Документ z0348-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2017, підстава - z0926-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2005 N 159
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2005 р.
за N 348/10628
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 560 ( z0926-17 ) від 03.07.2017 }

Про внесення змін до Положення
про приймальники-розподільники
для неповнолітніх органів внутрішніх
справ, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України
від 13.07.96 N 384

Відповідно до положень Угоди про співробітництво держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань повернення
неповнолітніх у держави їх постійного проживання від 7 жовтня 2002
року ( 997_614 ), ратифікованої Україною 12 січня 2005 року
( 2316-15 ), та з метою заощадження бюджетних коштів та підвищення
ефективності діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ
щодо повернення неповнолітніх у держави їх постійного проживання
Н А К А З У Ю:
1. Пункт 6.10 Положення про приймальники - розподільники для
неповнолітніх органів внутрішніх справ, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.96 N 384
( z0434-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.08.96 за N 434/1459, викласти в такій редакції: "Доставляння неповнолітніх, затриманих у державах
Співдружності Незалежних Держав, до місця влаштування проводиться
через Київський, Одеський, Харківський та Автономної Республіки
Крим транзитні приймальники-розподільники, а також інші
приймальники-розподільники з додержанням вимог, передбачених
пунктом 6.6 цього Положення".
2. Управлінню міжнародних зв'язків (Калюк С.М.) МВС України
направити письмове повідомлення депозитарію Угоди про
співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
з питань повернення неповнолітніх у держави їх постійного
проживання ( 997_614 ) (далі - Угода) про надання
приймальникам-розподільникам для неповнолітніх ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим та УМВС України в Одеській області
статусу транзитних для включення їх до Переліку транзитних
закладів, через які здійснюється міждержавне перевезення
неповнолітніх, які повертаються до місця їх постійного проживання
(згідно з додатком до Угоди).
3. Наказ подати в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра полковника міліції Рудіка В.М. та ДКМСМ (Сапсай В.Д.) МВС
України.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценковгору