрахунків
------------------------------------------------------------------ |Код способу | Назва способу розрахунку | | розрахунку | | |------------+---------------------------------------------------| | 01 |Безготівковий розрахунок через банківські установи | |------------+---------------------------------------------------| | 02 |Унесення готівки до каси митниці | |------------+---------------------------------------------------| | 03 |Подання векселя при здійсненні операцій з | | |давальницькою сировиною | |------------+---------------------------------------------------| | 04 |Подання гарантійного листа банку | |------------+---------------------------------------------------| | 05 |Подання страхового поліса | |------------+---------------------------------------------------| | 06 |Умовне нарахування платежу | |------------+---------------------------------------------------| | 07 |Умовне нарахування платежу при транзиті | |------------+---------------------------------------------------| | 08 |Подання податкового векселя | |------------+---------------------------------------------------| | 09 |Подання казначейського векселя | |------------+---------------------------------------------------| | 10 |Подання векселя при митному оформленні | | |нафтопродуктів | |------------+---------------------------------------------------| | 11 |Подання векселя при митному оформленні майна, | | |увезеного як внесок до статутного фонду | | |підприємства з іноземними інвестиціями | |------------+---------------------------------------------------| | 12 |Подання векселя при митному оформленні майна, | | |увезеного на підставі договору (контракту) з | | |іноземним інвестором про спільну інвестиційну | | |діяльність | |------------+---------------------------------------------------| | 13 |Унесення платежів на підставі судових рішень | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митних платежів С.Шульгавгору